sreda, 13. novembar 2019.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Izložba „rezultata“ simulovane demokratije

Objavljeno: 04.10.2019. | autor: KV Novosti -on line

Predstavnici Građanske inicijative  „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ , priredili su ,danas ,pre početka 29-te sednice Skupštine grada Kraljeva , svojevrsnu izložbu fotografija na kojima su se mogle videti razmere devastiranja  nekolicine planinskih reka na teritoriji grada Kraljeva koje su žrtve izgradnje derivacionih mini hidro elektrana.

Odbor“ za doček odbornika Skupštine grada

Na teritoriji grada Kraljeva izgrađeno je , do sada , 10 minih hidro elektrana ovog tipa a prostornim planom grada Kraljeva sačinjenim 2010 i 2011 godine predviđeno je čak 52 lokacije za gradnju mini hidro elektrana, mahom derivacionog tipa.

Dosadašnja iskustva lokalnog stanovništva , planinara , lovaca i drugih ljubitelja prirode sa investitorima ovih objekata su jako loša , u delu njihovog odnosa prema rekama sa kojih uzimaju vodu za svoje mini hidro elektrane,  ali i prema ionako krhkoj putnoj infrastrukturi u tim ,ruralnim, i slabo naseljenim krajevima.

Medijima se  obratio Nebojša Kovandžić kao predstavnik Građanske inicijative“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ rekavši da su oni ,danas, ovde da  „podrže odbornike Skupštine grada Kraljeva da donesu ispravnu odluku i proglase moratorijum na gradnju mini hidro elektrana na teritoriji grada Kraljeva i tako sačuvaju teritoriju od dalje devastacije za dolazeće generacije“.

Na žalost  ,izvesno je da takvu odluku , sve i da hoće , odbornici grada Kraljeva neće doneti što iz onih formalnih  to i iz onih suštinskih razloga.

Ostaje da se nadamo da će današnja akcija Građanske inicijative“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ biti , još jedan , dodatni impuls da se rešavanju ovog problema pristupi osmišljenije ,odgovornije i u sinegiji multisektorskog delanja   civilnog i javnog sektora za šta , inače , postoji i normativni i institucionalni okvir. Naravno, ukoliko se odustane od sveprisutnog trenda „falsifikovanja demokratije“ , kako to nedavno reče profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu Florijan Biber.

Jer, problem je nastao i razvijao se , u simulakrumu propisanih procedura i bez aktivnog učešćanajšire i stručne  javnosti a oni , malobrojni , koji su na samom staru kreiranja normi kojima je „trasiran“ put za besramno ugrožavanje planinskih reka i životne sredine gradnjom mini hidro eelektrana, proglašavani su  za nekompetentne.

Grad Kraljevo je lokalna samouprava sa najvećom površinom svoje teritorije u Srbiji pa eto i razloga više da se , iz ove lokalne samopurave , pruži ruka  onima koji ,uprkos svemu , imaju volje ,energije i znanja da doprinesu kreiranju zajedničke inicijative da se ,za početak, menjaju one norme ,pre svega  na nacionalnom nivou , a potom i u lokalnoj samoupravi kako bi se „našla mera“ između potreba investitora i prava građana na zdravu životnu sredinu.

Izložba Građanske inicijative“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ na Trgu Jovana Sarića za odbornike grada Kraljeva

Objavljeno: 03.10.2019. | autor: KV Novosti -on line

Građanska inicijativa“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“  je odlučila da sutra , u petak 4.oktobra,prikaže izložbu fotografija na otvorenom,ispred ulaza u Skupštinu grada, pod nazivom „Ranjene reke Kraljeva i Srbije“ i da na taj način pokuša da skrene pažnju odbornika Skupštine grada na Odluku Gradskog veća , sa njegove današnje , 104 sednice ,  na kojoj je svih prisutnih devet članova Veća  bilo uzdržano na predlog odbornika „Lokalnog fronta“ Vladimira Marovića da se , na sutrašnjoj 29.-oj sednici Skupštine grada, donese Odluku o moratorijumu na izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji grada Kraljeva.

