ponedeljak, 26. februar 2024.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

In memoriam-Goran Petrović je Kraljevo!

Objavljeno: 26.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Jeste Goran Petrović jedan od najnagrađivanijih i najprevođenijih srpskih pisaca u poslednje dve decenije ,jeste  mu nedavno u Andrićgradu u Višegradu za životno delo uručena nagrada Ivo Andrić  posle već svih dobijenih , drugih domaćih kniževnih nagrada ,poput recimo Vitalove i NIN-ove  nagrade , jesu mu dela do sada  objavljena u 119 izdanja , kako na srpskom jeziku , tako i na jezicima širom sveta , ali videlo se ,i večeras , da mu  živa i neposredna veza sa Kraljevom i kraljevčanima  jednako znači”

Bolno danas, posle saznanja o preranoj smrti Gorana Petrovića ,zvuče  ovi redovi ispisani povodom književnog serijala „Knjiga u centru“ koga je,februara 2019.godine,organizovao Kulturni centar „Ribnica“.

Goran Petrović -Kraljevo februar 2019.g

Zato ,uz izvinjenje,što  povodom  Goranove smrti ,ništa smislenije ne možemo ponovo napisati a što bi pojasnilo tu njegovu  neraskidivu vezanost za Kraljevo ,umesto In memoriama ponovo objavljujemo ove redove ispsisane pre četri godine.

Goran Petrović je Kraljevo !

Bilo je lepo biti večeras u Kraljevu ,u  prepunoj svečanoj sali Skupštine grada,  , sa posetiocima  koji su ,ostavši bez mesta ,strpljivo  stajali više od sat vremena   došavši    da čuju i vide  svog sugrađanina , književnika  Gorana Petrovića.

Prihvativši  ,na samom početku ,  sasvim očekivano , predlog  Miloša Milišića,voditelja književnog serijala „Knjiga u centru“ koga organizuje Kulturni centar „Ribnica“da razgovor bude na „per tu“ Goran Petrović  kao da je  stavio do znanja da dugačije i ne bi bilo prirodno u njegovom Kraljevu.

A o značaju njegovog rodnog grada ,godina odrstanja i školovanja  ,prvih životnih iskustava, prve stvaralačke afirmacije  i  uticaja svega toga na njegov rad nadahnuto je govorio u daljem toku razgovora  iskazavši  neobičnu otvorenost i spremnost ,  jednog živog klasika naše književnosti , da sa prisutnima podeli svoje dileme i svoja najintimnija osećanja koja ima tokom rada na nekom svom delu.

Iskrenost takvog svedočenja verovatno je , i onim najsumnjičavijim  ,bar unekoliko ,dočarala svu tegobu i težinu  stvaralačkog procesa kroz koji književnik prolazi pre nego stavi poslednju tačku u svojoj  pripoveci ili romanu ,svejedno.

Književno veče u svečanoj sali Skupštine grada -februar 2019

Uverljivosti Goranovog svedočenja svakako je doprinela i brojna publika ,koju su mahom činili pripadnici  onih generacija koje su Kraljevo „delile“ sa Goranom svakodnevno, do pre destak godina,  do kada je on živeo i radio u gradu na Ibru,  a koja je tek  po kojim glasno iskazanim zvukom reagovala na , recimo , njegovo čitanje kratkih priča  u kojima je  opisivao njima znane predele i ljude.

I kad smo već kod publike recimo da je tu bio i ,za ovakve događaje , iznenađujuće veliki broj mladih kraljevčana. Eto još jedne potvrde da je , kako to i sam reče Goran Petrović, oslikavajući  statuse kroz koji prolazi jedna stvaralac, priznanje  i prihvatanje u svom rodnom gradu nešto najuzvišenije i najznačajnije što jedan čovek  može , za svoj rad ,dobiti za života.

Jeste Goran Petrović jedan od najnagrađivanijih i najprevođenijih srpskih pisaca u poslednje dve decenije ,jeste  mu nedavno u Andrićgradu u Višegradu za životno delo uručena nagrada Ivo Andrić  posle već svih dobijenih , drugih domaćih kniževnih nagrada ,poput recimo Vitalove i NIN-ove  nagrade , jesu mu dela do sada  objavljena u 119. izdanja , kako na srpskom jeziku , tako i na jezicima širom sveta , ali videlo se ,i večeras , da mu  živa i neposredna veza sa Kraljevom i kraljevčanima  jednako znači.

Baš kao što njegovo delo i on sam znače Kraljevu koga je Goran Petrović  stavio na mapu svetske kžnjiževnosti za sva vremena kao rodni grad i važno izvorište  svog stvaralačkog nadahnuća.

