Apartmani Pešić-Sutomore
utorak, 26. septembar 2023.

Posts Tagged ‘Novi Put’

Da li je početak grejne sezone u Kraljevu povod da građani brinu i za svoje zdravlje ?!

Objavljeno: 21.09.2023. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Taman kada su prebrinuli (ako su uopšte i prebrinuli) brige oko nabavke skupih energenata za ogrev građani Kraljeva dočekuju  novu grejnu sezonu sa starim brigama o kvalitetu vazduha koga udišu.

A da razloga za brigu itekako ima govore i zvanične procene koje kažu da ,usled zagađenja ambijentalnog vazduha u Srbiji godišnje prevremeno umre 6.592 ljudi, ili kada se (po metodologiji SZO) uračunaju i posledice zagađenog vazduha unutar domaćinstava, broj se skoro pa duplira, te dolazimo do 11.500 prevremenih smrti  u 2016. godini u Srbiji.

Oko tri nedelje nas deli od zvaničnog početka grejne sezone u Kraljevu, a  dostupne dugoročne vremenske prognoze kazuju da će ,nekako baš tada, doći i do promene vremena .Nastupiće oblačni i prohladni dani i većina domaćinstva ,pored onih priključenih na sistem daljinskog grejanja kojim upravlja JEP Toplana,počeće sa loženjem.

Pripeme za greju sezonu još uvek traju…

Kraljevu, poput mnogih drugih gradova u Srbiji, grejna sezona donosi i “nove-stare” nevolje sa povećanim zagađenjem vazduha uzrokovanog, u preko 70 odsto slučajeva, zagađenjima koja dolaze iz individualnih kućnih ložišta. Beograd, Niš, Smederevo, Kosjerić, Pančevo, Novi Sad, Užice, Valjevo, Kraljevo i Subotica i Bor su  gradovi  koji imaju i zvanično prekomerno zagađen vazduh.

O ovom problem, prisutnom malte ne od kada traju  zvanična merenja kvaliteta vazduha u gradu na Ibru, pisali smo više puta kao što smo pisali i o merama koje lokalna samouprava preduzima da koliko toliko unapredi kvalitet vazduha. A te mere, podsetimo su subvencionisanje, unapređenja energetskih svojstva objekata i zamena kotlova , samim tim i energenata, koji emituju više štetnih materija u vazduh kao nus produkt sagorevanja.

No, uprkos preduzimanim merama vazduh u Kraljevu je, i dalje, tokom većeg dela grejne sezone, daleko od dobrog o čemu ,recimo, svedoči i podaci da su ,tokom 2022.godine, izmerene vrednosti suspendovanih čestica PM10  u vazduhu koga udišemo prelazile dozvoljenu dnevnu graničnu i tolerantnu vrednost  tokom čak 112 dana. Pored ovog dominantnog zagađenja (suspendovanim PM česticama) u Kraljevu i  indeks crnog dima-čađi i koncentracija azot-dioksida je, u nekim danima,bivala veća od dozvoljenog.

Grafikon UG Novi Put

Merenja u gradu Kraljevu se sprovode na 11 mernih mesta, a uzorci na mernim mestima se uzimaju u toku cele godine po predviđenoj dinamici. Merna mesta su na različitim lokacijma i mere se sledeće zagađujuće supstance: sumpor-dioksid, azot-dioksid, taložne materije-čađ, suspendovane PM10 i suspendovane PM 2.5 čestice.vbMerenja vrše Agencija za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.

O rezultatima tih merenja se razgovara i  raspravlja jednom mesečno,tokom čitave godine,na sednicma Gradskog veća prilikom usvajanja izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo koji vrši ta merenja za potrebe grada po godišnjem Ugovoru.

To mesečno informisanje većnika o Izveštaju Zavoda  je  jedan od osnovnih izvora informacija o kvalitetu vazduha za građane i medije prevashodno.

Grafikon iz brošure UG Novi Put

 Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021) je predvideo da ,u slučajevima kada dođe do prekoračenja  koncentracija o kojoj se izveštava javnost utvrđena aktom iz člana 18. stav 1. ovog zakona ili koncentracija pojedine zagađujuće materije opasne po zdravlje ljudi, postoji i obaveza  lokalne samouprave, da obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i/ili na drugi pogodan način.

