Monday, 27. March 2023.

Posts Tagged ‘kvalitet vazduha’

Moje pleme snom mrtvijem spava….

Objavljeno: 25.02.2023. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je ,za zadnjih sedam dana, imalo  kvalitet vazduha , u dva navrata,kao svoju temu!

17.februara 2023.godine  razmatralo je , i usvojilo, Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva  u 2022.godini, a 24.februara 2023. godine je usvojen  mesečni Izveštaj o praćenju kvaliteta vazduha za januar 2023.godine.

Rezultati merenja PM 10 i PM 2,5 na teritoriji grada Kraljeva u 2022.godini

Uprkos krajnje zabrinjavajućim i alarmantnim podacima o izmerenim vrednostima  čestica PM 2,5 i PM 10 u vazduhu u gradskoj zoni , saopštenim u oba dokumenta čiji je autor Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Izveštaji su , sudeći prema zvaničnim izveštajima dostavljenim medijima  a i informacijama dobijenim od nekih većnika,usvojeni u gromoglasnoj tišini. Bez jedne reči !

A u usvojenim dokumentima  zapisano  je da su ,u Kraljevu 2022 godine,  granične dnevne vrenosti suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5 čak 112 dana prelazile dozvoljenu dnevnu i tolerantnu vrednost od 50  μg/m3 (mikrograma po kubnom metru).To je ,piše u istom godišnjem Izveštaju 24 dana više nego u 2021.godini!

Na žalost ,trend  je, uprkos blagoj zimi što podrazumeva i manje trošenja energenata, nastavljen i u 2023.godini.Tako je u januaru 2023.g. zabeleženo 12 dana sa  prekoračenim graničnim dnevnim vrednostima suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5.Rekor je ostvaren 2.januara 2023.g. sa izmerenih 261,41 μg/m3 (mikrograma po kubnom metru). Da li ,možda, treba da se tešimo da je to još uvek daleko od neslavnog rekorda ostvarenog 26.januara 2020.godine kada je zabeleženo rekordnih 367 μg/m3 ?

Ove,nevidljive čestice koje sadrže  mešavinu čvrstih čestica dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena,  nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije  zaslužne su za bolesti sistema za disanje i doprinose visokoj stopi opšteg mortalitea u Kraljevu.

Za pravo se valja (iz)boriti!

Kako drugačije tumačiti i povezivati podatke i činjenice da je stopa  opšteg mortaliteta u Kraljevu,u 2021.godini,  bila 18,03%  što se  smatra se visokom ukoliko je njena vrednost iznad 12%.

Zagađeni vazduh svakako  doprinosi da  kao razlog posete lekaru kod predškolske dece dominiraju bolesti sistema za disanje 62,05% i stopom od 2019,14 na 1000 predškolske dece.

 Slično je i kod školske populacije (7do 18 godina) u kojoj su  bolesti sistema za disanje najčešće dijagnostikovana oboljenja sa 49,23% učešća u ukupnom morbiditetu i stopom od 1067.57 /1000.

Greh je reći da se u Kraljevu ne preduzima baš ništa da bi se ovaj problem rešio. Preduzimaju se, i iz javnih prihoda finansiraju, određene, pojedinačne, mere (monitoring kvaliteta vazduha, jačanje energetskih svojstava stambenih zgrada, skromno ozeljenjavanje ionako skromnih zelenih površina u gradskom jezgru…)

Činjenica je da su   preduzete  mere u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu,najvećim delom,  idukovana sa strane,normama državni organa ili političkim akcijama sa nacionalnog nivoa,i  da ne  postoji ni jedna,autohtona, mera inicirana na lokalnom nivou.

 Za ovu tvrdnju dovoljno je uporediti izdvajanja  sredstava iz lokalnog budžeta  za unapređenje kvaliteta vazduha koja su  izdvojena nezavisno od sredstava doniranih sa nacionalnog nivoa.

Upravljači gradskim budžetom  ne vide,ili ne znaju da vide, da je, recimo, ostvarivanje uštede od 7,5 miliona dinara, ili samo 5 % od  planiranih sredstava u 2023.godini za, troškove električne energije javne rasvete i zgrade organa gradske uprave,dovoljno da se ,samo u jednoj godini , nabavi  uređaj za kvalitetniji monitorin vazduha i zamene bar tri-četri,kotla u javnim objektima koji troše lož ulje (objekat Kulturnog centra u Ribnici, Specijala škola Ivo Lola Ribar u Dositejevoj…)

 Uz to  i dalje izostaje ono ključno, a to je multidisciplinarno i multisektorsko postupanje svih faktora u lokalnoj zajednici u skladu sa krovnim, validnim dokumentom , lokalnih javnih politika u oblasti kvaliteta vazduha koji se zove Plan kvaliteta vazduha, čije je usvajanje obaveza po Zakonu o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 – dr. zakon)

Do duše na ovom dokumentu se radi: februara 2020.godine urađen je prvi Nacrt ,na koji resorno Ministarstvo zaštite životne sredine nije dalo saglasnost.

