subota, 15. jun 2024.

Posts Tagged ‘kraljevački razvojni centar’

Uvažavati glas građana Kraljeva pri odlučivanju o budućnosti  energetskog sektora grada Kraljeva!

Objavljeno: 10.05.2024. | autor: KV Novosti -on line

Ima li grad Kraljevo,kao lokalna samouprava, na raspolaganju dovoljno kadrovskih, finansijskih  i organizacionih resursa da se uhvati u koštac sa višegodišnjim problemom kvaliteta vazduha tokom grejne sezone?

Ovo je pitanje koje sebi a i drugim akterima u lokalnoj zajednici  odgovornim za rešavanje ovog problema, najčešće postavljaju aktivisti malog broja udruženja građana koja se kontinuirano, godinama unazad, bave problemom kvaliteta vazduha u gradu na Ibru tokom grejne sezone.

 Bezbroj je meandara u traganju za odgovorom na ovo pitanje a glavni razlog zašto je teško dati jasan  odgovor na  njega je taj što,  posle više od tri godine od promena učinjenih u normativnom uređenju unutar sektora  energetike i energetske efikasnosti na nacionalnom nivou, to isto nije učinjeno i na nivou grada Kraljeva kao lokalne samouprave.

Sa nedavne Ulične akcije UG Kraljevački razvojni centar

Ako je za utehu,a nije,slična je ,na žalost,situacija i u većini drugih lokalnih samouprava u Srbiji. Parcijalne mere idukovane ,mahom, od strane resornih ministarstava  osnovna su karakteristika postupanja lokalne samouprave u energetskom sektoru Kraljeva u predhodnom periodu.

Tako se u Kraljevu ,zadnjih nekoliko godina,na jednoj strani  sprovode mere unapređenja energetskih svojstava pojedinih javnih objekata, sufinansiraju se mere unapređenja energetskih svojstava zgrada za kolektivno stanovanje i individualnih objekata kao i mere konverzije energenata u javnim objektima…

Na drugoj strani pak izostaje planiranje i integrisanje svih raspoloživih resursa lokalne  zajednice u borbi  za kvalitetniji vazduh u gradu , pre svega većim korišćenjem obnovljivih izvora energje. A to je ono što je ključna uloga lokalne samouprave i njen doprinos izvršavanju međunarodno prihvaćenih  obaveza države Srbije u dekarbonizaciji energetike.

Letak deljen građanima tokom ulične akcije UG Kraljevački razvojni centar

“Pokušali smo,zahvaljujući podršci Trag fondacije, da ,u predhodna tri meseca,  ukažemo kako donosiocima odluka tako i građanima Kraljeva na važnost promena postojećih praksi u procesima planiranja i usvajanja javnih politka grada Kraljeva u energetskom sektoru. Smatrali smo da ,upravo sada baš u ovim prvim postizbornim mesecima, treba otvoriti teme iz oblasti lokalne energetike koja generiše najviše uzroka problema kvaliteta vazduha ,dok još traje proces kadrovskog zaokruživanja u organima lokalne samouprave, javne uprave grada, javnih preduzeća i ustanovama čiji je osnivač grad” kazao nam je diplomirani elektro inženjer Milan Kojić iz udruženja građana „Kraljevački razvojni centar” i dodao:

Milan Kojić,dip.inž.elektrotehnike

„Smatramo važnim da se,upravo sada, čuje glas nas  civilnog sektora grada o aktuelnom stanju u lokalnom energetskom sektoru a još važnijim smatramo  okupljanje i integrisanje svih raspoloživih resursa znanja i kadrova iz privrednog, obrazovnog ,javnog i civilnog sektora grada. Cilj tog okupljanja treba da bude tragnje za optimalnim rešenjima  unapređenja efikasnosti i funkcionisanja lokalne energetike. To integrisanje raspoloživih resursa lokalne zajednice treba da bude jedan od prioriteta u delovanju novokonstituisanih organa lokalne samouprave. Kreiranje organizacionih i drugih predpostavki , za zajedničko međusektorsko delovanje koje uvažava nove tehnologije koje omogućavaju  efikasnije korišćenje obnovljivih izvora energije i nove modele diverzifikacije u proizvodnji energije je u funkciji snažnijeg razvoja našeg Kraljeva .A to je,po našem mišljenju, par ekselans primer zajedničkog interesa svih aktera u organima lokalne samouprave bez obzira na njihovu stranačku pripadnost.”