Goran Petrović je preminuo danas u Beogradu u svojoj 63-oj godini života.Vreme i mesto sahrane biće saopšteni naknadno

Civilni sektor traži   redovno  uključivanje u procese usvajanja javnih politika u oblasti energetike grada Kraljeva

Objavljeno: 24.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je,početkom ove nedelje, na inicijativu udruženja građana Kraljevački razvojni centar, održan sastanak predstavnika nekoliko udruženja iz Kraljeva  koja ssu se aktivno  angažovala ,predhodnih godina, u oblasti zaštite životne sredine, energetike i energetske efikasnosti.

Kraljevački razvojni centar je ,u pripremi za ovaj sastanak, sačinio  Analizu (vidi OVDE) u kojoj je sagledan angažman udruženja građana u procesima kreiranja i planiranja javnih politika u eneregtskom sektoru grada Kraljeva.

U toj Analizi je konstatovano da je u Kraljevu ,u protekle četri godine,donet samo jedan sektorski dokument, Pravilnik o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva(Sl.list grada  Kraljeva broj 8.od 27.2.2023.g) koji uređuje strukturu zaduženihi odgovornih lica za realizaciju ciljeva energetskog menadžmenta, kao i odgovornosti, koordinaciju i procedure za upravljanje potrošnjom energije na teritoriji Grada.

Pravilnik je usvojilo Gradsko veće i njegovo usvajanje je proteklo bez  uključivanja predstavnika građana u njegovo usvajanje.To je,već dugi niz godina, dominantna praksa u procesima usvajanja dokumenata javnih politika u Kraljevu kao  lokalnoj samoupravi.

Iako,po mnogim parametrima, spada u red većih lokalnih samouprava grad Kraljevo, nema važeći Plan razvoja a ni Program energetske efikasnosti.Kasnilo se nekoliko godina sa uvođenjem Sistema energetskog menadžmenta, u odnosu na obaveze iz zakona , a tek matra 2023. godine donet je ovaj Pravilnik. Takva praksa kašnjenja  neshvatljiva je  i sa stanovišta podataka i činjenica da energetski sektor grada najviše doprinosi zagađenju vazduha u gradu tokom grejne sezone. Uz to, znatan deo budžeta grada Kraljeva se troši za nabavku raznih vidova finalne energije,ali i za neracionalno upravljanje javnim osvetljenjem koje je, i posle nekoliko miliona evara uloženih u njegovo unapređenje, u zadnjih pet godina, zamenom automatike, svetiljki i stubova ,pojedinačno najveći potrošač električne energije među svim obveznicima Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva, sa ostvarenim uštedama u potrošnji , u tom istom  periodu, koje su više nego skromne.

U Analizi a i na samom sastanku predstavnika udruženja građana  konstatovano je da takve prakse ,u Kraljevu, odudaraju od načela  javnosti i partnerstva , navedenog počevši  od člana 53.od Ustava Republike Srbije  pa do mnogih zakona, kao bitnog preduslova demokratizacije i neposrednog uključivanja građana i njihovih udruženja u procese planiranja i usvajanja javnih politika.

Kraljevački razvojni centar je pripremio predlog (vidi OVDE ) a učesnici sastanka su ga dopunili svojim sugestijama i isti će biti upućen donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi i Gradskoj upravi.

Suština tog predloga je da se omogući aktivno uključivanje udruženja građana u postupak predlaganja njihovog predstavnika ,obzirom da sledi proces imenovanja članova  Savet za energetiku i energetsku efikasnost grada Kraljeva.

Obrazlažući taj svoj predlog predstavnici udruženja građana su istakli da,mnogi njihovi članovi, mogu svojim znanjem, iskustvom, ekpertizom, učešćem i predlozima da doprinesu povećanju kvaliteta dokumenata javnih politika grada Kraljeva.

U situaciji ograničenih kadrovskih resursa kojim raspolaže Gradska uprava,ali i javna preduzeća čiji je osnivač grad,ovu i slične inicijative ne treba zanemarivati, već ih treba proširiti i u rad Saveta za energetiku i energetsku efikasnost grada Kraljeva uključiti i predstavnike Centra za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine pri Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, kao i predstavnike pojedinih srednjih stručnih škola iz Kraljeva.

Da li je  konstitutivna sednica Skupštine grada Kraljeva nagoveštaj novih praksi u radu lokalnog parlamenta?

Objavljeno: 24.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Dužina trajanja konstitutivne sednice novog saziva Skupštine grada Kraljeva  samo je  jedan od pokazatelja mogućih promena u načinu rada  parlamenta lokalne samouprave koju smo,u jednom od ranijh tekstova najavili.

U te nagoveštaje nove prakse u radu Skupštine grada spada,bez sumnje, i čin verifikacije odborničkih mandata koji će ,  u analima lokalnog parlamentarizma,ostati upamćen po opravdanom odbijanju verifikacje mandata jednom odborniku sa liste koalicije stranaka „Aleksandar Vučić-Kraljevo ne sme da stane – dr.Predrag Terzić“.

