nedelja, 26. maj 2024.

Otvorena je reprezentativna izložba radova biviših i sadašnjih učenika Umetničke škole u Kraljevu

Objavljeno: 26.04.2024. | autor: KV Novosti -on line

Povodom jubileja ,dve decenije postojanja i rada Umetničke škole u Kraljevu večeras je,u Narodnom muzeju Kraljeva orvorena reprezentativna izložba radova biviših i sadašnjih učenika Umetničke škole u Kraljevu.

Izložba je koncipirana tako da su  svojim radovima zastupljeni bivši učenici Umetničke škole u Kraljevu iz različitih generacija, radovi učenika  koji trenutno pohađaju nastavu kao i fotodokumentarni  materijal o radu škole tokom dve decenije.

Suština izložbenog koncepta je i prepoznavanje mladih savremenih umetnika kroz čije radove se sagledavaju i potvrđuju rezultati rada škole ostvareni tokom perioda od dve decenije. Umetnička škola Kraljevo, ne samo da je školovala buduće umetnike, već je i svojim profesionalnim kadrom obogatila umetničku scenu našeg grada.

Odabirom Narodnog muzeja u Kraljevu za organizatora ove izložbe želeo se ukazati  i na 150 godina dugu tradiciju Narodnog muzeja u Kraljevu kao mesta u kome se odvijaju značajni kuturno-prosvetni procesi koji svojim sadržajim i akterima neretko nadilaze okvire lokalne ustanove kulture.

I ova izložba radova učenika Umetničke škole u Kraljevu bez sumnje spada u događaj takve vrste koji sadržajem i akterima nadilazi lokalne granice za šta su pre svega zaslužni zastupljeni umetnici iz reda bivših učenika,koji svojim radovima, kroz različite pristupe, poetike i prakse iskazane jezikom savremene umetnosti, po temi, problematici, kvalitetu, načinu realizacije i značaju prevazilaze lokalne a zašto ne reći i nacionalne okvire.

Umetnička škola u Kraljevu je otvorena 2004.godine  zahvaljujući zalaganju pojedinaca iz sfere politike, obrazovanja i kulture koji su radili u prilog otvaranju specijalizovane, pedagoške ustanove za obrazovanje u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, u izmenjenim društveno-političkim i kulturnim prilikama početkom dvehiljaditih.

Škola je tada,pored škole u Nišu, bila druga ustanova te vrste  južno od Beograda  a njenim radom uspešno je rukovodio ,bez malo  čitave dve decenije ugledni likovni umetnik, akademski slikar Velimir Zelenović, koga je odnedavno na tom mestu zamenila agilna profesorka Aleksandra Popović koja je svojevremeno, osmišljavjući i organizujući brojne nove kulturne manifestacije,ostavila trajan beleg u kulturi grada rukovodeći Kulturnim cenrom Ribnica.

Ovakvu reprezentativnu izlobu prati i dobar katalog za šta zasluge pripadaju timu koji ga je priredio  a koga je predvodila Nadica Lišanin ,autorka izložbe i urednica kataloga.

Kolektiv Umetničke škole u Kraljevu školske 2023/24

Pomenimo na samom kraju i Stručno veće Umetničke škole u Kraljevu koje je sarađivalo sa autorom u pripremi izložbe i na taj način doprinelo dobrom konceptu ilzožbe koja će ,sigurno je, privući pažnju brojne publike u narednim danima, sve do 21.maja kada se izložba zatvara.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 231

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.