Monday, 27. March 2023.

Moje pleme snom mrtvijem spava….

Objavljeno: 25.02.2023. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je ,za zadnjih sedam dana, imalo  kvalitet vazduha , u dva navrata,kao svoju temu!

17.februara 2023.godine  razmatralo je , i usvojilo, Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva  u 2022.godini, a 24.februara 2023. godine je usvojen  mesečni Izveštaj o praćenju kvaliteta vazduha za januar 2023.godine.

Rezultati merenja PM 10 i PM 2,5 na teritoriji grada Kraljeva u 2022.godini

Uprkos krajnje zabrinjavajućim i alarmantnim podacima o izmerenim vrednostima  čestica PM 2,5 i PM 10 u vazduhu u gradskoj zoni , saopštenim u oba dokumenta čiji je autor Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Izveštaji su , sudeći prema zvaničnim izveštajima dostavljenim medijima  a i informacijama dobijenim od nekih većnika,usvojeni u gromoglasnoj tišini. Bez jedne reči !

A u usvojenim dokumentima  zapisano  je da su ,u Kraljevu 2022 godine,  granične dnevne vrenosti suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5 čak 112 dana prelazile dozvoljenu dnevnu i tolerantnu vrednost od 50  μg/m3 (mikrograma po kubnom metru).To je ,piše u istom godišnjem Izveštaju 24 dana više nego u 2021.godini!

Na žalost ,trend  je, uprkos blagoj zimi što podrazumeva i manje trošenja energenata, nastavljen i u 2023.godini.Tako je u januaru 2023.g. zabeleženo 12 dana sa  prekoračenim graničnim dnevnim vrednostima suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5.Rekor je ostvaren 2.januara 2023.g. sa izmerenih 261,41 μg/m3 (mikrograma po kubnom metru). Da li ,možda, treba da se tešimo da je to još uvek daleko od neslavnog rekorda ostvarenog 26.januara 2020.godine kada je zabeleženo rekordnih 367 μg/m3 ?

Ove,nevidljive čestice koje sadrže  mešavinu čvrstih čestica dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena,  nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije  zaslužne su za bolesti sistema za disanje i doprinose visokoj stopi opšteg mortalitea u Kraljevu.

Za pravo se valja (iz)boriti!

Kako drugačije tumačiti i povezivati podatke i činjenice da je stopa  opšteg mortaliteta u Kraljevu,u 2021.godini,  bila 18,03%  što se  smatra se visokom ukoliko je njena vrednost iznad 12%.

Zagađeni vazduh svakako  doprinosi da  kao razlog posete lekaru kod predškolske dece dominiraju bolesti sistema za disanje 62,05% i stopom od 2019,14 na 1000 predškolske dece.

 Slično je i kod školske populacije (7do 18 godina) u kojoj su  bolesti sistema za disanje najčešće dijagnostikovana oboljenja sa 49,23% učešća u ukupnom morbiditetu i stopom od 1067.57 /1000.

Greh je reći da se u Kraljevu ne preduzima baš ništa da bi se ovaj problem rešio. Preduzimaju se, i iz javnih prihoda finansiraju, određene, pojedinačne, mere (monitoring kvaliteta vazduha, jačanje energetskih svojstava stambenih zgrada, skromno ozeljenjavanje ionako skromnih zelenih površina u gradskom jezgru…)

Činjenica je da su   preduzete  mere u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu,najvećim delom,  idukovana sa strane,normama državni organa ili političkim akcijama sa nacionalnog nivoa,i  da ne  postoji ni jedna,autohtona, mera inicirana na lokalnom nivou.

 Za ovu tvrdnju dovoljno je uporediti izdvajanja  sredstava iz lokalnog budžeta  za unapređenje kvaliteta vazduha koja su  izdvojena nezavisno od sredstava doniranih sa nacionalnog nivoa.

Upravljači gradskim budžetom  ne vide,ili ne znaju da vide, da je, recimo, ostvarivanje uštede od 7,5 miliona dinara, ili samo 5 % od  planiranih sredstava u 2023.godini za, troškove električne energije javne rasvete i zgrade organa gradske uprave,dovoljno da se ,samo u jednoj godini , nabavi  uređaj za kvalitetniji monitorin vazduha i zamene bar tri-četri,kotla u javnim objektima koji troše lož ulje (objekat Kulturnog centra u Ribnici, Specijala škola Ivo Lola Ribar u Dositejevoj…)

 Uz to  i dalje izostaje ono ključno, a to je multidisciplinarno i multisektorsko postupanje svih faktora u lokalnoj zajednici u skladu sa krovnim, validnim dokumentom , lokalnih javnih politika u oblasti kvaliteta vazduha koji se zove Plan kvaliteta vazduha, čije je usvajanje obaveza po Zakonu o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 – dr. zakon)

Do duše na ovom dokumentu se radi: februara 2020.godine urađen je prvi Nacrt ,na koji resorno Ministarstvo zaštite životne sredine nije dalo saglasnost.

Tokom 2022 godine ,lokalnoj samoupravi je dostavljen novi tekst Nacrta ovog dokumenta a u periodu od 24.10.2022. godine do 24.11.2022. godine održana je Javna rasprava  o Nacrtu plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva za period od 2022. do 2027. godine .

Na dokumentu se ,verovatno, još uvek radi sudeći na osnovu informacije  iz Pograma za korišćenje sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva u 2023. godini u kome ,između ostalog ,u tačci 6. piše da je planirano još ,dodatnih 200.000 dinara za izradu ovog Plana.

U istom dokumentu ,pod tačkom 3. piše da su planirana sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za kupovinu dodatnog uređaja za merenje kvaliteta vazduha. Uređaja čija je kupovina obećana od strane gradonačelnika još u decembru 2021.godine prilikom usvajanja budžeta a koji bi omogućio da se građani Kraljeva o stanju kvaliteta vazduha obaveštavaju u realnom vremenu.

Kad se nešto (od)radi tek da se odradi…

Ovako  su ,građani, po još uvek  standardnoj proceduri,preko sajta grada i lokalnih medija koji su hteli da prenesu zakasnelu informaciju,dva dana posle sednice veća na kojoj je usvojen godišnji Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva  u 2022.godini ,obavešteni da je  vazduh 13. ;16. i 17. februara bio jako zagađen  a još šest dana u februaru ,do tog 17.februara, bio zagađen.

Teško je  razumeti ćutanje gradskih većnika  o  (ne) činjenju  lokalne samouprave  o tome kako da  reši ili  bar umanji problem koji značano doprinosi  problematičnom zdravstvenom stanju građana Kraljeva.

Još je teže ,uz sve “olakšavne okolnosti”, razumeti ćutanje i nezainteresovanost građana za ovaj gorući problem koji direktno ugrožava njihovo zdravlje.

Stoga nam se naziv pesme  velikog Petra Petrovića Njegoša u naslovu ovog teksta čini  savim prikladnim da oslika društvenu atmosferu u lokalnoj zajednici kada se govori o kvalitetu vazduha koga svakodnevno udišemo.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 155

Tagovi: ,

Komentari su zatvoreni.

Pansion i Dresura Pasa Alabai Don Markon – Kraljevo

Стране

Стране