Radno predsedništvo konstitutivne sednice Skupštine grada Kraljeva (fotografije preuzete sa TV Melos)

Izlaz iz krize kojom je otpočeo proces konstituisanja Skupštine grada nađen je,posle višesatne pauze, u odustajanju tog kandidata za odbornika sa liste za verifikaciju  mandata   na kojoj se inače našao suprotno propisima jer je ,ispostavilo se tačna tvrdnja predstavnika opozicije da je on pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci koju ,rekoše, izdržava (ili tek treba da izdržava) u kući „sa nanogicom“.

Ovo je žestok politički šamar za  listu okupljenu oko SNS jer,treba sada  javnosti,a posebno biračima koji su toj list poklonili svoje poverenje, a njih je ,u decembru 2023 godine bilo 23.911 objasniti kako je moguće da se na listi kandidata za odbornike ,i to na vrlo visokom mestu,nađe pravosnažno osuđivana osoba? Zašto su, iz  SNS-a kao dominantne politčke stranke te koalicije ,dozvolile takav gaf    svom političkom partneru iz svih izbornih ciklusa od 2012. godine pa na ovamo?

Odbornici Skupštine grada Kraljeva polažu zakletvu posle verifikacije mandata

Ovome je predhodilo razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Gradske izborne komisije i već ta rasprava je pokazala, a verifikacia mandata odbornika kasnije potvrdila da su se odbornici opozicije,njih je u ovom sazivu čak 30. sa četri izborne liste,dobro pripremili za svoj  debi u odborničkim klupama i da nastupaju koordinirano.

Opozicioni odbornici  su raspravu na ovu temu iskoristili i da javnost upoznaju sa svojim sumnjama u neregularnost proteklog  izbornog procesa na svim nivoima iznoseći primere u prilog toj svojoj tvrdnji. Interesantno je da su reakcije iz redova vladajuće koalicije na ove primere bile blage .Iako je to izbegavanje polemike na temu  izbornih neregularnosti samo na prvi pogled čudno to je politički mudar potez vladajuće koalicije jer su izostale replike i polemike ,čime je skraćeno vreme bavljenja ovom,još uvek „vrućom političkom temom“.

Milan Vučetić,odbornik sa liste Srbija proziv nasilja

Bespotreban gaf zakazivača konstitutivne sednice bila je i prvobitna zabrana novinarima iz televizija N1 i Nova S da prate konstitutivnu sednicu iako je to omogućeno  novinarima iz svih lokalnih medija koji su hteli da  sednicu prate sa lica mesta.

Usijanju atmosfere oko zabrane ulaska novinarima ove dve televizije posebno je doprinelo nemušto obrazloženje predsednika Privremenog organa dr.Predraga Terzića koji je izjavio kako je poziv za konstitutivnu sednicu Skupštine grada upućen medijima,što bar kada je u pitanju ovaj portal kao registrovano javno glasilo nije tačno, a što su još demantovale i kolege koje su juče bile na licu mesta u holu i u Sali Skupštine grada u komunikaciji sa odbornicima. Tek priča dr.Terzića sa skupštinske govornice o navodnoj akreditaciji  medija za praćenje sednice ,orčenoj na 24 časa unapred,ne zaslužuje ozbiljan komentar.

I za (raz)rešenje ovog konflikata u komunukaciji bila je potrebna pauza,posle koje je preovladao zdrav razum kod većine odbornika da se treba pridržavati, odredbi iz Statuta grada i Poslovnika o radu Skupštine grada  u delu u kome se govori o javnosti rada Skupštine grada na šta su ,od početka ukazivali odbornici iz redova opozicije.

Ivan Matović,šef odborničke grupe Starosedeoci,Novo lice Kraljeva,Ne damo Ibar,spasimo Studenicu 

I postupak kandidovanje odbornika za funkciju predsednika Skupštine grada je protekao dosta burno.Tome su ,u velikoj meri kumovale stručne službe odgovorne za pripremu sednice praveći suštinske i tehničke gafove.Tako se ,recimo, na spisku predlagača kandidata za predsednika Skupštine grada iz reda vladajuće koalicije našao i odbornik koji je predhodno povukao svoju kandidaturu za verifikaciju odborničkog mandata što je poslužilo kao šlagvort opozicionim odbornicma da ukazujući na te nedostake osporavaju iskustvo i kompetencije kandidata vladajuće koalicije za tu  funkciju , iako je reč o predsedniku Skupštine grada  u predhodna dva mandata.Uz to,važan podatak je i da je opozicija imala svog zajedničkog kandidata za istu funkciju

Sve u svemu prvi utisak je da će ,kako smo to već pisali,dinamika i praksa rada Skupštine grada biti sasvim drugačija nego u predhodnim sazivima.

