utorak, 16. april 2024.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Opština Raška nastavlja da podržava mere energetske sanacije objekata i u 2024.godini

Objavljeno: 20.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

„U 2023.godini ,obezbedili smo iz dva kruga, zajedno sa Ministarstvom rudarastva i energetike ukupno 24 miliona dinara za sprovođenje mera energetske sanacije. Više od 170. građana se prijavilo,u oba kruga,    za sufinansiranje neke od 10. predviđenih  mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Raška za 2023. godinu.

 Komisije su,još uvek, na terenu i očekujemo ,uskoro, konačan spisak krajnjih korisnika subvencija.U budžetu opštine Raška smo ,za 2024.godinu na poziciji planiranih rashoda po projektima predvideli 70.827.675 dinara za unapređenje energetskih svojstava objekata od čega je 53.827.675 dinara predviđeno za energetsku rekonstrukciju Doma zdravlja Raška a 17.000.000 dinara za jačanje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Raška u  2024. godini.“ rekao nam je Đorđe Gogić, predsednik komisije za unapređene energetske efikasnosti u opštini Raška.

Đorđe Gogić,predsednik komisije za unapređene energetske efikasnosti u opštini Raška.

Na taj način opština Raška nastavlja da , kao lokalna samouprava, daje svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promena i dekarbonizaciji proizvodnje i potrošnje u energetskom sektoru Srbije.

Mere unapređenja energetskih svojstava objekata koje su sufinasirane u 2023.g

Srbija je ,inače,pohvaljena u zadnjem Godišnjem izveštaju o implementaciji Sekretarijata Energetske zajednice Evrope.

Na to su najviše uticale promene u noramtivnom okviru  poput izmena Zakona o energetici koje su stvorile uslove za razdvajanje delatnosti operatora prenosnog sistema električne energije i gasa, izmena Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije  ali i dostavljanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP) u propisanom roku i usvajanje dugoročnih strategija za niskougljenični razvoj i renoviranje zgrada.

Zato je u narednom periodu važno,  još snažnije podržavati građane i privredu na lokalnom nivou da sopstvenim sredstvima učestvuju u proizvodnji električne energije za sopstvene potrebe a da eventaulne viškove plasiraju u mrežu.što inače opština Raška radi.

Raška,inače, prednjači,u odnosu na ostale lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu  po broju registrovanih prozjumera, građana koji su stekli pravo na status kupac-proizvođač  električne energije  za sopstvene potrebe, koji  višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni (distributivni) sistem, kojih je,sredinom novembra meseca 2023.godine ,bilo 13.

To istovremno ubrzava proces dekarbonizacije i smanjuje potrebu izgradnje i finansiranja novih velikih energetskih objekata. Na taj način se ,u javnim prihodima lokalne samouprave, kreiraju mogućnosti ušteda  koji se onda mogu upotrebiti za finansiranje održivog razvoja lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Troškovi za energente planirani u budžetu opštine Raška za 2024.

A da ti prostori nisu mali vidi se i na primeru oštine Raška koja je ,u budžetu za 2024.godinu,planirala stalne troškove (grupa konta 421000) u iznosu od  čak 194.016.300 dinara što je 10,16% svih planiranih rashoda na nivou opštine. Od ovoga iznosa  najviše odlazi na troškove energetskih usluga (nabavka energenata). Lako je ,na osnovu ovih podataka zaključiti kako se jačanjem energetske efikasnosti javnih objekata mogu kreirati znatna sredstav koja se mogu upotrebiti za druge namene. To bi ,sa ostvarenih 10 % ušteda u troškovima za energente  ,što je cilj koga je moguće ostvariti u periodu od 3-4 godine,  kreiralo sredstva koja bi omogućila da se udvostruče trenutna  izvajanja za ,recimo, socijalnu i dečiju zaštitu, razvoj kulture i informisanja i razvoj sporta i omladine zbirno.

Ima li i šta je to novo u novom sazivu Skupštine grada Kraljeva?

Objavljeno: 18.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Sudeći prema rezultatima lokalnih izbora održanih 17.decembra 2023 godine u Kraljevu,bar na prvi pogled,  nekih većih promena,u rukovođenju gradom, neće biti. Prema informacijama koje su se čule lokalni naprednjaci i socijalisti su se lako dogovorili da nastave koalicionu saradnju i upravljanje gradom.Jedan od rezultata tog dogovora je i zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Kraljeva za 23. januar 2024. godine. Na toj sednici  biće verifikovani mandati odbornicima , a njih je podsetimo se 70. u Skupštini grada Kraljeva .

