Monday, 27. March 2023.

Vesti iz kategorije ‘Projekti’

Da li je moguće povećati učešće žena u organima mesnih zajednica uvođenjem minimalne kvote?

Objavljeno: 06.02.2023. | autor: KV Novosti -on line

Ishodi višemesečnih  aktivnosti na realizaciji projekta “Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ koga je , na teritoriji grada Kraljeva i opštine Trstenik  sprovodio Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo predstavljeni su javnosti na današnjem Okruglom stolu organizovanom u hotelu Turist.

Sa Okruglog stola na temu većeg učešće žena u radu saveta mesnih zajednica

Istraživanja o učešću žena u procesu kreiranja javnih politika u Kraljevu  i Trsteniku i sačinjene analize postojećih  pravnih  i strateških  okvira sačinjene tokom realizacije projektnih aktivnosti ,   poslužile su  kao osnova za  za pokretanje inicijative  za izmenu lokalnih odluka o mesnim zajednicama, tako što bi se uvela minimalna kvota učešća žena u članstvu saveta mesnih zajednica.

Predlog za uvođenje kvota kao mehanizma koji treba da unapredi zastupljenost žena u organima mesnih zajednice ostao  je ,u ovoj fazi sprovođenja projekta, bez dodatnih ,pravnih, analiza što je,za predpostaviti, posledica ograničenih finansijskih resursa i raspoloživog vremena. Na  potrebu da se dodatno izuči pravno utemeljenje datog predloga ukazali su Bogdan Banjac zaposlen u stručnoj službi poverenice  za ravnopravnost i Marija Dražović koordinatorka za javne politike i istraživanje iz  udruženja građana Paxis koje se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Marija Dražović (desno)koordinatorka za javne politike i istraživanje iz  udruženja građana Paxis

Iz činjenica  da su mesne zajednice u postojećem pravnom poretku prvenstveno utemeljene kao interesne zajednice formirane  radi zadovoljavanja interesa i potreba građana, te da su  samo  građani ovlašćeni da biraju i smenjuju organe mesne zajednice proizilaze i nedoumice oko daljih aktivnosti ,na distribuciji predloga za uvođenje kvota.

Prenošenje načela izbora i uređivanje izbornog procesa na način predviđen za opštinu , kao teritorijalnu jedinicu, bilo bi strano prirodi i razlogu postojanja mesne zajednice, koja nije teritorijalna jedinica, niti je elemenat teritorijalne organizacije, a bez tih načela upitna je svrsihodnost predloga kvota.

Činjenica je da organi lokalnih samouprava i njihovih javnih uprava imaju ključnu odluku kod  koncipiranja i izrade Nacrta/Predloga normativnih akata mesnih zajednica daje taj “manevarski prostor” da se kvote o rodnoj ravnopravnosti,nekako,  ugrade u  akta mesnih zajednica ali treba tragati i za odgovorom kako to sprovesti tokom svih faza izbornog procesa, na nivou mesne zajednice, u kome je građanin ,pojedinac, jedini legitimni (samo) predlagač za članstvo u forumima mesne zajednice.

No kakava god da bude dalja sudbina ovako  uobličene inicijative udruženja “Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo” valja istaći, i pohvaliti, sprovedena istraživanja o učešću žena u procesu kreiranja javnih politika u Kraljevu  i Trsteniku i sačinjene analize postojećih  pravnih  i strateških  okvira sačinjene tokom realizacije projektnih aktivnosti.To je, na skupu koji je okupio predstavnike javnog , civilnog i medijskog sektora iz Kraljeva i Trstenika,između ostalih uradio i Bogdan Banjac kao zvanični predstavnik Brankice Janković, poverenice  za zaštitu ravnopravnost.

Upravo rezultati tih istraživanja i analiza koji ukazuju na nesrazmerno malo učešće žena u radu organa mesnih zajednica i u Kraljevu i u Trsteniku (ispod 10 odsto, što je prosek na nivou Srbije) ukazuju na neophodnost da se,dalje, traga za modelima i rešenjima koji će povećati učešće žena u radu mesnih zajednica.

Olivera Dražinac,jedna od retkih žena predsednica Saveta MZ Drakčić je govorila o svojim iskustvima u radu

Zato je, jedan od zaključaka sa današnjeg Okruglog stola i taj da je projekat  “Za veće učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica“  uspešno realizovan i da ga  ,svakako ,treba nastaviti o čemu će,što je i logično, presudno odlučivati donatori Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative koji su ovaj projekat podržali kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – AST”.

Prvi priklučeni proizvođač električne energije iz energije sunca u Vrnjačkoj Banji nije koristio subvencije države i opštine

Objavljeno: 28.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Činilo se sudeći prema  koracima preduzimanim na nivou lokalne samouprave  u Vrnjačkoj Banji  ,tokom prve polovine 2021 godine, da će  se sprovođenje mera energetske efikasnosti, odvijati efiksno. Ovo uverenje je osnaženo i rezultatima ostvarenim na Javnim pozivima  radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansirnje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave. Vrnjačka Banja je ,kroz tri ovakva poziva,  dobila 6 miliona dinara za sve, predviđene, mere energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ne računajući još i 23 milona dinara dodeljenih ,namenski,maja 2022.godine  za energetsku sanaciju zgrade opštine. Još u oktobru 2021.godine raspisan je prvi poziv za četri mere energetske efikasnosti: zamenu spoljne stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima, nabavku i instalaciju kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće; nabavku i instalaciju kotlova na gas za porodične kuće i stanove u stambenim zgradama I nabavku i ugradnju termostatskih ventila i ostale neophodne armature za opremanja izvora toplote (radijatora). Aprila 2022 godine izabrano je  23 građana, krajnih  korisnika  subvenicja po ovom pozivnu a na ceremoniji dodele Rešenja najavljeno je  da će ,za koji mesec, biti raspisan i prvi konkurs za sufinansiranje izgradnje

