Monday, 27. March 2023.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Ubrzati put   do subvencija građanima zainteresovanim za sprovođenje mera energetske efikasnosti!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je na  sednici održanoj 16.1.2023 godine usvojilo  Rešenje o izboru krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Kraljeva.Na Javni konkurs  raspisan   7.9.2022 godine javilo se 117 građana da bi lista krajnjih korisnika bila svedena najpre na 95 koji ispunjavaju uslove konkursa ali će,ipak, samo njih 74 dobiti novac. Sufinasiraće se  zamena stolarije na 66 objekata, termička izolacija fasade na 3 objekta i 5 zamena kotlova. Na ovo će biti utrošeno 9.493.723,08 dinara od raspoloživih 9.500.000 dinara za ovu namenu koje su obezbedili Ministarstvo rudarastva i energetike i grad Kraljevo. Očekuje se da ,do kraja meseca, bude objavljeno i slično Rešenje ali po, drugom, Javnom  konkursu za  ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije raspisanom najpre  1.9.2022 godie,a zatim,zbog slabog interesovanja, produžavanog 20.9.2022 godine. Za sada se zna da je prema Preliminarnom rešenju iz decembra 2022 godine za ovu meru bilo zainteresovano samo 12 građana a da je tek polovina njih ispunila uslove iz Pravilnika i Javnog konkursa.

Sa sednice GV na kojoj je doneto Rešnje o krajnjim korisnicima za mere energetske efikasnosti-Preuzeto sa Sajta grada

Uporedimo li rokove sprovođenja aktivnosti na ovim poslovima u 2021 i 2022 godini uočićemo da  se u 2022 godini kasnije krenulo sa aktivnostima predviđenim Pravilnikom  o sufinasiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova usvojenim 19.7.2021, Pravilnikom o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na  unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode , po Javnom pozivu Uprve za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 i Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe usvojenim 19.11.2021 i njegovom dopunom učinjenom 12.8.2022.

Jedan od razloga ,ali  svakako ne i jedini, jeste neprijatno iskustvo sa firmom „Ekspres PVC“ koja je,2021 godine bila izabrana kao  prva , sa maksimalnih 100 bodova, na Javnom konkursu za izbor privrednih subjekata direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objekata da bi ,kasnije  (pre) uzela i (zlo)upotrebila  876.000 dinara iz budžeta grada namenjehih za 12 lica  sa spiska  Rešenja    za izbor krajnjih korisnika od 19.11.2021.

Činjenica da se planirani postupci   sprovođenja podrške merama energetske efikasnosti prihodima iz javnih finansija države i lokalnih samouprva ne završavaju  u jednoj budžetskoj (a i kalendarskoj ) već  se neutrošena sredstva prenose u novu godinu ukazuje da se ove aktivnost ne nalaze visoko kotirane na lestvicama prioriteta u angažovanju donosilaca odluka u lokalnim samoupravama.

Ovome doprinosi i činjenica da su izostale adekvatne pripreme i kvalitetne obuke koje je trebalo da sprovede resorno Ministarstvo rudarstva i energetike, sa  radnicima javnih uprava angažovanim u lokalnim samoupravama  na poslovima primene normi  u sektoru energetike na lokalnom nivou, ali i sa radnicima u delovima  Elektroprivrede Srbije koji se,takođe,angažuju u ovom procesu.

Ovako je  jedna dobra ideja  delimično obesmišljena neadekvatnom pripremom njenog sprovođenja,čemu je svakao doprineo i ,već zaboravljeni,otvoreni sukob bivše ministarke i takođe bivšeg rukovodstav EPS-a oko modela većeg korišćenja lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

No  kad se već krenulo valjalo bi brže reagovati na probleme  uočene u ovom procesu , na koje ukazuju kako angažovani u lokalnim  samopravama,  tako i građani koji su očekivali efikasnije procedure na njihovom putu do ostvarivanja prava na subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Posebno obeshrabrujće ,na građane koji su se odlučili da instaliraju solarne panele za proizvodnju električne energije, deluju propisi koji se sprovode  kroz fiskalne mere države  u načinu obračuna poreza na dodatnu vrednost kako za kupljene tako i za proizvedene kilovate  energije.

Ostaje nam da vidimo šta će od ovih pobrojanih problema koji prete da umanje interesovanje građana za njiovo aktivnije uključivanje u sprovođenje mera energetske efikasnosti i energetske tranzicije, uočiti, i u kom roku  otkloniti, novi tim resornog ministartva.