U ovom odborničkom sazivu oni dolaze iz redova šest stranaka, koalicija i grupa građana koji su osvojili  preko 3% glasova i za njih je,prema rezultaima koje je 4.1.2024 godine objavila Gradska izborna komisija, glasalo 59.055 građana od 99.000 upisanih u birački spisak, od čega  je 57630  listića bilo važeće.

Raspodela mandata(Iz preliminarne liste GIK-a od 4.11.2024.)

Prema tom Izveštaju GIK-a najviše glasova 23.911 osvojila je lista Aleksandar Vučić-Kraljevo ne sme da stane – dr.Predrag Terzić zbog čega će imati 33. odobornika u Skupštini grada Kraljeva.

Kolaicija grupe građana Ivan Matović-Starosedeoci,Novo lice Kraljeva,Ne damo Ibar,spasimo Studenicu  je sa osvojenih 9265 glasova druga po ostvarenim rezultatima i imaće 12.odbornika u Skupštini grada.

Treća po broju osvojenih glasova sa 6127 je koalicija Srbija protiv nasilja, Miroslav Miki Aleksić –Marinika Tepić- Vladimir Savić  sa osvojenih 6127 glasova.Ova koalicija će ,u gradskom parlamentu imati osam odbornika

Četvrta , po broju osvojenih glasova je lista Ivica Dačić Premijer Srbije-Dragan Vulić sa osvojenih 5728 glasova zgog čega će imati sedam odbornika.

Peti , sa osvojenih sa osvojenih 5516 glasova je Lokalni front koga će u Skupštini grada predstavljati  grupa od sedam odbornika.

Šesta po broju osvojenih glasova je koalicija dr.Miloš Jovanović, Srpska koalicija NADA-Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije (Novi DSS)- Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS)-Vojislav Mihajlović – Vladimir Bogavac sa 2437 osvojenih glasova koji su im obezbedili tri odbornička mandata.

Izborni rezultati na lokalnim izborima u Kraljevu 2012,2016 i 2020.godine

Već neke početne  analize ostvarenih izbornih rezultata ukazuju da će dinamika političkih procesa,pre svega onih u lokalnom parlamentu, izvesno je,biti drugačija.Da li i kvalitetnija po opšte interese građana ostaje nam da vidimo.

Šta su elemeti  za takve predpostavke? Najpre oni u brojevima osvojenih glasova. Nova – stara parlamentarna većina u Skupštin grada Kraljeva (naprednjaci i socijalisti ) imaće 18. odbornika  manje u odnosu na saziv Skupštine konstituisan  posle  izbora održanih 2020. Oni su  za tri godine ,inače, izgubili (u zbiru) 5094 glasova uz izlaznost povećanu za 12.493 izašlih građana na izbore 2023 u odnosu na 2020.I odnosi među njimau vladajućoj koaliciji su resetovani. Jer , ovoga puta glasovi socijlaista su apsolutno neophodni naprednjacima da ostanu u sedlu gradske vlasti.To je za rezultat imalo da socijalisti (+JS) dobiju veći deo “post izbornog kolača vlasti” u odnosu na predhodni izborni ciklus. (Zamenica predsedika Skupštine,zam.sekretara Skupštine ,zam.Načelnika Gradske uprave, dva odseka u GU, jednog pomoćnika gradonačelnika, tri člana Gradskog veća, Pijacu,Toplanu, SC Ibar, Narodnu biblioteku, mesta u nadzornim odborima javnih preduzećai ustanova,itd,itd..)

Struktura rashoda i izdataka budžeta za 2024 (preuzeto iz Građanskog vodiča kroz budžet grada Kraljeva za 2024.g)

Drugi ,moguće je presudniji, faktor uticaja na dinamiku političkih procesa u Kraljevu ,a vreme će pokazati da  li je to tako, jeste broj odbornika sa opozicionog spektra.Njih je 30.  za sada.

Pokažu li iole jedinstva i dogovora oko zajedničkog nastupa na sednicama Skupštine grada oni mogu, koristeći brojne mogućnosti, a sve u skladu sa zakonima i Statutom grada, da utiču snažno na dinamiku procesa donošenja odluka u gradskom parlamentu a samim tim i na dinamiku političkih procesa u gradu.

Ne treba u narednom periodu, kao faktor uticaja na    politički život  u gradu na Ibru , zanemariti ni aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou vezane za preispitivanje i osporavanje  rezultata izbora održanih u decembru 2023.g. Jer predstavnici opoziconih stranaka i grupa građana koji su i sada ,na neki način, uključeni u pojedine aktivnosti u tom pravcu će , u slučajevima koordiniranih političkih akcija usmernih na ponavljanje izbora,vrlo verovatno intezvirati oblike svog oponiranja  postojećem poretku stvari među akterima politčkih procesa u gradu.

