nedelja, 26. maj 2024.

Vesti iz kategorije ‘Projekti’

Opština Raška –Lider okruga za 2023.godinu  u sprovođenju mera energetske efikasnosti

Objavljeno: 25.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Pre nekoliko dana ,posle raspisana dva Javna poziva za dodelu subvencija za  sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova i jednog Javnog poziva za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, za 2023.godinu, i okončanih svih procedura, 85 građana  Raške je zaključilo Ugovore sa predsednikom opštine Nemanjom Popovićem.

„Mere energetske sanacije sprovode se,na teritoriji opštine Raška, od 2021. godine i do sada su Ministarstvo i Opština Raška izdvojili preko136 miliona dinara. Potpisan je 541 ugovor. Stolarija je zamenjena u 418 kuća ili stanova, novi sistemi grejanja ugrađeni su u 98 stambenih jedinica, pomoć za nabavku toplotnih pumpi dobila su 3 domaćinstva, dok su se 22 korisnika opredelila za postavljanje solarnih panela“, rekao je tom prilikom predsednik Opštine Raška.

Sa potpisivanja Ugovora o sufinansiranju mera energetske efikasnosti

Ove, 2023.godine 85 građana je dobilo finansijsku podršku za zamenu stolarije, poboljšanje izolacije krova i zidova i ugradnju efikasnijih kotlova a njih četvoro,je nešto ranije,dobilo podršku  za ugradnju solarnih panela na  krovovima svojih kuća za proizvodnju električne energije.Za finansiranje Programa energetske efikasnosti u 2023. godini Ministarstvo rudarstva i energetike i Opština Raška izdvojili su 24 miliona dinara.Uporedimo li ,primera radi ta izdvajanja sa izdvajanjima  grada Kraljeva,kao mnogo veće lokalne samouprave, u 2023.godini za iste namene u iznosu od 16,7 miliona  jasno je da je naša konstatacija iz naslova tačna.

Uz to lokalna samouprava i drugi postupajući akteri (pogon JP EPS-a u Raški,) već drugu godinu zaredom efikasnije sprovode propisane procedure i brže,u odnosu na druge lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu,donose neophodne odluke.

Učinci sprovođenja mera energetske efikasnosti u opštini Raška

Raška prednjači,u odnosu na ostale lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu  I po broju registrovanih prozjumera,građana koji su stekli pravo na status kupac-proizvođač  električne energiju za sopstvene potrebe, koji  višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni (distributivni) sistem, kojih je,sredinom novembra meseca 2023.godine ,bilo 13.

Srbija,inače,beleži veliki rast instalacije solarnih panela pa se  broj građana koji je stekao status prozjumera bliži trihiljaditom registrovanom kupcu proizvođaču a instalslisan snaga fotonaponskih panela na krovoima domaćinstva I firmi je premašila 38 MW.

Raška je  dala svoj doprinos ,ovim brojevima na nacionalnom nivou,planovi za 2024.godinu u ovom sektoru su još ambiciozniji ali o tome više u narednim tekstovima.

Kako (sa)čuvati Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“?

Objavljeno: 09.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Hotel „Mineral“ u Bogutovačkoj banji bio je,predhodna dva dana, domaćin  radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva.

Udruženje je za svoju projektnu ideju „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ pa je,zahvaljujući tome , bilo u prilici da se pozabavi  problemom šumskih požara koji se mogu javiti na podučju Predela izuzetnih odlika „Stolovi” koji su, ovaj status i stepen zaštite dobili  Uredbom Vlade ( („Službeni glasnik RS”, br. 84/2022) o proglašenju ovog dela teritorije Grada Kraljeva ,ukupne površine 9.932,10 ha, za predeo izuzetnih odlika.

Postupajući po ustaljenoj i metodološki  ispravnoj praksi UG „Novi Put“ je ,sproveo niz aktivnosti na realizaciji svog pilot projekta nastojeći da, oko pojedinih aktivnosti, okupi što širi krug zainteresovanih aktera i stručnjaka kompetentnih  za oblast delovanja u vanrednim sitaucijama  pre svega, ali i šumarstva kao sektora.

Hotel Mineral u Bogutovačkoj banji

Oni su na Uvodnom sastanku,o kome smo već izveštavli, upoznati sa projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima da bi, potom,deo angažovanih stručnjaka sačinio dokument nazvan „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“

Ovaj dokument je,uz  „Akcioni  plan za prevetivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“  poslužio kao dobra polazna osnova,da se tokom održavanja dvodnevne radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ , u dobroj radnoj atmosferi dođe do konkretnih predloga za unapređenje tog dokumenta.