U danima koji su pred  nama bićemo svedoci koji je eho ovog ,slobodno recimo, aplela koji,ne i po prvi put, dolazi iz civilnog sektora grada a tiče se promena postojećih praksi planiranja i usvajanja javnih politika.Ovoga puta u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Planiranje razvoja energetike grada Kraljeva je posao koji ne trpi odlaganje!

Objavljeno: 25.04.2024. | autor: KV Novosti -on line

Nema odlaganja: Institucije lokalne samouprave ,Gradsko veće, pre svega, i Skupština grada Kraljeva treba ,bez odlaganja, da pristupe ispunjavanju svojih zakonskih obaveza  i da ,poštujući osnove i metodologiju Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i svoje obaveze  iz Zakona o energetici i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, počnu sa njihovom primenom usvajajući neophodna dokumenta iz  nadležnosti lokalne samouprave u sektoru energetike.

Sa javne debate – Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike

A da bi se to radilo neophodno je  da Gradsko veće,najpre, imenuje člana zaduženog za energetiku i time ispuni svoje obaveze iz Pravilnika o sistemu energetskog menadžmenta grada Kraljeva, koga je Veće usvojilo marta 2023.godine kao i da imenuje članove Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva koji ima ključnu ulogu u planiranju ciljeva godišnjih ušteda energenata na nivou grada.

Samo tako Kraljevo može učiniti efikasnijim  i delotvornijim  mere i aktivnosti koje već sprovodi unapređujući energetska svojstva javnih objekata i zgrada za kolektivno i individualno stanovanje sufinansirajući unapređenje njihovih energetskih svojstava.

Uvodničari i moderator Javne debate: Dragojlović,Lešević i Čolović(s leva na desno )

Kombinovane i koordinisane strategije smanjenja zagađenja vazduha i smanjenja ili uklanjanja emisija  ugljendioksida (CO2) i drugih gasova koji doprinose globalnom zagrevanju  deo  su jedinstvene klimatske politike i kao takve moraju  biti osnova planiranja razvoja energetike grada Kraljeva.

Kraljevo samo na taj način može dati očekivane doprinose u ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza Srbije  za dekarbonizaciju enegrtskog sektora i povećati učinke svoje borbe, koju već vodi , za čistiji vazduh u grada tokom grejne sezone.

Jedno od mogućih rešenja za oba problema je i veće korišćenje obnovljivih izvora energije u zagrevanju javnih objekata u zoni GUP-a  koji još uvek koriste različita fosilna goriva, posebno ona čijim sagorevanje se emituju visoke koncetracije supendovanih mikro čestica PM 10 i PM2,5.

Boris Čolović-Toplotne pumpe štede energiju i ne zagađuju okolinu !

Ta konverzija energenata u javnim objektima u cilju smanjenja zagađenja vazduha i dekarbonizacije  je važna kako za održivi razvoj lokalne zajednice tako i za njen obavezni doprinos u borbi protiv klimatskih promena.

Ovo su samo neki od stavova koji su se mogli čuti tokom Javne debate  na temu „Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike“  održane ,u sredu 24.aprila 2024.g u organizaciji udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ koje sprovodi projekat „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“.

Srđan Dragojlović- Dobri proračuni su osnova za odluku da li ili ne ugrađivati solarne panele na javni objekat

Uvodničari na skupu bili su Boris Boća Čolović koji je govorio o mogućnostima primene toplotnih pumpi u zagrevanju objekata i Srđan Digi Dragojlović koji je govorio o mogućnostima korišćenja solarne energije u javnim objektima.

Debatom je moderirao novinar Ljubiša Lešević, dopisnik Televizije Prva iz Kraljeva ,a politikolog Zoran Nikolić, predsednik Upravnog odbora Kraljevačkog razvojnog centra je upoznao učesnike debate sa ciljevima ,očekivanim rezultatima i aktivnostima projekta  koga ovo udruženje sprovodi u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji “ Beogradske otvorene škole.