I na kraju ,ali ne zbog  njegovog značaja, i budžet grada Kraljeva za 2024.godinu koga je usvojio Privremeni organ, daje dovoljno argumenata za dinamičnije politčke aktivnosti u lokalnom parlamentu.

Preuzeto iz Građanskog vodiča kroz budžet grada Kraljeva za 2024.g

Za očekivati je da  odbornici opozicije, ali nije isključeno i vladajuće većine, svako iz svojih razloga naravno, hitno pokrenu procedure njegovog  redefinisanja kroz usvajanje rebalansa.

Ko god da otvori taj proce neće pogrešiti jer pojedina rešenja data u ovoj verziji budžeta  itekako zaslužuju preipitivanje.

Na početku mandata

Primera radi, sama činjenica da su  kapitalni izdaci ( troškovi za izgradnju novih,ili investiciono održavanje postojećih objekata,nabavku opreme, mašina,zemljišta i slično) smanjeni  za  471.522.065,45 dinara i iznose 1.063.104.000 dinara,od čega je za za najvažnije kapitalne objekte  predviđeno samo 535.500.000, od toga će, bez malo polovina ili 210.500.000 dinara, biti utrošena za     kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebom dokumentacijom, je dovoljan razlog da se,i na tu temu, razgovara  argumentima u lokalnom parlamentu.Istovremeno se na budžetsko poziciji 24. ekonomska klasa 511, kao trošak za zgrade i objekte planira 879.206.0000 dinara ili čak 14,98% budžeta.

Zar ne treba detaljnije razgovarati u lokalnom parlamentu o velikim stalnim troškovima,na budžetskoj  poziciji 7,ekonomska klasa 421 u iznosu od 521.081.000 dinara što je 8,88% ukupnog budžeta. Ili o velikim izdvajanjima za takozvane usluge po ugovoru na budžetskoj poziciji 9.,ekonomska klasa 423 u iz nosu od 635.853.200 dinara što je čak 10,83% budžeta  o kojim se,praksa je pokazala, odlučuje vrlo netransparentno.

Мир Божији-Христос се роди !

Objavljeno: 07.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

SREĆNA NOVA 2024. GODINA

Objavljeno: 31.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Opština Raška –Lider okruga za 2023.godinu  u sprovođenju mera energetske efikasnosti

Objavljeno: 25.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Pre nekoliko dana ,posle raspisana dva Javna poziva za dodelu subvencija za  sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova i jednog Javnog poziva za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, za 2023.godinu, i okončanih svih procedura, 85 građana  Raške je zaključilo Ugovore sa predsednikom opštine Nemanjom Popovićem.

„Mere energetske sanacije sprovode se,na teritoriji opštine Raška, od 2021. godine i do sada su Ministarstvo i Opština Raška izdvojili preko136 miliona dinara. Potpisan je 541 ugovor. Stolarija je zamenjena u 418 kuća ili stanova, novi sistemi grejanja ugrađeni su u 98 stambenih jedinica, pomoć za nabavku toplotnih pumpi dobila su 3 domaćinstva, dok su se 22 korisnika opredelila za postavljanje solarnih panela“, rekao je tom prilikom predsednik Opštine Raška.

Sa potpisivanja Ugovora o sufinansiranju mera energetske efikasnosti

Ove, 2023.godine 85 građana je dobilo finansijsku podršku za zamenu stolarije, poboljšanje izolacije krova i zidova i ugradnju efikasnijih kotlova a njih četvoro,je nešto ranije,dobilo podršku  za ugradnju solarnih panela na  krovovima svojih kuća za proizvodnju električne energije.Za finansiranje Programa energetske efikasnosti u 2023. godini Ministarstvo rudarstva i energetike i Opština Raška izdvojili su 24 miliona dinara.Uporedimo li ,primera radi ta izdvajanja sa izdvajanjima  grada Kraljeva,kao mnogo veće lokalne samouprave, u 2023.godini za iste namene u iznosu od 16,7 miliona  jasno je da je naša konstatacija iz naslova tačna.

Uz to lokalna samouprava i drugi postupajući akteri (pogon JP EPS-a u Raški,) već drugu godinu zaredom efikasnije sprovode propisane procedure i brže,u odnosu na druge lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu,donose neophodne odluke.

Učinci sprovođenja mera energetske efikasnosti u opštini Raška

Raška prednjači,u odnosu na ostale lokalne samouprave u Raškom upravnom okrugu  I po broju registrovanih prozjumera,građana koji su stekli pravo na status kupac-proizvođač  električne energiju za sopstvene potrebe, koji  višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni (distributivni) sistem, kojih je,sredinom novembra meseca 2023.godine ,bilo 13.

