četvrtak, 08. jun 2023.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Kraljevu treba lokalni programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva

Objavljeno: 24.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Čak 80 odsto nedavno dodeljenih  subvencija  za samozapošljavanje ,za 40 korisnika sa teritorije Grada Kraljeva, obuhvata žensko preduzetništvo, istaknuto je prilkom nedavne svečane dodele odluka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Kraljevo.

Ako ovoj informaciji dodamo i onu da Kraljevo spada u grupu retkih lokalnih samouprava u Srbiji koje su usvojile Strategiju rodne ravnopravnosti sa Akcionim planom za njeno sprovođenje u period od 2021. do 2026.godine mogli bi smo izvesti zaključak da rodna ravnopravnost ,u ovoj zajednici, ima tretman kakav predviđaju mnoga dokumenta nacionalnih javnih politika.

Ali kakao to obično biva istina je,i u slučaju dostignutih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji Kraljeva, negde na polovini skale između lošeg i odličnog.

Podaci NSZ-Filijala Kraljevo o nezaposlenosti

Srbija je pre četrnaest godina dobila prvi Zakon o ravnopravnosti polova, a 2021.godine je donet novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti pa i taj ,relativno kratak vremenski okvir za sticanje iskustava u ovoj oblasti treba imati na umu kod davanja ocena o ostvarenim rezultatima u Kraljevu.

No uprkos svemu jedno je sigurno, a to je potvrdilo i istraživanje sprovedeno, početkom godine, za potrebe projekta ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo. Radi se o još uvek malom broju žena među preduzetnicima na teritoriji grada Kraljeva. Na osnovu raspoloživih podataka utvrđeno je da je u 2020. godini u gradu Kraljevu je registrovano 5.059 preduzetničkih radnji, od čega žene vode  1.602, odnosno 31,6 %.

Na osnovu analize dužine registracije uočava se da je najveći procenat najmlađih preduzetničkih radnji registrovan u periodu nakon 2016 godine (795) odnosno, odnosno 49,6%, a da je onih koje funkcionišu preko 20 godina samo 65, odnosno 4,05%.

Ovo nije specifičan,lokalni problem.Reč je o globalnom fenoimenu dominacije muškog preduzetništva,pa je žensko preduzetništvo  “kamen spoticanja” ne samo manje razvijenih i siromašnih zemalja već i onih bogatijih i uređenijih država.

Za odgovrima da li se i kako može ubrzati    dugi i nepregledni put  do potpune rodne ravnopravnosti u poslovnom svetu traga se i na globalnom nivou.

Ali ključ uspeha je,ipak, u delovanju lokalnih zajednica.U sprovođenju njihovih isplanirnih kordiniranih mutisektorskih  aktivnosti i mera  čija primena treba da utiče na povećanje broja žena među preduzetnicama.

Jer bez tog,većeg učešća žena preduzetnica u privrednim aktivnostima,  teško da se može govoriti o ostvarivanju ciljeva održivog ekonomskog rasta.

Na ovo jasno upućuju i demografski podaci iz  popisa 2022.g po  kojima u Srbiji  ima 6.647.003 stanovnika od čega je         3.231.978 muškaraca( 48,6%) i    3.415.025 žena (51,4%) Procentualno slična situacija je  u Kraljevu u kome je,u poslednjoj deceniji, ispoljen  još jedan negativan trend,smanjenja broja stanovnika. Od 1948. godine kada je sproveden prvi zvanični popis stanovništva, pa sve 2002. godine, Kraljevo je imalo rast broja stanovnika. Prema poslednjem popisu u Kraljevu živi 111.491 stanovnik, što je 13.997 stanovnika manje nego  2011. godine  kada je u njemuu živelo 125.488 stanovnika.

Da bi se ostvarila konstatacija iz naslova ovog teksta i došlo do realnog i ostvarivog  programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva u Kraljevu  treba ispuniti niz preduslova.

Prvi je svakako bolja multisektroska saradnja što baš i nije praksa kojom bi smo se,u Kraljevu, mogli podičiti u predhodnom periodu.