Tokom 2022 godine ,lokalnoj samoupravi je dostavljen novi tekst Nacrta ovog dokumenta a u periodu od 24.10.2022. godine do 24.11.2022. godine održana je Javna rasprava  o Nacrtu plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva za period od 2022. do 2027. godine .

Na dokumentu se ,verovatno, još uvek radi sudeći na osnovu informacije  iz Pograma za korišćenje sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva u 2023. godini u kome ,između ostalog ,u tačci 6. piše da je planirano još ,dodatnih 200.000 dinara za izradu ovog Plana.

U istom dokumentu ,pod tačkom 3. piše da su planirana sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za kupovinu dodatnog uređaja za merenje kvaliteta vazduha. Uređaja čija je kupovina obećana od strane gradonačelnika još u decembru 2021.godine prilikom usvajanja budžeta a koji bi omogućio da se građani Kraljeva o stanju kvaliteta vazduha obaveštavaju u realnom vremenu.

Kad se nešto (od)radi tek da se odradi…

Ovako  su ,građani, po još uvek  standardnoj proceduri,preko sajta grada i lokalnih medija koji su hteli da prenesu zakasnelu informaciju,dva dana posle sednice veća na kojoj je usvojen godišnji Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva  u 2022.godini ,obavešteni da je  vazduh 13. ;16. i 17. februara bio jako zagađen  a još šest dana u februaru ,do tog 17.februara, bio zagađen.

Teško je  razumeti ćutanje gradskih većnika  o  (ne) činjenju  lokalne samouprave  o tome kako da  reši ili  bar umanji problem koji značano doprinosi  problematičnom zdravstvenom stanju građana Kraljeva.

Još je teže ,uz sve “olakšavne okolnosti”, razumeti ćutanje i nezainteresovanost građana za ovaj gorući problem koji direktno ugrožava njihovo zdravlje.

Stoga nam se naziv pesme  velikog Petra Petrovića Njegoša u naslovu ovog teksta čini  savim prikladnim da oslika društvenu atmosferu u lokalnoj zajednici kada se govori o kvalitetu vazduha koga svakodnevno udišemo.

Ključni preduslov za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu   su promene u načinu planiranja i trošenja dela bužeta grada za energente

Objavljeno: 18.10.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zajedničko delovanje odgovornih u lokalnoj samoupravi i građana  Kraljeva,u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha zamenom kotlarnica koje koriste fosilna goriva   u javnim objektima u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada Kraljeva trebalo bi  graditi i na činjenicama utvrđenim analizama i   istraživanjima, koje su ishod aktivnosti projekta “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”.

.Ovo bi, u najkraćem, mogao biti rezime  Okruglog stola na temu “Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu и mere koje treba preduzimati za njegovo poboljšanje” održanog ,11.oktobra, u organizaciji udruženja građana  “Kraljevački  razvojni  centar”.

Urađene analize  kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, Plana kvaliteta vazduha i ocene   javnih politika vezanih za praćenje kvaliteta vazduha u gradu kao i analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (na području GUP-a grada Kraljeva) na kvalitet vazduha  su ključni argumenti za neophodne promene u ponašanju odgovornih u cilju unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu  tokom grejne sezone.

Ishod ovog razgovora u kome su aktivno učestvovali predstavnici grada ,Gradske uprave, Regionalne privredne komore za Raški i Moravički okrug, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo  kao i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su aktivne u oblasti zaštite životne sredine jesu Zaključci sa kojima će Kraljevački razvojni centar upoznati na Javnom slušanju, planiranom za kraj oktobra, i reprezente zainteresovanih javnosti.

Tako je ,u Zaključcima ,između ostalog ,formulisan  predlog  lokalnoj samoupravi da, u cilju unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, privede do kraja 2022. godine, sve aktivnosti započete u vezi nabavke automatizovane merne stanice za merenje suspendovanih čestica PM 2,5 i PM10.

Predloženo je,  da se u Školi za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar zameni kotao na ugalj i drva sa  utroškom toplotne energije u izrazitoj nesrazmeri sa  površinom koju zagreva, a da to bude prioritet iskazan  u fazi predlaganja i usvajanja  Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023.g. .

