četvrtak, 21. februar 2019.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Kad izostaje dijalog , izostaju i rešenja !

Objavljeno: 19.02.2019. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Danas je , pored drugih tačaka dnevnog reda , Gradsko veće grada Kraljeva razmatralo i usvojilo Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva u 2018 godini.Ovaj dokument je sačinio Zavod za javno zdravlje Kraljevo , referentna ustanova nadležna za sve aspekte javnog zdravlja na teritoriji Raškog upravnog okruga.

Zavod za javno zdravlje , tačnije njegov Centar za higijenu i humanitarnu ekologiju sprovodi ,tokom godine , kontinuirano merenje kvaliteta vazduha u gradu na 9 lokacija . Sumpor dioksid i indeksi crne čađi mereni su na 4 merna mesta ,azot –dioksid na 1 mestu , masena koncentacija suspendovanih PM 10 i PM2,5 čestica i teških metala na 1 mernom mestu , a ukupne taložne materije, pH pepeo i sagorljive materije i niz drugih hemiskih elemenata i jedinjena merene su na 8 mernih mesta , ali po dinamici kontinuiranog  merenja jedan put u mesecu . Sve ovo sprovodi se po metodologijam definisanim brojnim propisima ranga zakonskih i podzakonskih akata uz apsolutnu primenu verifikovanih naučnih metoda i sa opremom specijalizovanom za tu vrstu merenja.

Rezultati tako sprovedene kontrole vazduha u gradu Kraljevu tokom 2018 godine , već je poznato, zabrinjavajući su .Kao najčešći elementi sa parametima iznad dozvoljenih  u vazduhu u Kraljevu tokom 2018 izdvajaju se čađ i čestice PM10 i PM 2,5 čiji su efekti po zdvalje ljudi akutni i hronični .Njihova  koncetracija sa vrednostima iznad dozvoljenih u 2018 godini bila je tokom 105 dana sa različitim ,uvećanim , nivom vrednosti. Pojedinih dana , do  čak četri puta iznad  dozvoljenih! Nekoliko članova Zakona o zaštiti vazduha reguliše obaveze lokalne samouprave oko obaveštavanja javnosti o koncentracijama štetnih materija u vazduhu sa predlogom preventivnog ponašanja građana u takvim situacijama . Iako se o izveštavanju javnosti može , i treba razgovarati , ovoga puta pozabavićemo se drugim aspektima  Izveštaja o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva u 2018 godini.

I ovaj dokument je potvrdio da se Kraljevo godinama unazad suočava sa problemom zagađenosti vazduha na teritoriji grada ali da ova tema ,iako , po nama , zaslužuje najveći prioritet u aktivnostima lokalne samouprave to kao ,uostalom, i druge teme iz oblasti zaštite životne sredine ,očigledno nije. Na to ukazuje  nekoliko činjenica koje potvrđuju ovu tezu. Krenimo redom: Komisija  za zaštitu životne sredine   Skupštine grada Kraljeva,koja inače, nije kompletiranog sastava još od konstitutivne sednice ovog saziva nije ,bar dok ovo pišemo, razmotrila ovaj Izveštaj. To nisu učinila ni druga ,savetodavna radna tela u lokalnoj samoupravi koja bi to trebalo da čine, poput Saveta za zaštitu životne sredine Gradskog veća i Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva. Ni nadležni organ javne uprave , Odsek za zaštitu životne sredine , nije danas, na sednici Gradskog veća imao  svoje viđenje razmatranog i usvojenog Izveštaja, posebno u onom njegovom delu koji daje određeni predlog mera  za smanjivanje zagađenja vazduha. A da ne govorimo o tome da je razmatranje  Izveštaja, kada je u pitanju civilni sektor grada Kraljeva  prepušteno njegovoj  ,pojedinačnoj zainteresovanosti, samoinicijativi i samoorganizovanju. A o građanima i njihovom (pred)znanju o ovom problemu  da ,za sada, i ne govorimo . Ovo nam daje za pravo da zaključimo da je komunikacija , kako interna tako i eksterna , između aktera u oblasti zaštite životne sredine na nivou grada Kraljeva , sporadična ,neplanska i neosmišljena.