Planirano je da aktivnosti na sprovođenju projekta ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo traju do kraja juna meseca ove godine.

Neke od njih treba,svakako, iskoristiti  za unapređenje saradnje javnog, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva jer se tako povećava  verovatnoća da se ,što pre, dođe do kvalitetnog  programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva.

Preneto sa portala Ekovizije

Udružimo snage u borbi za čistiji vazduh u Kraljevu !

Objavljeno: 18.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Razgovori o temama vezanim za (ne)kvalitet vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone su, ovih dana, što je i razumljivo,van fokusa javnosti. Ali posledice tog problema ,sa kojim ćemo se,izvesno je,ponovo sresti već sa prvim hladnim danima i početkom grejne sezone su takve da iziskuju, stalne, multisektorske aktivnosti i zajedničko delovanje svih aktera u zajednici. Naravno da bi  javna uprava grada Kraljeva trebala da bude pokretač i koordinator  takvih aktivnosti tokom čitave godine,posebno van grejne sezone, ali ni u ostalim sektorima ne treba, problem kvaliteta vazduha  gurati “pod tepih” van grejne sezone.

Vodeći se tim načelima preko potrebnog kontinuiranog, multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa rešavanju problema udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva je ,po dobijanju  podrške svom učešću  javnom zagovaranju pokretanja tema  predlaganju rešenja za unapređenje kvaliteta životne sredine ,pokrenulo svoj projekat  “Udružimo snage za čistiji vazduh”. Tako će ova organizacija baviti temom kvaliteta vazduha u Kraljevu, u okviru projekta „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

„Novi Put“ je planirao, čulo se na juče održanom Uvodnom sastanku, da sprovede niz aktivnosti kako bi omogućio da građani neposredno utiču na nabavku i instaliranje  automatizovane merne stanice za merenje zagađenja vazduha i objavljivanje rezultata u realnom  vremenu,što bi trebalo da se okonča najkasnije do kraja ove godine.Pored toga građanima će biti omogućeno da ,učešćem u projektnim aktivnostima,kroz tri Javne rasprave i jedan Okrugli sto, utiču na formulisanje  dva predloga projekta koji unapređuju kvalitet vazduha u Kraljevu.Ti predlozi će proisticati iz Plana kvaliteta vazduha,dokumenta čije se usvajanje,posle silnih peripetija, očekuje, i koji bi trebalo da budu jasno iskazani u budžetu grada Kraljeva za 2024.godinu.

Jučerašnji Uvodni sastanak,na kome su,pored predstavnika Gradske uprave,Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,Regionalne privredne komore, učestvovali i predstavnici privrednog i civilnog sektora Kraljeva završen je usvajanjem zaključaka sa vrlo konkretnim,na argumentima zasnovanim predlozima kako, pre svega, ostvariti dobru međusektorsku saradnju javnog, civilnog i realnog sektora u cilju planiranja i sprovođenja mera za smanjenje zagađenja vazduha.

Dan pobede obeležen  kraj Spomenika otpora i pobede u Kraljevu

Objavljeno: 09.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Delegacije grada Kraljeva,Raškog upravnog okruga,Vojske Srbije,Policijske uprave Kraljevo,ratnih veterana ,organizacija koje neguju tradicije oslobodilačkih ratova i drugih udruženja građana položile su ,danas ,vence na na „Spomenik otpora i pobede“ u parku kod kraljevačke železničke stanice čime je ,na prigodan način, obeležen 9. maj – Dan pobede nad fašizmom.

Ovaj dan se obeležava u znak sećanja na završetak vojnih operacija u II svetskom ratu,na tlu Evropskog kontinenta, jer je nešto iza ponoći, 8. maja 1945 ,u Berlinu,potpisana bezuslovna kapitulacija Nemačke.

Na žalost rat na prostorima bivše Jugoslavije potrajao je do 15.maja 1945.godine,a kao službeni datum završetka II svetskog rata uzima se 2.septembar 1945.godine jer tada Japan, na američkom bojnom brodu Misuri u Tokijskom zalivu, potpisao kapitulaciju posle bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki.