Zaključci,ali i sva druga  dokumenta koja su ishod već sprovedenih aktivnosti na projektu “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”, su  dostupna zainteresovanoj javnost na sajtu Kraljevačkog razvojnog centra  a možete im pristupiti putem ovog LINKA

Tek posle Javnog slušanja biće formulisani konačni Predlozi mera za donosioce odluka u lokalnoj samoupravi čije sprovođenje bi trebalo da dopinese  unapređenju kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Održani Okrugli sto je nastavak projektnih aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje zajedničkog delovanja donosilaca odluka ,građana I drugih činilaca na lokalnom nivou u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone zamenom toplotnih izvora (kotlarnica) u javnim objektima koji koriste fosilna goriva sa visokom emisijom štetnih gasova.

Preuzeto sa portala EKOVIZIJE

Program kontrole kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu bez jasnih indikatora planiranih mera !

Objavljeno: 01.06.2022. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je ,u petak 27.maja, na svojoj 78-oj sedici, usvojilo  Program kontrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu, obezbedivši predhodno, u skladu sa propisima, neophodnu saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na taj dokument.

To je bio povod da se ,za kraći komentar usvojenog dokumenta a i drugih javnih politika grada u vezi sa kvalitetom vazduha , obratimo magistru tehničkih nauka Jovanu Nešoviću, koji se , zajedno sa svojim saradnicima iz Udruženje građana Kraljevački razvojni centar, treću godinu za redom, bavi raznim aspektima problema kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Poražavajući rezultati kvaliteta vazduha u Kraljevu za prva III meseca u 2022.godini

Oni to rade zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart, kroz projekat “Zeleni inkubator” koga sprovodi Beogradska otvorena škola pružajući mentorsku i finansijsku podršku lokalnim organizacijama širom Srbije da rade na unapređenju javnih politika u svojim zajednicama.

 “Pre nego što odgovorim na to vaše pitanje želim , javnosti radi da istaknem da se, u Kraljevačkom razvojnom centru, bavimo  problematikom kvaliteta vazduha kroz zajednički rad i saradnju sa predstavnicima Gradske uprave grada Kraljeva kao i kroz saradnju sa predstavnicima privrednog, obrazovnog, civilnog i medijskog sektora i ,naravno, sa građanima koji sve više, iz godine u godinu, bivaju svesni činjenice da ne udišemo zdrav vazduh u gradu tokom grejne sezone”.

I vi ste izveštavali o tome da smo ,prošle godine, bili jedini predstavnici civilnog društva koji su se pojavili na Javnoj sednici za građane i organizacije predlagače izmena nacrta lokalnog budžeta, kada smo predložili da grad izdvoji sredstva i automatizovanu mernu stanicu ili automatizovani analizator koji će biti postavljen u postojeću mernu stanicu sa pripadajućim softverom. Ovo bi omogućiti da u svakom trenutku građani Kraljeva znaju kakav vazduh udišu  i shodno tome preduzmu određene mere u cilju zaštite zdravlja kada je vazduh zagađen ili jako zagađen.

Sa predstavljanja novog projekta o kvalitetu vazduha Kraljevačkog razvojnog centra

Nedavno smo, upoznali,  predstavnike različitih sektora lokalne zajednice, sa ciljevima i aktivnostima našeg projekta „Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“, koga ćemo, sprovesti do kraja oktobra 2022.godine, opet  zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart.

Na tom Uvodnom sastanku bilo je reči i o  dokumentu koga je ,prošle sedmice, usvojilo Gradsko veće. Do duše,u tom trenutku, Program kntrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu je bio tek predlog jer se čekala zakonom predviđena saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. No, koliko sada vidim nije bilo izmena u odnosu na ovaj usvojeni dokument.

I tada smo, predstavnicima Gradske uprave ukazali na neke naše primedbe-predloge za izmenu javnih politika pa evo prilike da ih  ponovim u ovom razgovoru.

Želim ,po ko zna koji put,da istaknem da Kraljevo,na žalost, još uvek nema jedan važa dokument koji se zove Plan kvaliteta vaduha i koji je ,u nekom smislu krovni dokument lokalnih javnih politika u ovoj oblasti, a ujedno je i zakonska obaveza grada. Koliko znam, taj dokument sa određenim izmenama koje je tražilo Ministarstvo, ponovo je poslat na saglasnost resornog Ministarstva.

Promenama do kvalitetnijeg vazduha i u Kraljevu !

Moram dodati da nije bilo javne rasprave na dorađeni dokument, tako da svi oni koji su imali neke primdbe nisu imali mogućnosti da to urade. U delu dokumenta u kome se predlažu mere i aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu (Akcioni plan) u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha nisu uvršteni indikatori koji prate svaku aktivnost što je jako važno i nema ni definisanih sredstava koja su potrebna da bi se neka aktivnost ili projekat sproveli. Činimi se da će i ovo biti jedan u nizu dokumenata sa ciljem da se zadovolji forma, a suština kako,što je pre moguće, doći do poboljšanja kvaliteta  neće se ostvariti” zaključio je Nešović.