Ono što brine je činjenica da uprkos postojanja normi, propisa i dobre volje nadležnih, pravovremeno informisanje građana Kraljeva u realnom vremenu, u momentu ekstremno velikih koncentracija štetnih materija  u vazduhu, još uvek nije moguće. A nije moguće zbog postojeće opreme za merenje koja koristi gravimetriske metode koje traže vreme za obradu prikupljenih uzoraka.

Kakvo je stanje kvaliteta vazaduha u gradu Kraljevu, načinu merenja kvaliteta vazduha, izvorima zagađenja i uticaju zagađenja vazduha na zdravlje građana detaljno je prikazano u brošuri pod nazivom “Čist vazduh, dobro zdravlje” koju možete preuzeti OVDE.  Ova brošura je urađena u sklopu realizacije projekta pod nazivom “Udružimo snage za čistiji vazduh” koji sprovodi UG “Novi put”. Projekat je deo programa podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Cilj projekta je da ukaže na problem zagađenja vazduha i potrebe da Kraljevo dobije automatizovanu mernu stanicu za merenje suspendovanih PM čestica. Nadležni su obećali akciju nabavke uređaja koji može da saopštava rezultate merenja kvaliteta vazduha u realnom vremenu još pre dve godine, ali od tog obećanja ništa nije učinjeno.

Javna nabavka za taj uređaj je raspisivana još prošle godine , a planirano je da se ponovi i u ovoj godini, ali  tog novog mernog  uređaja još uvek nema. Sasvim je izvesno da neće  biti aktiviran na početku ove grejne sezone što građane Kraljeva nagoni da počnu da brinu za svoje zdravlje ugroženo  i kvalitetom vazduha koga udišu.


 

Udružimo snage u borbi za čistiji vazduh u Kraljevu !

Objavljeno: 18.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Razgovori o temama vezanim za (ne)kvalitet vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone su, ovih dana, što je i razumljivo,van fokusa javnosti. Ali posledice tog problema ,sa kojim ćemo se,izvesno je,ponovo sresti već sa prvim hladnim danima i početkom grejne sezone su takve da iziskuju, stalne, multisektorske aktivnosti i zajedničko delovanje svih aktera u zajednici. Naravno da bi  javna uprava grada Kraljeva trebala da bude pokretač i koordinator  takvih aktivnosti tokom čitave godine,posebno van grejne sezone, ali ni u ostalim sektorima ne treba, problem kvaliteta vazduha  gurati “pod tepih” van grejne sezone.

Vodeći se tim načelima preko potrebnog kontinuiranog, multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa rešavanju problema udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva je ,po dobijanju  podrške svom učešću  javnom zagovaranju pokretanja tema  predlaganju rešenja za unapređenje kvaliteta životne sredine ,pokrenulo svoj projekat  “Udružimo snage za čistiji vazduh”. Tako će ova organizacija baviti temom kvaliteta vazduha u Kraljevu, u okviru projekta „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

„Novi Put“ je planirao, čulo se na juče održanom Uvodnom sastanku, da sprovede niz aktivnosti kako bi omogućio da građani neposredno utiču na nabavku i instaliranje  automatizovane merne stanice za merenje zagađenja vazduha i objavljivanje rezultata u realnom  vremenu,što bi trebalo da se okonča najkasnije do kraja ove godine.Pored toga građanima će biti omogućeno da ,učešćem u projektnim aktivnostima,kroz tri Javne rasprave i jedan Okrugli sto, utiču na formulisanje  dva predloga projekta koji unapređuju kvalitet vazduha u Kraljevu.Ti predlozi će proisticati iz Plana kvaliteta vazduha,dokumenta čije se usvajanje,posle silnih peripetija, očekuje, i koji bi trebalo da budu jasno iskazani u budžetu grada Kraljeva za 2024.godinu.

Jučerašnji Uvodni sastanak,na kome su,pored predstavnika Gradske uprave,Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,Regionalne privredne komore, učestvovali i predstavnici privrednog i civilnog sektora Kraljeva završen je usvajanjem zaključaka sa vrlo konkretnim,na argumentima zasnovanim predlozima kako, pre svega, ostvariti dobru međusektorsku saradnju javnog, civilnog i realnog sektora u cilju planiranja i sprovođenja mera za smanjenje zagađenja vazduha.