Zbog toga  , ali i zbog svoje negativne konotacije koja nije baš prijemčiva i upotrebljiva za , od strane funkcionera lokalne samouprave  željenu komunikaciju sa građanima ,  problem kvaliteta vazduha i uopšte životne sredine u gradu Kraljevu , kao lokalnoj samoupravi , ostaje „van radara“ ključnih političkih tema .A dok nema  rasprave i dijaloga , ne može biti ni efikasnihih  ,mogućih  rešenja za bilo koji problem u oblasti , kako to nedavno  reče resorni ministar , „odbrane životne sredine “.

Povećava se broj građana na protestima u Kraljevu

Objavljeno: 15.02.2019. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

 U Kraljevu su večeras ,po peti put za redom, održani  protesti pod nazivom „Jedan od pet miliona“.Večerašnje  okupljanje započeto je   intoniranjem himne „Bože pravde“ u čast Dana državnosti.

I ovoga puta građani koji protestuju opremljeni prikladnim rekvizitima i transparentima okupili su se ispred zgrade Skupštine grada Kraljeva  gde im se obratio kraljevčanin  Nikola Petrović , student istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu . On je  ,u svom obraćanju, pozvao građane da se bore za oslobađanje institucija i omogućavanje njihovog rada u skladu sa Ustavom i zakonima ,ukazavši na iskustva borbe  našeg naroda za svoja prava iz prošlosti, čak i ona daleka kao što su to I i II srpski ustanak.

Večerašnje okupljanje ostaće upamćeno i po  većem broju učesnika u protestnoj šetnji u odnosu na predhodne a na to je svakako, pored lepog vremena , uticalo i veće iskustvo  onih koji koordiniraju ovim skupovima u Kraljevu.Prema nekim procenama večeras je u šetnji ulicama Kraljeva bilo između petsto i šestotina građana.

Po završenom obraćanju građani Kraljeva krenuli su, uz muziku sa ozvučenja , u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama nazad do Trga Jovana Sraića.

Podsetimo se protestna okupljanja  u  Kraljevu su počela,19.januara, u organizaciji UG „ Udruženje starosedelaca Kraljeva i okoline “, a od početka februara  krug učesnika i organizatora se povećao priključenjem predstavnika  građana, njihovih udruženja i političkih stranaka iz Kraljeva okupljenih u  Savezu  za  Srbiju.

Novo okupljanje građana  je zakazano za petak 22.februar.

Venci na spomeniku znamenitog megdandžije

Objavljeno: 15.02.2019. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

U Kraljevu je , danas, povodom Dana Državnosti Republike Srbije , delegacija grada Kraljeva predvođena zamenikom gradonačelnika Vukmanom Rakočevićem , položila vence na spomenik Antonija Ristića-Pljakića , buljubaše (kapetana) Karađorđeve vojske.

Delegacija grada Kraljeva polaže vence na spomenik Antoniju Ristiću-Pljakiću

Ovaj spomenik , nekadašnjem zapovedniku Karanovca i Karađorđevom zetu,   podignut je 1954 godine povodom obeležavanja 150 godišnjice I srpskog ustanka.

Spomenik je podignut u  gradskom parku oduvek zvanom „Pljakin šanac“ jer je na tom mestu još daleke 1805 godine tadašnji zapovednik Karanovca Radič Petrović podigao odbrambeni šanac na desnoj strani obale Ibra . Radove na izgradnji tog šanca nastavio je godinu dana ksanije Antonije Ristić koji je posle boja na Rudniku dobio nadimak Pljaka jer je tada ranio karanovačkog dahiju Hadži Bašu Pljakića.