Kad izostaje dijalog , izostaju i rešenja !

Objavljeno: 19.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , pored drugih tačaka dnevnog reda , Gradsko veće grada Kraljeva razmatralo i usvojilo Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva u 2018 godini.Ovaj dokument je sačinio Zavod za javno zdravlje Kraljevo , referentna ustanova nadležna za sve aspekte javnog zdravlja na teritoriji Raškog upravnog okruga.

Zavod za javno zdravlje , tačnije njegov Centar za higijenu i humanitarnu ekologiju sprovodi ,tokom godine , kontinuirano merenje kvaliteta vazduha u gradu na 9 lokacija . Sumpor dioksid i indeksi crne čađi mereni su na 4 merna mesta ,azot –dioksid na 1 mestu , masena koncentacija suspendovanih PM 10 i PM2,5 čestica i teških metala na 1 mernom mestu , a ukupne taložne materije, pH pepeo i sagorljive materije i niz drugih hemiskih elemenata i jedinjena merene su na 8 mernih mesta , ali po dinamici kontinuiranog  merenja jedan put u mesecu . Sve ovo sprovodi se po metodologijam definisanim brojnim propisima ranga zakonskih i podzakonskih akata uz apsolutnu primenu verifikovanih naučnih metoda i sa opremom specijalizovanom za tu vrstu merenja.

Rezultati tako sprovedene kontrole vazduha u gradu Kraljevu tokom 2018 godine , već je poznato, zabrinjavajući su .Kao najčešći elementi sa parametima iznad dozvoljenih  u vazduhu u Kraljevu tokom 2018 izdvajaju se čađ i čestice PM10 i PM 2,5 čiji su efekti po zdvalje ljudi akutni i hronični .Njihova  koncetracija sa vrednostima iznad dozvoljenih u 2018 godini bila je tokom 105 dana sa različitim ,uvećanim , nivom vrednosti. Pojedinih dana , do  čak četri puta iznad  dozvoljenih! Nekoliko članova Zakona o zaštiti vazduha reguliše obaveze lokalne samouprave oko obaveštavanja javnosti o koncentracijama štetnih materija u vazduhu sa predlogom preventivnog ponašanja građana u takvim situacijama . Iako se o izveštavanju javnosti može , i treba razgovarati , ovoga puta pozabavićemo se drugim aspektima  Izveštaja o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva u 2018 godini.

I ovaj dokument je potvrdio da se Kraljevo godinama unazad suočava sa problemom zagađenosti vazduha na teritoriji grada ali da ova tema ,iako , po nama , zaslužuje najveći prioritet u aktivnostima lokalne samouprave to kao ,uostalom, i druge teme iz oblasti zaštite životne sredine ,očigledno nije. Na to ukazuje  nekoliko činjenica koje potvrđuju ovu tezu. Krenimo redom: Komisija  za zaštitu životne sredine   Skupštine grada Kraljeva,koja inače, nije kompletiranog sastava još od konstitutivne sednice ovog saziva nije ,bar dok ovo pišemo, razmotrila ovaj Izveštaj. To nisu učinila ni druga ,savetodavna radna tela u lokalnoj samoupravi koja bi to trebalo da čine, poput Saveta za zaštitu životne sredine Gradskog veća i Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva. Ni nadležni organ javne uprave , Odsek za zaštitu životne sredine , nije danas, na sednici Gradskog veća imao  svoje viđenje razmatranog i usvojenog Izveštaja, posebno u onom njegovom delu koji daje određeni predlog mera  za smanjivanje zagađenja vazduha. A da ne govorimo o tome da je razmatranje  Izveštaja, kada je u pitanju civilni sektor grada Kraljeva  prepušteno njegovoj  ,pojedinačnoj zainteresovanosti, samoinicijativi i samoorganizovanju. A o građanima i njihovom (pred)znanju o ovom problemu  da ,za sada, i ne govorimo . Ovo nam daje za pravo da zaključimo da je komunikacija , kako interna tako i eksterna , između aktera u oblasti zaštite životne sredine na nivou grada Kraljeva , sporadična ,neplanska i neosmišljena.

Zbog toga  , ali i zbog svoje negativne konotacije koja nije baš prijemčiva i upotrebljiva za , od strane funkcionera lokalne samouprave  željenu komunikaciju sa građanima ,  problem kvaliteta vazduha i uopšte životne sredine u gradu Kraljevu , kao lokalnoj samoupravi , ostaje „van radara“ ključnih političkih tema .A dok nema  rasprave i dijaloga , ne može biti ni efikasnihih  ,mogućih  rešenja za bilo koji problem u oblasti , kako to nedavno  reče resorni ministar , „odbrane životne sredine “.

Pansion i Dresura Pasa Alabai Don Markon – Kraljevo

Стране

Стране