Da li će to, a trebalo bi, da doprinese i boljoj percepciji i uvažavanju realnih ,opštih intersa, građana Kraljeva ostaje nam da vidimo kada se ,izborom gradonačelnika, članova Gradskog veća i njegovih pomoćnika na narednoj sednici Skupštine grada završi proces „zaokruživanja ekipe vladajuće koalicije“

Jer danas su izabrani samo Nenad Marković(SNS) za predsednika Skupštine i Marija Jevđić iz Jedinstvene Srbije  za njegovu zamenicu kao i Dragana Petković za sekretara Skupštine i Miloš Dukić za njenog zamenika.

Nenad Marković je ponovo izabran za predsednika Skupštine grada Kraljeva

Još nešto,što bi moglo da bude indikator dinamičnijih  procesa i unutar sam vladajuće koalicije ,nevezano za samu konstitutivnu sednicu Skupštine grada Kraljeva,privuklo je juče pažnju posmatrača lokalnih političkih (ne)prilika.

Reč je o osmominutnom prilogu Regionalne televizije Kraljevo  o ,kako se u samom prilog kaže, „nezakonitoj nabavci nadzornih kamera od strane grada Kraljeva a za potrebe Policjske uprave Kraljevo.Tajming objave,njen sadržaj i glavni sagovornik u tom prilogu (Ivan Petrović,zamenik lokalnog ombudsmana) nešto je što  ,sigurno je, ne raduje staro /novo rukovodstvo grada predvođeno bivšim (i budućim)predsednikom Skupštine i gradonačelnikom grada Kraljeva.

No, obzirom da je,Violeta Simović vlasnica, direktorka i glavna i odgovorna urednica ovog medija ,od juče i odbornica u Skupštini grada eto prilike da se ti „komunikacijski šumovi“ ,ako ih i ima uopšte unutar  stožerne liste vladajuće koalicije, otklone pre završetka procesa „zaokruživanja ekipe vladajuće koalicije“.

Sve ovo ukazuje da će nadzor rada Skpštine grada Kraljeva i izvršnih organa lokalne vlasti u Kraljevu u narednom periodu biti pojačan i bez famoznih nadzornih kamera koje su kupljene pa kupljene.

Opština Raška nastavlja da podržava mere energetske sanacije objekata i u 2024.godini

Objavljeno: 20.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

„U 2023.godini ,obezbedili smo iz dva kruga, zajedno sa Ministarstvom rudarastva i energetike ukupno 24 miliona dinara za sprovođenje mera energetske sanacije. Više od 170. građana se prijavilo,u oba kruga,    za sufinansiranje neke od 10. predviđenih  mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Raška za 2023. godinu.

 Komisije su,još uvek, na terenu i očekujemo ,uskoro, konačan spisak krajnjih korisnika subvencija.U budžetu opštine Raška smo ,za 2024.godinu na poziciji planiranih rashoda po projektima predvideli 70.827.675 dinara za unapređenje energetskih svojstava objekata od čega je 53.827.675 dinara predviđeno za energetsku rekonstrukciju Doma zdravlja Raška a 17.000.000 dinara za jačanje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Raška u  2024. godini.“ rekao nam je Đorđe Gogić, predsednik komisije za unapređene energetske efikasnosti u opštini Raška.

Đorđe Gogić,predsednik komisije za unapređene energetske efikasnosti u opštini Raška.

Na taj način opština Raška nastavlja da , kao lokalna samouprava, daje svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promena i dekarbonizaciji proizvodnje i potrošnje u energetskom sektoru Srbije.

Mere unapređenja energetskih svojstava objekata koje su sufinasirane u 2023.g

Srbija je ,inače,pohvaljena u zadnjem Godišnjem izveštaju o implementaciji Sekretarijata Energetske zajednice Evrope.

Na to su najviše uticale promene u noramtivnom okviru  poput izmena Zakona o energetici koje su stvorile uslove za razdvajanje delatnosti operatora prenosnog sistema električne energije i gasa, izmena Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije  ali i dostavljanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP) u propisanom roku i usvajanje dugoročnih strategija za niskougljenični razvoj i renoviranje zgrada.

Zato je u narednom periodu važno,  još snažnije podržavati građane i privredu na lokalnom nivou da sopstvenim sredstvima učestvuju u proizvodnji električne energije za sopstvene potrebe a da eventaulne viškove plasiraju u mrežu.što inače opština Raška radi.

Raška,inače, prednjači,u odnosu na ostale lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu  po broju registrovanih prozjumera, građana koji su stekli pravo na status kupac-proizvođač  električne energije  za sopstvene potrebe, koji  višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni (distributivni) sistem, kojih je,sredinom novembra meseca 2023.godine ,bilo 13.

To istovremno ubrzava proces dekarbonizacije i smanjuje potrebu izgradnje i finansiranja novih velikih energetskih objekata. Na taj način se ,u javnim prihodima lokalne samouprave, kreiraju mogućnosti ušteda  koji se onda mogu upotrebiti za finansiranje održivog razvoja lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Troškovi za energente planirani u budžetu opštine Raška za 2024.