Specijalna bolnica „Agens“ na putu dekarbonizacije svojih energetskih sistema

Objavljeno: 25.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

Jučerašnjom javnom prezentacijom dve ekspertske analize ,koje su urađene tokom prva tri meseca realizacije projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”, koga , kao jedna od samo sedam organizacija civilnog društva u Srbiji sprovodi udruženje „Novi Put“ iz Kraljeva, započele su aktivnosti čiji će konačni ishod biti Specijalna bolnica „Agens“  sa nultom emisijom ugljendioksida.

Tremovizijski pregled pokazao energetsku neefikasnost „Agens“-a

To će ,u praksi,  značiti da će ova zdravstvena ustanova rešiti svoje višedecenijske probleme sa skupim ,neefikasnim  i po životnu okolinu štetnim grejanjem na lož ulje. Na taj način će se učiniti prvi , preko potrebni , koraci ka unapređenju životne sredine u  Mataruškoj Banji.

 Jer, u današnje vreme, nije baš realno očekivati povratak Mataruške Banje na mapu poželjnih turističkih destinacija kod sve zahtevnijih gostiju, a da u njemu, u nekoliko ključnih objekata („Agens“ , Dom staraca, Termal…) i dalje egzistiraju zastareli, neefikasni sistemi grajanja koji svojim radom ozbiljno, i to negativno, utiču na kvalitet životne sredine, vazduha pre svega. Napuštanje ovih ,zastarelih, modela proizvodnje toplotne energije je posebno važno ukoliko se planira iole ozbiljnija zimska turistička  sezona koja „pada“ baš u vreme grejne sezone.

dr.Goran Kostić,direktor Agens-a i mr.Jovan Nešović

 Početna ideja o dekarbonizaciji „Agens“-a  magistra tehničkih nauka Jovana Nešovića je, kroz ekspertske analize modela mogućeg grejanja objekta toplotnim pumpama  korišćenjem geotermalne energije, kao i analize mogućih modela  instaliranja solarnih panela  za proizvodnju električne energije,dobila punu potvrdu opravdanosti.

O tome , na svoj način,,dovoljno rečito govori i prisustvo na Okruglom stolu predstavnika lokalne samouprave, drugih specijalnih bolnica pored „Agens“-a,  kao i predstavnika Ministarstva za javna ulaganja koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinica lokalnih samouprava.

Slobodan Jerotić: Agens je moguće dekarbonizovati vrlo efikasno ako to žele država i lokalna zajednica

Slobodan Jerotić,,ekspert za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, je uradio analizu postojećeg stanja ,,po kojoj se, na osnovu potrošnje goriva u 2021. i 2022. godini, može se izvesti zaključak da je prosečna godišnja potrošnja lož-ulja 98.685,5 kg odnosno izraženo u primarnoj energiji 1.152 MWhth,da ukupni godišnji troškovi za gorivo iznose 170.000 EUR te da je cena toplotne energije u „Agensu“ 17.324 RSD/MWh (ne uzimajući u obzir troškove održavanja i amortizaciju)

On je,obzirom da na lokaciji postoje tri istražno-eksploataciona bunara, izložio tri moguća scenarija za unapređenje sadašnjeg načina grejanja  koji se, u osnovi, razlikuju po obimu, redosledu i ceni  radova na sprovođenju mera za unapređenje energetske efikasnosti objekta.

Stručnajci iz kompanije „Banim-solar“autori  analize isplativosti ugradnje fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije pošli su od činjenice da je sadašnja, godišnja, potrošnja  oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ ,koji koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca.

I oni su,posle potrebnih snimanja i preračuna, svoj predlog za najefikasnije korišćenje krovova „Agensa“ izložili u dva moguća scenarja,koji se razlikuju u pozicijama potencijalnih mesta za solarne  panele na korvnim površinama i ,naravno, u broju potrebnih panela, ukupnoj snazi buduće elektrane i  njenoj ceni. Njihova analiza je potvrdila početne predpostavke da „Agens“ treba da instalira solarnu elektranu snage do 150 kWh, koja bi godišnje proizvodila oko 148 MWh električne energije što je trećina sadašnje godišnje potoršnje a taj udeo će se ,zbog sprovođenja i drugin mera energetske efikasnosti, vremenom uvećavati.