Septembra 2021 godine raspisan je od strane Ministarstva rudarstva i energetike Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća (solarni paneli) koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 na koji se javila i opština Vrnjačka Banja kojoj je ,oktobra 2021.godine, dodeljen million dinara za sprovođenje mere energetske sanacije  ugradnjom solarnih panela. Februara 2022.godine doneta je opštinska Odluka o o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u kojoj je ,članom 4. predviđeno i sufinasiranje  ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije.

Za koji dan biće godinu dana od tog ,prvog, koraka ka sufinasiranju izgradnje mini solarnih elektrana a Rešenje opštine Vranjčka Banja o izboru građana-krajnjih korisnika još uvek nije objavljeno.

U međuvremenu Vrnjačka Banja je  3. novembra 2022.godine dobila prvo domaćinstvo, sa elektranom snage 10kw,  upisano u Registar kupaca-proizođača  električne energije koga vodi Elektrodistribucija Srbije. U ostalim registrima koje vodi Ministarstvo rudarastva i energetike u kategoriji solarnih selektrana bilo sa ili bez statusa povlašćenog proizvođača električne energije nema ,na žalost nikoga upisnog sa teritorije Vrnjačka Banja.

Očigledno je da ,u proteklih nekoliko godina, nije iskazano veliko interesovanje građana i privrednika za  ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije u Vrnjačkoj Banji. Zna se da je  dobar deo samog banjskog mesta gasifikovan,  jer se  na ovim poslovima intezivno radi još od 2005 godine ,odmah po izgradnji magistralnog gasovoda Kraljevo – Vrnjačka Banja i glavne merno regulacione stanice “Vrnjačka Banja”, ali  za očekivati je da će sve veći problemi u snabdevanju gasom kao i njegova sve veća cena, uticati na rast interesovanja  građana i privrednika, posebno onih iz sektora hotelijerstva, za solarnu energiju.

Lokalna samouprava  u Vrnjačkoj Banji treba spremnije da dočeka tu veću zainteresovanost ,naoružana iskustvima iz ovih prvih koraka ka većem korišćenju solarne energije. Neke od mera koje tome vode  treba, svakako, da budu kontinuirano informisanje građana o benefitima korišćenja solarne energije, obuke aktera sistema energetskog menadžmenta u opštini i obuke lica zaposlenih u lokalnim delovima ogranaka Elektrodistribucije  i EPS snabdevanja.

Bez dileme oko potrebe za većim korišćenjem solarne energije u proizvodnim procesima!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Juče je,u sedištu preduzeća “Termoinvest”,  iz Šumarica kod Kraljeva, oranizovan susret i razgovor predstavnika javnoj, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva koji su ,u ranijem periodu, iskazali interesovanje za  veće korišćenje obnovljivih izvora energije , pre svega solarne energije.

Organizator sastanka udruženje građana  “Novi Put” koje sprovodi projekat „Solarna energija, važan faktor razvoja prerađivačke industrije“ čiju realizaciju je pomoglo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije slučajno izabralo baš “Termoinvestkao mesto za ovaj skup. Ovo preduzeće je ,septembra 2022 godine, priključilo na distributivnu mrežu, solarnu elektranu   instalisane snage 40kW  pa je  ,još uvek, jedini pravni subjekt, sa teritorije Raškog  upravnog okruga, upisan ,među ,do danas upisanih, 136 pravnih lica iz čitave Srbije u Registar kupaca-proizvođača koji nisu domaćinstvo ili stambena zadruga ,koga vodi Elektrodistribucija Srbije

Mladen Jelić,Jovan Nešović i Vladimir Jelić

Braća Mladen i Vladimir Jelić ,koji ,kao druga generacija, vode ovo uspešno porodično preduzeće,   svoju odluku da se upuste u ovaj pionirski poduhvat obrazložili su prvenstveno  potrebom da umanje  troškove za eketričnu energiju koju koriste u proizvodnom procesu. Njihova  je procena bazirana na predhodno dobijenim informacijama o benefitima korišćenja solarne energije, da će im se uloženo u  solarnu  elektranu vratiti i na druge načine . Oni veruju da će se ,i kod nas, vrlo brzo menjati regulativa o uvođenju takse na emisiju CO2 što je vrlo značajno za preduzeća koja računaju na izvoz svoji proizvoda ili usluga  na tržište Evropske unije.

Magistar tehničkih nauka Jovan Nešović koji vodi  ovaj projekat  ima ,takođe, iskustva u procesima planiranja i izgradnje solarnih elektrana .On je zajedno sa diplomiranim elektroinženjerom Milanom Kojićem ,koji je vršio nadzor na izgradnju solarne elektrane na krovu “Termoinvest”-a, vodio projekat izgradnje solarne elektrane na krovu “JEP Toplana” snage 50 kW. Ta solarna elektrana nije ,na žalost, priključena na elektrodistributivni sistem,iz vrlo čudnih i neobjašnjivih razloga, iako je njena gradnja završena još pre gradnje solarne elektrane u Šumaricama.