Građanska inicijativa“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ je , inače, sarađivala sa odborničkom grupom „Lokalni front“ na izradi Predloga Odluke o moratorijumu na izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji grada Kraljeva. Jer, kako nam je rekao Nebojša Kovandžić ,predstavnik ove inicijative , čak 10 čistih planinskih reka na teritoriji Kraljeva uništeno izgradnjom MHE , od kojih je veliki broj izgrađen na zakonom zaštićenim posebnim staništima riba, na samim rubovima zaštićenih područja, kao i u samim zaštićenim područjima.

Sa protesta u Beogradu

Inače, posle današnje sednice Gradskog veća , pred novinare je sa obrazloženjem odluke ovog organa o odbijanju predloga odbornika Marovića za uvođenje moratorijuma na gradnju mni hidro elektrana, izašao Zvonko Kovačević  objašnjavajući koji su to povereni poslovi po Zakonu o planiranju i zgradnji koje obavljaju oni kkao organ gradske uprave i zašto bi, po njegovom mišljenju,čak i u slučaju da takva odluka bude doneta od strane lokalnog parlamenta,sva ta akta bila poništavana u drugostepenom postupku.Po njegovim rečima članom 133 Zakona o planiranju i gradnji, propisano je da građevinske dozvole, odnosno lokacijske uslove koji prethode izdavanju dozvole, izdaje resorno ministarstvo i taksativno je navedeno za koje sve vrste objekata u koje spadaju i mhe. On je,između ostalog rekao da je ,još 2014 godine pokrenuta inicjativa da se izvrše  izmene i dopune Prostornog plana grada Kraljeva koje bi omogućile zaštitu određenih lokacija podesnih  za gradnju mini hidro elektrana ali da taj posao ,poveren Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta ,još uvek, nije urađen.

Mediji i javnost – Borci sa „prve linije fronta“ za zdravu životnu sredinu !

Objavljeno: 30.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je, u Vrnjačkoj Banji, počeo sa radom dvodnevni seminar „Lokalni mediji i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama“ koga, za za novinare iz medija sa teritorije Raškog upravnog okruga, organizuje Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Polaznicima su se, na početku rada, obratili Biljana Filipović-Đušić, pomoćnica Ministra zaštite životne sredine za međunarodnu saradnju i evropske integracij, Zoran Nikolić, predsednik Upravnog odbora udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ i Dane Stanojčić, zamenik predsednika Skupštine opštine Vrnjačka Banja.

Obraćajući se polaznicma i gostima na seminaru Biljana Filipović-Đušić je, između ostalog, rekla i: „Ministarstvo zaštite životne sredine smatra jako važnim da javnost i mediji budu još više uključeni u sve aktivnosti u sektoru zaštite životne sredine pre svega na lokalnom a svakako i nacionalnom nivo. Zato će, Minstarstvo zaštite životne sredine, uskoro, organizovat obuke, slične ovoj vašoj današnjoj, za novinare iz medija na nacionalnom nivou“.

„Biti novinar, danas, posebno u lokalnim medijima, teže je nego ikada ranije iz mnogih, a primarno iz materijalnih, razloga. Redakcije tih medija, mahom sa malim brojem novinara, ne mogu sebi dozvoliti luksuz uskih specijalizacija i zaduženja samo za jedan sektor koji novinar prati-pokriva. Na drugoj strani obilje informacija i događaja u svim oblastima, a posebno u širokom spektru zašite životne sredine, sve više traže specijalizovana znanja za aktivnu i adekvatnu borbu za zdravu životnu sredinu od svih aktera te borbe. A javnost i mediji su ako ne ključni ono, sigurno je, borci sa „prve linije fronta“ za zdravu životnu sredinu posebno u malim zajednicama kakve su, mahom, naše lokalne samouprave. Zato je jako važno što je Ministarstvo kulture i informisanja prepoznalo, i podržalo, projekat „Kraljevačkog razvojnog centra“ kao naum da se novinari medija sa teritorije Raškog upravnog okruga „naoružaju“ novim infomacijama koje će dobiti od najkompetentnijih sagovornika iz državnih institucija, civilnog sektora i kolega sa višedecenijskim iskustvom. Veliko hvala i Goranu Trivanu, Ministru zaštite životne sredine koji je, na startu ohrabrio i podržao ovaj projekat predlogom kompetenih sagovornika novinarima lokalnih medija, za ovaj seminar-radionicu, iz reda zaposlenih u ministarstvu“ rekao je na otvaranju seminara Zoran Nikolić.