Ibar se ,polako,povlači u  svoje  korito

Objavljeno: 20.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

U prilici smo, zahvaljujući grupi koja se bavi elementarnim nepogodama i prevencijom  u okviru  Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva da vam pokažemo eksluzivne snimke reke Ibar snimljene u Kraljevu  dana posle podne. Na snimcima se vidi da se reka polako povlači u svoje korito.

Na zvaničnom sajtu grada Kraljeva objavljena je informacija o poseti Jelene Tanasković,ministarke poljoprivrede u Vladi Srbije Ušću gde je, u društvu gradonačelnika Kraljeva dr.Pregraga Terzića,obišla poplavljene pogone fabrike „Odmenska voda“

Proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada Kraljeva

Objavljeno: 20.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Odlukom gradonačelnika grada Kraljeva dr.Predraga Terzića, koji je i komadant Štaba za vanredne situacije, proglašena je Vanredna situacija na delu teritorije grada, zbog velikog vodostaja na Ibru i Zapadnoj Moravi, kao i na nekim njihovim pritokama danas, 20.01.2023.g, od 10,30  časova.

Ova Odluka se odnosi na teritoriju teritoriju mesnih zajednica Bare, Ušće, Mataruška Banja, Konarevo, Šumarice, Roćevići, Oplanići, Adrani i Grdica.

Predhodne noći  i  danas u prepodnevnim časovima  postavljani su, iz preventivnih razloga, džakovi sa peskom na nekoliko lokacija uzvodno na Ibru, u Ušću , na Laktu kod Bogutovca i kod picerije „Nanica“ u Mataruškoj Banji.

Vodostaj Ibra na mernoj stanici Kraljevo od jutros u 8 časova porastao je sa 165 centimetara na 291 danas u 11 časova,ali se po rečima  Radoice Kočovića, člana Gradskog veća zaduženog za vanredne situacije očekuje da dostignut vrh poplavnog talasa I da se može,u narednim satima, očekivati opadanje vodostaja u na Ibru i Zapadnoj Moravi.

Odluka o proglašenju vanredne situacije

Država treba da podrži  privrednike subvencijama za izgradnju solarnih elektrana  sa statusom kupac- proizvođač!

Objavljeno: 12.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno su u Čačku i Kraljevu , u organizaciji  Regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga, održana dva Okrugla stola, na istu temu . Na oba skupa razgovaralo se na temu „Zelena energija – put ka unapređenju razvoja privrednog sektora Raškog i Moravičkog okruga“, a ti skupovi su samo jedna od aktivnosti na projektu  koga  ova Komora  sprovodi u sklopu EU PRO PLUS programa i  koji se finansira sredstvima iz fonda Evropske unije.

Ovim razgovorima predhodilo je i  istraživanje sprovedeno na temu  mogićnosti korišćenja solarne energije u privredi na nivou Regionalne privredne komore Raškog i  Moravičkog okruga u kome je učestvovalo više od 80  privrednih subjekata,sa teritorije 8 opština i gradova iz dva okruga, koji posluju u različitim sektorima.

Istraživanje je potvrdilo početnu hipotezu da su privrednici obavešteniji od većine ,prosečnih, građana o benefitima korišćenja solarne energije. Oni su itekako svesni globalne energetske krize ali  ,u velikoj meri, i posledica klimatskih promena izazvanih efektom nekontrolisane emisije ugljen dioksida u atmosferu kojoj,dominantno, dopinose privredne aktivnosti zasnovane na zastarelim tehnologijama.

Proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe najbrže iskazuje benefite kod privrednih subjekata koji imaju višu mesečnu potrošnju električne energije u svom poslovanju. Period otplate početne investicije u solarnu elektranu smanjuje se srazmerno sa povećanjem potrošnje električne energije. Mesečne uštede koju ostvarujete kroz samoodrživo generisanje električne energije, iz besplatnog i neiscrpnog izvora (sunca), mogu se smatrati novim, kumulativnim fondom koji se može koristiti za druga ulaganja, a sve u cilju bolje konkurentnosti na tržištu. Proizvodi pogoni, industrijski pogoni, prehrambena industrija, veliki poslovni objekti sa potrebom klimatizacije i drugi privredni sektori koji imaju ozbiljnu potrošnju električne energije mogu biti dobre potencijalne lokacije za instalaciju fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije. Analize i istraživanja pokazuju da kompletna cena izgradnje solarne elektrane po principu “ključ u ruke” iznosi oko  0.80€/W, bez PDV-a i nije došlo do velikih oscilacija u ceni koštanja u posledenje dve godine.