Kad se na  nekom skupu nađu ljudi „naoružani“ dobrom namerom, znanjem, iskustvom, energijom i željom da tim „oružjem  brane svoju zajednicu“ od problema sa kojima se ona suočava onda je dobar rezultat unapred zagarantovan. U ovom slučaju to su predlozi kako unaprediti  stanje u lokalnoj energetici  zasnovani na argumentima i činjenicama.

Eto,tako je bilo u sredu ,u Kraljevu, na Javnoj debati „Mogućnosti dekarbonizacije  lokalne energetike “

Opštem lepom utisku uvodničari Čolović i Dragojlović doprineli su, ne samo svojim prezntacijama, nego i svojim odlukama da honarar predviđen za učešće na debati doniraju,Čolović udruženju invalida učesnika rata a Dragojlović udruženju osoba oštećenog sluha i  otežanog govora.

Ključni preduslov za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu   su promene u načinu planiranja i trošenja dela bužeta grada za energente

Objavljeno: 18.10.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zajedničko delovanje odgovornih u lokalnoj samoupravi i građana  Kraljeva,u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha zamenom kotlarnica koje koriste fosilna goriva   u javnim objektima u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada Kraljeva trebalo bi  graditi i na činjenicama utvrđenim analizama i   istraživanjima, koje su ishod aktivnosti projekta “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”.

.Ovo bi, u najkraćem, mogao biti rezime  Okruglog stola na temu “Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu и mere koje treba preduzimati za njegovo poboljšanje” održanog ,11.oktobra, u organizaciji udruženja građana  “Kraljevački  razvojni  centar”.

Urađene analize  kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, Plana kvaliteta vazduha i ocene   javnih politika vezanih za praćenje kvaliteta vazduha u gradu kao i analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (na području GUP-a grada Kraljeva) na kvalitet vazduha  su ključni argumenti za neophodne promene u ponašanju odgovornih u cilju unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu  tokom grejne sezone.

Ishod ovog razgovora u kome su aktivno učestvovali predstavnici grada ,Gradske uprave, Regionalne privredne komore za Raški i Moravički okrug, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo  kao i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su aktivne u oblasti zaštite životne sredine jesu Zaključci sa kojima će Kraljevački razvojni centar upoznati na Javnom slušanju, planiranom za kraj oktobra, i reprezente zainteresovanih javnosti.

Tako je ,u Zaključcima ,između ostalog ,formulisan  predlog  lokalnoj samoupravi da, u cilju unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, privede do kraja 2022. godine, sve aktivnosti započete u vezi nabavke automatizovane merne stanice za merenje suspendovanih čestica PM 2,5 i PM10.

Predloženo je,  da se u Školi za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar zameni kotao na ugalj i drva sa  utroškom toplotne energije u izrazitoj nesrazmeri sa  površinom koju zagreva, a da to bude prioritet iskazan  u fazi predlaganja i usvajanja  Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023.g. .

Zaključci,ali i sva druga  dokumenta koja su ishod već sprovedenih aktivnosti na projektu “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”, su  dostupna zainteresovanoj javnost na sajtu Kraljevačkog razvojnog centra  a možete im pristupiti putem ovog LINKA

Tek posle Javnog slušanja biće formulisani konačni Predlozi mera za donosioce odluka u lokalnoj samoupravi čije sprovođenje bi trebalo da dopinese  unapređenju kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Održani Okrugli sto je nastavak projektnih aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje zajedničkog delovanja donosilaca odluka ,građana I drugih činilaca na lokalnom nivou u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone zamenom toplotnih izvora (kotlarnica) u javnim objektima koji koriste fosilna goriva sa visokom emisijom štetnih gasova.

Preuzeto sa portala EKOVIZIJE

Program kontrole kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu bez jasnih indikatora planiranih mera !