Dvodnevni seminar,koji se organizje u Pansionu „Vuk“, ima za cilj da se novinari, medija iz pet gradova Raškog upravnog okruga, upoznaju sa postojećim normativnim i institucionalnim okvirom za saradnju javne uprave, civilnog sektora i medija u oblasti zaštite životne.

Međusektorska i multidisciplinarna saradnja je osnovna predpostavka za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine ali i za jačanje aktivizma građana, a posebno mladih, u ovoj oblasti.

Uloga medija i novinara u tome je od višestrukog i prvorazrednog značaja pa je, stoga, potreba, za usavršavanjem kako medijski obrađivati teme iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konstantna.

Tekst i fotografije : J.N.

Finalno spremanje Manastira Žiča za proslavu velikog jubileja

Objavljeno: 25.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Nisu samo stručnjaci , konzervatori i restauratori , čuvari naše kulturne baštine ,već su to pre svega monasi i monahinje u brojnim manastirima širom zemlje ,rečeno je , između  ostalog , danas u manastiru  Žiča na konferenciji za štampu organizovanoj povodom predstojećeg  obeležavanju osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i  predstavljanja nedavnog otkrića , ploče sa natpisom o obnovi iz XVI veka , na kojoj su učestvovali  Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević ,arhitekta Gordana Gavrić specijalni savetnik Ministra ,  Vojin Nikolić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture ,  prof. dr Mirko Kovačević  i monahinja Nektarija iz manastira Žiče.

Crvena fasada manastira je njegovo specifično obeležje

U godini kada slavimo ovaj veliki jubilej a imajući u vidu značaj Manastira Žiča kao kulturnog dobra ,spomenika kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju ,Ministarstvo kulture je podržalo projekat radova na obnovi srpske carske lavre Manastira Sveta Žiča . U okviru ovog projekta koji obuhvata istraživačke radove na fasadi manastirske crkve radi se projekar statičke sanacije najugroženijih  pratećih građevina kao što su obimni zid ,Crkva Svetog Save sa svetosavkom trpezarijom , kapela Svetog Jovana i parterno uređenje porte.

Vladan Vukosavljević Ministar kulture i informisanja

Tokom radova na na izgradnji platoa pronađena je i  mermerna ploača sa natpisom iz 1562 godine ,iz vremena mitropolita Zaharija , kada je rađena poslednja ,srednjevekovna obnova Žiče. Ova ploča je ,prvi put bila otkrivane još 1925 godine kada je uŽiči , kao njen episkop ,  stolovao  vladika Nikolaj Velimirović ali je ,kasnije ,tokom stradanja manastira od nemačkog bombardovanja u II svetskom ratu, bila ponovo izgubljena.

Ploča iz XVI veka svedoči o srednjovekovnoj obnovi Žiče

Govoreći o značaju Žiče za nas ,Srbe,kao narod ali i za državu Srbiju  Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je , pokazujući ,u jednom trenutku , ekskluzivno , prvu  fotografiju  Manastira Žiča iz 1870 godine , rekao da je ,pored drugih stvari ,mera našeg odgovornog odnosa prema  našoj budućnosti i očuvanju nacionalnog identiteta i kontinuirano ulaganje u obnovu i očuvanje spomenika kulture ,posebno onih od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Zato je ,naglasio je on , Ministarstvo kulture i informisanja za realizaciju  više konzervatorskih i restauratorskih  projekata na Manastiru Žiča izdvojilo 36.705.732 dinara u periodu od 2016 godine do sada.

Sa današnje konferncije za štampu u manastiru Studenica

Ovo ministarstvo ,uprkos izuzetno skromnim izdvajanjima za kulturu pruža ,prvenstveno preko Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i mreže regionalnih zavoda, kontinuiranu podršku projektima obnove ,restauracije i konzervacije pravoslavnih  manastira ali i verskih objekata drugih konfesija.