Predstavnici II brigade kopnene Vojske Srbije

Ovaj znameniti junak i vojskovođa živeo je u svojoj kući sa Karađorđevom najstarijom ćerkom Savom  ,koja se nalazila  baš na ovom lokalitetu, sve do propasti I srpskog ustanka kada je  spas od Turaka potražio 1813 godine, najpre u Austriji  a potom,1814 godine  i u Rusiji.Umro je u Čerencu ,u Maloj Vlaškoj 1832 godine.Imao je četri sina i ćerku Mariju,udatu Pavlović, a iz te porodice potiče  naša poznata slikarka Milena Pavlović Barili.

Vence na spomenik Antoniju Ristiću-Pljakiću, su danas, pored delegacije grada Kraljeva, položili i predstvnici  II brigade kopnene Vojske Srbije i predstavanici  boračkih udruženja.

Nastavlja se podrška Kraljevu za jačanje energetske efikasnosti školskih objekata

Objavljeno: 12.02.2019. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Danas je u Kraljevu potpisan Memorandum o razumevanju između grada Kraljeva i nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)   u vezi sa Projektom srpsko-nemačke saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji ova organizacija realizuje od 2015 godine u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Inače, saradnja Srbije i Nemačke u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu traje još od 2008. godine.

Cilj ovog projekta je unapređenje regulatornog okvira u oblasti energetske efikasnosti. Jedna od aktivnosti je i razvijanje alata za analizu ulaganja u obnovu škola, a jedan od tih alata je i Kalkulator za analizu potencijala primene mera energetske efikasnosti na školske objekte  Kraljevo će biti među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji koji će primenom ovog softverskog alata, moći da kroz cost-benefit pristup,   kreira prioritetne liste školskih objekata za energetsku sanaciju.

Sa današnjeg potpisivanja Memoranduma  GIZ-a i Kraljeva

Ovo nije prva aktivnost realizovana u Kraljevu u okviru  projekta„Energetska efikasnost u javnim zgradama“,  . Nedavno je , u Regionalnoj privrednoj komori, održana obuka domara osnovnih i srednjih škola  u vezi sa njihovim poslovima vezanim za zagrevanje i ventilaciju školskih objekata. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je gradu Kraljevu   odobrilo 13.500.000 dinara za  jačanje energetske efikasnosti zgrade Elektro- saobraćajne  tehničke škole škole što čini 75 % ukupne vrednosti investicije koja će se realizovati u ovoj školskoj godini.

Prema nekim procenama u Srbiji ima oko 6500 objekata koje koriste škole i vrtići.Većina njih je građena sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka,nema odgovarajuću izolaciju,imaju zastarele sisteme grejanja i hlađenja i znatna oštećenja uzrokovana neadekvatnim održavanjem.

Koliki je značaj  aktivnosti na jačanju energetske efikasnosti objekata koje koriste osnovne i srednje škole vidi se i po tome što je udeo sredstava utrošenih za nabavku energenata u budžetima lokalnih samouprava  znatan i prilično opterećuje njihove  javne finansije. Tako recimo , na primeru grada Kraljeva ,  udeo tih troškova ide i do 15 odsto budžeta,od čega većina se troši za energente u zgradama osnovnih i srednjih škola. Jednokratna davanja za te namene ne kreiraju nikakve dodatne vrednosti za lokalane zajednice već , naprotiv, u zavisnosti od vrste energenata koji se koriste , manje ili više  doprinose zagađivanju vazduha i emisiji gasova sa efektom staklene bašte.

 Memorandum o razumevanju  su potpisali  gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić i vođa GIZ sektora za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije dr Štefan Hajek.