Predstavljajući rezultate sprovedenog istraživanja na skupu u Kraljevu magistar tehničkih nauka Jovan Nešović je reako da istraživanje ukazuje na spremnost privrednika da ulože sopstvena sredstva, da traže i kredite za instalaciju fotonaponskih Sistema.Istovremeno privrednici ukazuju da je neophodno i da država podrži  privrednike subvencijama za izgradnju solarnih elektrana  sa statusom kupac- proizvođač.Zato će su ,jedan je od zaključaka sa oba skupa,u okviru komorskog sistema inicirati predlog da država podrži i privrednike subvencijama za izgradnju solarnih elektrana  sa statusom kupac- proizvođač.

U tom sufinasiranju privrednici prepoznaju i očiti javni interes jer  solarne elektrane doprinose  smanjenju emisija gasova sa efektom “staklene baste”,čime se pozitivno utiče na uzroke   klimatskih promena.Privrednici prepoznaju javni interes  i  u smanjenju  troškove poslovanja preduzeća čime  preduzeće postaje konkurentnije na tržištu što utiče na brži lokalni razvoj zajednice u kojoj preduzeće posluje.

Stavovi privrednika o klimatskim promenama-Detaj iz sprovedenog istraživanja

Možda bi,privrednicima koji se odluče za gradnju solarne elektrane, od veće koristi nego subvencije države bilo uređivanje propisa te iste države o akcizama i porezu na dodatnu vrednost koji se primenjuju prilikom obračuna za električnu energiju utrošenu sa distributivne mreže i električnu energiju proizvedenu u mini solarnoj elektrani sa statusom kupac-proizvođač koja se,kao višak,isporučuje u tu istu distributivnu mrežu.

Malo upisanih  proizvođača električne energije iz energije sunca ,sa teritorije  Raškog okruga, u  registrima  kupaca-proizvođača

Objavljeno: 11.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Srbija je, u prvoj deceniji ovog veka, počela sa intenzivnijim  preuzimanjem  normi EU zakonodavstva koje se tiču energetike, energetske efikasnosti i većeg korišćenja obnovljivih izvora energije u  naš pravni poredak.

Tada je ,sudeći bar prema politici razrezanih kvota za proizvodnju  koja se može prihvatiti u elektrodistributivni sistem EMS-a, i podsticajnih  cena ( Fid-in tarife) za  električnu energiju proizvedenu iz različitih obnovljivih izvora energije,  data prednost  korišćenju hidropotencijala u odnosu na druge ,dostupne, vidove obnovljivih izvora energije.

Za nama su dve godine (2021. i 2022.godina ) u kojim se, u energetskom sektoru Srbije, sprovode nove javne politike vezane za  veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Ove promene , učinjene aprila 2021 godine  donošenjem  Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i   Uredbe  o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača, iz avgusta iste godine ,stvorile su mogućnost masovnijeg korišćenja solarne energije za proizvodnju električne energije.

Udeo solarane energije u 2021.g u sistemu podsticaja(Fid-in tarife)

Jedna od podsticajnih mera  za masovnije korišćenje solarne energije za proizvodnju električne energije su i subvencije iz javnih prihoda države i lokalnih samouprava za izgradnju malih solarnih elektrana na krovovima  javnih objekata i individualnih stambenih objekata.

Resorno ministarstvo rudarstva i energetike kao predlagač pomena regulatornih normi u energetskom sektoru , a kasnije i najodgovornije za njihovu primenu,u sve ove procese uključilo je, kao ključne aktere javne uprave lokalnih samouprava, i delove sistema Elektroprivrede Srbije.

Na prvi pogled, reklo bi se, dovoljno za početak procesa demokratizacije proizvodnje u energetici  i masovnije  proizvodnje električne energije iz energije sunca.

Ali kako to ,kod nas, obično biva jedno su norme i ciljevi koji se žele ostvariti primenom normi, a sasvim drugo je praksa i  rezultati ostvareni (sa)dejstvom norme i prakse u period važenja novih javnih politika u energetskom sektoru Srbije.

Montaža solarnih panela u Novom Pazaru

Ako i na primeru korišćenja solarne energije za proizvodnju električne  primenimo onu čuvenu floskulu  o razlikama između pesimizma i optimizma  kroz prizmu  da li je čaša poluprazna ili puna do pola onda se ,uprkos svemu, može sa izvesnom dozom optimizma gledati u budućnost korišćenja solarne energije u Srbiji.Tako je ,udeo proizvedene eletrične energije iz energije sunca u 2021.godini , na nivou Srbije,u sistemu podsticajnih cena, iznosio 10,494,02 MWh ili 0,57% električne energije proizvedene sa režimom podsticajnih cena. Istovremeno su ,prema nekim procenama, proizvođači  sa statusom kupac – proizvođač (domaćinstva, stambene zajednice i drugi pravni subjekti koji nisu domaćinstva) a kojih je, u registrima Elektrodistribucije Srbije bilo,zbirno upisano,oko 700, proizveli  oko 800 MWh električne energije

Slična ocena važi i za Raški upravni okrug na čijoj teritoriji su , do 2021.godine i usvajanja novih javnih politika u energetskom sektoru, radile dve solarne elektrane male snage sa statusom proizođača u sistemu podsticajnih cena i  nekoliko individualnih mini solarnih elektrana koje nisu  priključene na distributivnu mrežu.