Monahinja Nektarija iz  iz manastira Žiče je , zahvaljujući se Ministarstvu kulture i informisanja  na dosadašnjoj podršci na brojnim projektima obnove manastira rekla i da će Žiča ,uprkos nekim radovima koji neće biti završeni , spremno dočekati 6.oktobar i dolazak svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve na Svetu  arhijerejsku  liturgiju kojom počinje trodnevni program obeležavanja Osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve , koji se ,prema  programu Odbora za proslavu SPC, održava još u manstiru Studenica , Pećkoj patrijaršiji i  u beogradskom Sava centru.

Zajedničko delanje različitih nivoa javne uprave daje rezultate

Objavljeno: 20.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Branko Ružić , Ministar za državnu  upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije obiša je,dana, u pratnji gradonačelnika Kraljeva dr.Predraga Terzića i direktora JKP „Pijaca“ Kraljevo Dragana Vulića nedavno renoviranu Gradsku pijacu.

„Ministarstvo za državnu  upravu i lokalnu samoupravu je pomoglo ,u saradnji sa gradom Kraljevom, da se ova robna pijaca uredi na način koji korespondira sa potrebama građana ,konzumenat pijačnih usluga u XXI veku, ali i sa potrebama onih koji , na ovom mestu svojim radom zarađuju za svoj i život svoji porodica. Mi smo ,inače , kroz „Fond za lokal“ u ovoj godini opredelili 490 miliona dinara , za 77 projekata širom Srbije za realizaciju nekog od četri cilja :infrasturkturni objekti ,kao što je ovaj koga danas obilazimo, zatim uvođenje e-uprave u lokalnim samoupravama ,kulturne i sportske manifestacije i preventiva u borbi sa elementarnim nepogodama. Drago mi je da je ovaj posao u Kraljevu ,podržan sa naše strane sa 13 miliona dinara , završen iako je rok bio kraj godine.“

Zahvaljujući ovo podršci Kraljevo je dobilo 160 novih , pijačnih tezgi , opremljenih funkcionalnim boksevima  i opremom za zaštitu prodavaca i robe od kiše i sunca.

U nove tezge i presvalačenje čitave površine zelene pijace novim asfaltnim slojem uloženo je ukupno 17 miliona dinara.

Branko Ružić u Kraljevu

Problem jedinstvenog biračkog spiska u Srbiji ne postoji!

Odgovarajući ,danas u Kraljevu , na pitanje o aktivnostima Ministarstvo za državnu  upravu i lokalnu samoupravu na sređivanju biračkih spiskova Branko Ružić je ,između ostalog rekao: „ Naš cilj je što ažurniji i tačniji birački spisak. Zahvaljujući matičarima i matičnim službama uspeli smo da sve tri knjige ,knjigu rođenih, knjigu venčanih i knjigu umrlih, prebacimo u elektronsku formu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je to isto uradilo sa knjigom državljana ,prekojuče smo imali dobar sastanak sa svim referentima koji rade na jedinstvenom biračkom spisku i zato mogu ,s pravom da kažem da jedinstveni birački spisak u Srbiji nikada nije bio ažurniji i da će  ,ta ažurnost , biti bolja iz dana u dan a  birački spsiak sve tačniji . Argument netačnosti jedinstvenog biračkog spiska , stoga , zaista ne stoji i njega ,danas , u političkoj borbi , koriste samo oni sa problematičnim utemeljenjem u biračkoj volji naroda“

Održana XII „Projada“ u Ratini kod Kraljeva

Objavljeno: 14.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , Ratini kod Kraljeva, po dvanaesti put za redom, održano takmičenje kulinara u pripremanju proje i drugih tradicionalnih  jela koja se prave  od kukuruznog brašna. Kulinari  su se takmičil u četiri kategorije: spremanju proje, projare (proja sa dodacima), kačamak i drugih  starih srpskih jela.Prateći deo ove kulinarske smotre je i  XXXIII  „Smotra dečijeg  narodnog stvarlaštva“ na kojoj su nastupila brojna kulturno –umetnička društva sa svojim najmlađim ansamblima.