Srbija,inače,beleži veliki rast instalacije solarnih panela pa se  broj građana koji je stekao status prozjumera bliži trihiljaditom registrovanom kupcu proizvođaču a instalslisan snaga fotonaponskih panela na krovoima domaćinstva I firmi je premašila 38 MW.

Raška je  dala svoj doprinos ,ovim brojevima na nacionalnom nivou,planovi za 2024.godinu u ovom sektoru su još ambiciozniji ali o tome više u narednim tekstovima.

Formu smo zadovoljili,suštinu zaboravili – Idemo dalje!

Objavljeno: 19.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Da,baš na tu konstatciju iz naslova,  ličila je  jutrošnja Javna  rasprava o budžetu grada Kraljeva za 2024.godinu. Važnom dokumentu integrisanih javnih politika svake lokalne samouprave.

A da  bude tako najveće „zasluge“ pripadaju onom ko je Javnu raspravu i organizovao a to je,ovoga puta,bio Privremeni organ koji gradom upravlja od 30.10.2023 godine po Rešenju Vlade Republike Srbije.

Ne treba, od „zasluga“ što je ,i ovoga puta,  zadovoljena forma planiranja raspolaganja javnim prihodima lokalne zajednice,  a pri tom  suština planiranja  , i dalje ostala „u budžaku“ izuzeti ni takozvanu „zainteresovanu javnost“, brojna udruženja građana naročito ona  koja se,kroz mehanizme konkursa  delimično (su)finansiraju iz gradskog budžeta,ali ni političke stranke,posebno one koje ne učestvuju u budžetskom procesu preko svojih odbornika u Skupštini grada.

U isčekivanju predsednika Privremenog organa…

Elem bilo kako bilo,i bez obzira na činjenicu da je rasprava organizovana u neprimereno vreme ,u 7.00 ujutru na dan velike slave,na Svetog Nikolu,zaista  deluje deprimirajuće neverovatna  nezaiteresovanost za opšte interese zajednice koji bi,valjda,po logici budžeta,trebalo da se najboje vide u samom dokumentu.

Onda nije ni čudo što nikoga ne uzbuđuje činjenica da je petočlani organ ,odlučio kako je odlučio da se (u)troše naše pare u 2024.godini,prenebegavši u dobroj meri da je usvajanjem Nacrta budžeta a ne Odluke o privremenom finansiranju dobrano izašao iz okvira svojih ovlašćenja.To isto važi i za usvajanje Planova rada javnih preduzeća koja nisu čak ni indirektni korisnici javnih prihoda po osnovama propisa o javnim finansijama izmenjenih još 2015.godine.

Javna rasprava može da počne…

Valjda je sada fokus javnosti,posebno aktera nedavno završenog izbornog procesa,na lokalu na tome ko je koliko dobio ,ko će s kim u koaliciju i da li su na osnovu tih brojeva moguće promene upravljačke strukture u lokalnoj samoupravi.

Sudeći po ponašanju i rečima  predsednika Privremenog organa i doskorašnjeg  Gradonačenika dr.Predraga Terzića  tih promena neće ni biti.Zakasnivši dobrih pola sata na Javnu raspravu,kojoj pak nije ni prisustvovao do njenog formalnog kraja, a posebno kroz objašnjenja koja je dao malobrojnoj „publici“ on će, sa saradnicima valjda,u aprilu-maju ,kroz rebalans uvažiti neke od datih primedbi.

Zaintersovana javnost je tu…

Pre svega one date na neplaniranje sredstava  u Nacrtu budžeta za izgradnju Spome kosturnice izginulim ratnicima Srpske vojske na Vranovcu 1915.godine.

Agrumenti zašto treba nastaviti sa radovima na Vranovcu su tu…

One, druge, primedbe udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ o planiranju sredstava za kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebnom dokumentacijom u iznosu od 210.000.000 dinara, što je bez malo polovina ukupnih sredstava planiranih u članu 5.- Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine je čuo da bi potom ,verovatno zbog neodložnih obaveza,napustio Javnu raspravu pre njenog kraja.

Tu su i predlozi KRC-a...

Marica Mijailović,direktorka Javnog preuzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”,je dala svoj komentar na to postavljeno pitanje udruženja ,kao i na pitanje istog udruženja  šta se tačno podrazumeva pod nazivom „Izrada sistema za  bezbednost grada i evidencije sobraćajnih prekršaja“ za šta je ,u već pomenutom članu 5.budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu, planirano 50.000.dinara. Ispostavilo se da se iza ovog eufemizma krije,kako je rečeno nastavak radova na uspostavljanju sistema video nadzora.E sad da li samo saobraćajnica ili i drugih javnih površina nismo uspeli da shvatimo. No,valjda ćemo u konačnom tekstu Budžeta grada za 2024.,u njegovom Obrazloženju,u delu namenjenom komataru prihavćenih i odbijenih predloga sa Jave rasprave to pročitati.