Tokom šest godina trajanja rata u kome je učestvovala 61 država poginulo je ,prema nekim procenama od 50 do 80 miliona ljudi širom planete. Svojevremeno je Državna komisija bivše Jugoslavije objavila da je u II svetskom ratu,na njenom tlu, poginulo 1.706.000 osoba,od kojih je više od 300.000 boraca.

Deveti maj obeležava se i kao Dan Evrope,u znak sećanja na  dana  kada je,1950. Godine, ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka, u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama. Odluku o obeležavanju ovog datuma doneo je Evropski savet 1955. godine u Milanu.

„Spomenik otpora i pobede“  je delo slovenačkog i jugoslovenskog vajara Lojzeta Dolinara .Svečano je otkriven 29. novembra 1959. godine, prilikom obeležavanja 15-godišnjice oslobađanja Kraljeva u II svetskom ratu.

Život ide ,vreme je za pitanja kako i kuda dalje…

Objavljeno: 08.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Ubistva dece,mladih ljudi u Beogradu i Mladenovcu  paralisala su Srbiju. Zanemeli su građani Srbije,od tuge,bola,straha,brige i neizvesnosti pred danima koji dolaze , šokirani bezumnim aktima nasilja koje su počinila dva mlada čoveka.Čini se da je jačina emocija građana izazvana bezumnim,pojedinačnim, aktima nasilja veća nego pre dve decenije kada je ,takođe s proleća, otpočela bezumna agresija  kao akt kolektivnog nasilja NATO zemalja ,predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama, nad Saveznom Republikom Jugoslavijom,posebno surovo nad Srbijom .

U mnogo čemu se ta dva akta  bezumnog nasilja ne mogu porediti osim u snazi emocija koje su proizveli.Pre svega,posledice nisu za poređenje ali među uzrocima,moguće je tražiti nasilje,bilo ono kolektivno ili individualno, kao  zajednički imenitelj i kao „oprobani metod“ razrešavanja konfikata, koji uzrokuje najjače, individualne i kolektivne strahove.

U prirodi je čoveka kao individue, ali  i zajednica koje on tvori sa drugim ljudima,uključujući tu i državu, da posle akata nasilja koji su uzrokovali iskonske,egzistencijalne,strahove počne  zalečenje posledica i  traganje za uzrocima koji proizvode nasilje.Jer,život ide i nameće potragu za odgovorima na pitanja: Kako i kuda dalje?

Dugo, koliko  traje i ljudska civilizacija,istorija svedoči  da se nasilju, kao metodu za rešavanje konflikata i sukoba,  olako i često  pristupa te da je ono konstanta ,bilo kao   individualna ili kolektivna ljudska aktivnost.

Trebalo bi da aktivnosti,vaspitanja i obrazovanja,bilo da ih sprovodi porodica,verske institucije ili država ,kao svoju dominantnu komponentu  prožetu kroz sve metode koje se koriste u tim procesima,imaju smanjivanje broja uzročnika izazivača nasilja.

Da tako bude,pored znanja , iskustva, institucija i želje za tako kompleksnim ,multidisciplinarnim i multisektroskim aktivnostima, potrebna je i volja. Pojedinačna i ona druga, kolektivna, koja se oblikuje različitim metodama.

U tom poslu kreiranja  volje kolektiva  ljudi koriste i dijalog – razgovor  u kome se slobodno ,bez ustezanja i po unapred definisanim pravilima, iznose činjenice i stavovi na bazi koji se definišu predlozi za akcije i aktivnosti. Sam taj proces dijaloga-razgovora utiče pozitivno na kreiranje  volje kolektiva-zajednice. Bez kolektivne  volje  nema ni aktivizma zajednice neophodnog za ostvarivanje opštih ciljeva.

Ovako koncipiran razgovor-dijalog o temama od opšteg interesa proteran je iz našeg javnog prostora .Najveći doprinos tome,tokom naše, još uvek neokončane ekonomske i društvene tranzicije,  dale su ,na razne načine,činjenjem i nečinjenjem,  političke stranke  u Srbiji.Ustrojene  kao jasno struktuirane interesne grupe, kojima se, različitim mehanizmima, pre svega onim iz palete ekonomske prekarnosti,upravlja iz centara van njih, tom proterivanju primarno  doprinose.