Ovogodišnja XII „Projada“  nije, uprkos dobroj organizaciji i lepom vremenu,oborila prošlogodišnje rekorde u broju takmičara i broju posetilaca ali to ,nije uticalo na elan takmičara kao ni na uobučajenu jagmu posetilaca,od štanda do štanda, u degustiranju izloženih specijaliteta.

Takmičarski štandovi na „Projadi“ u Ratini

 Odmah po završetku zvaničnog dela otvaranja brojni posetioci „Projade“ nastavili su , ranije započete, obilaske  takmičarskih štandova  ne hajući mnogo za rad i odluke žirija. Mi ih ,evo, podržavamo u tome i konstatujemo da su svi učesnici današnje kulinarske smotre u Ratini zaista šampioni u spravljanju jela od kukuruznog brašna a u medaljama će ,ionako, uživati njihovi dobitnici.

Degustacija je počela …

Ove godine,čak troje domaćih takmičarki  , iz Ratine ,ponelo titulu šampiona ,u kategoriji najbolje pripremljene proje Nataša Jovanović iz Ratine,u kategoriji projare Zagorka Radojević  i u kategoriji najbolje skuvanog kačamaka Gordana Ilić takođe iz Ratine .Šampionski pehar u konkurencij pripremanja starog ,tradicionalnog jela,ove godine, pripao je Vučković Jani iz Vrbe  dok je za sveobuhvatnog pobednika XII smotre u pripremanju proje i drugih tradicionalnih  jela koja se prave  od kukuruznog brašna proglašena ekipa sela Milakovac.

Recimo, na kraju da su idejni tvorci  i utemeljivači ove zaista vredne  smotre kulinarskih veština u pripremanju jela na tradicionalan način Zoran Vukadinović , nekadašnji čelnik Mesne zajednice Ratina i grada Kraljeva i  profesor Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda  dr.Miladin Ševarlić.

Počinje II Sajam poljoprivrede u Kraljevu

Objavljeno: 12.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu se , sutra u 10 časova, otvara II Sajam poljoprivrede koga ,uz podršku grada Kraljeva, organizuje Javno komunalno preduzeće „Pijaca“  iz Kraljeva.

Ovo je druga manifestacija ove vrste, i kako nam je danas rekao upravnik Pijace Srećko Bojanić , oni kao organizatori , očekuju da se prevaziđe prošlogodišnji broj od oko 30.000 posetilaca. Očekuje se da broj izlagača bude isti kao i prve godine, njih oko sedamdeset. Oni će  izložiti proizvode iz različitih grana  poljoprivredne proizvodnje a među njima biće i dosta izlagača opreme za poljoprivredu, hemiskih i drugih preparata namenjenih poljoprivrednoj proizvodnji.

Na glavnoj bini biče organizovano, nekoliko  panel  sesija na kojima će, sturčnjaci iz različitih oblasti, govoriti o novim dostignućima nauke i tehnologije koja su bitna  za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Sva  sajamska  dešavanja obuhvatiće oko 1.600 kvadrata  zatvorenog i 3.500 kvadratnih metara otvorenog izložbenog prostora.

Drugi Sajam poljoprivrede će se realizovati na prostoru kraljevačke Pijace koji je, tokom ovog leta ,dobio nove sadržaje i novo ruho.

Radi se o 160 novih ,pijačnih tezgi, opremljenim funkcionalnim boksevima  i opremom za zaštitu prodavaca i robe od kiše i sunca.

Kraljevačka Pijaca danas

U nove tezge i presvalačenje čitave površine zelene pijace novim asfaltnim slojem uloženo je 17 miliona dinara koje je obezbedila lokalna samouprava.

II Sajam poljoprivrede otvoriće gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić a za subotu,drugi dan Sajma predviđene su brojne nagrade za posetioce ,posebno one koji na manifestaciju dođu porodično.

Mladi u fokusu aktivnih politika ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Objavljeno: 10.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , na Zlatiboru, počeo 3. Forum o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope čiji je domaćin Mreža za ruralni razvoj Srbije, kao nosilac projekta „Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“, ALTER koga podržava Evropska unija.