Konkurs  za subvencije grada Kraljeva  za energetsku sanaciju zgrada

Dragana Bikić

Na današnjoj ceremoniji potpisivanja Memoranduma između GIZ-a i grada Kraljeva javnosti se obratila i dipl.arhitekta Dragana Bikić,direktorka „Gradskog stambenog preduzeća“najavivši skoro raspisivanje Konkursa za sufinasiranje investicionih projekata zgrada za kolektivno stanovanje. Grad Kraljevo je , posle  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada usvojenog krajem 2016 godine , u septembru 2018 godine doneo  Odluku o investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata čime su stvorene normativne predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.Usvajanjem budžeta grada za 2019 godinu i planiranjem 10.000.000 dinara za ove namene stvorene su i neophodne finasijske predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje. „ Interesovanja,i pre raspisivanja konkursa, ima“ , rekla je Bikićka dodavši da se već pet zgrada preko svojih pravnika interesovalo za uslove konkursa. U Kraljevu je od donošenja Zakon o stanovanju i održavanju zgrada  registrovano više od 500 Stambenih zajednica a prema nekim procenama većina  zgrada za kolektivno stanovanje sagrađena je u periodu između 60-tih i 80 –tih godina prošlog veka i „zrelo je“ za temeljnu rekonstrukciju ,posebno u jačanje njihove energetske efikasnosti.

Zanat je zlatan

Objavljeno: 12.02.2019. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

 Dana su  , kraljevačke zanatlije  , nastavaljajući višedecenijsku  tradiciju  , obeležile  Sveta Tri jerarha  , kao svoju ,  zanatlijsku slavu . Tradicija duga više od stotinu godina uspešno se održava u Kraljevu , od poslednje decenije 19. veka do danas . Prekid sa obeležavanjem trajao je od posle II svetskog rata pa sve do 1991. Godine , kada je tadašnje Udruženje zanatlija pri Privrednoj komori nastavilo sa obeležavanjem Sveta tri jerarha. Najviše skupova ranijih godina organizovano je u gradskoj kafani „Pariz“, do koje su zanatlije dolazile noseći slavsku ikonu od crkve kroz centra grada.

Kao i ranijih godina i današnja  proslava  je započela sečenjem slavskog kolača  u Crkvi Svete Trojice a nastaviće se ,večeras, „ Zanatlijskom zabavom “ u restoranu „Nacional“ gde će, zanatlije i njihove goste će pozdraviti gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

Obredu sečenja slavskog kolača prisustvovao je i zamenik gradonačelnika  Kraljeva ,Vukman Rakočević.

Progam  se završava sutradan  kada se po ,tadiciji, za doručak servira popara.

Kraljevo bez adekvatnih ekonomskih instrumenata u oblasti zaštite životne sredine

Objavljeno: 11.02.2019. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Gradsko veće grada Kraljeva održalo je danas svoju 79-tu redovnu sednicu.Većina od 25 tačaka dnevnog reda odnosila se na razmatranje Programa rada ustanova čiji je grad osnivač u 2019 godini.

 No ,ovim programima nekom drugom prilikom a ovoga puta o jednoj tačci koja je ,takođe, danas ,  razmatrana i usvojena . Radi se o usvajanju Predloga odluke o prestanku primene Odluke o naknadi za zaštitu životne sredine na teritoriji grada Kraljeva.

Iako se ,formalno, ukidanje ubiranja naknade za zaštitu životne sredine na teritoriji grada Kraljeva sprovodi po osnovu primene novousvojenog Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara koji se primenjuje od 1. januara 2019.godine ne možemo a da ne ponovimo nekoliko konstatacija i postavimo nekoliko pitanja donosiocima odluka kako na gradskom tako, možda i više , na nacionalnom nivou.

Krenimo redom: Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara koji se primenjuje od 1. januara 2019. Godine usvojen je 7.decembra 2018 godine a objavljen 8.decembra 2018 godine. Predstavljen je kao novina u načinu uređivanja neporeskih prihoda države i donet je sa ciljem smanjivanja brojnih propisa (40 na republičkom nivou i 130 odluka jedinica lokalnih samouprava) koji su,do nedavno, regulisali oblast ubiranja neporeskih prihoda.