Na kraju 2022.godine, u sva tri registra kupaca-proizvođača el.energije Elektrodistribucije Srbije, registrovana su 4 kupca-proizvođača sa teritorije pet lokalnih samouprava Raškog upravnog okruga  ( od 600 u katregorij domaćinstva iz Srbije) i samo 1 u kategoriji kupac-proizvođač koji nije domaćinstvo ili stambena zadruga (čitaj privredni subjekat)

U registru priključenih elektrana koje koriste obnovljive izvore energije ,gde su upisane solarne elektrane sa statusom proizođača u sistemu podsticajnih cena i van tog sistema (one koje proizvode el.energiju za dalju prodaju a ne za sopstvene potrebe) upisana su ,zaključno sa 2022.godinom 4 proizvođača (3 iz Kraljeva i 1 iz Novog Pazara) sa teritorije Raškog upravnog okruga.

Termonvest je dalje jedini sa ove teritorije upisan u Registru kupac-proizvođač koji nije domaćinstvo

Ono što zabrinjava jeste podatak da su samo dve, od pet lokalnih samouprava (Raška i  Novi Pazar), okončale do kraja 2022.godine,sve procedure i zvanično objavile konačne liste korisnika subvencija za ugradnju solarnih panela na krovovima individualnih domaćinstava.

Još više zabrinjava podatak da ni jedan od izabranih krajnjih korisnika subvencija iz te dve lokalne samouprave  nije se “pojavio” u registru Elektrodistribucije Srbije do kraja 2022.godine što u praksi znači da je negde “zapelo” u komunikaciji sa delovima Elektroprivrede Srbije,sa lokalnim ograncima snabdevača i/ili distributera električne energije.

To praktično znači da je samo manji deo opredeljenih sredstava za subvencionisanje solarnih elektrana, iz javnih prihoda države i lokalnih samouprava iz Raškog upravnog okruga , iskorišćen u 2022.godini a da u “mrežu” ,nije,još uvek, ušao ni jedan „subvencionsani kilovat“ električne energije proizveden na teritoriji dva grada i tri opštine iz ovog dela Srbije.

O tome zašto se kilovati električne energije, čija je proizvodnja subvencionisana od strane države kroz podršku izgradnji mini solarnih elektrana na teritoriji Raškog upravnog okruga, sporo  priključuju na distributivnu merežu  više  nekom drugom prilikom.

Poruke i pouke „srušenog“ Jovana Kursule

Objavljeno: 09.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Reakcije na ,takozvanim, društvenim mrežama na nedavno vandalsko  rušenje  spomenika  Jovanu Kursuli u Kraljevu,u parku kod Pljakinog šanaca, ukazuju jednako kao i sam čin vandalizma, na  zabrinjavajuće stanje kolektivne svesti u našem društvu , u lokalnoj zajednici pre svega.

Jedan takav, vandalski, čin učinjen pod okriljem noći od strane ,za sada, nepoznatih počinilaca poslužio je kao „okidač“ za brojne reakcije na ,takozvanim, društvenim mrežama.

Zbog praznika ,verovatno, ili pak zbog traženja pravih  formulacija u odgovoru izostala je adekvatna reakcija nadležnih  organa lokalne samouprave i institucija , ne računajući pri tom izjavu  za medije direktorke javnog preduzeća  za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“.

Ali zato na ,takozvanim, društvenim mrežama nema odmora!

Tamo je već „presuđeno“ počiniocima vandalskog rušenja spomenika  a bogami je „započela i njegova obnova“ .

Fotografije su,sa odobrenjem, preuzete sa Porala Krug

Žalosno što se  u temelje te „obnove“  srušenog spomenika znamenitog junaka iz bitaka za oslobađanje Srbije od  petovekovne turske okupacije tokom I  srpskog ustanka, na tim ,takozvanim, društvenim, mrežama  „sipa“ neviđena količina neznanja i agresivne mržnje.