Bilo bi više nego pretenciozno zainteresovanoj javnosti preneti glavne akcente dvodnevnog rad u jednom novinarskom tekstu ali u suštini okupljeni predstavnici javnog,civilnog i privrednog sektora su svoje predloge saželi u konstatciju da je uslov svih uslova  za očuvanje „Stolova“, kao zaista vrednog biodiverziteta, moguće samo zajedničkim delovanjem institucija i vaninstiucionalnih aktera ( građana i njihovih udruženja pre svega)

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

A kojim se sve vrednostima i njihovom značaju  radi prisutne na radionici su podsetili Branka Čubrilović,   dipl.biolog zaštite životne sredine   i  Darko Rudnjanin, dipl.ekonomista.

Tako smo saznali ,a neki ponovo čuli, da je teren  obuhvaćen   PIO“Stolovi“, ukupne površine 9.932,10 ha, najvećim delom od 87,59% u državnoj svojini a tek 11,29% u privatnom vlasništvu. Podatak dovoljan da se shvati i čija je primarna odgovornost za očuvanje ovog predela, mahom sačinjenog od ultrabazičnih magmatita sa Usovicom kao najvišim vrhom(1375m )

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“ sa malobrojnim izvorima i nedovoljno istraženim vodnim režimom i rezervama vode,ima tri rečice:Meljanicu,Žičku reku i Maglešnicu. Stanište je oko 700 biljnih vrsta ili petine folore cele Srbije,od čega je njih 295 nacionalnog i međunarodnog značaja od kojih su 164 lekovite i imaju i druge privredne potencijale.

Na tom prostoru živi 47 vrsta sisara, što je nešto manje od polovine faune Srbije , 65 vrsta pravokrilaca, 30 vrsta zrikavaca, 3 vrste popaca, 32 vrsta skakavaca, 10 vrsta riba iz četri familije  i jedna vrsta raka…Stolovi su stanište i tri strogo zaštićene vrste životinja (šareni tvor,vidra i mrki medved) i divokoze koja je zaštićena divlja vrsta.

Ovo malo,ovlaš iznetih, podataka jasno ukazuju da su „Stolovi“ svojevrni dragulj grada Kraljeva koga, svi mi zajedno,trebamo čuvati. I to pre svega od čoveka,bilo da je on retki stanovnik tog predela ili pak posetilac koji zadovoljava svoje preduzetničke ili sportsko-rekreativne  potrebe.

A da je tako rečito govore i podaci iz već pomenute Analize ,koji kazuju da su šumski požari na teritoriji grada Kraljeva česti,čak 37 u zadnjih 10.godina, da ih je najviše bilo 2011.kada ih je registrovano 6 a ukupno opožarena površina je iznosila čak 167,1hektara.

Okupljeni na dvodnevnoj radionici su dali i konkretne sugestije za dopunu „Akcionog  plana za preventivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“.

Te njihove sugestije pretočene su u predloge četri konkretne mere čijom realizacijom se osnažuje Identifkacija i praćenje rizka od pojave šumskih požara u PIO „Stolovi“što je ,inače, samo jedna od ukupno 6.komponenti tog dokumenta.

Aktivnostima učesnika  radionice na  definisanju konkretnih predloga za izmene Akcionog plana moderirao je Zdravko Maksimović,dipl.rudarski inženjer i rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.

Građani Vrnjačke Banje zainteresovani za unapređenje energetske efikasnosti kuća i stanova treba da požure ukoliko računaju na subvencije države u 2023.g

Objavljeno: 18.11.2023. | autor: KV Novosti -on line

Opština Vrnjačka Banja je objavila, 6.10.2023.godine,Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

Ovim dokumentom pozvani su zainteresovani građani da se jave i konkurišu za sredstva namenjena sufinansiranju neke od devet mera čijom primenom se unapređuju energetska svojstva porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.nRok za prijavljivanje je do utroška opredeljenih sredstava a najkasnije do 31.12.2023 godine što znači da će infromisani, ažurni i već opredeljeni građani  za ove mere imati prednost.

Opština Vrnjačka Banja je ,zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike,za ove namene u 2023.godini, kroz projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“ ,opredelila pet milona dinara.

Maksimalni udeo bespovratnih sredstava za pojedinačne mere je 50% od njene ukupne vrednosti ali zainteresovani građani imaju mogućnost da dobiju i veći iznos sredstava ukoliko se opredele za jedan od tri ponuđena paketa mera sa višim udelom bespovratnih sredstava.

Tako recimo Osnovni paket mera obuhvata najmanje dve mere iz odeljka I tačka 1.; 2. i 3. a njegov smisao je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grejanje pa se njegovom primenom dobija do 55% ukupne vrednosti projekta.

Smisao mera razvrstanih u Standardni paket je dodatno podsticanje smanjenja zagađenja vazduha i emisije CO2 a njihovom primenom dobija do 60% ukupne vrednosti projekta.

