četvrtak, 18. jul 2024.

Kako (sa)čuvati Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“?

Objavljeno: 09.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Hotel „Mineral“ u Bogutovačkoj banji bio je,predhodna dva dana, domaćin  radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva.

Udruženje je za svoju projektnu ideju „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ pa je,zahvaljujući tome , bilo u prilici da se pozabavi  problemom šumskih požara koji se mogu javiti na podučju Predela izuzetnih odlika „Stolovi” koji su, ovaj status i stepen zaštite dobili  Uredbom Vlade ( („Službeni glasnik RS”, br. 84/2022) o proglašenju ovog dela teritorije Grada Kraljeva ,ukupne površine 9.932,10 ha, za predeo izuzetnih odlika.

Postupajući po ustaljenoj i metodološki  ispravnoj praksi UG „Novi Put“ je ,sproveo niz aktivnosti na realizaciji svog pilot projekta nastojeći da, oko pojedinih aktivnosti, okupi što širi krug zainteresovanih aktera i stručnjaka kompetentnih  za oblast delovanja u vanrednim sitaucijama  pre svega, ali i šumarstva kao sektora.

Hotel Mineral u Bogutovačkoj banji

Oni su na Uvodnom sastanku,o kome smo već izveštavli, upoznati sa projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima da bi, potom,deo angažovanih stručnjaka sačinio dokument nazvan „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“

Ovaj dokument je,uz  „Akcioni  plan za prevetivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“  poslužio kao dobra polazna osnova,da se tokom održavanja dvodnevne radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ , u dobroj radnoj atmosferi dođe do konkretnih predloga za unapređenje tog dokumenta.

Bilo bi više nego pretenciozno zainteresovanoj javnosti preneti glavne akcente dvodnevnog rad u jednom novinarskom tekstu ali u suštini okupljeni predstavnici javnog,civilnog i privrednog sektora su svoje predloge saželi u konstatciju da je uslov svih uslova  za očuvanje „Stolova“, kao zaista vrednog biodiverziteta, moguće samo zajedničkim delovanjem institucija i vaninstiucionalnih aktera ( građana i njihovih udruženja pre svega)

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

A kojim se sve vrednostima i njihovom značaju  radi prisutne na radionici su podsetili Branka Čubrilović,   dipl.biolog zaštite životne sredine   i  Darko Rudnjanin, dipl.ekonomista.

Tako smo saznali ,a neki ponovo čuli, da je teren  obuhvaćen   PIO“Stolovi“, ukupne površine 9.932,10 ha, najvećim delom od 87,59% u državnoj svojini a tek 11,29% u privatnom vlasništvu. Podatak dovoljan da se shvati i čija je primarna odgovornost za očuvanje ovog predela, mahom sačinjenog od ultrabazičnih magmatita sa Usovicom kao najvišim vrhom(1375m )

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“ sa malobrojnim izvorima i nedovoljno istraženim vodnim režimom i rezervama vode,ima tri rečice:Meljanicu,Žičku reku i Maglešnicu. Stanište je oko 700 biljnih vrsta ili petine folore cele Srbije,od čega je njih 295 nacionalnog i međunarodnog značaja od kojih su 164 lekovite i imaju i druge privredne potencijale.

Na tom prostoru živi 47 vrsta sisara, što je nešto manje od polovine faune Srbije , 65 vrsta pravokrilaca, 30 vrsta zrikavaca, 3 vrste popaca, 32 vrsta skakavaca, 10 vrsta riba iz četri familije  i jedna vrsta raka…Stolovi su stanište i tri strogo zaštićene vrste životinja (šareni tvor,vidra i mrki medved) i divokoze koja je zaštićena divlja vrsta.

Ovo malo,ovlaš iznetih, podataka jasno ukazuju da su „Stolovi“ svojevrni dragulj grada Kraljeva koga, svi mi zajedno,trebamo čuvati. I to pre svega od čoveka,bilo da je on retki stanovnik tog predela ili pak posetilac koji zadovoljava svoje preduzetničke ili sportsko-rekreativne  potrebe.

A da je tako rečito govore i podaci iz već pomenute Analize ,koji kazuju da su šumski požari na teritoriji grada Kraljeva česti,čak 37 u zadnjih 10.godina, da ih je najviše bilo 2011.kada ih je registrovano 6 a ukupno opožarena površina je iznosila čak 167,1hektara.

Okupljeni na dvodnevnoj radionici su dali i konkretne sugestije za dopunu „Akcionog  plana za preventivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“.

Te njihove sugestije pretočene su u predloge četri konkretne mere čijom realizacijom se osnažuje Identifkacija i praćenje rizka od pojave šumskih požara u PIO „Stolovi“što je ,inače, samo jedna od ukupno 6.komponenti tog dokumenta.

Aktivnostima učesnika  radionice na  definisanju konkretnih predloga za izmene Akcionog plana moderirao je Zdravko Maksimović,dipl.rudarski inženjer i rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 528

Tagovi: , , ,

Komentari su zatvoreni.