Tamo  ,u  inim komentarima, možete  pročitati svakojake teorije i nebuloze o korenima i uzrocima koji su doveli do čina rušenja spomenika Jovana Kursule. Njihov zajednički imenitelj je neznanje i nerazumevanje zasnovano  na  nemogućnosti da se povezuju uzoci i posledice u društvenim procesima.

Agresija u odgovorima na takozvanu polemiku na ,takozvanim, društvenim mrežama prema drugačijem mišljenju  je nezaobilazni začin ali i indikator zabrnjavajućeg stanja kolektivne svesti u našem društvu , u lokalnoj zajednici pre svega.

Uzroka tome je mnogo ali dominatni su oni narativi  širenja netrpeljivosti i agresije prema svemu drugomislećem kojima nas svakodnevno bombarduju  sa zvaničnih mesta ,preko  javnih glasila pre svega a i preko ,takozvanih društvenih mreža.

Lek tome  je u obrazovanju i promovisanju kulture dijaloga  zasnovane na  toleranciji  za drugačije mišljenje.

„Lekari“ bi trebalo da budu  družavne,obrazovne i verske  institucije,odnosno  nosioci pozicija moći unutar njih.

U primeni „leka“ treba koristiti i ,takozvane, društvene mreže ,ali što manje .Prednost treba dati dijalogu i informisanju realnih aktera društvenih procesa u lokalnoj zajednici sprovodeći ih  na licu mesta.

Za početak možda treba razmisliti i ovogodišnje obeležavanje dana Svetoga Save kao utemeljivača i zaštitnika školstva u Srbiji, u Kraljevu organizovati ,za učenike više škola istovremeno, u parku kod „Pljakinog šanca“.

Tu bi se učitelji,nastavnici,profesori i sveštenici zajednički  obratili okupljenim učenicima sa porukama i poukama kako o Jovanu Kursuli,junaku i megdandžiji  tako i  o onim  koje govore o potrebi i značaju očuvanja  spomen obeležja iz naše prošlosti.

Neka ih tom prilikom upoznaju i sa rečima  Marka Miljanova Popovića, još jednog srpskog junaka  i barjaktara, poreklom iz Crne Gore koji je najsažetije definisao šta je junaštvo rekavši: Junaštvo je kada sebe branim od drugoga,čojstvo je kada drugoga branim od sebe!

Izostane li takva „terapija“  oskrnavljeni spomenik Jovanu Kursuli biće samo jedan od stotina drugih već oskrnavljenih  spomen obeležja različitim ličnostima (i događajima) širom naše domovine, koji su padali, kao prve žrtve, našeg četri decenije dugog ,vrludavavog,tranzicionog putešestvija iz ,takozvanog jednoumlja u takozvano demokratsko, pluralno društvo.

Bez takvih pouka taj naš dugi ,vrludavi put (po)trajaće još četri decenije a na njemu će, sudeći bar prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, biti sve manje „putnika“.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo priprema mlade da  štite šume !

Objavljeno: 28.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo,osnovano još daleke 1933.godine ,zasigurno je najstarije,još uvek aktivno, udruženje u Kraljevu. Udruženje je deo Vatrogasnog saveza grada koji okuplja još šest sličnih,aktivnih, društava u našem gradu. Ono što je pored saradnje sa institucijama društva uključenim u sistem civilne zaštite, doprinelo višedecenijskom aktivnom stažu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo ,jeste,van svake sumnje, i njegova spremnost da za svoje aktivnosti  zainteresuje,i u njih ih uključi, mlade.

Zato je organizacija Mladih istraživača Srbije koja je,u predhodne dve godine,sprovodila, u Srbiji, projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku vlade Švedske, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Kraljevo, prepoznala pravog partnera za realizaciju dela projektnih aktivnosti nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Preuzeto sa sajta DVDKV

Ključna aktivnost realizovana pod patronatom članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo  bila je edukaciju dece o značaju šuma i šumskih područja, načinima njihovog očuvanja kao i prevenciji od šumskih požara.

Pored ekološkog kampa, organizovanog u oktobru u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta iz Beograda na planini Goč, za srednjoškolce iz Kraljeva, Kladova, Kuršumlije i Trstenika na kome su deca upoznata sa planinarskom i vatrogasnom opremom, kako da koriste mape i drugu opremu koja im pomaže za snalaženje u prirodi,ona su zasadila150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora.

Na taj ,prakitčan,način mladi se uče pravilom ponašanja u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi.

Šta su mladi naučili o značaju šuma tokom akcija DVD Kraljevo?

