nedelja, 26. maj 2024.

Posts Tagged ‘BOŠ’

Planiranje razvoja energetike grada Kraljeva je posao koji ne trpi odlaganje!

Objavljeno: 25.04.2024. | autor: KV Novosti -on line

Nema odlaganja: Institucije lokalne samouprave ,Gradsko veće, pre svega, i Skupština grada Kraljeva treba ,bez odlaganja, da pristupe ispunjavanju svojih zakonskih obaveza  i da ,poštujući osnove i metodologiju Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i svoje obaveze  iz Zakona o energetici i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, počnu sa njihovom primenom usvajajući neophodna dokumenta iz  nadležnosti lokalne samouprave u sektoru energetike.

Sa javne debate – Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike

A da bi se to radilo neophodno je  da Gradsko veće,najpre, imenuje člana zaduženog za energetiku i time ispuni svoje obaveze iz Pravilnika o sistemu energetskog menadžmenta grada Kraljeva, koga je Veće usvojilo marta 2023.godine kao i da imenuje članove Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva koji ima ključnu ulogu u planiranju ciljeva godišnjih ušteda energenata na nivou grada.

Samo tako Kraljevo može učiniti efikasnijim  i delotvornijim  mere i aktivnosti koje već sprovodi unapređujući energetska svojstva javnih objekata i zgrada za kolektivno i individualno stanovanje sufinansirajući unapređenje njihovih energetskih svojstava.

Uvodničari i moderator Javne debate: Dragojlović,Lešević i Čolović(s leva na desno )

Kombinovane i koordinisane strategije smanjenja zagađenja vazduha i smanjenja ili uklanjanja emisija  ugljendioksida (CO2) i drugih gasova koji doprinose globalnom zagrevanju  deo  su jedinstvene klimatske politike i kao takve moraju  biti osnova planiranja razvoja energetike grada Kraljeva.

Kraljevo samo na taj način može dati očekivane doprinose u ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza Srbije  za dekarbonizaciju enegrtskog sektora i povećati učinke svoje borbe, koju već vodi , za čistiji vazduh u grada tokom grejne sezone.

Jedno od mogućih rešenja za oba problema je i veće korišćenje obnovljivih izvora energije u zagrevanju javnih objekata u zoni GUP-a  koji još uvek koriste različita fosilna goriva, posebno ona čijim sagorevanje se emituju visoke koncetracije supendovanih mikro čestica PM 10 i PM2,5.

Boris Čolović-Toplotne pumpe štede energiju i ne zagađuju okolinu !

Ta konverzija energenata u javnim objektima u cilju smanjenja zagađenja vazduha i dekarbonizacije  je važna kako za održivi razvoj lokalne zajednice tako i za njen obavezni doprinos u borbi protiv klimatskih promena.

Ovo su samo neki od stavova koji su se mogli čuti tokom Javne debate  na temu „Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike“  održane ,u sredu 24.aprila 2024.g u organizaciji udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ koje sprovodi projekat „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“.

Srđan Dragojlović- Dobri proračuni su osnova za odluku da li ili ne ugrađivati solarne panele na javni objekat

Uvodničari na skupu bili su Boris Boća Čolović koji je govorio o mogućnostima primene toplotnih pumpi u zagrevanju objekata i Srđan Digi Dragojlović koji je govorio o mogućnostima korišćenja solarne energije u javnim objektima.

Debatom je moderirao novinar Ljubiša Lešević, dopisnik Televizije Prva iz Kraljeva ,a politikolog Zoran Nikolić, predsednik Upravnog odbora Kraljevačkog razvojnog centra je upoznao učesnike debate sa ciljevima ,očekivanim rezultatima i aktivnostima projekta  koga ovo udruženje sprovodi u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji “ Beogradske otvorene škole.

Kad se na  nekom skupu nađu ljudi „naoružani“ dobrom namerom, znanjem, iskustvom, energijom i željom da tim „oružjem  brane svoju zajednicu“ od problema sa kojima se ona suočava onda je dobar rezultat unapred zagarantovan. U ovom slučaju to su predlozi kako unaprediti  stanje u lokalnoj energetici  zasnovani na argumentima i činjenicama.