Učesnici 3.Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope

U fokusu skupa na Zlatiboru je politika podrške mladima u ruralnim područjima zemalja Zapadnog Balkana ( Srbija ,Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Republika Severna Makedonija , Crna Gora) i Turske. Posebno će biti razgovora o mogućim modelima ekonomskih aktivnosti mladih u ruralnim područjima u funkciji izgradnje stimulativnog okruženja. Razgovaraće se  o ulozi organizacija civilnog društva u jačanju aktivizma mladih i podršci njihovim ekonomskim aktivnostima u ruralnim područjima.

Kroz dosadašnje,višegodišnje, projektne aktivnosti  Alter-a do sada je obrađeno niz tema kojima se promoviše saradnja između državnih institucija ,nauke, civilnog društva i građana u ruralnim područjima Zapadnog Balkana i Turske u funkciji jačanja njihovih kapaciteta i sposobnosti za neminovno suočenje i tržišnu utakmicu   sa uspešnim proizvođačima poljoprivrednih i drugih proizvoda iz ruralnih krajeva zemalja Evropske unije koje,decenijam unazad, sprovode aktivne politike podrške razvoja svojih ruralnih krajeva.

Dragan Roganović ,projekt menadžer „Alter“-a i direktor Mreže za ruralni razvoj Srbije

Akteri procesa ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske su ,kroz segment  aktivnosti projekta Alter , upoznati sa „Leader  inicijativom“ , modelom integrisanja aktivnosti svih aktera ruralnog razvoja koji stimuliše njihovo jedinstvo i jednakost u kreiranju javnih politika ruralnog razvoja.Leader  je nastao krajem osamdesetih godina prošlog veka u Francuskoji i on  se , još od početka dvedesetih godina prošlog veka, uspešno implementira kao efikasni alat ruralnog razvoja u zemljama Evropske unije.

Pored Mreža za ruralni razvoj Srbije u realizaciju  projekta Alter uključene su i Fondacija za razvoj Turske,Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Makedonije, Mreža za ruralni razvoj u Bosne i Hercegovine,Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije i Mreža organizacije za ruralni razvoj Kosova.U sprovođenej projektnih aktivnosti uključene su ,kao predstavnici Evropske mreže „PREPARE“ ,Ruralni forum Letonije i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Na Zlatibor je pristiglo  pedset učesnika 3. Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope a njih su, u ime domaćina pozdravili  Dragan Roganović , predsednik Mreže za ruralni razvoj Srbije i menadžer projekta Alter , Miona Ilić iz Sektora za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i predstavnik opštine Čajetina.

Miona Ilić,savetnik u Sektoru za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Dana su,učesnicima Foruma, iskustva Severne Makedonije i Turske  u podršci  razvoju ruralnih krajeva kroz razvoj ekonomije  a pre svega poljoprivrede i turizma, preneli  Boban Ilić  , generalni sekretar Stalne radne grupe za ruralini razvoj Jugoistočne Evrope i Fatos Mustafa zamenik sekretara Regionalne kancelarije za mlade Turske.

Završena trodneva smotra kulinara u Kraljevu

Objavljeno: 08.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Iako su ,po običaju, na kraju proglašeni pobednici to ,zasigurno ,nije najvažnije na danas završenoj XXIX kulinarsko-turističkoj smotri „Srebrni kazan“ u Kraljevu.

Pasulj je ipak…pasulj!

Pobedila je sinergija učesnika i organizatora iskazana u želji da se ova nesvakidašnja smotra koja u sebi spaja elemente  takmičenja majstora kulinarstva i smotre amatra-umetnika različitog umetničkog izraza dobije nove izraze  i,ma kao to zvučalo paradoksalno, opstane na pragu četvrte decenije svog postojanja.

Vreme između ove i jubilarne XXX smotre treba ,svakako, iskoristiti za ozbiljne analize efekata ove turističko-kulinarske smotre u funkciji njenih,predpostavljamo, definisanih ciljeva.

Jer, ako je ,možda, jedan od  tih ciljeva privlačenje većeg broja domaćih i stranih gostiju onda on nije,kao ni mogih predhodnih godina, dosegnut.

Ako je,pak,jedan od tih ciljeva  pozcioniranje Kraljevau obližnjoj regiji kao grada dobre zabave u septembru,onda se ni u tome nije baš uspelo.Jer, Čačak je ,u danima ove smotre, u okviru festivala PRiČa (Pivo, rok i Čačak) zvučnijim i atraktivnijim imenima učesnika „preklopio“ Kraljevo.