Ako se pak opredelite za primenu mera intergrisanih u Napredni paket  što je prakično primena mera iz Standardnog paketa plus  ugradnja solarnih kolektora  za proizvodnju tople vode i/ili solarnih panela za proizvodnju električne energije onda možete računati na odobravanje bespovratnih sredstava do iznosa od čak 65% vrednosti čitavog projekta. Jasno je da je smisao ovog paketa dekarbonizacija lokalne zajednice smanjivanjem zagađenja vazduha kroz veće korišćenje obnovljivih izvora energije.

Sudeći prema iskustvu iz ranijeg Javnog poziva za predhodnu godinu najviše građana se interesuje za pojedinačne mere ili pak za one mere integrisane u Osnovnom paketu.

To je bilo vidljivo 14.septembra 2023.godine  kada su ,na prigodnoj svečanosti, građanima dodeljeni Ugovori  po Javnom  pozivu  za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja iz 2022.godine.Tada je 27 građana dobilo Ugovore za  meru za zamene spoljnih vrata i prozora.

Ukupno raspodeljena sredstva po tom ,predhodnom,Javnom pozivu iznosila su 7,5 miliona dinara a obezbeđena su po istom „ključu“- pola opština a pola ministarstvo.

I ta sredstav, kao i ona koja će se tek dodeliti po ovom pozivu od 6.oktobra2023.g, uplaćuju se preduzećima -privrednim subjektima koje građani izaberu sa liste takozvanih  kvalifikovanih izvođača, tek posle zaključenja trojnih Ugovora građanin – kvalifikovani izvođač – opština i priloženih dokaza da je građanin već uplatio svoj deo sredstava a kvalifikovani izvođač izveo ugovorene radove i obezbedio neophodnu tehničku dokumentaciju gde je ona ,kao u slučaju ugradnje solarnih panela i solarnih   kolektora neophodna, za priključenje instalisanih postrojenja na distributivnu elektro mrežu ili u pogon.

Recimo na samom kraju da primena  mera unapređenja energetskih svojstava objekata ,u zadnje tri godine već daje određene rezultate.Tako na teritoriji opštine Vrnjačka Banja ,na dan 16.11.2023.godine  već ima pet domaćinstava sa statusom registrovanih takozvanih „prozjumera“ ili  kupaca –proizvođača električne energije. Nije to neki velik broj u odnosu na susedne opštine i gradove (u Raški ih je 13 a u Kraljevu 12 registrovanih do istog datuma) ali je svakako ohrabujući početak dekarbonizacije Vrnjačke Banje.Ono što ,možda, treba da zabrinjava  je da ,koliko je nama poznato,niko od tih pet „pionira“ dekarbonizacije“ Vrnjačke Banje nije koristio subvencije države za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Iskustva u prevenciji šumskih požara u okolini Manastira  Studenica  biće dragocena i u zaštiti  Stolova

Objavljeno: 25.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

U utorak 24.oktobra 2023.godine,  na lokalitetu “Cesta” u studeničkom zaseoku “Dolac,” održana je skromna svečanost na kojoj je otvorena „Osmatračnica – Vizitorski centar”. Ovaj objekat je sagrađen uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj („UNDP“) u Republici Srbiji u sklopu projekta  „Evergreen“ koga je realizovalo Odeljenje za poslove civilne zaštite koje funkcioniše u okviru Gradske uprave grada Kraljeva.

Objekat je opremljen savremenim uređajima i  namenjen je, prvenstveno, za za prikupljanje relevantnih podataka sa terena na osnovu kojih je moguće izvršiti ranu detekciju početnih i manjih požara. On ima i funkciju osmatračnice i biće korišćen, ne samo od strane civilne zaštite grada Kraljeva, već i od strane drugih subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa, a naročito vatrogasno – spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije, Dobrovoljno vatrograsnih društava i ŠG „Stolovi“.

„Osmatračnica – Vizitorski centar” u Studenici

Objekat „Osmatračnica – Vizitorski centar” je, već juče, poslužio i za edukaciju i transfer stečenih  isksustava u razvoju preventivnih mera u borbi protiv šumskih požara   na drugim lokacijama  na teritoriji grada Kraljeva.

Za to se pobrinulo udruženje građana “Novi Put” koje  sprovodi projekat “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi”, koji je  deo šire inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju, uz tehničku i finansijsku podršku  Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Udruženje je, u saradnji sa tur operaterom W Tours iz Vrnjačke Banje ,organizovalo uspešnu studijsku posetu objektu „Osmatračnica – Vizitorski centar”.

Predstavnici državnih institucija,LS,Manastira Studenica i OCD na zajedničkom zadatku preveniranja šumskih požara

Vlada Republike Srbije je,sredinom prošle 2022.godine, donela Uredbu o proglašenju predela izuzetnih odlika “Stolovi” („Sl. glasnik RS“, br. 84/2022).U tom dokumentu se kaže  da se “Područje planine Stolovi, pozicionirano u centralnom delu Republike Srbije duž desne obale Ibra, stavlja se pod zaštitu i proglašava zaštićenim područjem pod imenom „Stolovi”, kao prirodno dobro od regionalnog, odnosno velikog značaja i svrstava se u ΙΙ kategoriju zaštite, kao predeo izuzetnih odlika.