Sa sastanka u Termoinvestu

I njihova ,najkraće sažeta, iskustva ukazuju na potrebu većeg korišćenja solarne energije u prerađivačkoj industriji, pre svega,ali i na potrebu veće  podrške države i lokalnih samoprava svima koji se ohrabre da krenu putem neumitne energetske tranzicije.

Pored subvencija, povoljnih kredita, poreskih olakšica oni ističu potrebu organizovanja  edukacije kadrova iz javnih uprava lokalnih samouprav i delova Elektroprivrede Srbije koji se angažuju u procesima sprovođenja mera javnih politika u sektoru enertgetike, posebno u delu većeg korišćenja obnovljivih izvora energije.

Nesnalaženje aktera iz institucija sistema , na početku primene novih agendi  u energetskom sektoru Srbije, i neujednačene prakse u primeni donetih  tehničkih propisa i pravnih normi, utiču negativno na  motivisanje  većeg broja  građana i privrednika da se upuste u korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Svi učesnici sastanka održanog u “Termoinvestu” saglasni su sa stavom da u svim ovim procesima  ima mesta i potrebe  za većom  međusektorskom saradnjom i snažnijim  uključivanjem onih ,malobrojnih, udruženja građana koja  se ,na različite načine, bave energetikom i energetskom efikasnošću, okupljajući retke kompetentne  i kvalifikovane stručnjake.

Ubrzati put   do subvencija građanima zainteresovanim za sprovođenje mera energetske efikasnosti!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je na  sednici održanoj 16.1.2023 godine usvojilo  Rešenje o izboru krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Kraljeva.Na Javni konkurs  raspisan   7.9.2022 godine javilo se 117 građana da bi lista krajnjih korisnika bila svedena najpre na 95 koji ispunjavaju uslove konkursa ali će,ipak, samo njih 74 dobiti novac. Sufinasiraće se  zamena stolarije na 66 objekata, termička izolacija fasade na 3 objekta i 5 zamena kotlova. Na ovo će biti utrošeno 9.493.723,08 dinara od raspoloživih 9.500.000 dinara za ovu namenu koje su obezbedili Ministarstvo rudarastva i energetike i grad Kraljevo. Očekuje se da ,do kraja meseca, bude objavljeno i slično Rešenje ali po, drugom, Javnom  konkursu za  ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije raspisanom najpre  1.9.2022 godie,a zatim,zbog slabog interesovanja, produžavanog 20.9.2022 godine. Za sada se zna da je prema Preliminarnom rešenju iz decembra 2022 godine za ovu meru bilo zainteresovano samo 12 građana a da je tek polovina njih ispunila uslove iz Pravilnika i Javnog konkursa.

Sa sednice GV na kojoj je doneto Rešnje o krajnjim korisnicima za mere energetske efikasnosti-Preuzeto sa Sajta grada

Uporedimo li rokove sprovođenja aktivnosti na ovim poslovima u 2021 i 2022 godini uočićemo da  se u 2022 godini kasnije krenulo sa aktivnostima predviđenim Pravilnikom  o sufinasiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova usvojenim 19.7.2021, Pravilnikom o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na  unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode , po Javnom pozivu Uprve za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 i Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe usvojenim 19.11.2021 i njegovom dopunom učinjenom 12.8.2022.

Jedan od razloga ,ali  svakako ne i jedini, jeste neprijatno iskustvo sa firmom „Ekspres PVC“ koja je,2021 godine bila izabrana kao  prva , sa maksimalnih 100 bodova, na Javnom konkursu za izbor privrednih subjekata direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objekata da bi ,kasnije  (pre) uzela i (zlo)upotrebila  876.000 dinara iz budžeta grada namenjehih za 12 lica  sa spiska  Rešenja    za izbor krajnjih korisnika od 19.11.2021.

Činjenica da se planirani postupci   sprovođenja podrške merama energetske efikasnosti prihodima iz javnih finansija države i lokalnih samouprva ne završavaju  u jednoj budžetskoj (a i kalendarskoj ) već  se neutrošena sredstva prenose u novu godinu ukazuje da se ove aktivnost ne nalaze visoko kotirane na lestvicama prioriteta u angažovanju donosilaca odluka u lokalnim samoupravama.

Ovome doprinosi i činjenica da su izostale adekvatne pripreme i kvalitetne obuke koje je trebalo da sprovede resorno Ministarstvo rudarstva i energetike, sa  radnicima javnih uprava angažovanim u lokalnim samoupravama  na poslovima primene normi  u sektoru energetike na lokalnom nivou, ali i sa radnicima u delovima  Elektroprivrede Srbije koji se,takođe,angažuju u ovom procesu.

Ovako je  jedna dobra ideja  delimično obesmišljena neadekvatnom pripremom njenog sprovođenja,čemu je svakao doprineo i ,već zaboravljeni,otvoreni sukob bivše ministarke i takođe bivšeg rukovodstav EPS-a oko modela većeg korišćenja lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

No  kad se već krenulo valjalo bi brže reagovati na probleme  uočene u ovom procesu , na koje ukazuju kako angažovani u lokalnim  samopravama,  tako i građani koji su očekivali efikasnije procedure na njihovom putu do ostvarivanja prava na subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Posebno obeshrabrujće ,na građane koji su se odlučili da instaliraju solarne panele za proizvodnju električne energije, deluju propisi koji se sprovode  kroz fiskalne mere države  u načinu obračuna poreza na dodatnu vrednost kako za kupljene tako i za proizvedene kilovate  energije.