Ništa bez tradicije…Štand UG Jovan Kursula

Možda je, zbog ova dva ,a i mnogih drugih, mogućih,primera najumesnije da se posle „podvalačenja crte“ od strane Turističke organizacije Kraljevo kao organizatora, za upravo završenim XXIX „Srebrnim kazaniom“ otvori jedna šira,dobronamerna, rasprava na kojoj bi,za početak, valjalo preciznije definisati šta se to hoće,koji su to ciljevi organizovanja XXX kulinarsko turističke manifestacije „Srebrni kazan“.

Jer, više je nego poznato,rutina „ubija“, posebno kreativnost.

Red je da na kraju ovog osvrta ipak pomenemo najuspešnije takmičare a to su ,po odluci žirija,u kategoriji kuvara  amatera Nemanja Zarić iz Vrnjačke Banje (ekipa Kuvamo za Emu),Zoran Kordano ,TO Novi Bečej (kategorija škole ,ustanove i kulturno umetnička društva), “M“ vodenica iz Lopatnice (u kategoriji najbolje uređeni štand).Najbolju riblju čorbu pripremili su juniori Andrija Kocić i Dragan Jovanović ,članovi ekipe Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša.

Za sevukupnog pobednika trodnevnog nadmetanjau okviru manifestacije „Srebrni kazan proglašena je ekipa Odeljenja za poslove Civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.

I ajvar je bio tu,na oblai Ibra

Oni su bili pojačani sa troje takmičara iz Japana , Kzumom Šinomurom ,Ju I i Ho Ha Lu.,koji su pripremili ,nikođaga, tradicionalno jelo Japana u kome ima mesa,crnog luka ,sosa od soje ,krompira ,šargarepe ,drugih začina…

Iz zemlje izlazećeg sunca pravo na Pasuljijadu u Kraljevu

Kazuma Šinomura je , od nedavno u Kraljevu, gde će ,u naredne dve godine , u u sklopu bilateralne saradnje vlade Srbije sa vladom Japana , a preko njihove agencije za međunarodnu saradnju- JICA , preneti i razmeniti iskustva Japana u u procesima smanjenja rizika od  katastrofa i razvoja civilne zaštite, kroz angažman  u Odeljenju za poslove Civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.

Startovao XXIX „Srebrni kazan“

Objavljeno: 06.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Takmičenjem u pripremanju riblje čorbe danas je ,u Kraljevu, počela XXIX turističko- kulinarska manifestacija „Srebrni kazan“koju organizuje Turistička organizacija grada Kraljeva.

Do pre osam godina bila je to, samo ,smotra kulinara ,profesionalaca i amatera , u pripremanju pasulja i , u Kraljevu , a i šire bila je poznata kao „Pasuljijada“.

U međuvremenu njen koncept je izmenjen najpre uvođenjem takmičenja u pripremanju riblje čorbe a potom  promenom mesta održavanja ,seljenjem sa Trga srpskih ratnika u centu grada na obalu Ibra.

Od prošle godine , u okviru manifestacije „Srebrni kazan“, organizuje se i jedna  etapa kravana kulinara koji se takmiče u pripremanju na smotri pod nazivom „Izađi mi na teglu“ koja se,ove godine organizuje po šeti put i održava u 28 gradova širom Srbije.Ovogodišnji karavan je startovao 19 avgusta u Brusu a  njegovo finale biće u Beogradu 12.oktobra.

Trodnevna kulinarska smotra obogaćena je  bogatim zabavno muzičkim sadžajima od kojih će ,deo njih, poput večerašnjeg koncerta beogradske grupe „Tribute Bjelo dugme“ i  sutrašnjeg  koncerta zrenjaniske grupe „ABBA real tribute band“ i nekolicine kraljevačkih rok bendova,biti održano u centru grada na Trgu srpskih ratnika.

Prema najavama metrologa lepo vreme će „podržati“ ovu manifestaciju a u nedelju će se znati ko su ,ovogodišnji, Vitezovi riblje čorbe i pasulja.