Ova odluka Vlade je poslužila udruženju “Novi Put” kao inicijalna kapisla da  predloži  realizaciju projekta koji bi omogućio efikasnu zaštitu planine “Stolovi” sa akcentom na mere prevencije koje bi zajednički sprovodile državne  institucije, udruženja građana  i građani  koji tokom čitave godine ,u velikom broju pohode ovu planinsku lepoticu.

Predstavljanje projekta u Sremskim Karlovcima

Projekat “Novog Puta” je jedno od 13 rešenja organizacija civilnog društva za unapređenje raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta i sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promena u zaštićenim područjima širom Srbije i kao takav  ,nedavno, je uspešno predstavljen u Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima. 

U Kraljevu je,prošlog meseca ,u tom cilju, održan  Uvodni sastanak na kome su ,zainteresovanim stranama predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti i dinamika realizacije. Zaključak  tog sastanka je da  se moraju  preduzimati  zajedničke  akcije  na uvođenju i primeni visokih ekoloških standard u zaštiti predela izuzetnih odlika “Stolovi štiteći ,pri tom, i zdravlje ljudi.

Sa Uvodnog sastanka u Kraljevu

Realizaciom ovakvih projekata i zajedničkim radom svih činilaca u lokalnoj zajednici stvaraju se preduslovi za preventivno, a u slučaju požara i brzo reagovanje. Tako zajedno čuvamo prirodnu i njena bogastva od požara koji su sve češći. Jer, čulo se juče u Studenici, za proteklig godinu dana je,na teritoriji grada Kraljeva,registrovano oko tridesetak što manjih što većih šumskih požara.

Ljudski faktor je,na žalost,što činjenjem ,što nečinjenjem, uzročnik šumskih požara u najvećem broju slučajeva.

Zato svaka aktivnost na jačanju svesti i obuci za preventivno delovanje u očuvanju šuma  treba da ima najštiru podršku. Posebno u Kraljevu koje je po površini od oko 1530 kvadratnih kilometara,najveća lokalna samouprava koja se suočava sa problemom   degradacije  prirodnih ekosistema, šuma, reka, livada i sl.

U tom smislu je  značaj  projekta “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi” udruženja “Novi Put” jer se uklapa u razvoj sistema prognoziranja i najave šumskih požara,na teritroriji grada Kraljeva,  što je jako važno ako se imaju u vidu izražene klimatske promene koje , po nekim scenarijima , predviđaju rast prosečnih temperatura od 4 do 6 stepeni celzijusovih do kraja veka.

Građani Kraljeva se sve više interesuju za kvalitet vazduha koga udišu tokom grejne sezone

Objavljeno: 21.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nastavljajući sa realizacijom  svog projekta “Udružimo snage za čistiji vazduh” ,koga sprovodi udruženje građana “Novi Put” u okviru  programa  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, u Kraljevu je 19.oktobra 2023.godine,održana Javna debata o kvalitetu vazduha.

Veliko interesovanje za Javnu debatu o kvalitetu vazduha u Kraljevu

Brojnim učesnicma u debate,od kojih većina učestvuje po prvi put  u razgovorima na ovu temu, obratili su se Irena Mišković i Jovan Nešović u ime organizatora debate ,Vladimir Savić kao ekspert koji se bavi merenjima kvaliteta vazduha u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo i Zoran Nikolić koji se bavi komunikacijama civilnog i javnog sektora.

Organizatori i panelisti Javne debate

Svi prisutni su dobili primerak brošure “Čist vazduh-dobro zdravlje” čiji je izdvač UG “Novi Put”  u kojoj su na slikovit  razumljiv način obrađeni podaci o zabrinjavajućem  kvalitetu vazduha u Kraljeva izmereni u nekoliko zadnjih grejnih sezona.

Naslovna strana brošure koju je izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

I uvodničari  debate su ,iz različitih uglova,ukazali na problem kvaliteta vazduha u Kraljevu ali i pohvalili  nedavno usvajanje,Plana kvaliteta vazduha ,važnog  strateškog dokumeta lokalne javne politike za ovu oblast.Dokumet jeste usvojen bez adekvatne javne rasprave i posle dorada koje je naložilo resorno Ministarstvo zaštite životne sredine, koje,inače, daje saglasnost na tu vrstu dokumenta, ali je dobro da je donet. Sada ostaje da vidimo šta će od mera za unapređenje kvaliteta vazduha  predviđenih Planom biti implemetirano u budžetu grada za 2024.godinu, u prvoj godini njegove primene.