Ideologije su zamenili stranački „copy-paste“ programi a konstantna propaganda,uz obilato korišćenje tehnoloških novotarija u medijskoj sferi, služi da dezorjentiše i obeshrabri pojedinca na bilo kakvu akciju usmerenu ka konstituisanju neophodne kolektivne volje za ostvarivanje opštih ciljeva.Posebno ako takve aktivnosti pojedinaca i manjih društvenih grupa  nisu kontrolisane iz tih parapolitičkih ,kvazi državnih centara, u kojima stoluje ona moć koju bi samo država trebalo da ima.

Tako ustrojene političke stranke deformišu državu, institucije i sisteme koje je  čine, promovišući nepoštovanje opštih interesa u odnosu na partikularne i lične.

Životno važnih resursa,vazduh i vode, kakvog takvog kvaliteta, imamo još uvek. Konzumiramo ih, i na taj način  svedočimo ,sebi a i drugima, da smo „kao živi“….

 A da li smo stvarno ili ,samo, „kao živi“  najviše  zavisi od toga da li znamo da razgovaramo,na pravi način,  o svi bitnim pitanjima od opšteg interesa. Hoće li nas   akti  bezumnog, pojedinačnog nasilja iz Beograda i Mladenovca dovesti  do toga da ,vrlo brzo, odlučimo   da li  nastavljamo  prakse  iz prošlih decenija naših života,kada je ugašen ili ugušen svejedno, svaki društveni dijalog  i svaki civilizovani razgovor na temu   antagonizovanih potreba i mišljenja pojedinaca i društvenih grupa? Ili ćemo  nastaviti po starom? Videćemo i osetiti uskoro.

Takvu odluka je ,u danima koji dolaze,pred svakim od nas.O tome treba da,ako znamo,  odlučimo  samostalo najpre svako za sebe,potom u krugu najbližih , pa redom….

Bez preteranog osvratanja na našu prošlost jer, iz nje,na žalost, skoro da nemamo šta naučiti  kada je reč  o demokratiji  kao uslovu svih uslova za opstanak naroda i države  Srbije na ovim prostorima!

Sveće,cveće i beli baloni u znak žalosti za stradalom decom u Beogradu na Trgu Srpskih ratnika u Kraljevu

Objavljeno: 04.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nekoliko stotina kraljevčana okupilo se večeras,od 18 časova, na Trgu Srpskih ratnika odazivajući se pozivu kraljevačkih gimnazijalaca, koji je bio upućen preko društvenih mreža, kako bi zapalili sveće u znak žalosti za učenicima beogradske osnovne škole „Vladislav Ribnikar”, u kojoj je učenik sedmog razreda juče ubio osam svojih vršnjaka i školskog čuvara.

Oni su ispred postamenta spomenika palili sveće, polagali cveće i odlagali prigodne pisane poruke.

U jednom trenutku ka nebu je poletelo sedam belih i jedan plavi balon simbolišući broj nevino stradalih u bezumnom ,krvavom piru, trinaestogodišnjaka ,učenika te iste škole.

Tragedija kakva se ne pamti u Srbiji izaziva muk,nevericu i niz drugih izmešanih osećanja kod svih stanovnika Kraljeva.

Roditelji čija deca pohađaju osnovne i srednje škole u Kraljevu, od danas,preko svoje dece dobijaju informacije o odluci Sindikata prosvetnih radnika da se,narednih dana, obustavi nastava u školama.

Od njih se traži da se izjasne  da li će njihova deca uprkos toj najavi dolaziti u škole jer su škole,i u slučaju eventualnog štrajka, u obavezi da obezbede prihvat dece  koju roditelji pošalju u školu.

Tradicija Prvomajske budilice u Krljevu traje sedam decenija

Objavljeno: 01.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

I ovog 1.maja  članovi Vatrogasnog orkestra „27.septembar“ iz Kraljeva  prošli su  centralnim gradskim ulicama svirajući  koračnice  i  druge prigodne pesme i na taj način podsetili svoje sugrađane da je danas Međunarodni praznik rada koji se, širom sveta, obeležava , u znak sećanja na 1. maj 1886. godine, kada su radnici u Čikagu štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme.