Eto,tako je bilo u sredu ,u Kraljevu, na Javnoj debati „Mogućnosti dekarbonizacije  lokalne energetike “

Opštem lepom utisku uvodničari Čolović i Dragojlović doprineli su, ne samo svojim prezntacijama, nego i svojim odlukama da honarar predviđen za učešće na debati doniraju,Čolović udruženju invalida učesnika rata a Dragojlović udruženju osoba oštećenog sluha i  otežanog govora.

Na put ka velikim,opštim ciljevima kreće se iz malih ,lokalnih zajednica!

Objavljeno: 06.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

“Dokumenta poput Strategije i Akcioni planovi za smanjivanje  emisije gasova staklene bašte (green hause gases – GHG) nastaju kroz procese unutar  organizacija i foruma na globalnom i nacionalnom nivou.Ona  su slabo razumljva običnom građaninu, pa preti  realna opasnost da ostanu mrtvo slovo  na papriru bez preduzimanja konkretnih  mera i akcija  na lokalnom nivou,u malim lokalnim zajednicama” rekao je Ognjan Pantić asistent na projektima u programskoj oblasti Energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole , učestvujući  na Okruglom stolu koga je organizovalo udruženje Novi put iz Kraljeva.

Ognjan Pantić

I zaista se na skupovima poput ovoga ,na kome su predstavnici javnog,privrednog i civilnog sektora Kraljeva  razgovarali o važnost promene lokalne energetske politike sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha i ostvarenja ciljeva definisanih u Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom  planu (INEKP), čak i laik može uveriti u tačnost te konstatacije,

Sa Okruglog stola o dekarbonizacij održanog 5.12.u Kraljevu

INEKP kao dokument koga je država Srbija bila u obavezi da donese kao potpisnica Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan , čije usvajanje je u završnoj fazi, predviđa da  se ,do 2030 godine, dostigne cilj ,30% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora.

A da su tako postavljeni ciljevi i ostvarljivi treba bezbroj sprovedenih  akcija na lokalnom nivou ,poput onih sprovedenih ili  već započetih u Kraljevu, o kojima se govorilo na Okruglom stolu organizovanom u okviru projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju.

Milun Jovanović, Jovan Nešović i Ognjan Pantić

Prisutni su bili u prilici da od  magistra Jovana Nešovića čuju da su dva projekta  udruženja “Novi Put” (Agens i Elipsa) prošla, a jedna (Radijator) se nalazi u završnoj fazi ocenjivanja i selekcije za podršku međunarodnih organizacija i institucija za  njihovo sufinansiranje. Inovativna rešenja primene obnovljivih izvora energije ,koja uvažavaju  sektorske specifičnosti, zajednički su imenitelj ovih projekat čija će realizacija doprineti značajnom smanjenju emisije gasova staklene bašte od strane ova tri subjekta.

I grad Kraljevo sprovodeći mere energetske sanacije javnih objekata , sufinansirajući,u saradnji sa resornim ministarstvom, energetsku sanaciju individualnih kuća i zgrada za kolektivno stanovanje daje doprinos ostvarivanu ciljeva o dekarbonizaciji Srbije.

Zorica Sretenović energetska menadžerka grada Kraljeva

O tome je na Okruglom stolu govorila Zorica Sretenović energetska menadžerka grada Kraljeva,navodeći  da su se, za zadnje tri godine utrostručila sredstva koja se izdvajau za te namene ,od strane države i grada,  da je po  trenutnom  javnom pozivu prispelo preko 170 prijava građana za različite mere unapređenja energetske efikasnosti njihovih objekata što je čak petostruko veći broj zaintersovanih nego pre tri godine.

Dragan Arsenijević i Vladimir Savić

O tome  da  su sve te aktivnosti  itekao značajne i za naše zdravlje govorio je Vladimir Savić,inženjer zaštite životne sredine koji se u Zavodu za javno zdravlje bavi merenjem kvaliteta vazduha.On je ponovio već poznatu činjenicu da 65% zagađivača vazduha iz Kraljeva dolazi iz sektora lokalne energetike (individualna ložišta i male kotlarnice u javnim objektima koji koriste fosilna goriva) ukazujući da je put do čistog vazduha u Kraljevu  dugoročan  i skup proces, koji može biti uspešan samo ako se obezbedi planski ,zajednički nastup svih sektor ka tom cilju.

Udruženje građana Novi Put iz Kraljeva jedno je od sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP), a sprovodi ga Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.