A novoizabrani odbornici sa svih izbornih lista koje su prešle cenzus ,naši predstavnici u Skupštini grada će,valjda, pokazati veći interes za ovaj dokument,ako on,očito je, građane i ne interesuje preterano.

Ta apatija građana Kraljeva tema je za sebe , za neki drugi tekst i nekim drugim povodom.

Na potezu su institucije  kako bi se zaštitili Stolovi !

Objavljeno: 15.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Tema zaštite Predela izuzetnih odlika „Stolovi“, koji je ovaj statust stekao pre godinu dana Odlukom Vlade Srbije, okupila je ,nedavno,u Bogutovačkoj Banji, predstavnike grada Kraljeva, Sektora za vanredne situacije, JP „Srbijašume“,dobrovoljnih vatrogasnih društava i drugih udruženja građana,kao i predstavnike medija  o čemu smo već izveštavali.

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

Oni su ,tokom dvodnevnog rada, usaglasili svoje stavove i formulisali dokument nazvana “Akcioni plan zaštite od šumskih požara  u PIO “Stolovi” koji će biti prosleđen lokalnoj samoupravi, javnom preduzeću “Srbijašume”, Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije i drugim akterima  koji deo svojih aktivnosti direktno ili indirektno sprovode na prostoru obuhvaćenom Odlukom o formiranju PIO “Stolovi”.Taj dokument   možete preuzeti OVDE

Opšti cilj tog dokumenta je smanjen rizik od pojave šumskih požara i stvoreni preduslovi za brzo reagovanje u slučaju požara u PIO „Stolovi“. Njegovom ostvarenju doprineće dva definisana ,posebna cilja: prvi je da institucije razviju  kapacitet za kvalitetno delovanje u oblasti šumskih požara na teritorji PIO , a drugi je da  Grad Kraljevo poseduje jedinstven sistem identifikacije, praćenja i procene rizika od pojave šumskih požara.

Karata požara u PIO Stolovi( preuzeto iz Anlize)

Da bi se to i ostvarilo neophodno je sprovesti niz  definisanih aktivnosti precizno grupisanih u  četri mere a to su:Unapređenje normativnog i strateškog okvira u vezi šumskih požara u PIO “Stolovi, unapređenje kapaciteta za postupanje,pre,neposredno pre i u toku šumskih požara, uspostvaljanje sistema identifikovanja I praćenja rizika od šumskih požara i jačanje kapaciteta svih aktera uključenih u praćenje rizika od nastanka šumskih požara.

Kao dobra osnova za konkretizaciju mera u Akcionom planu poslužila je predhodno urađena „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“ koja vam je dostupna OVDE.

Skrećemo vam pažnju na ovaj dokument, možda suvoparnog naslova, u kome  na jednom mestu možete naći obilje dragocenih podataka i korisnih informacija o Predelu izuzetnih odlika “Stolovi” koji ,izbog svoje raznovrsne flore I faune, blizine Kraljeva i glavnih saobraćajnica privlači sve veću pažnju,  i iz godine u godinu beleži sve veći broj posetilaca.

To je dobro ali i povećava rizike od šumskih požara. Jer,rečeno je na ovom skupu čovek je primarni uzročnik većine šumskih požara sudeći prema svim dosadašnjim iskustvima.

Sve aktivnosti koje su rezultirale izradama Analize i Akcionog plana sprovedene su u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva, koje je  za projekat  „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Ala su ga opravili… – Svaka čast!

Objavljeno: 14.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Čuvena replika koju u kutnom filmu “Maratonci trče poslednji krug”, režisera  Slobodana Šijana rađenom po scenariju Dušana Kovačevića  koju, izgovara jedan od Topalovića povodom (samo)spaljivanja Đenke ,režisera amatera ton filmova angažovanog da opravi tek kupljeni krematorijum, novotariju porodičnog biznisa,  jednostavno se nametnula kao naslov za temu koja nam se pak ,ponovo, nametnula posle usvajanja Nacrta budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu od strane Privremenog organa.

Na sednici održanoj dana 7. decembra 2023. godine,Privremeni organ je usvojio Nacrt budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu. Na stranu,sada  dilema da li ovom dokumentu  nedostaje reč privremeni ili privremena Odluka o budžetu imajući u vidu sva ovlašćenja Privremenog organa I svrhu njegovog postavljenja od strane Vlade. Da,čak zanemarimo ,a ne treba, i rok od samo11. dana za nazovi javnu raspravu ,koja se, planiranoj je, okončava javnom sednicom zakazanom za 19.12.2023. u 7. časova ujutru. Valjda tako rano da ljudi koji tog dana slave Svetog Nikolu,porane i pre sečenja kolačau crkvi svrate i kažu koju o budžetu od rekordnih 5.348.546.800 dinara.Ili sa planiranim deficitom od 520.998.000 dinara to biva čak 5.869.544.800 ili 49.741.905,084 evra!!!

