četvrtak, 18. jul 2024.

Na put ka velikim,opštim ciljevima kreće se iz malih ,lokalnih zajednica!

Objavljeno: 06.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

“Dokumenta poput Strategije i Akcioni planovi za smanjivanje  emisije gasova staklene bašte (green hause gases – GHG) nastaju kroz procese unutar  organizacija i foruma na globalnom i nacionalnom nivou.Ona  su slabo razumljva običnom građaninu, pa preti  realna opasnost da ostanu mrtvo slovo  na papriru bez preduzimanja konkretnih  mera i akcija  na lokalnom nivou,u malim lokalnim zajednicama” rekao je Ognjan Pantić asistent na projektima u programskoj oblasti Energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole , učestvujući  na Okruglom stolu koga je organizovalo udruženje Novi put iz Kraljeva.

Ognjan Pantić

I zaista se na skupovima poput ovoga ,na kome su predstavnici javnog,privrednog i civilnog sektora Kraljeva  razgovarali o važnost promene lokalne energetske politike sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha i ostvarenja ciljeva definisanih u Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom  planu (INEKP), čak i laik može uveriti u tačnost te konstatacije,

Sa Okruglog stola o dekarbonizacij održanog 5.12.u Kraljevu

INEKP kao dokument koga je država Srbija bila u obavezi da donese kao potpisnica Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan , čije usvajanje je u završnoj fazi, predviđa da  se ,do 2030 godine, dostigne cilj ,30% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora.

A da su tako postavljeni ciljevi i ostvarljivi treba bezbroj sprovedenih  akcija na lokalnom nivou ,poput onih sprovedenih ili  već započetih u Kraljevu, o kojima se govorilo na Okruglom stolu organizovanom u okviru projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju.

Milun Jovanović, Jovan Nešović i Ognjan Pantić

Prisutni su bili u prilici da od  magistra Jovana Nešovića čuju da su dva projekta  udruženja “Novi Put” (Agens i Elipsa) prošla, a jedna (Radijator) se nalazi u završnoj fazi ocenjivanja i selekcije za podršku međunarodnih organizacija i institucija za  njihovo sufinansiranje. Inovativna rešenja primene obnovljivih izvora energije ,koja uvažavaju  sektorske specifičnosti, zajednički su imenitelj ovih projekat čija će realizacija doprineti značajnom smanjenju emisije gasova staklene bašte od strane ova tri subjekta.

I grad Kraljevo sprovodeći mere energetske sanacije javnih objekata , sufinansirajući,u saradnji sa resornim ministarstvom, energetsku sanaciju individualnih kuća i zgrada za kolektivno stanovanje daje doprinos ostvarivanu ciljeva o dekarbonizaciji Srbije.

Zorica Sretenović energetska menadžerka grada Kraljeva

O tome je na Okruglom stolu govorila Zorica Sretenović energetska menadžerka grada Kraljeva,navodeći  da su se, za zadnje tri godine utrostručila sredstva koja se izdvajau za te namene ,od strane države i grada,  da je po  trenutnom  javnom pozivu prispelo preko 170 prijava građana za različite mere unapređenja energetske efikasnosti njihovih objekata što je čak petostruko veći broj zaintersovanih nego pre tri godine.

Dragan Arsenijević i Vladimir Savić

O tome  da  su sve te aktivnosti  itekao značajne i za naše zdravlje govorio je Vladimir Savić,inženjer zaštite životne sredine koji se u Zavodu za javno zdravlje bavi merenjem kvaliteta vazduha.On je ponovio već poznatu činjenicu da 65% zagađivača vazduha iz Kraljeva dolazi iz sektora lokalne energetike (individualna ložišta i male kotlarnice u javnim objektima koji koriste fosilna goriva) ukazujući da je put do čistog vazduha u Kraljevu  dugoročan  i skup proces, koji može biti uspešan samo ako se obezbedi planski ,zajednički nastup svih sektor ka tom cilju.

Udruženje građana Novi Put iz Kraljeva jedno je od sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP), a sprovodi ga Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 369

Tagovi: , , , ,

Komentari su zatvoreni.