Pohvale učesnika debate  dobila je  i Agencija za zaštitu životne sredine koja je,pre neki dan, instalirala i pustila u rad automatizovanu mernu stanicu koja ,za razliku od predhodnog perioda, omogućava da se rezultati merenja kvaliteta vazduha mogu znati  u realnom,satnom,vremenu.Ovo je jako važno jer omogućava preventivno reagovanje građana koz promenu nekih navika u vremenima kada su visoke koncentracije zagađujućih suspendovanih PM10 I PM,25 čestica u ambijentalnom vazduhu.

Rezultati merenja kvaliteta vazduha 21.10.2023 pre podne

Veliki broj učesnika Javne debate je postavio pitanje sredstava koje je grad opredelio svojim budžetom za 2023.godinu a koja su,očigledno je, ostala,bar za sada, neiskorišćena.Tokom debate čuli su se brojni predlozi tokom na šta bi trebalo utrošiti ova  sredstva u narednom periodu. Zajednički imenitelj svih tih predloga je da ih treba prenameniti za meru energetske sanacije primenjenu na nekom od javnih objekata koji  ,u centralnoj gradskoj zoni,kao emergent,još uvek, koriste lož ulje ili ugalj.

Oraganizator Javne debate   I nejni panelisti  su izrazili zadovoljstvo zbog broja prisutnih ,posebno zbog  kako su rekli “nekih nova lica na ovim debatama/razgovorima o kvalitetu vazduha u našem gradu”.

Njima je to vetar u leđa da istraju u traganju za novim idejama kako bi se unapredio kvalitet vazduha koga udišemo u gradu tokom grejne sezone ail i  za nastavak dijaloga sa donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi na temu kvaliteta vazduha.Dijaloga koji je,kako su istakli, i do sada bio utemeljen na snazi agrumenat do kojih su dolazili sprovedenim istraživanjima I anketama.Baš kao  dolikuje odgovornim predstavnicima civilnog sektora.

Vrnjačka Banja i Vranje nagrađeni  u okviru francusko-srpske platforme „Ekoopština“

Objavljeno: 19.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno su ,u Ambasadi Francuske u Beogradu, dodeljene nagrade u okviru francusko-srpske platforme za saradnju na izazovima održivog grada „Ekoopština“.Novim   Sporazumom ovaj projekat dve države postaje deo incijative „Zelena agenda za Srbiju“.

Opštine Vrnjačka Banja I Vranje su osvojile nagradu u kategoriji “Energetska efikasnost “. Ambasador Francuske u Srbiji, Pjer Košar je  uručio nagradu  energetskom menadžeru Opštine Vrnjačka Banja, dipl inž. Gordani Radičević.

Gordana Radičević (prvi red ,u sredini) na dodeli nagrade Ambasade Francuske (Foto:Sajt Opštine VB)

 “Nagrada je veliko priznanje za naš dosadašnji rad u ovoj veoma izazovnoj oblasti, ali i obaveza da u vremenima koja dolaze budemo još uspešniji. Veoma sam zahvalna i što ću biti u prilici da razmenim iskustva sa francuskim kolegama u Parizu i upoznam različite mogućnosti upravljanja energijom. Mi smo nagradu dobili u kategoriji opština do 40.000 stanovnika“, istakla je  tom prilikom Gordana Radičević.

Energetska menadžerka Opštine Vrnjačka Banja, dipl inž. Gordana Radičević sa nagradom za Opštinu Vrnjačka Banja

Nagradni konkurs „Ekoopština“, koji je upućen svim srpskim gradovima i opštinama, zamišljen je kao platforma za razmenu znanja i primera dobre prakse između francuskih i srpskih aktera uključenih u programe održivog razvoja gradova i opština.

Pirot i Kruševac pobednici u okviru kategorije „Održiva urbana mobilnost“. Za „Održivo upravljanje otpadom“ nagrađena je Opština Bačka Palanka i Grad Sremska Mitrovica, dok su za „Održivo upravljanje vodama“ nagrađeni Opština Čajetina i Grad Novi Sad.

Nagrade je dodelila Ambasada Francuske u saradnji sa svojim partnerima Institutom  Veolia, Saint-Gobain, Veolia, Decathlon, Wiener Stadtische, NALED i SKGO.

Vrnjačka Banja energetski sanira školu „Popinski borci“

Objavljeno: 19.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Dvadest jedna lokalna samouprava u Srbiji  su,početkom ovog meseca , dobile od  Ministarstva rudarstva i energetike, sredstva za energetsku  sanaciju  javnih objekata u okviru Nacionalnog Programa energetske sanacije objekata od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave.

Opština Vrnjačka Banja je jedna od tih lokalnih samouprava a dobijena sredstva će upotrebiti za  energetsku sanaciju objekta OŠ „Popinski borci“ na kome će se raditi na izradi fasade sa izolacijom, zameni stolarije u delu objekta, postavljanju solarnih  panela za toplu vodu i instalacije za kotao.