Ostaje nam da vidimo šta će od ovih pobrojanih problema koji prete da umanje interesovanje građana za njiovo aktivnije uključivanje u sprovođenje mera energetske efikasnosti i energetske tranzicije, uočiti, i u kom roku  otkloniti, novi tim resornog ministartva.

Država treba da podrži  privrednike subvencijama za izgradnju solarnih elektrana  sa statusom kupac- proizvođač!

Objavljeno: 12.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno su u Čačku i Kraljevu , u organizaciji  Regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga, održana dva Okrugla stola, na istu temu . Na oba skupa razgovaralo se na temu „Zelena energija – put ka unapređenju razvoja privrednog sektora Raškog i Moravičkog okruga“, a ti skupovi su samo jedna od aktivnosti na projektu  koga  ova Komora  sprovodi u sklopu EU PRO PLUS programa i  koji se finansira sredstvima iz fonda Evropske unije.

Ovim razgovorima predhodilo je i  istraživanje sprovedeno na temu  mogićnosti korišćenja solarne energije u privredi na nivou Regionalne privredne komore Raškog i  Moravičkog okruga u kome je učestvovalo više od 80  privrednih subjekata,sa teritorije 8 opština i gradova iz dva okruga, koji posluju u različitim sektorima.

Istraživanje je potvrdilo početnu hipotezu da su privrednici obavešteniji od većine ,prosečnih, građana o benefitima korišćenja solarne energije. Oni su itekako svesni globalne energetske krize ali  ,u velikoj meri, i posledica klimatskih promena izazvanih efektom nekontrolisane emisije ugljen dioksida u atmosferu kojoj,dominantno, dopinose privredne aktivnosti zasnovane na zastarelim tehnologijama.

Proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe najbrže iskazuje benefite kod privrednih subjekata koji imaju višu mesečnu potrošnju električne energije u svom poslovanju. Period otplate početne investicije u solarnu elektranu smanjuje se srazmerno sa povećanjem potrošnje električne energije. Mesečne uštede koju ostvarujete kroz samoodrživo generisanje električne energije, iz besplatnog i neiscrpnog izvora (sunca), mogu se smatrati novim, kumulativnim fondom koji se može koristiti za druga ulaganja, a sve u cilju bolje konkurentnosti na tržištu. Proizvodi pogoni, industrijski pogoni, prehrambena industrija, veliki poslovni objekti sa potrebom klimatizacije i drugi privredni sektori koji imaju ozbiljnu potrošnju električne energije mogu biti dobre potencijalne lokacije za instalaciju fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije. Analize i istraživanja pokazuju da kompletna cena izgradnje solarne elektrane po principu “ključ u ruke” iznosi oko  0.80€/W, bez PDV-a i nije došlo do velikih oscilacija u ceni koštanja u posledenje dve godine.

Predstavljajući rezultate sprovedenog istraživanja na skupu u Kraljevu magistar tehničkih nauka Jovan Nešović je reako da istraživanje ukazuje na spremnost privrednika da ulože sopstvena sredstva, da traže i kredite za instalaciju fotonaponskih Sistema.Istovremeno privrednici ukazuju da je neophodno i da država podrži  privrednike subvencijama za izgradnju solarnih elektrana  sa statusom kupac- proizvođač.Zato će su ,jedan je od zaključaka sa oba skupa,u okviru komorskog sistema inicirati predlog da država podrži i privrednike subvencijama za izgradnju solarnih elektrana  sa statusom kupac- proizvođač.

U tom sufinasiranju privrednici prepoznaju i očiti javni interes jer  solarne elektrane doprinose  smanjenju emisija gasova sa efektom “staklene baste”,čime se pozitivno utiče na uzroke   klimatskih promena.Privrednici prepoznaju javni interes  i  u smanjenju  troškove poslovanja preduzeća čime  preduzeće postaje konkurentnije na tržištu što utiče na brži lokalni razvoj zajednice u kojoj preduzeće posluje.

Stavovi privrednika o klimatskim promenama-Detaj iz sprovedenog istraživanja

Možda bi,privrednicima koji se odluče za gradnju solarne elektrane, od veće koristi nego subvencije države bilo uređivanje propisa te iste države o akcizama i porezu na dodatnu vrednost koji se primenjuju prilikom obračuna za električnu energiju utrošenu sa distributivne mreže i električnu energiju proizvedenu u mini solarnoj elektrani sa statusom kupac-proizvođač koja se,kao višak,isporučuje u tu istu distributivnu mrežu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo priprema mlade da  štite šume !

Objavljeno: 28.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo,osnovano još daleke 1933.godine ,zasigurno je najstarije,još uvek aktivno, udruženje u Kraljevu. Udruženje je deo Vatrogasnog saveza grada koji okuplja još šest sličnih,aktivnih, društava u našem gradu. Ono što je pored saradnje sa institucijama društva uključenim u sistem civilne zaštite, doprinelo višedecenijskom aktivnom stažu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo ,jeste,van svake sumnje, i njegova spremnost da za svoje aktivnosti  zainteresuje,i u njih ih uključi, mlade.