Objavljeno: 01.06.2022. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je ,u petak 27.maja, na svojoj 78-oj sedici, usvojilo  Program kontrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu, obezbedivši predhodno, u skladu sa propisima, neophodnu saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na taj dokument.

To je bio povod da se ,za kraći komentar usvojenog dokumenta a i drugih javnih politika grada u vezi sa kvalitetom vazduha , obratimo magistru tehničkih nauka Jovanu Nešoviću, koji se , zajedno sa svojim saradnicima iz Udruženje građana Kraljevački razvojni centar, treću godinu za redom, bavi raznim aspektima problema kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Poražavajući rezultati kvaliteta vazduha u Kraljevu za prva III meseca u 2022.godini

Oni to rade zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart, kroz projekat “Zeleni inkubator” koga sprovodi Beogradska otvorena škola pružajući mentorsku i finansijsku podršku lokalnim organizacijama širom Srbije da rade na unapređenju javnih politika u svojim zajednicama.

 “Pre nego što odgovorim na to vaše pitanje želim , javnosti radi da istaknem da se, u Kraljevačkom razvojnom centru, bavimo  problematikom kvaliteta vazduha kroz zajednički rad i saradnju sa predstavnicima Gradske uprave grada Kraljeva kao i kroz saradnju sa predstavnicima privrednog, obrazovnog, civilnog i medijskog sektora i ,naravno, sa građanima koji sve više, iz godine u godinu, bivaju svesni činjenice da ne udišemo zdrav vazduh u gradu tokom grejne sezone”.

I vi ste izveštavali o tome da smo ,prošle godine, bili jedini predstavnici civilnog društva koji su se pojavili na Javnoj sednici za građane i organizacije predlagače izmena nacrta lokalnog budžeta, kada smo predložili da grad izdvoji sredstva i automatizovanu mernu stanicu ili automatizovani analizator koji će biti postavljen u postojeću mernu stanicu sa pripadajućim softverom. Ovo bi omogućiti da u svakom trenutku građani Kraljeva znaju kakav vazduh udišu  i shodno tome preduzmu određene mere u cilju zaštite zdravlja kada je vazduh zagađen ili jako zagađen.

Sa predstavljanja novog projekta o kvalitetu vazduha Kraljevačkog razvojnog centra

Nedavno smo, upoznali,  predstavnike različitih sektora lokalne zajednice, sa ciljevima i aktivnostima našeg projekta „Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“, koga ćemo, sprovesti do kraja oktobra 2022.godine, opet  zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart.

Na tom Uvodnom sastanku bilo je reči i o  dokumentu koga je ,prošle sedmice, usvojilo Gradsko veće. Do duše,u tom trenutku, Program kntrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu je bio tek predlog jer se čekala zakonom predviđena saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. No, koliko sada vidim nije bilo izmena u odnosu na ovaj usvojeni dokument.

I tada smo, predstavnicima Gradske uprave ukazali na neke naše primedbe-predloge za izmenu javnih politika pa evo prilike da ih  ponovim u ovom razgovoru.

Želim ,po ko zna koji put,da istaknem da Kraljevo,na žalost, još uvek nema jedan važa dokument koji se zove Plan kvaliteta vaduha i koji je ,u nekom smislu krovni dokument lokalnih javnih politika u ovoj oblasti, a ujedno je i zakonska obaveza grada. Koliko znam, taj dokument sa određenim izmenama koje je tražilo Ministarstvo, ponovo je poslat na saglasnost resornog Ministarstva.

Promenama do kvalitetnijeg vazduha i u Kraljevu !

Moram dodati da nije bilo javne rasprave na dorađeni dokument, tako da svi oni koji su imali neke primdbe nisu imali mogućnosti da to urade. U delu dokumenta u kome se predlažu mere i aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu (Akcioni plan) u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha nisu uvršteni indikatori koji prate svaku aktivnost što je jako važno i nema ni definisanih sredstava koja su potrebna da bi se neka aktivnost ili projekat sproveli. Činimi se da će i ovo biti jedan u nizu dokumenata sa ciljem da se zadovolji forma, a suština kako,što je pre moguće, doći do poboljšanja kvaliteta  neće se ostvariti” zaključio je Nešović.