Mere energetske sanacije objekata od javnog značaja, obuhvataju zamenu prozora i vrata, unapređenje izolacije zgrada, zamenu kotlova efikasnijim i ugradnju toplotnih pumpi, solarnih kolektora za toplu vodu, modernizaciju javnog osvetljenja i ugradnju solarnih panela.

Sa svečane dodele Ugovora u Vrnjačkoj Banji (Foto MRE)

Posle  energetske sanacije javni objekti će trošiti od 20 do 50 odsto  energije manje , a rezultat će biti manji troškovi, ali i manji negativni uticaj na životnu sredinu.U Srbiji je,do sada,po rečima ministarke,sanirano 145 objekata od javnog značaja, što doprinosi da se godišnje oko 30 miliona kilovat sati.

Vrnjačka Banja je ,inače, bila I domaćin  svečane dodele Ugovora na kome je ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović,obraćajući se prisutnima rekla da će Ministarstvo nastaviti da podržava lokalne samouprave da ulažu u sanaciju individualnih kuća i stambenih jedinica, kako bi smanjili potrošnju energenatata i doprineli što većoj energetskoj efikasnosti.

Pre svečanosti ministarka Đedović Handanović i rukovodstvo Opštine Vrnjačka Banja obišli su završne radove na izgradnji fasade sa izolacijom na zgradi Opštine. Ovaj projekat realizuje Opština u saradnji sa Ministarstvom i kroz realizaciju projekta „Infrastruktura za bolji život“ kroz donaciju iz Programa Evropska unije za lokalni razvoj –EU PRO Plus koji sprovodi UNOPS.

To je bila prilika da predsednik opštine Boban Đurović  predstavi,zajedno sa saradnicima,i dosadašnje aktivnosti opštine Vrnjačka Banja  na realizaciji energetske sanacije porodičnih kuća i stanova  i na  primeni Uredbe o energetski zaštićenom kupcu. Bilo je  reči i o planiranim projektima vrnjačke Opštine na unapređenju energetske sanacije javnih objekata, odnosno školskih objekata i objekta dečijeg vrtića.

Da li je moguće povećati učešće žena u organima mesnih zajednica uvođenjem minimalne kvote?

Objavljeno: 06.02.2023. | autor: KV Novosti -on line

Ishodi višemesečnih  aktivnosti na realizaciji projekta “Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ koga je , na teritoriji grada Kraljeva i opštine Trstenik  sprovodio Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo predstavljeni su javnosti na današnjem Okruglom stolu organizovanom u hotelu Turist.

Sa Okruglog stola na temu većeg učešće žena u radu saveta mesnih zajednica

Istraživanja o učešću žena u procesu kreiranja javnih politika u Kraljevu  i Trsteniku i sačinjene analize postojećih  pravnih  i strateških  okvira sačinjene tokom realizacije projektnih aktivnosti ,   poslužile su  kao osnova za  za pokretanje inicijative  za izmenu lokalnih odluka o mesnim zajednicama, tako što bi se uvela minimalna kvota učešća žena u članstvu saveta mesnih zajednica.

Predlog za uvođenje kvota kao mehanizma koji treba da unapredi zastupljenost žena u organima mesnih zajednice ostao  je ,u ovoj fazi sprovođenja projekta, bez dodatnih ,pravnih, analiza što je,za predpostaviti, posledica ograničenih finansijskih resursa i raspoloživog vremena. Na  potrebu da se dodatno izuči pravno utemeljenje datog predloga ukazali su Bogdan Banjac zaposlen u stručnoj službi poverenice  za ravnopravnost i Marija Dražović koordinatorka za javne politike i istraživanje iz  udruženja građana Paxis koje se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Marija Dražović (desno)koordinatorka za javne politike i istraživanje iz  udruženja građana Paxis

Iz činjenica  da su mesne zajednice u postojećem pravnom poretku prvenstveno utemeljene kao interesne zajednice formirane  radi zadovoljavanja interesa i potreba građana, te da su  samo  građani ovlašćeni da biraju i smenjuju organe mesne zajednice proizilaze i nedoumice oko daljih aktivnosti ,na distribuciji predloga za uvođenje kvota.

Prenošenje načela izbora i uređivanje izbornog procesa na način predviđen za opštinu , kao teritorijalnu jedinicu, bilo bi strano prirodi i razlogu postojanja mesne zajednice, koja nije teritorijalna jedinica, niti je elemenat teritorijalne organizacije, a bez tih načela upitna je svrsihodnost predloga kvota.