A da ti prostori nisu mali vidi se i na primeru oštine Raška koja je ,u budžetu za 2024.godinu,planirala stalne troškove (grupa konta 421000) u iznosu od  čak 194.016.300 dinara što je 10,16% svih planiranih rashoda na nivou opštine. Od ovoga iznosa  najviše odlazi na troškove energetskih usluga (nabavka energenata). Lako je ,na osnovu ovih podataka zaključiti kako se jačanjem energetske efikasnosti javnih objekata mogu kreirati znatna sredstav koja se mogu upotrebiti za druge namene. To bi ,sa ostvarenih 10 % ušteda u troškovima za energente  ,što je cilj koga je moguće ostvariti u periodu od 3-4 godine,  kreiralo sredstva koja bi omogućila da se udvostruče trenutna  izvajanja za ,recimo, socijalnu i dečiju zaštitu, razvoj kulture i informisanja i razvoj sporta i omladine zbirno.

Ima li i šta je to novo u novom sazivu Skupštine grada Kraljeva?

Objavljeno: 18.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Sudeći prema rezultatima lokalnih izbora održanih 17.decembra 2023 godine u Kraljevu,bar na prvi pogled,  nekih većih promena,u rukovođenju gradom, neće biti. Prema informacijama koje su se čule lokalni naprednjaci i socijalisti su se lako dogovorili da nastave koalicionu saradnju i upravljanje gradom.Jedan od rezultata tog dogovora je i zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Kraljeva za 23. januar 2024. godine. Na toj sednici  biće verifikovani mandati odbornicima , a njih je podsetimo se 70. u Skupštini grada Kraljeva .

U ovom odborničkom sazivu oni dolaze iz redova šest stranaka, koalicija i grupa građana koji su osvojili  preko 3% glasova i za njih je,prema rezultaima koje je 4.1.2024 godine objavila Gradska izborna komisija, glasalo 59.055 građana od 99.000 upisanih u birački spisak, od čega  je 57630  listića bilo važeće.

Raspodela mandata(Iz preliminarne liste GIK-a od 4.11.2024.)

Prema tom Izveštaju GIK-a najviše glasova 23.911 osvojila je lista Aleksandar Vučić-Kraljevo ne sme da stane – dr.Predrag Terzić zbog čega će imati 33. odobornika u Skupštini grada Kraljeva.

Kolaicija grupe građana Ivan Matović-Starosedeoci,Novo lice Kraljeva,Ne damo Ibar,spasimo Studenicu  je sa osvojenih 9265 glasova druga po ostvarenim rezultatima i imaće 12.odbornika u Skupštini grada.

Treća po broju osvojenih glasova sa 6127 je koalicija Srbija protiv nasilja, Miroslav Miki Aleksić –Marinika Tepić- Vladimir Savić  sa osvojenih 6127 glasova.Ova koalicija će ,u gradskom parlamentu imati osam odbornika

Četvrta , po broju osvojenih glasova je lista Ivica Dačić Premijer Srbije-Dragan Vulić sa osvojenih 5728 glasova zgog čega će imati sedam odbornika.

Peti , sa osvojenih sa osvojenih 5516 glasova je Lokalni front koga će u Skupštini grada predstavljati  grupa od sedam odbornika.

Šesta po broju osvojenih glasova je koalicija dr.Miloš Jovanović, Srpska koalicija NADA-Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije (Novi DSS)- Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS)-Vojislav Mihajlović – Vladimir Bogavac sa 2437 osvojenih glasova koji su im obezbedili tri odbornička mandata.

Izborni rezultati na lokalnim izborima u Kraljevu 2012,2016 i 2020.godine

Već neke početne  analize ostvarenih izbornih rezultata ukazuju da će dinamika političkih procesa,pre svega onih u lokalnom parlamentu, izvesno je,biti drugačija.Da li i kvalitetnija po opšte interese građana ostaje nam da vidimo.

Šta su elemeti  za takve predpostavke? Najpre oni u brojevima osvojenih glasova. Nova – stara parlamentarna većina u Skupštin grada Kraljeva (naprednjaci i socijalisti ) imaće 18. odbornika  manje u odnosu na saziv Skupštine konstituisan  posle  izbora održanih 2020. Oni su  za tri godine ,inače, izgubili (u zbiru) 5094 glasova uz izlaznost povećanu za 12.493 izašlih građana na izbore 2023 u odnosu na 2020.I odnosi među njimau vladajućoj koaliciji su resetovani. Jer , ovoga puta glasovi socijlaista su apsolutno neophodni naprednjacima da ostanu u sedlu gradske vlasti.To je za rezultat imalo da socijalisti (+JS) dobiju veći deo “post izbornog kolača vlasti” u odnosu na predhodni izborni ciklus. (Zamenica predsedika Skupštine,zam.sekretara Skupštine ,zam.Načelnika Gradske uprave, dva odseka u GU, jednog pomoćnika gradonačelnika, tri člana Gradskog veća, Pijacu,Toplanu, SC Ibar, Narodnu biblioteku, mesta u nadzornim odborima javnih preduzećai ustanova,itd,itd..)

