četvrtak, 18. jul 2024.

Ključni preduslov za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu   su promene u načinu planiranja i trošenja dela bužeta grada za energente

Objavljeno: 18.10.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zajedničko delovanje odgovornih u lokalnoj samoupravi i građana  Kraljeva,u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha zamenom kotlarnica koje koriste fosilna goriva   u javnim objektima u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada Kraljeva trebalo bi  graditi i na činjenicama utvrđenim analizama i   istraživanjima, koje su ishod aktivnosti projekta “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”.

.Ovo bi, u najkraćem, mogao biti rezime  Okruglog stola na temu “Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu и mere koje treba preduzimati za njegovo poboljšanje” održanog ,11.oktobra, u organizaciji udruženja građana  “Kraljevački  razvojni  centar”.

Urađene analize  kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, Plana kvaliteta vazduha i ocene   javnih politika vezanih za praćenje kvaliteta vazduha u gradu kao i analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (na području GUP-a grada Kraljeva) na kvalitet vazduha  su ključni argumenti za neophodne promene u ponašanju odgovornih u cilju unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu  tokom grejne sezone.

Ishod ovog razgovora u kome su aktivno učestvovali predstavnici grada ,Gradske uprave, Regionalne privredne komore za Raški i Moravički okrug, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo  kao i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su aktivne u oblasti zaštite životne sredine jesu Zaključci sa kojima će Kraljevački razvojni centar upoznati na Javnom slušanju, planiranom za kraj oktobra, i reprezente zainteresovanih javnosti.

Tako je ,u Zaključcima ,između ostalog ,formulisan  predlog  lokalnoj samoupravi da, u cilju unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, privede do kraja 2022. godine, sve aktivnosti započete u vezi nabavke automatizovane merne stanice za merenje suspendovanih čestica PM 2,5 i PM10.

Predloženo je,  da se u Školi za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar zameni kotao na ugalj i drva sa  utroškom toplotne energije u izrazitoj nesrazmeri sa  površinom koju zagreva, a da to bude prioritet iskazan  u fazi predlaganja i usvajanja  Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023.g. .

Zaključci,ali i sva druga  dokumenta koja su ishod već sprovedenih aktivnosti na projektu “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”, su  dostupna zainteresovanoj javnost na sajtu Kraljevačkog razvojnog centra  a možete im pristupiti putem ovog LINKA

Tek posle Javnog slušanja biće formulisani konačni Predlozi mera za donosioce odluka u lokalnoj samoupravi čije sprovođenje bi trebalo da dopinese  unapređenju kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Održani Okrugli sto je nastavak projektnih aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje zajedničkog delovanja donosilaca odluka ,građana I drugih činilaca na lokalnom nivou u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone zamenom toplotnih izvora (kotlarnica) u javnim objektima koji koriste fosilna goriva sa visokom emisijom štetnih gasova.

Preuzeto sa portala EKOVIZIJE

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 496

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.