Trepetlika trepetala…

U tom ,na izgled, skockanom dokumetu zainteresovani građani mogu da vide šta su,po mišljenju predlagača a to je,u ovom slučaju, Privremeni organ, prioriteti među brojnim komunalnim problemima zajednice i koliko će to njihov rešavanje da ih košta.

Tako će ,recimo,videti da je kroz program Lokalni ekonomski razvoj vredan planiranih 172.034.000 planirano da građani koji inače plaćaju usluge javnih preduzeća, podrže I  “razvoj”  nekih od nijh (Toplana,Pijaca,Čistoća) subvencijama ukupne vrednosti od “skromnih” 149.501.000 .Ali,utehe radi, biće tu I 10.000.000 dinara za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Ako se ne umorite od čitanja budžeta i stignete do 52 strane dokumenta videćete da je tu lepo planirano da se neutrošenih 520.000.000 dinara (oko 10 %još uvek važećeg budžeta za 2023) planira urošiti za takozvane kapitalne investicije. A jedna od tih “kapitalnih” je  ”po tradiciji” koja  traje evo već dobih 5- 6 godina, jeste ulaganje u javno osvetljenje.Tako se od “viška naših para”  planira i “Kapitalno održavanje javne rasprave zamenom živinih I natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebnom opremom.To će da nas košta skromnih 160.000.000 dinara (ili “samo” 1.355.932 evra)

Izdavajanja iz budžeta grada Kraljeva za javno osvetljenje

Da se razumemo 160.000 dinara nije sve što je u ovoj  godini planirano da se utroši od novca građana za javno osvetljenje (uličnu rasvetu).Tu je još 139.928.000 dinara planiranih za upravljanje i održavanje tog sistema (da se plati struja i potroši 26.000.dinara za zamenu sijalica,popravku ilizamenu armature,zamenu oštećenih I farbanje postojećih stubova) Ovaj iznos od 26.000.000 dinara se gotovo ritualno ponavlja,iz godine u godinu, u dokumentu koji nosi naziv Program poslovanja javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”,koju narod ,iz milošte još uvek zove “Direkcija” iako to ona nije, još od izmena zakona 2015.godine .I na taj dokument za narednu 2024.godinu Privremeni organ je dao svoju saglasnost.

Potrošnja javnog osvetljenja grada Kraljeva

Do duše Privremeni organ  je ,pre toga 30.11.2023.godine,  doneo Rešenje i dao svoju saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća kojom  su “ celovito sagledane cene usluga za obavljanje stručnih poslova koje je osnivač poverio Javnom preduzeću „Gradsko stambeno“ Kraljevo”.To je sve verifikovano I na sednici od 13.12.2023 kada (citiramo): Članovi Privremenog organa Grada pozitivno su se izjasnili na šest rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja odnosno na programe sa finansijskim planom i programom korišćenja subvencija Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“, JKP „Pijaca“, JKP „Čistoća“, JKP „Vodovod“, JKP „Putevi“ i JEP „Toplana“ za 2024. godinu.

„Šampionska titula“ u sistemu SEM-a grada Kraljeva

A da se “stručno” radi, sve oko javne rasvete u gradu Kraljevu, evo nekojiko podataka,preuzetih iz zvaničnih dokumenata, kako bi ste se u to uverili :Izdvajanja kroz budžetsku kategoriju 6.- za klasu 640 (ulična rasveta)u periodu 2017. do 2023.godine iznosila su 1.277.459.219.92 dinara ili 10.825.925,59 evra.”Zahvaljujući” uloženom naše javno osvetljenje je neslavni šampion potrošnje među svim obveznicima Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva, koji je više od stotinu obveznika Pravilnikom o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva((„Sl. list grada Kraljeva“, br. 8/2023) razvrstao u 9 grupa.Taj “uspeh” je ostvaren prosečnom potrošnjom od preko 8.000.000 kWh godišnje.Ohrabruje da je trend smanjenja potrošnje zabeležen u zadnje tri godine jer je potrošnja poređena 2020-2022. Smanjena za “čak” 164.655.kWh što preračunato u cene struje  iz septembra 2023 je ušteda od “neverovatnih” 1.599.425,73 dinara.