Zato je organizacija Mladih istraživača Srbije koja je,u predhodne dve godine,sprovodila, u Srbiji, projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku vlade Švedske, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Kraljevo, prepoznala pravog partnera za realizaciju dela projektnih aktivnosti nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Preuzeto sa sajta DVDKV

Ključna aktivnost realizovana pod patronatom članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo  bila je edukaciju dece o značaju šuma i šumskih područja, načinima njihovog očuvanja kao i prevenciji od šumskih požara.

Pored ekološkog kampa, organizovanog u oktobru u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta iz Beograda na planini Goč, za srednjoškolce iz Kraljeva, Kladova, Kuršumlije i Trstenika na kome su deca upoznata sa planinarskom i vatrogasnom opremom, kako da koriste mape i drugu opremu koja im pomaže za snalaženje u prirodi,ona su zasadila150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora.

Na taj ,prakitčan,način mladi se uče pravilom ponašanja u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi.

Šta su mladi naučili o značaju šuma tokom akcija DVD Kraljevo?

Organizacija Mladih istraživača Srbije koja je,u predhodne dve godine,sprovodila, u Srbiji, projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku vlade Švedske, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Kraljevo prepoznala je pravog partnera za realizaciju dela projektnih aktivnosti nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Preuzeto sa sajta DVDKV

Uz obuku o pravilom ponašanju u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi mladi akteri  projekta nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ su osvežili I osnažili svoja znanja o značaju šuma stečena tokom svog redovnog školovanja. Evo šta o tome oni kažu

Šume su pluća naše planete, zaštitimo ih!

Glavni izvor prerađenog  kiseonika bez koga nebi bilo života na planeti jesu šume.Koliki je značaj samo jednog stable rečito govri podatak da samo jedno razvijeno drvo bora ili nekog drugog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do preko 120 ari zemljišta kiseonikom, zavisno od vrste drveta.

Drveće doslovno udiše ugljen-dioksid kroz  površinu svojih listova, nakon što ga mi izdahnemo bilo kao  kao biološki otpad,bilo kao nus produkt sagorevanja energenata.Drveće  izdiše kiseonik kao svoj biološki otpad pa je svima,valjda, jasno da bi  zez drveća, naša atmosfera  bila otrovna za nas.

O tom  neprocenjivom značaju I multisektorskom  doprinosu šuma čoveku ,mladima je  tokom sprovođenja projekta „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Kraljevo,govrila I profsorka fakulteta Futrua dr.Sunčica Vještica .Evo šta je ona,između ostalog rekla o tome:

Grad Novi Pazar sufinansirao izgradnju13 solarnih elektrana na porodičnim kućama u 2022. godini

Objavljeno: 19.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

U Novom Pazaru je,trenutno, izgrađeno 15 solarnih elektrana na porodičnim kućama,od kojih je 13 sufinansirao grad Novi Pazar zajedničkim sredstvima lokalne samouprave i resornog Ministarstva rudarstva i energetike a na 2 porodične kuće solarni paneli su montirani zahvaljujući projektu “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Time je ovaj grad ,uz opštinu Raška,postao jedna od  samo dve lokalne samouprave na teritoriji Raškog upravnog okruga koje su do kraja sprovele sve predviđene procedure za sprovođenje mere energetske sanacije objekata na teritoriji grada ugradnjom solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Najpre je,početkom novembra 2021.godine sa Ministarstvom rudarstva i energetike  sklopljen Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovodi grad Novi Pazar

I u Novom Pazaru je potom ,najpre, trebalo odraditi neophodne izmene u pojedinim dokumentima sektorskih javnih politika pa je tako usvojen Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solanih panela za proizodnju električne energije za sopstvene potrebe. Slično je ,do kraja prošle godine, učinjeno i u ostalim lokalnim samoupravama na teritoriji Raškog upravnog okruga  koje su postupale po  podzakonskim aktima,instrukcijama  uputstvima reosrnog ministarstva. Sledeći učinjeni korak bilo je raspisivanje  Javnog poziva za učešće  privrednih subjekata u sprovodenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  od 20. decembra 2021.godine.Konačna odluka,po ovom Javnom pozivu, izbor 11 privrednih subjekata -direktnih korisnika,je doneta krajem aprila 2022.godine.Ovaj korak ,po ovakvom redosledu,je neophodan da bi se mogla sprovoditi dalja procedura tačnije da bi se mogao raspisati Javni  poziv za sufinansiranje ugradnje solanih panela na porodičnim kućama za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na teritoriji grada Novog Pazar što je i urađeno 24.maja 2022.godine. Jer , privredni subjekati – direktni korisnici su ,pored građana kojima je odobrena subvencija,potpisnici Ugovora sa lokalnom samoupravom.

To ,u praksi znači, da građanin još u fazi aplikacije za sufinasiranje  treba da zna i  izabre koga izvođača hoće da angažuje za ugradnju solarnih panela, ali samo sa liste onih koji su izabrani od strane lokalne samouprave po određenim kriterijumima o čemu se stara posebno izabrana komisija.Jer  sredstva za sufinasiranje ugradnje solarnih panela odobrena iz javnih prihoda se isplaćuju odabranom montažeru ,privrednom subjektu- direktnom korisniku .A visina tih sredstava može biti do maksimum  70.000 dinara po instalisanom kilovatu,ali za solarnu elektranu snage do   najviše 6 kilovata.Troškove  izgradnje solarne elektrane veće od 6 kilovata snosi građanin sam.