Struktura rashoda i izdataka budžeta za 2024 (preuzeto iz Građanskog vodiča kroz budžet grada Kraljeva za 2024.g)

Drugi ,moguće je presudniji, faktor uticaja na dinamiku političkih procesa u Kraljevu ,a vreme će pokazati da  li je to tako, jeste broj odbornika sa opozicionog spektra.Njih je 30.  za sada.

Pokažu li iole jedinstva i dogovora oko zajedničkog nastupa na sednicama Skupštine grada oni mogu, koristeći brojne mogućnosti, a sve u skladu sa zakonima i Statutom grada, da utiču snažno na dinamiku procesa donošenja odluka u gradskom parlamentu a samim tim i na dinamiku političkih procesa u gradu.

Ne treba u narednom periodu, kao faktor uticaja na    politički život  u gradu na Ibru , zanemariti ni aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou vezane za preispitivanje i osporavanje  rezultata izbora održanih u decembru 2023.g. Jer predstavnici opoziconih stranaka i grupa građana koji su i sada ,na neki način, uključeni u pojedine aktivnosti u tom pravcu će , u slučajevima koordiniranih političkih akcija usmernih na ponavljanje izbora,vrlo verovatno intezvirati oblike svog oponiranja  postojećem poretku stvari među akterima politčkih procesa u gradu.

I na kraju ,ali ne zbog  njegovog značaja, i budžet grada Kraljeva za 2024.godinu koga je usvojio Privremeni organ, daje dovoljno argumenata za dinamičnije politčke aktivnosti u lokalnom parlamentu.

Preuzeto iz Građanskog vodiča kroz budžet grada Kraljeva za 2024.g

Za očekivati je da  odbornici opozicije, ali nije isključeno i vladajuće većine, svako iz svojih razloga naravno, hitno pokrenu procedure njegovog  redefinisanja kroz usvajanje rebalansa.

Ko god da otvori taj proce neće pogrešiti jer pojedina rešenja data u ovoj verziji budžeta  itekako zaslužuju preipitivanje.

Na početku mandata

Primera radi, sama činjenica da su  kapitalni izdaci ( troškovi za izgradnju novih,ili investiciono održavanje postojećih objekata,nabavku opreme, mašina,zemljišta i slično) smanjeni  za  471.522.065,45 dinara i iznose 1.063.104.000 dinara,od čega je za za najvažnije kapitalne objekte  predviđeno samo 535.500.000, od toga će, bez malo polovina ili 210.500.000 dinara, biti utrošena za     kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebom dokumentacijom, je dovoljan razlog da se,i na tu temu, razgovara  argumentima u lokalnom parlamentu.Istovremeno se na budžetsko poziciji 24. ekonomska klasa 511, kao trošak za zgrade i objekte planira 879.206.0000 dinara ili čak 14,98% budžeta.

Zar ne treba detaljnije razgovarati u lokalnom parlamentu o velikim stalnim troškovima,na budžetskoj  poziciji 7,ekonomska klasa 421 u iznosu od 521.081.000 dinara što je 8,88% ukupnog budžeta. Ili o velikim izdvajanjima za takozvane usluge po ugovoru na budžetskoj poziciji 9.,ekonomska klasa 423 u iz nosu od 635.853.200 dinara što je čak 10,83% budžeta  o kojim se,praksa je pokazala, odlučuje vrlo netransparentno.

Мир Божији-Христос се роди !

Objavljeno: 07.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

SREĆNA NOVA 2024. GODINA

Objavljeno: 31.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Opština Raška –Lider okruga za 2023.godinu  u sprovođenju mera energetske efikasnosti

Objavljeno: 25.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Pre nekoliko dana ,posle raspisana dva Javna poziva za dodelu subvencija za  sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova i jednog Javnog poziva za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, za 2023.godinu, i okončanih svih procedura, 85 građana  Raške je zaključilo Ugovore sa predsednikom opštine Nemanjom Popovićem.

„Mere energetske sanacije sprovode se,na teritoriji opštine Raška, od 2021. godine i do sada su Ministarstvo i Opština Raška izdvojili preko136 miliona dinara. Potpisan je 541 ugovor. Stolarija je zamenjena u 418 kuća ili stanova, novi sistemi grejanja ugrađeni su u 98 stambenih jedinica, pomoć za nabavku toplotnih pumpi dobila su 3 domaćinstva, dok su se 22 korisnika opredelila za postavljanje solarnih panela“, rekao je tom prilikom predsednik Opštine Raška.

