četvrtak, 18. jul 2024.

Program kontrole kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu bez jasnih indikatora planiranih mera !

Objavljeno: 01.06.2022. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je ,u petak 27.maja, na svojoj 78-oj sedici, usvojilo  Program kontrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu, obezbedivši predhodno, u skladu sa propisima, neophodnu saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na taj dokument.

To je bio povod da se ,za kraći komentar usvojenog dokumenta a i drugih javnih politika grada u vezi sa kvalitetom vazduha , obratimo magistru tehničkih nauka Jovanu Nešoviću, koji se , zajedno sa svojim saradnicima iz Udruženje građana Kraljevački razvojni centar, treću godinu za redom, bavi raznim aspektima problema kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Poražavajući rezultati kvaliteta vazduha u Kraljevu za prva III meseca u 2022.godini

Oni to rade zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart, kroz projekat “Zeleni inkubator” koga sprovodi Beogradska otvorena škola pružajući mentorsku i finansijsku podršku lokalnim organizacijama širom Srbije da rade na unapređenju javnih politika u svojim zajednicama.

 “Pre nego što odgovorim na to vaše pitanje želim , javnosti radi da istaknem da se, u Kraljevačkom razvojnom centru, bavimo  problematikom kvaliteta vazduha kroz zajednički rad i saradnju sa predstavnicima Gradske uprave grada Kraljeva kao i kroz saradnju sa predstavnicima privrednog, obrazovnog, civilnog i medijskog sektora i ,naravno, sa građanima koji sve više, iz godine u godinu, bivaju svesni činjenice da ne udišemo zdrav vazduh u gradu tokom grejne sezone”.

I vi ste izveštavali o tome da smo ,prošle godine, bili jedini predstavnici civilnog društva koji su se pojavili na Javnoj sednici za građane i organizacije predlagače izmena nacrta lokalnog budžeta, kada smo predložili da grad izdvoji sredstva i automatizovanu mernu stanicu ili automatizovani analizator koji će biti postavljen u postojeću mernu stanicu sa pripadajućim softverom. Ovo bi omogućiti da u svakom trenutku građani Kraljeva znaju kakav vazduh udišu  i shodno tome preduzmu određene mere u cilju zaštite zdravlja kada je vazduh zagađen ili jako zagađen.

Sa predstavljanja novog projekta o kvalitetu vazduha Kraljevačkog razvojnog centra

Nedavno smo, upoznali,  predstavnike različitih sektora lokalne zajednice, sa ciljevima i aktivnostima našeg projekta „Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“, koga ćemo, sprovesti do kraja oktobra 2022.godine, opet  zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart.

Na tom Uvodnom sastanku bilo je reči i o  dokumentu koga je ,prošle sedmice, usvojilo Gradsko veće. Do duše,u tom trenutku, Program kntrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu je bio tek predlog jer se čekala zakonom predviđena saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. No, koliko sada vidim nije bilo izmena u odnosu na ovaj usvojeni dokument.

I tada smo, predstavnicima Gradske uprave ukazali na neke naše primedbe-predloge za izmenu javnih politika pa evo prilike da ih  ponovim u ovom razgovoru.

Želim ,po ko zna koji put,da istaknem da Kraljevo,na žalost, još uvek nema jedan važa dokument koji se zove Plan kvaliteta vaduha i koji je ,u nekom smislu krovni dokument lokalnih javnih politika u ovoj oblasti, a ujedno je i zakonska obaveza grada. Koliko znam, taj dokument sa određenim izmenama koje je tražilo Ministarstvo, ponovo je poslat na saglasnost resornog Ministarstva.

Promenama do kvalitetnijeg vazduha i u Kraljevu !

Moram dodati da nije bilo javne rasprave na dorađeni dokument, tako da svi oni koji su imali neke primdbe nisu imali mogućnosti da to urade. U delu dokumenta u kome se predlažu mere i aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu (Akcioni plan) u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha nisu uvršteni indikatori koji prate svaku aktivnost što je jako važno i nema ni definisanih sredstava koja su potrebna da bi se neka aktivnost ili projekat sproveli. Činimi se da će i ovo biti jedan u nizu dokumenata sa ciljem da se zadovolji forma, a suština kako,što je pre moguće, doći do poboljšanja kvaliteta  neće se ostvariti” zaključio je Nešović.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 682

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.