Sprovevši sve potrebne ,i propisane ,procedure grad Novi Pazar je na kraju ovog ciklusa , na sednici Gradskog veća 22.9.2022 godine doneo konačno rešenje i,kako smo to već rekli na početku teksta, odabrao 13 građana za sufrinansiranje ugradnje solanih panela na njihovim kućama za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Rad organa javne uprave grada Novog Pazara  angažovanih na ovim poslovima je,od strane građana koji su ostvarili pravo na subvenciju za ugradnju solarnih panela,ocenjen kao vrlo dobrar jer su u komunikaciji zainteresovanim građanima bili efikasni I spremni da daju dodatne informacije građanima u vezi propisanih procedura ali I u vezi sa benefitima koje korišćenje sunčeve energije donosi generalnokako samim građanima tako I lokalnoj zajednici I državi.

Kada je reč o ocenama građana za komunikaciju sa nadležnim službama u  ogranku Elektrodistribucije Srbije  u  Novom Pazaru ne mogu se,na žalost, ponoviti  njihova slična,pozitivna, mišljenja. Činjenica da ,još uvek, ni jedan građanin sa teritorije Novog Pazara i Tutina,nije ,zaključno sa 15.12.2022.g, upisan u Registar kupaca-proizvođača  dovoljno govori o nesnalaženju zaposlenih u ovo ogranku u primeni propisa i uputstava u vezi priključenja solarnih elektrana na mrežu.

Iako se nismo bavili temom izgradnje solarnih elektrana na privrednim i javni objektima  doznali smo da su pojedini privrednici koji posluju na teritoriji ogranka ED u Novom Pazaru sagradili solarne elektrane prvenstveno za sopstvene potrebe ,reklo bi se, jer ni u registru  nazvanom kupac-proizvođač koji nije domaćinstvo ili stambena zadruga ,među 86 registrovanih u Srbiji ,do 15.12.2022.g, takođe nema ni jednog sa zvanično registrovanim satusom  prozjumera.

Na našem YouTube kanalu putem ovog LINKA možete videti šta smo još zabeležili sa prvim korisnicima subvencija za ugradnju solarnih panela u Novom Pazaru

Opština Raška je trenutni lider u okrugu po broju subvencionisanih solarnih elektrana građana

Objavljeno: 17.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Ovo je druga godina za redom kako se u opštini Raška sprovode mere koje imaju za cilj unapređenje energetskih karakteristika stambenih objekata, a samim tim i uštedu energenata i smanjenje troškova za grejanje.

Ministarstvo rudarstva i energetike i Opština Raška izdvojili su,ove godine, 28 miliona dinara za te namene. Još 7 miliona dinara opredeljeno je za postavljanje solarnih panela. 240 vlasnika stanova i porodičnih kuća potpisali su,u septembru,  ugovore o dodeli subvenicija za unapređenje energetske efikasnosti svojih objekata.

Sredstva za subvencionisanje mera energetske sanacije,za prvih  198 učesnka na konkursu,  do iznosa od 23.000.000 dinara, za 198  obezbedilli su  Opština Raška (50%) i Ministarstva rudarstva i energetike – Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti (50%).

Nedostajući iznos sredstava ,za  učesnika rangirane od broja 199 zaključno sa rednim brojem 240 obezbedila je  Opština Raška.

Sa potpisivanja Ugovora o subvencionisanju energetske efikasnosti u Raški ( preuzeto sa zvaničnog sajta opštine)

U julu ove godine,doneta je,po prvi put,odluka da 15 građana opštine Raška ispunjava uslove za subvencije za ugradnju solarnih panela na krovovima svojih kuća za proizvodnju električne energije na osnovu člana 9. Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih objekata i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Visina pojedinačne subvencije je 70 000 dinara po jednom kW  instalirane snage, što znači da će ,u slučaju maksimalno odobrenih  6 kW snage solarne elektrane , subvencija  iznositi 420. 000 dinara.

Odobrena sredstva prenose se  isključivo direktnim korisnicima (preduzećima za montažu solarnih panela i prateće opreme) koji su izabrani posle sprovedenog Javnog konkursa.

U ovoj godini, samo su Raška i Novi Pazar,na teritoriji Raškog upravnog okruga,  sproveli sve neophodne procedure i omogućili svojim građanima da postave solarne panele i počnu proizvodnju električne energije koju koriste za sopstvene potrebe a viškove predaju Elektroprivredi Srbije. Evo i prvih zabeleženih isksustava jednog od građana Raške kome je odobrena subvencija za postavljanje solarnih panela:

Koliko je ovakav potez jedne male lokalne samouprave značajan rečito govore i podaci  da je  broj domaćinstava,  koji su  zvanično registrovani sa statusom  kupac-proizvođač električne energije iz solarnih elektrana, tek nedavno premašio brojku od 500 domaćinstva na nivou čitave Srbije, pri čemu je, samo njih nešto preko stotinu koristilo subvencije države i, neke od 37, lokalnih samouprava koliko ih se opredelilo da sprovodi ovu meru energetske sanacije.

Ti mali, pioniri-proizvođači električne energije iz energije sunca ,instalirali su ,na nivou čitave Srbije, kapacitete čija je ukupna snaga  tek oko 6 megavata a koji su, za sada  “ušli u mrežu”. Procene su da se , poput trenutnog statusa ovih 15 raščana, u postupku obrade kod Elektrodistribucije Srbije  nalazi još oko 750 zahteva domaćinstava, stambenih zajednica i privrednih subjekata, čija ukupna snaga iznosi  više od 100 megavata.