Posebno je istaknuto da se predviđena snaga elektrane uklapa u novopredložene izmene Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije u smislu omogućavanja „Agensu“ da ostvari status kupac – proizvođač što je značajno sa stanovišta stabilnog snabdevanja električnom energijom.

Rasprava vođena posle prezentacije analiza ujedinila je,malte ne, stavove prisutnih da prednost treba dati scenariju koji predviđa primenu svih  mera predloženih u analizama (ugradnja sistema toplotnih pumpi, energetska sanacija objekta i izgradnja fotonaponske elektrane).

To jeste i najskuplji investicioni scenario, procenjuje se da je njegova vrednost oko 1.100.000 evra ali on omogućava i najkraće vreme povrata uloženih sredstava kroz direktne uštede energenata i doprinos smanjenju emisije ugljendioksida u roku nešto dužem od 3 godine.

Prisutni su bili saglasni i oko stava da  je realizacijom ovog projekta „Agens“  „naoružan“  sa dovoljno argumenata da krene u dalje aktivnosti ka dekarbonizaciji svojih energetskih sistema  i da ,uz pomoć lokalne samouprave i resornog ministartva pre svega, traži izvore finasiranja kako od domaćih tako i od stranih finansijera.

Recimo na kraju da  se aktivnosti udurženja „Novi Put” sprovode u okviru projekta „Civilno društvo za energetsku tranziciju” koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP).Ovaj projekat d sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Hoće li „Agens“    biti  pionir novog energetskog puta u Kraljevu ?

Objavljeno: 07.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva ,koga vodi magistar tehničkih nauka Jovan Nešović, našlo se među sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”. Ovaj projekat koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP)  sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Za to vreme treba da se obezbedi sveobuhvatan pristup u praćenju sprovođenja energetske i klimatske politike,da se unaprediti učešće organizacija civilnog društva, sindikata i energetskih zadruga u razvoju i praćenju energetske i klimatske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, da se poboljša komunikacija i saradnja između različitih aktera u procesu energetske tranzicije i da se poveća dostupnost informacija o razvoju domaće energetske i klimatske politike.

Potreba da se  nađu   primeri dobre prakse  sa lokala koji mogu pomoći ostvarenju ciljeva definisanih u samom INEKP-u bila je motiv da “Novi Put” predloži  pilot projekat od višestrukog značaja za lokalnu zajednicu.

Suština projekta “Novog Puta” je da se na primeru  Specijalne bolnice “Agens” u Mataruškoj Banji, pokažu prednosti u objedinjavanju korišćenja geotermalne energije, solarne energije i podizanja energetske efikasnosti u cilju smanjiti emisiju gasova “staklene baste”,smanjenja  zagađenja vazduha I ostvarivanja značajne finansijske uštede.

Predstvnici Novog Puta sa kolegama na konsultativnom sastanku u Beogradu

“Agens” trenutno troši oko 100 tona ekološki lošeg fosilnog goriva (lož ulja) za zagrevanje objekta u toku grejne sezone i to je trošak od skoro 170.000 evra na godišnjem nivou. U neposrednoj blizini objekta bolnice “Agens” nalazi se izvor geotermalne vode čija je teperatura 52 o C, izdašnosti oko 20 litara/sek.Predlog je da se korišćenjem  toplotne energije i ugradnjom toplotne pumpe   obezbedi dovoljna količina toplotne energije za zagrevanje objekta bolnice u toku grejne sezone.Obzirom da je objekat Specijalne bolnice “Agens”  izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, njegova energetska efikasnost je na nižem nivu pa postoji potreba za njegovom energetskom sancijomšto će smanjiti potrošnju energije za zagrevanje.Novi Put će zahvaljujući dobijenoj podršci za svoj projekat,za početak, sačiniti, zajedno sa angažovanim stručnim konsultantima,Analizu koja će,veruju u ovom udruženju, pokazati da se celokupna toplotna energija potrebna za zagrevanje objekta može dobiti iz geotermalne energije.

U „Novom Putu“ veruju da će Analiza koju rade u ovoj fazi realizacije projekta,potvrditi opravdanost njihovog predloga objedinjavanja više različitih izvora lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije, kao što su to geotermalna i  solarna energija. Početni argument za svoj predlog vide u sadašnjoj, godišnjoj, potrošnji od oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca. U prilog tome idu i mogućnosti korišćenja  pojednostavljenih procedura za sticanje statusa “kupac-proizvođač”, koji bi omogućio bolnici da kada ima višak energije (što će biti redak slučaj), tu energiju predaje  u javnu mrežu, a kada ima manjka da povlači električnu energiju sa mreže.