E sada ako se, na kraju (za)pitate kako to: uložili i potrošili  smo za javno osvetljenje  za zadnjih  7 godina, 10.825.925,59 evra da bi došli do uštede od 13.554.45 evra, mi nismo adresa za to.

Jeste da je,u Kraljevu, svakog 19.decembra u 7 ujutru marak ,ali nama  javno osvetljenje radi,opravljeno i održavano je. Pa ko  je znatiželjan i ko  hoće nek urani i nek ova pitanja postavi tamo,u Svečanoj Sali skupštine grada, na javnoj sednici o budžetu grada za 2024.g. gde će ,valjda, biti i oni koji znaju odgovore na pokrenuta pitanja

Z.Nikolić

Građevinarstvo u Srbiji  pred izazovima dekarbonizacije

Objavljeno: 12.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Brojni su izazovi pred  građevinarima  u vremenima koja dolaze,posebno pred naukom i strukom koja se bavi građevinskim sektorom u suočenju sa sve strožijim normama u zemljama širom sveta ,posebno u zemljama Evropske unije, i sve glasnijim zahtevima da se sprovede  dekarbonizacija.

Kako u uslovima povećane tražnje za stanonovima, izazvane globalnim rastom populacije, koji prema nekim podacima,dovodi do ubrzane urbanizaciji,čiji je jedan od ishoda ,na globalnom nivou, da na svakih pet dana nove zgrade „zaposednu“ površinu ekvivalentnu veličini Pariza ispuniti sve strožije norme poput,recimo, nZEB (nearly zero-energy building) – zgrade gotovo nulte energije?

Kako to sprovoditi u uslovma kada proizvodnja čelika i cementa ,kao ključnih i ,još uvek, teško zamenjivih materijala u građevinarstvu učestvuje sa čak 7% u ukupnim globalnim emisijama  gasova koji izazivaju efekat staklene bašte(GHG)?

Zašto je fokus ,u primarnoj fazi na takozavnim operativnim emisijama CO2 i drugih GHG ,koji nastaju tokom korišćenja zgrade a ne na „već ugrađenim“ emisjama CO2 i drugih GHG koji nastaju u procesima proizvodnje i transporta građevinkog materijala i drugih komponenti koje se koriste u građevinarstvu ,pre svega u zgradarstvu (visokogradnji)?

Ovo su samo neka od pitanja   koja su ,juče u Kragujevcu, pred učesnicima Okrugli sto:”Dekarbonizacija zgradarstva u Srbiji” organizovanog na  Fakultetu inženjerskih nauka Kragujevac, u okviru projekta Plavo zelene mreže Futura „Ka niskougljeničnom zgradarstvu u Srbiji“, koga sprovodi udruženje „Unekop“, pokrenuli  profesori Dušan Gordić i Vladimir Vukašinović.

Oni su, veoma sadržajnim uvodnim napomenama ,sa obiljem podataka pokrenuli i niz drugih pitanja koja su im postavili prisutni,mahom studenti ,budući inženjeri koji će  se ,tokom svog rada,sretati sa novim pristupima i izmenjenim paradigmama u građevinarstvu.

Te promene su otpočele kroz Liderstvo u energetskom i ekološkom projektovanju(„LEED“-a (Leadership in Energy and Environmental Design),norme o zgradama  gotovo nulte energije nZEB (nearly zero-energy building),ide se ka zgradi(neto)nulte energije, objektu  sa nultom neto potrošnjom energije i nultom neto emisijom ugljen-dioksida  (ZEB),zatim ka zgradi neto nulte emisije (ZNC) do pasivne zgrade (PH)pasive hous.

Napredak novih energetskih i građevinskih tehnologija i istraživanja i prikupljanja podataka o izgrađenim objektima gde su primenjeni ti novi pristupi  u građevinarstvu biće u fokusu  nauke i građevinske struke u vremenima pred nama ,čulo se danas u Kragujevcu.

Zato su  primeri multisektorske saradnje obrazovnog i civilnog sektora ,poput današnjeg skupa u Kragujevcu, važni za odgovre na izazove pred kojima se nalazimo u sektoru građevinarastva.

I da ne bude dileme u svemu tome ključna je uloga države,tačnije spremnost i kapacitei javne uprave i donosilaca odluka  da prate sve brže promene  u ovom sektoru.

I na samom kraju da vas podsetimo da je Unekop u oviru ovog  projekta „Ka niskougljeničnom zgradarstvu“ objavio publikaciju „Kako do  neto nule CO2 u građevini? Koju možete preuzeti OVDE

Preneto sa portala EKOVIZIJE“

Kako (sa)čuvati Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“?

Objavljeno: 09.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Hotel „Mineral“ u Bogutovačkoj banji bio je,predhodna dva dana, domaćin  radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva.