Na našem YouTube kanalu putem ovog LINKA možete videti šta smo još zabeležili sa prvim korisnicima subvencija za ugradnju solarnih panela u Rašci

Bez kilovata energije , proizvedenog iz solarnih panela na krovovima kuća u Raškom okrugu,  i isporučenog u elektro mrežu!

Objavljeno: 09.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zabrinjavajuće i obeshrabrujuće  deluje podatak da, na teritoriji pet lokalnih samouprava, u sastavu Raškog upravnog okruga (Kraljevo,Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i Tutin),  nema NI JEDAN registrovani kupac – proizvođač električne energije korišćenjem energije sunca koji je domaćinstvo , među 492 registrovana domaćinstva sa takvim statusom u Srbiji, do 8.decembra 2022.godine.

Ni u drugom registru,u kome se vode  kupaci proizvođači koji nisu domaćinstva ili stambene zajednice (čitaj privredni objekti ili pravna lica) situacija, bar što se tiče privrednika sa teritorije Raškog upravnog okruga, nije mnogo bolja.

Tačnije , među 76 registrovanih priverdnih subjekata sa takvim statusom,dakle i solarnom elektranom priključenom na mrežu,ostvarenim do 6.12.2022.godine, samo je JEDAN registrovani proizvođač (Termoinvset d.o.o iz Šumarica kod Kraljeva) sa teritorije ovog okruga, čija je  solarna elektrana instalisane snage 40kW priključena na mrežu.

Za predpostaviti je da je većina domaćinstava koja su ostvarila ovaj status u skladu sa važećom Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021 i 74/2022.) koristilo subvencije države i lokalnih samouprava.

Jer i za ugradnju solarnih panela ,kao jedne od mera energetske sanacije objekata,koristi se model po kome Minstarstvo rudarstva  energetike i  lokalne samouprave obebeđuju polovinu potrebnih sredstava za pokriće troškova ugradnje solarnih panela na individualnim objektima maksimalne snage do 6kWh.

Po tom modelu lokalne samourave na teritoriji Raškog upravnog okruga su ,koristeći tri javna poziva za jedinice lokalnih samouprava za učešće u projektu u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije,dobile,u period od aprila 2021 godine do juna 2022.godine, 67 miliona dinara za te namene.

Sredstva države opredeljena lokalnim samoupravama na teritoriji Raškog upravnog okruga za sufinansiranje ugradnje solarnih panela
(period april 2021- jun 2022)

Već pomenuti model sufinansiranja podrazumeva da i lokalne samouprave izdvoje još toliko sredstava,što znači da je za meru ugradnje solarnih panela ,na teritoriji Raškog upravnog okruga u prošloj 2021 i u ovoj,2022. godini izdvojeno 134 miliona dinara ili nešto malo više od 1.135. 000 evra.

Ako to uporedimo sa prosečnom cenom od 1000 evra po kilovatu snage instaliranog solarnog panela ispada da je država bila spremna ,da sama, isfinansira izgradnju solarnih elektrana, na teritoriji Raškog upravnog okruga , ukupne ,instalirane,  snage  od oko 1.135 kW.

Ovoj računici treba,obavezno, da pridodamo i drugu polovinu sredstava, koju građani treba sami da isfinasiraju,i primenimo isto poređenje  dolazimo do cifre od 2. 270 kW ukupne , instalirane, snage  svih elektrane u domaćinstvima  za sredstva obezbeđena od države i građana na teritoriji Raškog upravnog okruga.

Solarna elektrana na kući u Raški čeka priključenje na mrežu

Ovo je, da budemo sasvim jasni ,najoptimističniji mogući “račun” na čije ostvarenje utiče mnogo faktora.O postojanju mnogih, ograničavajućih, faktora slikovito govore i zabrinjavajući podaci sa početka ovog teksta.

Činjenici da postoje opredeljena sredstva iz javnih prihoda treba pridodati i činjenicu postojanja evidentnog interesovanja koje je iskazano  brojem preko stotinu građana, koji su se prijavljivali na konkursima, po javnim pozivima opština i gradova sa teritorije Raškog upravnog okruga, za sufinasiranje ugradnje solarnih panela.

Teško je, samo na osnovu ove dve činjenice, izvoditi zaključke o tome kako je moguće ,da za više od godine dana nije proizveden ,ili tačnije nije ,na teritorij Raškog upravnog okruga,  mreži isporučen ni jedan jedini kilovat nasušno potrebne električne energije,proizveden iz energije sunca, na krovu nekog domaćinstva.

Istine radi, a o tome ćemo tek pisati, doneta su konačna Rešenja i opredeljena sredstva za ove namene u tri od pet pobrojanih lokalnih samouprava,primetno je desetne i destine krovova sa postavljenim fotonaponskim panelima ali “struje” iz njih ,barem u mreži  i dalje nema.

Objekat u Kraljevu sa instaliranim solarnim panelima

Lokalne samouprave u Raškom okrugu “nisu se pretrgle” ni u korišćenju mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine) da se na nekom od objekata od javnog značaja ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije.

U registru koga smo već pominjali,među 76 registrovanih pravnih lica sa s statusom kupac – proizvođač električne energije iz solarnih panela stečenim do 6.12.2022.godine,ima manastira ali i javnih objekata.

Na teritoriji pet lokalnih samouprava u Raškom okrugu ,još uvek nema ni jedan registrovani javni objekat sa takvim statusom.