Tome se , na prvu, malo šta ima prigovoriti. No , kako to stvarno biva , želje su jedno , potrebe drugo ,mogućnosti treće , tako se i sada ,bar kada je zaštita životne sredine u pitanju , ionako teška situacija u ovoj oblasti dodatno komplikuje , kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Naknada za zaštitu životne sredine jedna je od 15 grupa neporeskih prihoda države prema novim zakonskim rešenjima. Ona je segmentirana na 8 delova ali je , trenutno,  neizvestan način utvrđivanja i visina navedene naknade. Jer , primena novog  Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, u ovom delu,  je odložena do 1.marta do kada bi trebalo da bude doneta Uredba kojom bi se propisao  način utvrđivanja i visina navedene naknade.

Da bi smo se prisetili kojim ekonomskim instrumentima raspolažemo u oblasti zaštite životne sredine evo podataka ,za 2017 godinu, preuzetih iz Agencije za zaštitu životne sredine: „Rashodi budžeta Republike Srbije za zaštitu životne sredine u 2017. godini iznosili su oko 0,1% BDP, dok su, prema proceni, rashodi namenjeni zaštiti životne sredine na lokalnom nivou vlasti  iznosili oko 0,2% BDP. Izraženo kroz bruto domaći proizvod, vrednost ukupne međunarodne finansijske pomoći   je 0,55% BDP, a samo donacije iznose 0,08% BDP od čega 7,81% pripadne zaštiti životne sredine,vodosnabdevanju i sanaciji otpadnih voda.“

Pojednostavljeno ,izdvajamo premalo sredstava iz javnih prihoda za velike i ozbiljne probleme u  oblasti zaštite životne sredine.Na svim nivoima!

Na drugoj strani , pak,iz skromnih javnih prihoda finansiramo,mnoge, nejasno definisane projekte ,poput,recimo, enormnih izdvajanja za navodno jačanje  efikasnosti javnog osvetljenja.

Evo kako to izgleda  kroz primer Kraljeva: Za nabavku LED svetiljki i sistema za nadzor i upravljanje javnom rasvetom u 2019 godini u budžetu je planirano 90.000.000 dinara čime je nastavljeno ,predhodno,višegodišnje, ulaganje u javno osvetljenje koje se biliži cifri od fantastičnih 500.000.000 miliona dinara u zadnje tri godine  a da je  ,pri tom, za uličnu rasvetu (većim delom za isporučenu električnu energiju) u budžetu za 2019 godinu planirano rekordnih 146.000.000 dinara.

Nasuprot tome , u okviru Programa zaštite životne sredine od planiranih 136.402.000dinara ili 3,5% ukupnih rashoda budžeta za programske aktivnosti upravljanje zaštitom životne sredine za praćenje  kvaliteta elemenata  životne sredine i zaštita prirode planirano je 0 (nula) dinara.

U gradu koji je,prema nekim podatcima, imao, u  prošlo godini ,  preko 106 dana sa koncetracijom pm čestica iznad dozvoljenih vrednosti ,u gradu bez  adekvatno rešenog pitanja skladištenja neselektiranog komunalnog i drugog otpada , u gradu bez prečiščivača otpadnih voda , u gradu sa 96 slabo kontrolisanih seoskih vodovoda…

U takvom ambijentu je doneta i današnja odluka na Gradskom veću bez da se iko pitao zašto je 28.decembra 2018 godine usvojen Budžet grada  u kome je predviđen  i prihod  Fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 25.101.000 dinara  od naknade za zaštitu životne sredine , i kako će se ta sredstva nadomestiti, iako se znalo da je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara usvojen u Narodnoj Skupštini  na početku tog meseca?