Rezultati Analize koju “Novi Put”  već radi trebalo bi da “otvore put” Specijanoj bolnici “Agens” i gradu Kraljevu u komunikaciji sa resornim ministrstvima i drugim, inostranim, donatorima koji snažno podržavaju transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, podstiču energetsku nezavisnost, demokratsko i decentralizovano upravljanja energetskom i klimatskom politikom u Srbiji.

Bez dileme oko potrebe za većim korišćenjem solarne energije u proizvodnim procesima!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Juče je,u sedištu preduzeća “Termoinvest”,  iz Šumarica kod Kraljeva, oranizovan susret i razgovor predstavnika javnoj, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva koji su ,u ranijem periodu, iskazali interesovanje za  veće korišćenje obnovljivih izvora energije , pre svega solarne energije.

Organizator sastanka udruženje građana  “Novi Put” koje sprovodi projekat „Solarna energija, važan faktor razvoja prerađivačke industrije“ čiju realizaciju je pomoglo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije slučajno izabralo baš “Termoinvestkao mesto za ovaj skup. Ovo preduzeće je ,septembra 2022 godine, priključilo na distributivnu mrežu, solarnu elektranu   instalisane snage 40kW  pa je  ,još uvek, jedini pravni subjekt, sa teritorije Raškog  upravnog okruga, upisan ,među ,do danas upisanih, 136 pravnih lica iz čitave Srbije u Registar kupaca-proizvođača koji nisu domaćinstvo ili stambena zadruga ,koga vodi Elektrodistribucija Srbije

Mladen Jelić,Jovan Nešović i Vladimir Jelić

Braća Mladen i Vladimir Jelić ,koji ,kao druga generacija, vode ovo uspešno porodično preduzeće,   svoju odluku da se upuste u ovaj pionirski poduhvat obrazložili su prvenstveno  potrebom da umanje  troškove za eketričnu energiju koju koriste u proizvodnom procesu. Njihova  je procena bazirana na predhodno dobijenim informacijama o benefitima korišćenja solarne energije, da će im se uloženo u  solarnu  elektranu vratiti i na druge načine . Oni veruju da će se ,i kod nas, vrlo brzo menjati regulativa o uvođenju takse na emisiju CO2 što je vrlo značajno za preduzeća koja računaju na izvoz svoji proizvoda ili usluga  na tržište Evropske unije.

Magistar tehničkih nauka Jovan Nešović koji vodi  ovaj projekat  ima ,takođe, iskustva u procesima planiranja i izgradnje solarnih elektrana .On je zajedno sa diplomiranim elektroinženjerom Milanom Kojićem ,koji je vršio nadzor na izgradnju solarne elektrane na krovu “Termoinvest”-a, vodio projekat izgradnje solarne elektrane na krovu “JEP Toplana” snage 50 kW. Ta solarna elektrana nije ,na žalost, priključena na elektrodistributivni sistem,iz vrlo čudnih i neobjašnjivih razloga, iako je njena gradnja završena još pre gradnje solarne elektrane u Šumaricama.

Sa sastanka u Termoinvestu

I njihova ,najkraće sažeta, iskustva ukazuju na potrebu većeg korišćenja solarne energije u prerađivačkoj industriji, pre svega,ali i na potrebu veće  podrške države i lokalnih samoprava svima koji se ohrabre da krenu putem neumitne energetske tranzicije.

Pored subvencija, povoljnih kredita, poreskih olakšica oni ističu potrebu organizovanja  edukacije kadrova iz javnih uprava lokalnih samouprav i delova Elektroprivrede Srbije koji se angažuju u procesima sprovođenja mera javnih politika u sektoru enertgetike, posebno u delu većeg korišćenja obnovljivih izvora energije.

Nesnalaženje aktera iz institucija sistema , na početku primene novih agendi  u energetskom sektoru Srbije, i neujednačene prakse u primeni donetih  tehničkih propisa i pravnih normi, utiču negativno na  motivisanje  većeg broja  građana i privrednika da se upuste u korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Svi učesnici sastanka održanog u “Termoinvestu” saglasni su sa stavom da u svim ovim procesima  ima mesta i potrebe  za većom  međusektorskom saradnjom i snažnijim  uključivanjem onih ,malobrojnih, udruženja građana koja  se ,na različite načine, bave energetikom i energetskom efikasnošću, okupljajući retke kompetentne  i kvalifikovane stručnjake.