Vatrogasni orkestar „27.septembar“ iz Kraljeva  ove godine obeležava 90.godina postojanja ali i 70.godina dugu tradiciju Prvomajske budilice  koja je jedna od znamenitosti Kraljeva.

Za  ovih sedam decenija Prvomajske budilice nije bilo samo u  vreme korone 2021.godine.

Datum po kome  se zove Vatrogasni orkestar iz Kraljeva , 27. septembar se,inače, obeležava kao Dan vatrogasaca Srbije u znak sećanjana taj dan  davne 1941. godine kada je vatrogasni orkestar iz Kraljeva napustio okupirani grad i priključio se jedinicama narodno oslobodilačkog pokreta.

Komemoracija i sahrana Nebojše Simovića načelnika Raškog upravnog okruga su u četvrtak 27.aprila 2023.g.

Objavljeno: 26.04.2023. | autor: KV Novosti -on line

Kabinet gradonačelnika Kraljeva je danas obavestio medije da će će komemoracija povodom smrti Nebojše Simovića, načelnika Raškog upravnog okruga, biti održana sutra (četvrtak, 27. april) u Svečanoj sali Gradske uprave u 10.30. Nebojša Simović biće sahranjen istog dana na Novom groblju u Kraljevu u 13.00 časova.On je juče pronađen mrtav u svom stanu u Kraljevu. Sumnja se na samoubistvo.Nebojša

Simović  je  rođen25. jula.1962. godine u Prištini gde je završio i osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini. Bio je oženjen, otac troje dece.

Nebojša Simović (1962-2023)

Od 1986. do 1994. godine radio je kao radnik, zatim šef Službe, a potom i direktor DP “Sigurnost” u Kraljevu.Od 1994. do 2004. godine radio je u kraljevačkom MUP-u, kao inspektor za suzbijanje privrednog kriminala.Od 2002. godine bio je vlasnik i direktor preduzeća „Metal sistem“  i suvlasnik preduzeća „MSV Investing“ Kraljevo. Na mestu načelnika Raškog upravnog okruga bio je od 14. novembra 2014. godine. Nebojša Simović bio je i predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kraljevu.

Sutra (ponedeljak 24.4.2023) je zadnji rok za prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita za upis  u Umetničku školu u Kraljevu

Objavljeno: 23.04.2023. | autor: KV Novosti -on line

Zainteresovani  učenici ,za upis u Umetničku školu u Kraljevu ,mogu se prijaviti za polaganje prijemnog ispita do ponedeljka 24.aprila 2023.godine do 19 časova.

Učenici se prijavljuju za polaganje prijemnog ispita za upis na neki od tri obrazovna profila likovni tehničar, tehničar dizajna grafike I tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda.

Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita se obavlja elektronskim putem na portalu www.mojasrednjaškola.gov.rs http://www.xn--mojasrednjakola-g7c.gov.rs  ili u prosrorijama Umetničke škole u Kraljevu  (Cara Lazara 38) od 9h do 19h

Održan Sajam obnovljivih izvora energije u Kraljevu

Objavljeno: 20.04.2023. | autor: KV Novosti -on line

 Kraljevo je danas bilo domaćin  Sajma obnovljivih izvora energije.Sajam je organizovala Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga kao završnu aktivnost na projektu „Zelena energija u funkciji unapređenja razvoja privrednog sektora u Raškom i Moravičkom okrugu”,  koji je finansirala Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO PLUS.

mr.tehničkih nauka Jovan Nešović,menadžer projekta „Zelena energija u funkciji unapređenja razvoja privrednog sektora u Raškom i Moravičkom okrugu”

Ideja organizatora sajma je  da se na jednom mestu okupe preduzeća koja se bave projektovanjem, distribucijom opreme, izvođenjem radova, kao i javne institucije i pojedinci koji planiraju investicije u ovoj oblasti.Na ovom prvom Sajmu obnovljivih izvora energije u Kraljevu predstavile su se sledeće kompanije:ZTUR „Boćo“ Kraljevo, Banim reklame d.o.o. Kraljevo,Svetlost Communications d.o.o. Kraljevo, MT-Komeks d.o.o. Beograd,Termoinvest d.o.o. Kraljevo,Tri jele d.o.o. Kraljevo,Noleko d.o.o. Čačak,Radijator Inženjering d.o.o. Kraljevo,Miraja d.o.o. Kraljevo.