I za sam kraj kao moto za ovaj tekst i pitanja koja , eventualno, pokreće parafrazirajmo  izjavu Gorana Trivana, Ministra zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije koji je , pre par dana , u Sremskim Karlovcima , rekao:“Mi se više ne bavimo zaštitom životne sredine, jer je ona u toj meri ugrožena,da treba preći na  odbranu životne sredine.“

IT tehnologije u funkciji efikasnijih i odgovornijih lokalnih parlamenata

Objavljeno: 07.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je danas , u Skupštini grada , predstavljena nova internet prezentacija Skupštine grada Kraljeva  sa posebnom stranicom „Pitajte odbornika“ koja je namenjena unapređenju dvosmerne komunikacije sa građanima . Nova zvanična internet prezentacija Skupštine grada Kraljeva rezultat je Projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ koji finansira Vlada Švajcarske a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Na današnjoj prezentaciji javnosti su se obratili Nenad Marković ,predsednik Skupštine grada Kraljeva i Nenad Gršić , menadžer projekta UNDP koji je , između ostalog , rekao : „ U cilju uštede i ekonomičnosti  rada skupština opština i gradova razvijen je poseban softver za elektronski parlament koji mi besplatno prilagođavamo zainteresovanim lokalnim samoupravama .Izradom sajtova za gradove Zrenjanin i Kraljevo i opštinu Beočin uvedeni su neki novi elementi , poput ovoga na sajtu grada Kraljeva , preko koga će građani moći da postavljaju pitanja odbornicima , kao i da pristupe bazi otvorenih podataka u mašinski čitljivom formatu . Nadamo se da će svi akteri , lokalna samouprava , civilno društvo , mediji i građani što više koristiti ove alate kako bi građani bili što više uključeni u rad lokalnog parlamenta.“

U petak 8.februara u Mesnoj zajednici „Ušće“ biće održana prva sednica van sedišta Komisije za mesne zajednice , poljoprivredu i razvoj sela Skupštine grada Kraljeva , na temu subvencija i podsticaja u stočarstvu, migracija stanovništva iz sela u grad i matičenja grla stoke.Ovo je ,takođe, deo projektnih aktivnosti projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ kojim se žele podstaći odbornici u lokalnim parlamentima da ,zbog efikasnije komunikacije sa građanima,  kad god za to imaju potreba i uslova sastanke svojih radnih tela održavaju u mestima bližim građanima od postojećih sedišta lokalnih samouprava.

Na kraju današnje prezentacije Skupštini grada Kraljeva uručena je i Interaktivna tabla kao poklon od strane donatora i realizatora projekta.

Da li je na III protestima počelo „slaganje kockica“ među opozicijom u Kraljevu?

Objavljeno: 02.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu su ,sinoć, po treći put zaredom , ispred zgrade Skupštine grada , na Trgu Jovana Sarića, održani protesti „Jedan od pet miliona“ u organizaciji UG „ Udruženje starosedelaca Kraljeva i okoline “.

Za razliku od predhodna dva protesta na ovim trećim po redu učešće predstavnika „Narodne stranke“ Vuka Jeremića koja u Kraljevuima svoj Gradski odbror, je  bilo jasno vidljivo. I dok su, na predhodnim protestima, pojedini članovi rukovodsta Gradskog odbora „Narodne stranke“   učestvovali kao građani sinoć su oni na skup došli organizovano iz svojih stranačkih prostorja na Gradskom keju predvođeni  Stefanom Stančićem predsednikom GO.

Time je pored povećanja broja učesnika  uneta  i određena , nova, dinamika u same proteste.

Za očekivati je da će ovakvo uključivanje predstavnika „Narodne stranke“ u kraljevačke proteste doneti i neke nove sadržaje a i novi kvalitet.

A da je to itekako potrebno čulo se , kod dobrog dela protestanata ,  i sinoć jer je   obraćanje dr.Zorana Čvorovića, profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu i odbornika Srpskog pokreta „Dveri“ u Skupštini grada Kraljeva izazvalo oprečne kometare zbog ,po njima, neadekvatnog pominjanja ubijenog predsednika Vlade Srbije  Zorana Đinđića.