Aktivnosti na izradi Plana razvoja Kraljeva su  i prilika za afirmaciju multisektorske saradnje

Objavljeno: 05.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Javnost,u Kraljevu, je imala prilike da se  ,na nedavno održanoj  javnoj prezentaciji rezultata istraživanja realizovanog u okviru projekta „Realni sektor jedan od stubova uspešne omladinske politike u lokalnoj zajednici“, koga je realizovalo udruženje građana Novi Put, upozna sa nekim vrlo interesantnim rezultatima, a i zaključcim koji su, na osnovu takvih rezultata, predloženi gradu Kraljevu kao lokalnoj samoupravi koja je sufinansirala ovaj projekat.

mr.Jovan Nešović na prezentaciji rezultata istraživanja

Sprovedeno istraživanje je pokazalo da su privrednici Kraljeva vrlo svesni značaja lokalnog ekonomskog  razvoja ne samo za privredni sektor nego i za javni i civilni, a posebno za mlađu populaciju i njenu budućnost u okviru ove zajednice.

Spremnost privrednika da sarađuju sa drugima, pre svega civilnim sektorom, vezana je primarno za poboljšanje i unapređenje uslova  njihovog poslovanja ali su, potvrdilo je ovo istraživanje, svesni  značaja određenih resursa , pre svega kadrovskih, kojima raspolažu delovi civilnog i javnog sektora u Kraljevu, a koji  treba da se (is)koriste u izradi dokumenata javnih politka kojma se planira lokalni,ekonomski razvoj.

Privrednici nisu ,najčešće, dovoljno upoznati sa radom lokalnih udruženja građana, ali civilni sektor prepoznaju kao nekog ko je važan za razvoj lokalne zajednice i spremni su da daju podršku akcijama i projektima koje sprovode udruženja.

Detalj iz sprovedenog istraživanja

Oblast u kojima bi prevashodno pomogli rad udruženja su unapređenje okruženja za poslovanje preduzeća i ekologija

Svesni manjka vremena i energije za veće i aktivnije lično angažovanje na poslovima izrade dokumenata, kakav je recimo Plana razvoja grada,privrednici su spremni da prihvate i podrže zajednički,multisektorski,pristup izradi tako važnog planskog dokumenta.

No,rezultati pomenutog istraživanja,upravo tu, u prvi plan, ističu bitnu,koordinirajuću, ulogu javnog sektora i lokalne samouprave pre svega.

Zajednice poput lokalnih samouprava  koriste strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja ne samo da bi povećale ekonomski kapacitet, poboljšale uslove za investiranje, povećale produktivnost i konkurentnost  lokalnih  privrednih  subjekata,  kao  i  svoju  konkurentnost  u  odnosu  na druge lokalne zajednice, već i kao priliku i mogućnost  korišćenja i afirmacije zajedničkog,multisektorskog ,delovanja.

Takav pristup imaće,kao jedan od ishoda, i jačanje privrednog sektora koji će tada imati veće mogućnosti da angažuje veći broj mladih i omogući im punu radnu i stručnu afirmaciju kako na njihovu ličnu korist tako i na korist i dobrobit zajednice.

Čini nam se da su zaključci istraživanja sprovedenog u okviru realizacije projekta „Realni sektor jedan od stubova uspešne omladinske politike u lokalnoj zajednici“ dobili neku vrstu potvrde validnosti,iako nisu eksplicitno pomenuti,i na nedavno održanom konsultativnom sastanku Partnerskog foruma u procesu izrade Plana razvoja grada Kraljeva za period 2022-2030 godine. Partnerski forum je konsultativno telo koje uključuje predstavnike lokalne zajednice i ima za cilj da omogući učešće svih zainteresovanih strana u procesu izrade planskog dokumenta.

Ako vas  interesuje više detalja sprovedenog istraživanja možete ga pogledati i preuzeti OVDE

Apartmani Pešić-Sutomore
APARTMANI PEŠIĆ - SUTOMORE
+381 64 141 77 41