I, dok je na teritoriji ovog okruga  izgrađen,na žalost rekordni broj derivacionih mini hidro elektrana, koje su nanele nesagledive štete životnoj sredini, stanje sa korišćenjem solarne energije za proizvodnju električne energije trenutno je više nego nezadovoljavajuće!

Zašto i dokle?

U Vrnjačkoj Banji nije ,još uvek,raspisan Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih palnela za proizvodnju električne enrgije

Objavljeno: 21.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Sva je prilika da će se ponoviti,prošlogodišnja (ne)iskustva  opštine Vrnjačka Banja kada se ,na kasno raspisani Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela nije javio niko, a Javni poziv građanima za subvencionisanje  ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije nije bio ni raspisan o čemu smo već pisali u predhodnom tekstu na ovu temu.

Tek 31.oktobra 2022.g. raspisan je Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća,stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija, i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode ali bez mere sufinansiranja ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije!!!

Norme su tu a primena…

Čini nam se da se, i na  slučaju Vrnjačke Banje, može potvrditi  istinitost i aktuelnost stavova koji su se čuli na nedavno održanom Okruglom stolu  na temu potreba i mogućnosti većeg korišćenja solarne energije ,na teritoriji Kraljeva,za proizvodnju električne enrgije.

A ta ključna konstatacije tiče se činjenice da dobre norme, bez njihove  efikasne primene,ne mogu same po sebi kreirati uslove, ni za veće korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora,niti pak za veće korišćenje  javnih sredstava namenjenih za subvencionisanje ugradnje  fotonaponskih panela za proizvodnju elektične energije.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

U tačnost ove konstatacije možemo se uveriti i pregledom hronologije aktivnosti opštine Vrnjačka Banja i njene  javne uprave tokom 2022.godine,  u delu koji se tiče kreiranja lokalnog, normativnog, okvira za efikasnje sprovođenje mera energetske efikasnosti među kojima je i mera proizvodnje električne energije korišćenjem energije sunca.

Budžetom opštine Vrnjačka Banja za 2022.godinu, usvojenim 21.decembra 2021.godine na programskoj  poziciji 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije  za program unapređenja energetske efikasnosti individualnih objekata    planiran je iznos od 6.000.000 dinara za bespovratno sufinasiranje građana.

Skupština opštine Vrnjačka Banja je 11.2.2022.godine donela Odluku  o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja  kojom je,u članu 4. stav 4. predviđeno da se sufinasira i ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

5.avgusta 2022.g Opštinsko veće raspisuje Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vranjačka Banja ali u tom pozivu  se ne pominje i izbor privrednih subjekata za ugradnju solarnih panela na individualnim objektima za potrebe   proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

 Prvobitno predviđeni rok trajanja Javnog poziva- 30.8.2022, za prijavljivanje privrednih subjekata je ,odlukom Opštinskog  veća od 28.8.2022, produžen   na   5.9.2022.

 Na istoj sednici Opštinskog veća usvojene su i Izmene i dopune  Pravilnika o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća donetog još 18.11.2021.g. kako bi se omogućilo dalje sprovođenje procedura,pre svega izbor privrednih subjekata kvalifikovanih za ugradnju solarnih panela, a kasnije i raspisivanje Javnog poziva  za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine sa predviđenom merom – ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije.

13.septembra 2022.godine skupština opštine Vrnjačka Banja donosi Odluku o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta opštine Vrnjačka Banja kojom jasno definiše ko su sve subjekti energetskog menadžmenta i šta su im sve obaveze. A  među obavezama a ,interesnatna i za temu kojom se bavimo, su obaveze vezane za jačanje energetske efikasnosti i uštede u potrošnji energije.

31.oktobra 2022.godine Opštinsko veće usvaja Konačnu listu privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ni na ovoj listi izabranih privrednih subjekata  nema ,na žalost, onih koje bi građani mogli da odaberu,kada (i ako uopšte) bude raspisan Javni poziv za sufinasiranje ugradnje solarnih panela na individualnim objektima  za proizvodnju električne energije.

Ova lista je ,ako je to za bilo kakvu utehu, usvojena   dva meseca ranije  nego prošlogodišnja ali ,kao što smo već konstatovli na početku  teksta, sva je prilika da ni u 2022.godini subvencije namenjene za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije  neće se dodeljivati u Vrnjačkoj Banji.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

Još uvek nam  nije stigao zvanični odgovor na naš Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja koga smo ,17.oktobra 2022.g.,uputili Načelniku opštinske uprave  o tome da li su korišćene  mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine i 85 od 31.8.2022)) da se na nekom od objekata od javnog značaja,na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije,ali koliko smo,nezvanično,saznali takva mogućnost,još uvek, nije korišćena.

Zaključak,koji nam se nameće, bez želje i potrebe da od odgovornosti za efikasnost u primeni donetih normi aboliramo angažovane u javnoj upravi opštine Vrnjačka Banja, je  taj da je,pre svega, Ministarstvo rudarstva i energetike  glavni i odgovorni uzročnik nesnalaženja zaposlenih  u javnim upravama  lokalnih samouprava ali i onog dela  zaposlenih u Elektroprivredi Srbije koji se angažuju na poslovima izavanja  uslova (a i dozvola) za ugradnju solarnih panela.

Pansion i Dresura Pasa Alabai Don Markon – Kraljevo

Стране

Стране