Sa potpisivanja Ugovora o sufinansiranju mera energetske efikasnosti

Ove, 2023.godine 85 građana je dobilo finansijsku podršku za zamenu stolarije, poboljšanje izolacije krova i zidova i ugradnju efikasnijih kotlova a njih četvoro,je nešto ranije,dobilo podršku  za ugradnju solarnih panela na  krovovima svojih kuća za proizvodnju električne energije.Za finansiranje Programa energetske efikasnosti u 2023. godini Ministarstvo rudarstva i energetike i Opština Raška izdvojili su 24 miliona dinara.Uporedimo li ,primera radi ta izdvajanja sa izdvajanjima  grada Kraljeva,kao mnogo veće lokalne samouprave, u 2023.godini za iste namene u iznosu od 16,7 miliona  jasno je da je naša konstatacija iz naslova tačna.

Uz to lokalna samouprava i drugi postupajući akteri (pogon JP EPS-a u Raški,) već drugu godinu zaredom efikasnije sprovode propisane procedure i brže,u odnosu na druge lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu,donose neophodne odluke.

Učinci sprovođenja mera energetske efikasnosti u opštini Raška

Raška prednjači,u odnosu na ostale lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu  I po broju registrovanih prozjumera,građana koji su stekli pravo na status kupac-proizvođač  električne energiju za sopstvene potrebe, koji  višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni (distributivni) sistem, kojih je,sredinom novembra meseca 2023.godine ,bilo 13.

Srbija,inače,beleži veliki rast instalacije solarnih panela pa se  broj građana koji je stekao status prozjumera bliži trihiljaditom registrovanom kupcu proizvođaču a instalslisan snaga fotonaponskih panela na krovoima domaćinstva I firmi je premašila 38 MW.

Raška je  dala svoj doprinos ,ovim brojevima na nacionalnom nivou,planovi za 2024.godinu u ovom sektoru su još ambiciozniji ali o tome više u narednim tekstovima.

Formu smo zadovoljili,suštinu zaboravili – Idemo dalje!

Objavljeno: 19.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Da,baš na tu konstatciju iz naslova,  ličila je  jutrošnja Javna  rasprava o budžetu grada Kraljeva za 2024.godinu. Važnom dokumentu integrisanih javnih politika svake lokalne samouprave.

A da  bude tako najveće „zasluge“ pripadaju onom ko je Javnu raspravu i organizovao a to je,ovoga puta,bio Privremeni organ koji gradom upravlja od 30.10.2023 godine po Rešenju Vlade Republike Srbije.

Ne treba, od „zasluga“ što je ,i ovoga puta,  zadovoljena forma planiranja raspolaganja javnim prihodima lokalne zajednice,  a pri tom  suština planiranja  , i dalje ostala „u budžaku“ izuzeti ni takozvanu „zainteresovanu javnost“, brojna udruženja građana naročito ona  koja se,kroz mehanizme konkursa  delimično (su)finansiraju iz gradskog budžeta,ali ni političke stranke,posebno one koje ne učestvuju u budžetskom procesu preko svojih odbornika u Skupštini grada.

U isčekivanju predsednika Privremenog organa…

Elem bilo kako bilo,i bez obzira na činjenicu da je rasprava organizovana u neprimereno vreme ,u 7.00 ujutru na dan velike slave,na Svetog Nikolu,zaista  deluje deprimirajuće neverovatna  nezaiteresovanost za opšte interese zajednice koji bi,valjda,po logici budžeta,trebalo da se najboje vide u samom dokumentu.

Onda nije ni čudo što nikoga ne uzbuđuje činjenica da je petočlani organ ,odlučio kako je odlučio da se (u)troše naše pare u 2024.godini,prenebegavši u dobroj meri da je usvajanjem Nacrta budžeta a ne Odluke o privremenom finansiranju dobrano izašao iz okvira svojih ovlašćenja.To isto važi i za usvajanje Planova rada javnih preduzeća koja nisu čak ni indirektni korisnici javnih prihoda po osnovama propisa o javnim finansijama izmenjenih još 2015.godine.

Javna rasprava može da počne…

Valjda je sada fokus javnosti,posebno aktera nedavno završenog izbornog procesa,na lokalu na tome ko je koliko dobio ,ko će s kim u koaliciju i da li su na osnovu tih brojeva moguće promene upravljačke strukture u lokalnoj samoupravi.

Sudeći po ponašanju i rečima  predsednika Privremenog organa i doskorašnjeg  Gradonačenika dr.Predraga Terzića  tih promena neće ni biti.Zakasnivši dobrih pola sata na Javnu raspravu,kojoj pak nije ni prisustvovao do njenog formalnog kraja, a posebno kroz objašnjenja koja je dao malobrojnoj „publici“ on će, sa saradnicima valjda,u aprilu-maju ,kroz rebalans uvažiti neke od datih primedbi.

