utorak, 16. april 2024.

Da li dva Pravilnika doneta u istom danu, na istoj sednici Gradskog veća, diskriminišu građane Kraljeva?

Objavljeno: 09.03.2024. | autor: KV Novosti -on line

Odluka Gradskog veća grada Kraljeva doneta  na VII sednici održanoj 8.marta da se raspiše Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Kraljeva u 2023. godini (Sic!) trebalo bi da ,zbog višedecenijskih problema grada Kraljeva sa zagađenjem vazduha tokom grejne sezone, bude dočekana sa apsloutnim odbravanjem opšte i stručne javnosti.

Jer, ko bi imao bilo kakav agrument protiv subvencionisanja zamene kotlova u individualnim domaćinstvima kako bi se  smanjilo  ispuštanje zagađujućih supstanci iz individualnih izvora u životnu sredinu, posebno u Kraljevu, gde je, prema nekim istraživanjima, njihov udeo u emitovanju po zdravlje vrlo opasnih  suspendovanih mikro čestica PM 10 i PM 2,5 čak do 60 procenata.

Sa VII sednice Gradsko veća -fotografija preuzeta sa sajta Grada Kraljeva

A o tome kavih je razmera ovaj problem u Kraljevu svedoče i reuzltati merenja u prva dva meseca , kada su maksimalno dozvoljene granične vrednosti ovih čestica prekoračene u janurau 19 dana , a u februrau ,uprkos tome što je bio najtopliji u zanjih stotinu godina , verovatno čak i više. Jer,samo 6.februara u 17 časova zabeležena je koncentarcija od  čak 302, 13 mikrograma suspendovanih  čestica PM 10. Šest puta veća od maksimalno dnevno dozvoljene koncentracije!

Rešenje koje će se ostvariti ovim Javnim konkursom izaziva ,na žalost, i niz nedoumica kojima je zajedničko to da se po ko zna koji put u praksi pokazuje da dokumenta lokalnih   javnih politika kreirana u uskom krugu stručnjaka iz gradske uprave i  iz pojedinih javnih preduzeća eventualno, imaju niz formalnih ali i suštinskih  manjkavosti.

Da krenemo od onih manje bitnih ,ali ne i nevažnih primedbi na ovu Odluku koja je doneta tačno posle godinu i jedna mesec od kada je Ministarstvo zaštite životne sredine,  8.2.2023 godine raspisalo svoj Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2023. godini i pozvalo lokalne samouprave da na nju učestvuju. Aprila prošle 2023.godine, zaključeni su i Ugovori sa lokalnim samoupravama, sa Kraljevom konkretno 26.4.2023 godine. Zatim je proteklo još četri  meseca dok Gradsko veće, u predhodnom sazivu, nije 17.8.2023 godine donelo Pravilnik o sprovođenju mera  smanjenja zagađenja vazduha u gradu Kraljevu poreklom iz individualnih ložišta u 2023.godini. A onda su se  eto, imala preča posla(i izbori) pa se  tek posle sedam meseci raspisuje javni konkurs  za 2023 godinu, da se,na ove mere,  utroši 8.927.400 dinara od čega je Ministarstvo zaštite životne sredine  obezbedilo 8.000.000 dinara još prošle godine. Uzgred, u Pravilniku usvojenom avgusta 2023.godine pominje se planirani iznos od 9.450.000 dinara,ali i pravo da se isti može korigovati što je, verovatno,urađeno  Aneksom ugovora između ministarstva i grada potpisanim 1.12.2023.godine.

Zaključak o dinamici postupanja organa gradske vlasti i  dela gradske uprave po ovom pitanju prepuštamo vama poštovani čitaoci portala.

Sa nedavnih međusektorskih razgovora o kvalitetu vazduha u gradu Kraljevu

Ali da pređemo na nešto što se, po mišljenju  civlilnog sektora grada Kraljeva ,onog njegovg dela koji se  bavi pitanjima zagađenja vazduha u Kraljevu,može smatrati suštnskom primedbom na ovaj proces primene pojedinačnih mera za smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih ložišta.

Već pominjani Pravilnik o sprovođenju mera  smanjenja zagađenja vazduha u gradu Kraljevu poreklom iz individualnih ložišta u 2023.godini (Sl.list grada Kraljeva br 26/2023) je u članu 2. predvideo da   „maksimalno učešće grada iznosi do 100% ukupne vrednosti sa PDV, koja vrednost je opredmećena kroz dodelu gasnog kotla krajnjem korisniku u vlasništvo (kondezacioni kotlovi snage 25kw i 32 kw)“

Javni konkurs od pre nekoliko dana je to samo prepisao i time otvorio niz pitanja koja se pre svega tiču moguće diskriminacije građana Kraljeva.

 Jer, prema Zakonu o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik RS, broj 52/2021) koji u članovima 7.i 8. govori o posrednoj diskriminaciji i povredi načela jednakih prava i obaveza  očigledno je da  se pogrešilo donošenjem rešenja iz člana 2. Pravilnik o sprovođenju mera  smanjenja zagađenja vazduha u gradu Kraljevu poreklom iz individualnih ložišta u 2023.godini.

Jednostavno rečeno, nekim građanima se kotao poklanja a drugi građani koji ,za istu stvar, konkurišu po drugom pravilniku (Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetske efikasnost za građana Srbije“) usvojenom na istoj sednici 17.8.2023 godine kotao moraju da ,bar delimično, plate.

Za primenu ovog drugog pravilnika  i njegove druge mere (unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem zamene postojećeg grejača prostora -kotao ili peć  efikasnijim) sredstva većim delo obezbeđuje Ministarstvo za rudarstvo i energetiku i grad Kraljevo.

Ako je problem isti, mere kao deo rešenja takođe, čemu različiti aršini u primeni takvih mera?  Zar se nije moglo sve to bolje i efikasnije iskoordinirati?

Ovako ostaje zebnja  da će se ionako spore procedure donošenja mera i aktivnosti kojima se borimo za  zdraviju životnu sredinu  dodatno otegnuti zbog mogućih pritužbi građana.

Milan Kojić,dip.inž.elektrotehnike

„Za nas iz civilnog sektora koji se ,godinama unazad, bavimo problemom kvaliteta vaduha u Kraljevu stvari su,bar što se tiče uzroka tog problema, manje više jasne, kaže  diplomirani elektro inženjer Milan Kojić iz udruženja „Kraljevački razvojni centar“ i dodaje : Neophodno je da što pre  integrišemo  raspoložive stručne resurse, iz svih sektora u gradu, i da se na organizovan i sistemski način ,uz puno poštovanja Zakona o planskom sistemu Republike Srbije pozabavimo javnim politikama grada u sektoru energetike u kome su najveći zagađivači vazduha koji nas u Kraljevu polako,ali sigurno,truje. Na potezu su institucije a mi iz civilnog sektor ćemo se rado odazvati svakom njihovom pozivu da zajednički rešavamo probleme kvaliteta  naše životne sredine“ dodao je Kojić odgovarajući na naše pitanje Kako su mogući ovi primeri dvostrukih aršina u primeni istovetnih mera usmerenih na smanjivanje zagađenja vazduha u Kraljevu?

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 258

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.