Organizacija Mladih istraživača Srbije koja je,u predhodne dve godine,sprovodila, u Srbiji, projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku vlade Švedske, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Kraljevo prepoznala je pravog partnera za realizaciju dela projektnih aktivnosti nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Preuzeto sa sajta DVDKV

Uz obuku o pravilom ponašanju u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi mladi akteri  projekta nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ su osvežili I osnažili svoja znanja o značaju šuma stečena tokom svog redovnog školovanja. Evo šta o tome oni kažu

Šume su pluća naše planete, zaštitimo ih!

Glavni izvor prerađenog  kiseonika bez koga nebi bilo života na planeti jesu šume.Koliki je značaj samo jednog stable rečito govri podatak da samo jedno razvijeno drvo bora ili nekog drugog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do preko 120 ari zemljišta kiseonikom, zavisno od vrste drveta.

Drveće doslovno udiše ugljen-dioksid kroz  površinu svojih listova, nakon što ga mi izdahnemo bilo kao  kao biološki otpad,bilo kao nus produkt sagorevanja energenata.Drveće  izdiše kiseonik kao svoj biološki otpad pa je svima,valjda, jasno da bi  zez drveća, naša atmosfera  bila otrovna za nas.

O tom  neprocenjivom značaju I multisektorskom  doprinosu šuma čoveku ,mladima je  tokom sprovođenja projekta „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Kraljevo,govrila I profsorka fakulteta Futrua dr.Sunčica Vještica .Evo šta je ona,između ostalog rekla o tome:

Grad Novi Pazar sufinansirao izgradnju13 solarnih elektrana na porodičnim kućama u 2022. godini

Objavljeno: 19.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

U Novom Pazaru je,trenutno, izgrađeno 15 solarnih elektrana na porodičnim kućama,od kojih je 13 sufinansirao grad Novi Pazar zajedničkim sredstvima lokalne samouprave i resornog Ministarstva rudarstva i energetike a na 2 porodične kuće solarni paneli su montirani zahvaljujući projektu “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Time je ovaj grad ,uz opštinu Raška,postao jedna od  samo dve lokalne samouprave na teritoriji Raškog upravnog okruga koje su do kraja sprovele sve predviđene procedure za sprovođenje mere energetske sanacije objekata na teritoriji grada ugradnjom solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Najpre je,početkom novembra 2021.godine sa Ministarstvom rudarstva i energetike  sklopljen Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovodi grad Novi Pazar

I u Novom Pazaru je potom ,najpre, trebalo odraditi neophodne izmene u pojedinim dokumentima sektorskih javnih politika pa je tako usvojen Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solanih panela za proizodnju električne energije za sopstvene potrebe. Slično je ,do kraja prošle godine, učinjeno i u ostalim lokalnim samoupravama na teritoriji Raškog upravnog okruga  koje su postupale po  podzakonskim aktima,instrukcijama  uputstvima reosrnog ministarstva. Sledeći učinjeni korak bilo je raspisivanje  Javnog poziva za učešće  privrednih subjekata u sprovodenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  od 20. decembra 2021.godine.Konačna odluka,po ovom Javnom pozivu, izbor 11 privrednih subjekata -direktnih korisnika,je doneta krajem aprila 2022.godine.Ovaj korak ,po ovakvom redosledu,je neophodan da bi se mogla sprovoditi dalja procedura tačnije da bi se mogao raspisati Javni  poziv za sufinansiranje ugradnje solanih panela na porodičnim kućama za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na teritoriji grada Novog Pazar što je i urađeno 24.maja 2022.godine. Jer , privredni subjekati – direktni korisnici su ,pored građana kojima je odobrena subvencija,potpisnici Ugovora sa lokalnom samoupravom.

To ,u praksi znači, da građanin još u fazi aplikacije za sufinasiranje  treba da zna i  izabre koga izvođača hoće da angažuje za ugradnju solarnih panela, ali samo sa liste onih koji su izabrani od strane lokalne samouprave po određenim kriterijumima o čemu se stara posebno izabrana komisija.Jer  sredstva za sufinasiranje ugradnje solarnih panela odobrena iz javnih prihoda se isplaćuju odabranom montažeru ,privrednom subjektu- direktnom korisniku .A visina tih sredstava može biti do maksimum  70.000 dinara po instalisanom kilovatu,ali za solarnu elektranu snage do   najviše 6 kilovata.Troškove  izgradnje solarne elektrane veće od 6 kilovata snosi građanin sam.