Za očekivati je da će predstavnici  različitih političkih grupacija kako onih koji participiraju u Gradskoj skupštine tako i onih koji su van gradskog parlamenta uspeti, da se do narednih protesta zakazanih za 8 februar ,  dogovore  kako oko daljeg toka protesta tako i oko liste tema i govornika na narednim protestima.

Traganje za kompromisom i minimalnim zajedničkim imeniteljem  oko  daljeg artikulisanja građanskog nezadovoljstva u Kraljevu  je i svojevrsni ispit političke zrelosti za  aktere  iz opozicionog bloka u  Kraljevu.

Održan drugi protestni skup u Kraljevu

Objavljeno: 26.01.2019. | autor: KV Novosti -on line

Večeras je u Kraljevu, na Trgu Jovana Sarića ispred Skupštine grada ,  održan drugi protestni skup građana čiji je organizator Udruženje starosedelaca Kraljeva i okoline ,koje ,od izbora 2016 godine, ima i svoju odborničku grupu u Skupštini grada Kraljeva.

Okupljenim građanima , a bilo ih je oko dvestotine, prvi se obratio pesnik Ivan Rajović rekavši da je  večeras ovde pozvan od strane organizatora ,verovatno, kao  simbol onih protesta od pre dvadesettri godine organizovanih u Kraljevu povodom izborne  krađe učinjene od strane  vladajućeg režima Slobodana Miloševića na lokalnim izborima.

Ivan Rajović

Govoreći da je generacija kojoj pripada, a i on lično, uradila  deo posla u borbi za demokratiju u Srbiji on je pozvao građane, pre svega  pripadnike mlađih generacija, da se pridruže protestima protiv vlasti  Aleksandra Vučića i njegovih sledbenika u Kraljevu rekavši i sledeće

  • „Čini mi se da je ova zemlja postala  jedno ogledno dobro na kome se sprovodi eksperiment u kome neko svesno radi na uništenju čitavog jednog naroda .Taj eksperiment traje vekovima i evo, ono što ne uradiše Turci svojim zlumom, Nemci svojim lagerima i streljanjima, NATO osirumašenim uranijumom i drugim bombama , čine u ovoj  završnoj fazi tog eksperimenta organizovanjem najgorih među nama da odrade  tu završnicu  u nestajanju jednog naroda.“

Lider  Udruženje starosedelaca Kraljeva i okoline i odbornik u Skupštini grada Ivan Matović je ,pre poziva okupljenima da krenu u protestnu šetnju,izneo i zahteve organizatora protesta napomenuvši da su oni, u osnovi, isti kao i oni u Beogradu a to je sloboda medijskog prostora ,posebno na RTS-u kao javnom servisu, za demokratsko sučeljavanje suprotnih političkih stavova ,izmena izbornih zakona i ostavka Aleksandra Vučića kao personifikacije sistema koji je urušio sve institucije u društvu zarad interesa stranke na vlasti.

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine

Objavljeno: 26.01.2019. | autor: KV Novosti -on line

Šta učimo o  životnoj sredini a šta joj , stvarno,  radimo ?

Pre četrdeset sedam godina, deo industrijski razvijenih  zemalja iz čitavog sveta je , prvi put , pod okriljem Ujedinjenih nacija , u Stoholmu , razmotrio  uzročno posledične  veze između ubrzanog tehnološkog i industrijskog razvoja i posledica koje taj razvoj ima po životnu sredinu i ljudsku civilizaciju .Te 1972 godine doneta je Stoholmska dekleracija ,akt koji uvodi doktrinu po kojoj se pitanju zaštite životne sredine pristupa  kao problemu zaštite ljudskih prava . Dekleracija u jednom delu definiše da je : „čovjek istovremeno proizvod i tvorac svoje okoline, koja mu daje sredstva za život u fizičkom smislu i koja mu omogućava intelektualni, moralni, društveni i duhovni napredak“. Životna sredina je  ,dakle i odnos između čoveka i sredine u kojoj on živi ,radi i stvara .A čim je u pitanju odnos  tu su i problemi ,bilo da su oni globalni , poput  ,recimo, klimatskih promena ili lokalni  ,poput , recimo  čestih pojava nedozvoljene koncentracije suspendovanih čestica (PM 10) u vazduhu Kraljeva.