Udruženje je za svoju projektnu ideju „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ pa je,zahvaljujući tome , bilo u prilici da se pozabavi  problemom šumskih požara koji se mogu javiti na podučju Predela izuzetnih odlika „Stolovi” koji su, ovaj status i stepen zaštite dobili  Uredbom Vlade ( („Službeni glasnik RS”, br. 84/2022) o proglašenju ovog dela teritorije Grada Kraljeva ,ukupne površine 9.932,10 ha, za predeo izuzetnih odlika.

Postupajući po ustaljenoj i metodološki  ispravnoj praksi UG „Novi Put“ je ,sproveo niz aktivnosti na realizaciji svog pilot projekta nastojeći da, oko pojedinih aktivnosti, okupi što širi krug zainteresovanih aktera i stručnjaka kompetentnih  za oblast delovanja u vanrednim sitaucijama  pre svega, ali i šumarstva kao sektora.

Hotel Mineral u Bogutovačkoj banji

Oni su na Uvodnom sastanku,o kome smo već izveštavli, upoznati sa projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima da bi, potom,deo angažovanih stručnjaka sačinio dokument nazvan „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“

Ovaj dokument je,uz  „Akcioni  plan za prevetivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“  poslužio kao dobra polazna osnova,da se tokom održavanja dvodnevne radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ , u dobroj radnoj atmosferi dođe do konkretnih predloga za unapređenje tog dokumenta.

Bilo bi više nego pretenciozno zainteresovanoj javnosti preneti glavne akcente dvodnevnog rad u jednom novinarskom tekstu ali u suštini okupljeni predstavnici javnog,civilnog i privrednog sektora su svoje predloge saželi u konstatciju da je uslov svih uslova  za očuvanje „Stolova“, kao zaista vrednog biodiverziteta, moguće samo zajedničkim delovanjem institucija i vaninstiucionalnih aktera ( građana i njihovih udruženja pre svega)

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

A kojim se sve vrednostima i njihovom značaju  radi prisutne na radionici su podsetili Branka Čubrilović,   dipl.biolog zaštite životne sredine   i  Darko Rudnjanin, dipl.ekonomista.

Tako smo saznali ,a neki ponovo čuli, da je teren  obuhvaćen   PIO“Stolovi“, ukupne površine 9.932,10 ha, najvećim delom od 87,59% u državnoj svojini a tek 11,29% u privatnom vlasništvu. Podatak dovoljan da se shvati i čija je primarna odgovornost za očuvanje ovog predela, mahom sačinjenog od ultrabazičnih magmatita sa Usovicom kao najvišim vrhom(1375m )

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“ sa malobrojnim izvorima i nedovoljno istraženim vodnim režimom i rezervama vode,ima tri rečice:Meljanicu,Žičku reku i Maglešnicu. Stanište je oko 700 biljnih vrsta ili petine folore cele Srbije,od čega je njih 295 nacionalnog i međunarodnog značaja od kojih su 164 lekovite i imaju i druge privredne potencijale.

Na tom prostoru živi 47 vrsta sisara, što je nešto manje od polovine faune Srbije , 65 vrsta pravokrilaca, 30 vrsta zrikavaca, 3 vrste popaca, 32 vrsta skakavaca, 10 vrsta riba iz četri familije  i jedna vrsta raka…Stolovi su stanište i tri strogo zaštićene vrste životinja (šareni tvor,vidra i mrki medved) i divokoze koja je zaštićena divlja vrsta.

Ovo malo,ovlaš iznetih, podataka jasno ukazuju da su „Stolovi“ svojevrni dragulj grada Kraljeva koga, svi mi zajedno,trebamo čuvati. I to pre svega od čoveka,bilo da je on retki stanovnik tog predela ili pak posetilac koji zadovoljava svoje preduzetničke ili sportsko-rekreativne  potrebe.

A da je tako rečito govore i podaci iz već pomenute Analize ,koji kazuju da su šumski požari na teritoriji grada Kraljeva česti,čak 37 u zadnjih 10.godina, da ih je najviše bilo 2011.kada ih je registrovano 6 a ukupno opožarena površina je iznosila čak 167,1hektara.

Okupljeni na dvodnevnoj radionici su dali i konkretne sugestije za dopunu „Akcionog  plana za preventivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“.

Te njihove sugestije pretočene su u predloge četri konkretne mere čijom realizacijom se osnažuje Identifkacija i praćenje rizka od pojave šumskih požara u PIO „Stolovi“što je ,inače, samo jedna od ukupno 6.komponenti tog dokumenta.

Aktivnostima učesnika  radionice na  definisanju konkretnih predloga za izmene Akcionog plana moderirao je Zdravko Maksimović,dipl.rudarski inženjer i rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.