četvrtak, 18. jul 2024.

Predlog budžeta grada Kraljeva za 2022.godinu na jutarnjoj Javnoj sednici

Objavljeno: 15.12.2021. | autor: KV Novosti -on line

 Ukoliko vas interesuje šta se planira Budžetom grada Kraljeva za 2022.godinu,i ako ste ranoranioci,onda bi ste trebali sutra ujutu ,u 7 sati, da budete  na zakazanoj Javnoj sednici za građane i organizacije predlagače izmena budžeta,  koja će se održati u Svečanoj Sali skupštine grada kojom se završava sedmodnevna Javna rasprava o ovom važnom dokumentu lokalne samouprave.

Javna sednica pred praznom salom ,decembar 2019

Predlagači budžeta grada Kraljeva teško se odriču starih navika u koncipiranju ovog važnog dokumenta koji predstavlja osnovu za sve aktivnosti u javnom sektoru ali bi trebalo  da bude i alat kojim donosioci odluka na lokalnom nivou utiču na ukupan ekonomski  društveni razvoj grada.

Iako su im neki trendovi,sudeći po završnim računima predhodna četri budžeta, a tu pre svega mislimo na konstantni rast budžetskih prihoda po osnovu poreza na zarade, manje više poznati, što bi trebalo da ih ohrabri na jasnije i preciznije iskazivanje rashoda u skladu sa uniformnom programskom stuktruom budžeta to je,i ove godine izostalo.

Da budemo sasvim određeni,Predlog budžeta grada Kraljeva je sačinjen po Uputstvu ministarstva finasija i ima  zadovoljenu  formu uniformne  programske strukture ali još uvek je to daleko od suštine Programskog budžetiranja .

U njemu je,još uvek je nejasna funkcionalna  veza između  sredstava raspoređenih po propisanim programskim aktivnostima  i svrhe koja se želi ostvariti budžetskim programom.

Jeste da bi budžet bio glomazniji ako bi mu se pridodale i planirane mere i sa navedenim,planiranim, iznosima pojedinačno za svaku od propisanih aktivnosti ali tek takav pristup bi obezbedio svrhu i suštinu obaveznog programskog budžetiranja.

Ovako je jako teško dobiti odgovor na  pitanje da li je ta i ta mera za recimo aktivnost praćenje kvaliteta  elemenata životne sredine u  budžetskom Programu 6-Zaštita životne sredine predviđena ili nije.

Detalj iz Predloga budžeta grada Kraljeva za 2022.g.

Ako čitate Predlog budžeta grada za 2022.godinu. u delu gde su definisani rashodi,kroz 17  budžetskih programa, u Programu 6 –Zaštita životne sredine, na poziciji 0002-praćenje kvaliteta  elemenata životne sredine a vazduh je itekako element živote sredine onda,recimo, možete pogrešno zaključiti  da se u Kraljevu ne meri kvalitet vazduha.

Opšte je poznato, kod ovog primera, da se  prati kvalitet tog elementa životne sredine ali sada dolazimo do onog suštinskog pitanja koja je svrha te aktivnosti i tako utrošenih javnih prihoda..

Na stranu ,za trenutak, nesporna činjenica da se merenje kvaliteta vazduha radi naučno verifikovanim metodama i da to radi relevantna i ovlašćena institucija kao što je naš Zavod za javno zdravlje Kraljevo, ali ostaje pitanje suštine svrhe-koristi te aktivnosti po građane kada oni te rezultate  ,zbog vrste opreme i metode merenja,ne mogu dobiti onda kad im oni najviše trebaju a to je kada je vazduh zagađen!

Zato ostaje da vidimo kakava će biti reakcija nadležnih,u ovom slučaju to su odbornici Skupštine grada Kraljeva,na predlog  “Kraljevačkog razvojnog centra” ,jednog od retkih udruženja građana koje godinama unazad insitira na drugačijem odnosu prema životnoj sredini, koji se najpre mora manifestovati kroz bolju komunikaciju svih relevantnih sektora u našoj zajednici kao što su to javni, civilni, obrazovni, privredni, zdravstveni i medijski sektor.

I da završimo sa još malo podataka:

Gradski budžet ,prema Predlogu u 2022. godini iznosi 4.289.917.110 dinara ili 36,35 miliona evra po trenutno važećem kursu. Rashodi u 2022. godini  su planirani u iznosu od 4.871.244.379,17 ili 41,28 milona evra te je planiran budžetski deficit od 581.327.269,17 dinara.

I kao što smo ,na početku već rekli kod  planiranih prihoda malo toga novog ne računajući stavku  neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina u iznosu 581.229.269,17 koja je za 98 000 dinara manja od planiranog deficita.

Indikativan podatak  koji ukazuje na problematično upravljanje budžetom u kontekstu činjenice da glavna prihodna stavka u budžetu ,Porez na zarade,zadnje četri godine raste ,u proseku za oko 10 % .

2018 godine Porez na zarade je naplaćen  u iznosu od 1.238.838.944,66 dinar,2019.godine je po ovom osnovu naplaćeno 1.362.877.062,51 dinara,2020.godine je naplaćeno 1.592.478.653,83 dinara, u 2021.godini  je ,izmenama budžeta u junu, predviđeno 1.930.000.000 dinara a Predlogom budžeta za 2022.godinu je planiran na 2.019.000.000 dinara ili sa čak 47,06 % učešća u ukupnom budžetu.

I dok se ovakav rast prihoda Poreza na zarade obilato koristi u političko propagandne svrhe u senci ostaje nefukcionalno i neodogovrno upravljanje prirodnim resursima u javnoj svojini na teritoriji grad  Kraljeva, o čemu rečito govore podaci o naplati  nekih neporeskih prihoda kao što su to recimo naknade koje se nalaze na poziciji Prihoda od imovine koji su planirani sa ,za veličinu teritorije  grada,broja i vrsta prirodnih i drugih resursa u javnoj svojini.  planiranih na preskromnih  42.360.000 dinara ili manje od 1% ukupnih prihoda budžeta.

E sad, sve ovo poštovani čitaoci ,posmatrajte ,ako imate volje, i u kontekstu globalne  ekonomske i energetske krize,koja je već počela i sami izvedite zaključke.

Mi se opredeljujemo da podržimo Predlog/zahtev lokalnoj samoupravi upućen od strane  UG “Kraljevački razvojni centar” ,da grad izdvoji sredstva i za potrebe Zavoda za javno zdravlje nabavi automatizovanu mernu stanicu sa pripadajućim softverom koji će nam omogućiti da u svakom ternutku znamo kakav vazduh udišemo.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 1132

Komentari su zatvoreni.