Za  preko potrebne promene u odnosu ljudi prema životnoj sredini , optimisti kažu , minut je do dvanaest .Pesimisti ,pak smatraju da smo u debeloj docniji .Kojima god da poverujemo u jednom se trebamo složiti.

A to je , da je znanje-obrazovanje , conditio sine qua non za ispravno postupanje prema životnoj sredini.

I ove godine će  , 26.januara, u znak sećanja na usvajanje Stoholmske dekleracije , u mnogim sredinama kod nas ,različitim aktivnostima , biti obeležen Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Jer, taj akt je , među 26 osnovnih principa zaštite životne sredine, istakao i značaj obrazovanja o zaštiti životne sredine.

Jubileji ,pa i ovaj, jesu prilika da se govori o ostvarenom i bilo bi ne fer reći kako se nije radilo na popravljanju relacija u tom odnosu  čoveka i njegovog okruženja na globalnom i lokalnom nivou.

Nažalost , samo dva pomenuta primera problema u tom odnosu  umnogome obezvređuju (u)činjeno .I na globalnom i na lokalnom nivou.

Kako je onima koji  , još uvek , promišljaju o problemima zaštte životne sredine bliska maksima „ Misli globalno deluj lokalno“ tako se i mi u ovom „svečarskom“ tekstu osvrćemo na nas , na grad Kraljevo.

A u tom , retrospektivnom, pogledu na  već učinjeno i planirano da se uradi ne možemo a da se ne podsetimo samo onih najsvežijih primera koji jasno potvrđuju da je donosiocima  odluka na nivou lokalne samouprave itekako potrebno dodatno obrazovanje o zaštiti životne sredine.

Ovo je primer odnosa prema životnoj sredini

Evo ,opet ,samo dva primera: prvi je odluka Gradskog veća da na svojoj 73 sednici decembra prošle godine,postupajući kao drugostepeni organ u upravnom postupku, podrži nvestitora , „Rajić energo“d.o.o iz Kragujevca u njegovom naumu da na Grajićkoj reci u selu Mlanča ,na obroncima Golije izgradi mini hidroelektarnu derivacionog tipa , sa branom „Tirolskog“ tipa , i cevovodom koji transportuje vodu do mašinskog postrojenja , ukupno instalisane snage 984 kW. I to sve uprkos oprečnom stavu resornog Odeljenja za urbanizam , građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti zasnovanom na Prostornom planu grada Kraljeva koji tu lokacij predviđa za rešavanje pitanja vodosnabdevanja. Drugi primer je Budžet grada Kraljeva za 2019 godinu kojim je   na budžetskim pozicijama u okviru Programa zaštite životne sredine od planiranih 136.402.000dinara ili 3,5% ukupnih rashoda budžeta za programske aktivnosti upravljanje zaštitom životne sredine , praćenje  kvaliteta elemenata  životne sredine i zaštita prirode planirano 0 (nula) dinara. U gradu , koji je, prema nekim podatcima u predhodnoj 2018 godini imao čak 105 dana sa povećanom koncentracijom suspendovanih čestica (PM 10) u vazduhu.

Pedagozi, i drugi akteri obrazovnog procesa , kažu da su , pored razvoja ličnosti učenika i njihove prireme za život u multikulturnom društvu , ciljevi obrazovanja i njihovo osposobljavanje  da životnu sredinu poštuju kao bitnu vrednost.

Ako ih i (na)uče u školama da je žviotna sredina bitna vrednost šta li ih to mi ,stariji, sudeći kroz prizmu iznetih primera, možemo o tome naučiti?

Možda je baš Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine pravi trenutak da  razmislimo o tome ?