Zvonko Tufegdžić,direktor Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga

Tokom Sajma organizovan je niz zanimljivih predavanja o iskustvima onih preduzeća koja se bave projektovanjem, distribucijom opreme i izvođenjem radova u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije a predstavljena su I iskustva preduzeća koja  već koriste takve izvore energije  u svom poslovanju.

Iskustva „Termoinvesta“ pri izgradnji solarne elektrane predstavio je Mladen Jelić

Valjalo bi da Sajam obnovljvih izvora energije postane stalna manifestacija u Kraljevu,mišljenje je koje se,pored ostalog,čulo na današnjoj manifestaciji.Da li će tako i biti nije samo stvar Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga već pre svega zaintersovanosti preduzeća koja se bave projektovanjem, distribucijom opreme i izvođenjem radova za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Sa jednog od predavanja na Sajmu OIE u Kraljevu

Bez sumnje da je i interes lokalnih samouprava sa tertorija dva okruga koje “pokriva” organizator I domaćin ovogodišnje manifestacije,da podrže organizaciju budućeg sajma koga bi,možda,trebalo preimenovati u Sajam energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Jedan od štandova na Sajmu OIE

Monografija “Zavičaj u srcu” predstavljena kraljevčanima

Objavljeno: 20.04.2023. | autor: KV Novosti -on line

Juče je Kraljevo obeležilo 141.godišnjicu  sećanja na 19.april 1882 godine kada je Kralj Milan Obrenović, neposredno posle svog  proglašenja za kralja i miropomazanja u manastiru Žiča , prihvatio molbu građana varoši Karanovačke i dotadašnjoj varoši dao novo ime Kraljevo.

Radoš Raša Pavlović,vd predsednika UO ZDKV

Taj datum kao svoj dan obeležava i Zavičajno društvo Kraljevo koje ,ove godine, obeležava  32-u godinu svoga postojanja.Tim povodom, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ upriličena je promocija dokumentarnog filma i monografije „Zavičaj u srcu“ „Zavičajnog društva ‘Kraljevo’ u Beogradu” koju je pripremila grupa autora pod uredničkim okom Ljubice Rašković Stanković i Milana Novakovića.

Milan Novaković,predsednik ZDKV u Beogradu i jedan od autora monografije

„Ova knjiga ima za cilj da podseti na prve dolaske Kraljevčana u Beograd (preuzimanjem činjenica iz objavljenih knjiga različitih autora, dostupnih državnih i privatnih arhiva), da prema kazivanjima pojedinaca zabeleži prve pokušaje i sadržaje njihovih okupljanja i druženja, da orijentaciono utvrdi nezvaničnu „godinu” osnivanja (bez pisanog dokumenta, ali uz foto dokaze), da navede imena tih „kraljevačkih pionira” koji su osvajali Beograd”,kaže se ,između ostalog,u njenom predgovoru.

Ljubomir Ljubo Lazarević,podpresedik ZDKV u Beogradu i Dušan Tucaković

Na jučerašnjem skupu dodeljena su  priznanja doajenima Zavičajnog društva a posthumno priznanje Vasiliju Vasi Tucakoviću ,koji je tri decenije bio sekretar durštva,  uručeno je njegovom sinu Dušanu.

Posthumno,priznanje za Novicu Negovanovića, koji je tri godine bio na čelu Zavičajnog društva Kraljevo,uručeno je njegovom najmlađem sinu Novici koji je,predhodno, uz Milomira Mila Nedeljkovića barda karaljevačkog glumišta, učestvovao u prigodnom programu.

Novica Negovanović,junior i Milan Novaković

Odgajivačnica pasa Alabai Don Markon

Стране

Стране