Sprovevši sve potrebne ,i propisane ,procedure grad Novi Pazar je na kraju ovog ciklusa , na sednici Gradskog veća 22.9.2022 godine doneo konačno rešenje i,kako smo to već rekli na početku teksta, odabrao 13 građana za sufrinansiranje ugradnje solanih panela na njihovim kućama za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Rad organa javne uprave grada Novog Pazara  angažovanih na ovim poslovima je,od strane građana koji su ostvarili pravo na subvenciju za ugradnju solarnih panela,ocenjen kao vrlo dobrar jer su u komunikaciji zainteresovanim građanima bili efikasni I spremni da daju dodatne informacije građanima u vezi propisanih procedura ali I u vezi sa benefitima koje korišćenje sunčeve energije donosi generalnokako samim građanima tako I lokalnoj zajednici I državi.

Kada je reč o ocenama građana za komunikaciju sa nadležnim službama u  ogranku Elektrodistribucije Srbije  u  Novom Pazaru ne mogu se,na žalost, ponoviti  njihova slična,pozitivna, mišljenja. Činjenica da ,još uvek, ni jedan građanin sa teritorije Novog Pazara i Tutina,nije ,zaključno sa 15.12.2022.g, upisan u Registar kupaca-proizvođača  dovoljno govori o nesnalaženju zaposlenih u ovo ogranku u primeni propisa i uputstava u vezi priključenja solarnih elektrana na mrežu.

Iako se nismo bavili temom izgradnje solarnih elektrana na privrednim i javni objektima  doznali smo da su pojedini privrednici koji posluju na teritoriji ogranka ED u Novom Pazaru sagradili solarne elektrane prvenstveno za sopstvene potrebe ,reklo bi se, jer ni u registru  nazvanom kupac-proizvođač koji nije domaćinstvo ili stambena zadruga ,među 86 registrovanih u Srbiji ,do 15.12.2022.g, takođe nema ni jednog sa zvanično registrovanim satusom  prozjumera.

Na našem YouTube kanalu putem ovog LINKA možete videti šta smo još zabeležili sa prvim korisnicima subvencija za ugradnju solarnih panela u Novom Pazaru

Opština Raška je trenutni lider u okrugu po broju subvencionisanih solarnih elektrana građana

Objavljeno: 17.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Ovo je druga godina za redom kako se u opštini Raška sprovode mere koje imaju za cilj unapređenje energetskih karakteristika stambenih objekata, a samim tim i uštedu energenata i smanjenje troškova za grejanje.

Ministarstvo rudarstva i energetike i Opština Raška izdvojili su,ove godine, 28 miliona dinara za te namene. Još 7 miliona dinara opredeljeno je za postavljanje solarnih panela. 240 vlasnika stanova i porodičnih kuća potpisali su,u septembru,  ugovore o dodeli subvenicija za unapređenje energetske efikasnosti svojih objekata.

Sredstva za subvencionisanje mera energetske sanacije,za prvih  198 učesnka na konkursu,  do iznosa od 23.000.000 dinara, za 198  obezbedilli su  Opština Raška (50%) i Ministarstva rudarstva i energetike – Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti (50%).

Nedostajući iznos sredstava ,za  učesnika rangirane od broja 199 zaključno sa rednim brojem 240 obezbedila je  Opština Raška.

Sa potpisivanja Ugovora o subvencionisanju energetske efikasnosti u Raški ( preuzeto sa zvaničnog sajta opštine)

U julu ove godine,doneta je,po prvi put,odluka da 15 građana opštine Raška ispunjava uslove za subvencije za ugradnju solarnih panela na krovovima svojih kuća za proizvodnju električne energije na osnovu člana 9. Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih objekata i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Visina pojedinačne subvencije je 70 000 dinara po jednom kW  instalirane snage, što znači da će ,u slučaju maksimalno odobrenih  6 kW snage solarne elektrane , subvencija  iznositi 420. 000 dinara.

Odobrena sredstva prenose se  isključivo direktnim korisnicima (preduzećima za montažu solarnih panela i prateće opreme) koji su izabrani posle sprovedenog Javnog konkursa.

U ovoj godini, samo su Raška i Novi Pazar,na teritoriji Raškog upravnog okruga,  sproveli sve neophodne procedure i omogućili svojim građanima da postave solarne panele i počnu proizvodnju električne energije koju koriste za sopstvene potrebe a viškove predaju Elektroprivredi Srbije. Evo i prvih zabeleženih isksustava jednog od građana Raške kome je odobrena subvencija za postavljanje solarnih panela:

Koliko je ovakav potez jedne male lokalne samouprave značajan rečito govore i podaci  da je  broj domaćinstava,  koji su  zvanično registrovani sa statusom  kupac-proizvođač električne energije iz solarnih elektrana, tek nedavno premašio brojku od 500 domaćinstva na nivou čitave Srbije, pri čemu je, samo njih nešto preko stotinu koristilo subvencije države i, neke od 37, lokalnih samouprava koliko ih se opredelilo da sprovodi ovu meru energetske sanacije.