Činjenica je da organi lokalnih samouprava i njihovih javnih uprava imaju ključnu odluku kod  koncipiranja i izrade Nacrta/Predloga normativnih akata mesnih zajednica daje taj “manevarski prostor” da se kvote o rodnoj ravnopravnosti,nekako,  ugrade u  akta mesnih zajednica ali treba tragati i za odgovorom kako to sprovesti tokom svih faza izbornog procesa, na nivou mesne zajednice, u kome je građanin ,pojedinac, jedini legitimni (samo) predlagač za članstvo u forumima mesne zajednice.

No kakava god da bude dalja sudbina ovako  uobličene inicijative udruženja “Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo” valja istaći, i pohvaliti, sprovedena istraživanja o učešću žena u procesu kreiranja javnih politika u Kraljevu  i Trsteniku i sačinjene analize postojećih  pravnih  i strateških  okvira sačinjene tokom realizacije projektnih aktivnosti.To je, na skupu koji je okupio predstavnike javnog , civilnog i medijskog sektora iz Kraljeva i Trstenika,između ostalih uradio i Bogdan Banjac kao zvanični predstavnik Brankice Janković, poverenice  za zaštitu ravnopravnost.

Upravo rezultati tih istraživanja i analiza koji ukazuju na nesrazmerno malo učešće žena u radu organa mesnih zajednica i u Kraljevu i u Trsteniku (ispod 10 odsto, što je prosek na nivou Srbije) ukazuju na neophodnost da se,dalje, traga za modelima i rešenjima koji će povećati učešće žena u radu mesnih zajednica.

Olivera Dražinac,jedna od retkih žena predsednica Saveta MZ Drakčić je govorila o svojim iskustvima u radu

Zato je, jedan od zaključaka sa današnjeg Okruglog stola i taj da je projekat  “Za veće učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica“  uspešno realizovan i da ga  ,svakako ,treba nastaviti o čemu će,što je i logično, presudno odlučivati donatori Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative koji su ovaj projekat podržali kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – AST”.

Prvi priklučeni proizvođač električne energije iz energije sunca u Vrnjačkoj Banji nije koristio subvencije države i opštine

Objavljeno: 28.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Činilo se sudeći prema  koracima preduzimanim na nivou lokalne samouprave  u Vrnjačkoj Banji  ,tokom prve polovine 2021 godine, da će  se sprovođenje mera energetske efikasnosti, odvijati efiksno. Ovo uverenje je osnaženo i rezultatima ostvarenim na Javnim pozivima  radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansirnje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave. Vrnjačka Banja je ,kroz tri ovakva poziva,  dobila 6 miliona dinara za sve, predviđene, mere energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ne računajući još i 23 milona dinara dodeljenih ,namenski,maja 2022.godine  za energetsku sanaciju zgrade opštine. Još u oktobru 2021.godine raspisan je prvi poziv za četri mere energetske efikasnosti: zamenu spoljne stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima, nabavku i instalaciju kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće; nabavku i instalaciju kotlova na gas za porodične kuće i stanove u stambenim zgradama I nabavku i ugradnju termostatskih ventila i ostale neophodne armature za opremanja izvora toplote (radijatora). Aprila 2022 godine izabrano je  23 građana, krajnih  korisnika  subvenicja po ovom pozivnu a na ceremoniji dodele Rešenja najavljeno je  da će ,za koji mesec, biti raspisan i prvi konkurs za sufinansiranje izgradnje

Septembra 2021 godine raspisan je od strane Ministarstva rudarstva i energetike Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća (solarni paneli) koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 na koji se javila i opština Vrnjačka Banja kojoj je ,oktobra 2021.godine, dodeljen million dinara za sprovođenje mere energetske sanacije  ugradnjom solarnih panela. Februara 2022.godine doneta je opštinska Odluka o o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u kojoj je ,članom 4. predviđeno i sufinasiranje  ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije.

Za koji dan biće godinu dana od tog ,prvog, koraka ka sufinasiranju izgradnje mini solarnih elektrana a Rešenje opštine Vranjčka Banja o izboru građana-krajnjih korisnika još uvek nije objavljeno.

U međuvremenu Vrnjačka Banja je  3. novembra 2022.godine dobila prvo domaćinstvo, sa elektranom snage 10kw,  upisano u Registar kupaca-proizođača  električne energije koga vodi Elektrodistribucija Srbije. U ostalim registrima koje vodi Ministarstvo rudarastva i energetike u kategoriji solarnih selektrana bilo sa ili bez statusa povlašćenog proizvođača električne energije nema ,na žalost nikoga upisnog sa teritorije Vrnjačka Banja.

Očigledno je da ,u proteklih nekoliko godina, nije iskazano veliko interesovanje građana i privrednika za  ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije u Vrnjačkoj Banji. Zna se da je  dobar deo samog banjskog mesta gasifikovan,  jer se  na ovim poslovima intezivno radi još od 2005 godine ,odmah po izgradnji magistralnog gasovoda Kraljevo – Vrnjačka Banja i glavne merno regulacione stanice “Vrnjačka Banja”, ali  za očekivati je da će sve veći problemi u snabdevanju gasom kao i njegova sve veća cena, uticati na rast interesovanja  građana i privrednika, posebno onih iz sektora hotelijerstva, za solarnu energiju.