Zaintersovana javnost je tu…

Pre svega one date na neplaniranje sredstava  u Nacrtu budžeta za izgradnju Spome kosturnice izginulim ratnicima Srpske vojske na Vranovcu 1915.godine.

Agrumenti zašto treba nastaviti sa radovima na Vranovcu su tu…

One, druge, primedbe udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ o planiranju sredstava za kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebnom dokumentacijom u iznosu od 210.000.000 dinara, što je bez malo polovina ukupnih sredstava planiranih u članu 5.- Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine je čuo da bi potom ,verovatno zbog neodložnih obaveza,napustio Javnu raspravu pre njenog kraja.

Tu su i predlozi KRC-a...

Marica Mijailović,direktorka Javnog preuzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”,je dala svoj komentar na to postavljeno pitanje udruženja ,kao i na pitanje istog udruženja  šta se tačno podrazumeva pod nazivom „Izrada sistema za  bezbednost grada i evidencije sobraćajnih prekršaja“ za šta je ,u već pomenutom članu 5.budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu, planirano 50.000.dinara. Ispostavilo se da se iza ovog eufemizma krije,kako je rečeno nastavak radova na uspostavljanju sistema video nadzora.E sad da li samo saobraćajnica ili i drugih javnih površina nismo uspeli da shvatimo. No,valjda ćemo u konačnom tekstu Budžeta grada za 2024.,u njegovom Obrazloženju,u delu namenjenom komataru prihavćenih i odbijenih predloga sa Jave rasprave to pročitati.

A novoizabrani odbornici sa svih izbornih lista koje su prešle cenzus ,naši predstavnici u Skupštini grada će,valjda, pokazati veći interes za ovaj dokument,ako on,očito je, građane i ne interesuje preterano.

Ta apatija građana Kraljeva tema je za sebe , za neki drugi tekst i nekim drugim povodom.

Na potezu su institucije  kako bi se zaštitili Stolovi !

Objavljeno: 15.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Tema zaštite Predela izuzetnih odlika „Stolovi“, koji je ovaj statust stekao pre godinu dana Odlukom Vlade Srbije, okupila je ,nedavno,u Bogutovačkoj Banji, predstavnike grada Kraljeva, Sektora za vanredne situacije, JP „Srbijašume“,dobrovoljnih vatrogasnih društava i drugih udruženja građana,kao i predstavnike medija  o čemu smo već izveštavali.

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

Oni su ,tokom dvodnevnog rada, usaglasili svoje stavove i formulisali dokument nazvana “Akcioni plan zaštite od šumskih požara  u PIO “Stolovi” koji će biti prosleđen lokalnoj samoupravi, javnom preduzeću “Srbijašume”, Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije i drugim akterima  koji deo svojih aktivnosti direktno ili indirektno sprovode na prostoru obuhvaćenom Odlukom o formiranju PIO “Stolovi”.Taj dokument   možete preuzeti OVDE

Opšti cilj tog dokumenta je smanjen rizik od pojave šumskih požara i stvoreni preduslovi za brzo reagovanje u slučaju požara u PIO „Stolovi“. Njegovom ostvarenju doprineće dva definisana ,posebna cilja: prvi je da institucije razviju  kapacitet za kvalitetno delovanje u oblasti šumskih požara na teritorji PIO , a drugi je da  Grad Kraljevo poseduje jedinstven sistem identifikacije, praćenja i procene rizika od pojave šumskih požara.

Karata požara u PIO Stolovi( preuzeto iz Anlize)

Da bi se to i ostvarilo neophodno je sprovesti niz  definisanih aktivnosti precizno grupisanih u  četri mere a to su:Unapređenje normativnog i strateškog okvira u vezi šumskih požara u PIO “Stolovi, unapređenje kapaciteta za postupanje,pre,neposredno pre i u toku šumskih požara, uspostvaljanje sistema identifikovanja I praćenja rizika od šumskih požara i jačanje kapaciteta svih aktera uključenih u praćenje rizika od nastanka šumskih požara.

Kao dobra osnova za konkretizaciju mera u Akcionom planu poslužila je predhodno urađena „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“ koja vam je dostupna OVDE.

Skrećemo vam pažnju na ovaj dokument, možda suvoparnog naslova, u kome  na jednom mestu možete naći obilje dragocenih podataka i korisnih informacija o Predelu izuzetnih odlika “Stolovi” koji ,izbog svoje raznovrsne flore I faune, blizine Kraljeva i glavnih saobraćajnica privlači sve veću pažnju,  i iz godine u godinu beleži sve veći broj posetilaca.

To je dobro ali i povećava rizike od šumskih požara. Jer,rečeno je na ovom skupu čovek je primarni uzročnik većine šumskih požara sudeći prema svim dosadašnjim iskustvima.

Sve aktivnosti koje su rezultirale izradama Analize i Akcionog plana sprovedene su u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva, koje je  za projekat  „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.