Ti mali, pioniri-proizvođači električne energije iz energije sunca ,instalirali su ,na nivou čitave Srbije, kapacitete čija je ukupna snaga  tek oko 6 megavata a koji su, za sada  “ušli u mrežu”. Procene su da se , poput trenutnog statusa ovih 15 raščana, u postupku obrade kod Elektrodistribucije Srbije  nalazi još oko 750 zahteva domaćinstava, stambenih zajednica i privrednih subjekata, čija ukupna snaga iznosi  više od 100 megavata.

Na našem YouTube kanalu putem ovog LINKA možete videti šta smo još zabeležili sa prvim korisnicima subvencija za ugradnju solarnih panela u Rašci

Smotra vina u čast Ljubomira Novakovića osnivača prvog Zavod za vino u Srbiji

Objavljeno: 16.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Nastavljajući serijal  predstavljanja inženjera velikana iz XIX veka, koji su poreklom iz Kraljeva ili su pak u Kraljevu radili , kraljevačko Udruženje inženjera i tehničara „Dobrivoje Božić“ je ,sinoć, organizovalo “Vinsku manifestaciju” povodom obeležavanja 140 godina od formiranja , prvog Zavoda za vino u Srbiji, u Karanovcu, 1881.godine i 100 godina od smrti njenog osnivača Ljubomira Novakovića, agronoma, enologa, ministra narodne privrede Kraljevine Srbije  u vreme kralja Aleksandra Obrenovića.

Nenad Nerić ,predsednik UO Udruženje inženjera i tehničara „Dobrivoje Božić

O ovom znamenitom inženjeru govorio je dr. Novak Nedić, profesor Mašinskog fakultea u penziji, koji se,duže od jedne decenije,bavi istraživanjima   istorijske građe o velikanima-  inženjerima poreklom iz Kraljeva.

Ljubomir Novaković,  potomak čuvene karanovačko-kraljevačke  porodice,  sin Jovana Novakovića jednog od autora apela kranovčana   kralju Milanu za promenu naziva varoši Karanovac u Kraljevo 1882.godine , se , što je u to doba bila retkost, opredelio za studije poljoprivrede. Tada nije postojala ni jedna poljoprivredn škola u Kneževini Srbiji. Odlazi u Češku na Hruđimsku poljoprivrednu školu , zatim na prestižnu  Križevačku poljoprivrednu školu u Križevcima ( Austrougarska, danas Hrvatska). Visoke studije obavlja na Velikoj školi za obradu zemljišta u Beču. Odlučuje da specijalizira vinogradarstvo tj gajenje vinove loze i pravljenje vina. Zato odlazi  u Klosternajburg, gde sluša vrhunske profesore , a zatim na Gajzenhajmsku vinogradarsko – voćarsku školu  u Gajzenhajmu, na Rajni, gde se teorijski usavršava i studiozno upoznaje sa njihovom praksom.

Da bi se izborio sa stranim vinima i podigao nivo kvaliteta srpskog vina, svestan neznanja srpskih vinodelja, osniva Vinoteničku radnju tj. prvi  Zavod za vino 1881. godine ( možda i ranije) u Kneževini  na imanju svog oca Jovana. Povlači se iz Vlade,posle majskog prevrata 1903.godine, sa mesta  ministra narodne prvrede Ljubomir se okreće s upraviteljsko – profesorskom poslu. Prvo biva upravitelj Ratarske škole u Kraljevu 1898/99 školske godine , a zatim naredne dve školske godine 1899/1900 i 1900/ 1901 upravitelj Vinodeljsko-voćarske škole u Bukovu.

“Vinska manifestacija” u Kraljevu povodom obeležavanja 140 godina od formiranja , prvog Zavoda za vino u Srbiji,

Sinoćni skup je otvorio  Nenad Nerić ,predsednik Upravnog odbora Udruženje inženjera i tehničara „Dobrivoje Božić“ iz Kraljeva zahvališi se vinarima koji su se odazvali da učestvuju na ovoj vinskoj smotri . Goste su pored njega pozdravili i dr. Marko Malićanin ,predsednik Saveza vinara i vinogradara Srbije i Saša Novaković, vlasnik vinarije Art Wine iz Grošnice, koji je predsednik Udruženje vinara Šumadije.

Pansion i Dresura Pasa Alabai Don Markon – Kraljevo

Стране

Стране