Lokalna samouprava  u Vrnjačkoj Banji treba spremnije da dočeka tu veću zainteresovanost ,naoružana iskustvima iz ovih prvih koraka ka većem korišćenju solarne energije. Neke od mera koje tome vode  treba, svakako, da budu kontinuirano informisanje građana o benefitima korišćenja solarne energije, obuke aktera sistema energetskog menadžmenta u opštini i obuke lica zaposlenih u lokalnim delovima ogranaka Elektrodistribucije  i EPS snabdevanja.

Bez dileme oko potrebe za većim korišćenjem solarne energije u proizvodnim procesima!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Juče je,u sedištu preduzeća “Termoinvest”,  iz Šumarica kod Kraljeva, oranizovan susret i razgovor predstavnika javnoj, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva koji su ,u ranijem periodu, iskazali interesovanje za  veće korišćenje obnovljivih izvora energije , pre svega solarne energije.

Organizator sastanka udruženje građana  “Novi Put” koje sprovodi projekat „Solarna energija, važan faktor razvoja prerađivačke industrije“ čiju realizaciju je pomoglo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije slučajno izabralo baš “Termoinvestkao mesto za ovaj skup. Ovo preduzeće je ,septembra 2022 godine, priključilo na distributivnu mrežu, solarnu elektranu   instalisane snage 40kW  pa je  ,još uvek, jedini pravni subjekt, sa teritorije Raškog  upravnog okruga, upisan ,među ,do danas upisanih, 136 pravnih lica iz čitave Srbije u Registar kupaca-proizvođača koji nisu domaćinstvo ili stambena zadruga ,koga vodi Elektrodistribucija Srbije

Mladen Jelić,Jovan Nešović i Vladimir Jelić

Braća Mladen i Vladimir Jelić ,koji ,kao druga generacija, vode ovo uspešno porodično preduzeće,   svoju odluku da se upuste u ovaj pionirski poduhvat obrazložili su prvenstveno  potrebom da umanje  troškove za eketričnu energiju koju koriste u proizvodnom procesu. Njihova  je procena bazirana na predhodno dobijenim informacijama o benefitima korišćenja solarne energije, da će im se uloženo u  solarnu  elektranu vratiti i na druge načine . Oni veruju da će se ,i kod nas, vrlo brzo menjati regulativa o uvođenju takse na emisiju CO2 što je vrlo značajno za preduzeća koja računaju na izvoz svoji proizvoda ili usluga  na tržište Evropske unije.

Magistar tehničkih nauka Jovan Nešović koji vodi  ovaj projekat  ima ,takođe, iskustva u procesima planiranja i izgradnje solarnih elektrana .On je zajedno sa diplomiranim elektroinženjerom Milanom Kojićem ,koji je vršio nadzor na izgradnju solarne elektrane na krovu “Termoinvest”-a, vodio projekat izgradnje solarne elektrane na krovu “JEP Toplana” snage 50 kW. Ta solarna elektrana nije ,na žalost, priključena na elektrodistributivni sistem,iz vrlo čudnih i neobjašnjivih razloga, iako je njena gradnja završena još pre gradnje solarne elektrane u Šumaricama.

Sa sastanka u Termoinvestu

I njihova ,najkraće sažeta, iskustva ukazuju na potrebu većeg korišćenja solarne energije u prerađivačkoj industriji, pre svega,ali i na potrebu veće  podrške države i lokalnih samoprava svima koji se ohrabre da krenu putem neumitne energetske tranzicije.

Pored subvencija, povoljnih kredita, poreskih olakšica oni ističu potrebu organizovanja  edukacije kadrova iz javnih uprava lokalnih samouprav i delova Elektroprivrede Srbije koji se angažuju u procesima sprovođenja mera javnih politika u sektoru enertgetike, posebno u delu većeg korišćenja obnovljivih izvora energije.

Nesnalaženje aktera iz institucija sistema , na početku primene novih agendi  u energetskom sektoru Srbije, i neujednačene prakse u primeni donetih  tehničkih propisa i pravnih normi, utiču negativno na  motivisanje  većeg broja  građana i privrednika da se upuste u korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Svi učesnici sastanka održanog u “Termoinvestu” saglasni su sa stavom da u svim ovim procesima  ima mesta i potrebe  za većom  međusektorskom saradnjom i snažnijim  uključivanjem onih ,malobrojnih, udruženja građana koja  se ,na različite načine, bave energetikom i energetskom efikasnošću, okupljajući retke kompetentne  i kvalifikovane stručnjake.