utorak, 16. april 2024.

Vesti iz kategorije ‘Uncategorised’

Kraljevčani  ohrabreni da se zalažu za svoje pravo na čistiji vazduh

Objavljeno: 26.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Aktivisti udruženja građana Kraljevački razvojni centar su danas,uprkos hladnom vremenu,na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu ,sproveli uličnu akciju podele info- letaka i  šolja sa logom projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“.

Ovo udruženje  je,tokom  predhodnih sedam meseci , realizovalo aktivnosti u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i  Fondacije Fridrih Ebert.

Cilj projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“ je poboljšan kvalitet vazduha u gradu Kraljevu prvenstveno tokom grejne sezone. Ovaj cilj se ne može ostvariti u kratkom veremenskom periodu jer iziskuje ozbiljan, multisektorski i multidisciplinarni  rad, kao  i značajna finansijska sredstva ali  zajedničkim delovanjem svih aktera u lokalnoj zajednici može se očekivati poboljšanje stanja (smanjenje zagađenja vazduha i smanjenje broja dana kada je prisutno zagađenje vazduha u Kraljevu)

Sprovedenim projektnim aktivnostima učinjen je  pomak i uspostavljeno zajedničkog delovanja ključnih aktera na lokalnom nivou (građani, donosioci odluka i drugi lokalni činioci) u cilju boljeg sagledavanja problema zagađenja vazduha i mogućnosti rešavanja ovog problema.

Realizujući planirane aktivnosti udruženje Kraljevački razvojni centar je dalo  doprinos promenama javnih politika lokalne samouprave u oblasti kvaliteta vazduha.

Predlozima  koji su ishod sprovedenih projektnih aktivnosti, tokom Javne rasprave o Predlogu budžeta grada Kraljeva za 2022.godinu pokrenuli su niz pitanja u vezi kvaliteta vazduha u gradu i inicirali nabavku automatizovane merne stanice koja će moći da  daje rezultate merenja po zdravlje štetnih čestica PM10 i PM 2,5 u realnom vremenu a ne kao do sada sa kašnjenjem od minimum 48 sati koje obesmišljava samu svrhu merenja a to je zaštita zdravlja građana.

Može li nauka doprineti presecanju Gordijevog čvora brownfield lokacija u Srbiji?

Objavljeno: 14.03.2021. | autor: KV Novosti -on line

Kraljevo je jedan od retkih gradova u kome se ,prošle godine, razgovaralo u formatu Okruglog stola o lokalitetima napuštenih i zapuštenih industrijskih i drugih,privrednih, pogona. Na okruglom stolu u organizaciji  Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograd razgovaralo se o „Brownfield investicionim lokacijama , modelima njihov ekoremedijacije i ekonomske valorizacije“.

Radi se , u suštini,  o traganju za načinima i modelima ponovnog korišćenja lokacija koje su ranije korišćene za različite privredne ili vojne delatnosti a koje su ,trenutno, napuštene i prepuštene raubovanju što od ćudi prirode što od različitih oblika huliganskog ponašanja  ljudi iz njihovog neposrednog okruženja. A da problem bude što veći radi se , uglavnom, o lokacijama koje se nalaze u centralnim gradskim zonama ili tik na obodima gradova. I dok neki vole da kažu da je nastanak takvih lokacija posledica „deindustrijalizacije“ koje se, pored toga što su već ekonomski problem , vremenom,pretvaraju u sve veći i veći ekološki problem sa neistraženim i nesagledivim posledicama po najbliže okruženje , na skupu  u Kraljevu čulo se i mišljenje docenta na fakultetu Futura, dr. Zlatka Dragosavljevića, koji je nastanak tih brownfields ili ti po naški  braon polja ili , još preciznije „smeće lokacija“ rekao da su to posledice,i spomenici, nesposobnosti generacija kojima je  „zapalo“ da sprovedu procese tranzicije a koje to ,očigledno je, nisu znale .

Šta god da je po sredi radi se o problemu koga treba što pre rešavati a za koji ,kako se juče čulo na skupu u Kraljevu , naše društvo nema dovoljno ni famozne političke volje ni stručnih ,organizacionih i finansijskih kapaciteta. Iako razni problemi na tim  ,takozvanim, „braon poljima“ bujaju iz dana u dan poput korova koji ih već prekriva oni ,nažalost, nisu prioritetni politički ciljevi osim što, povremeno,najčešće u predizborno doba ,postaju predmetom spinovanja raznih neverovatnih obećanja o njihovom oživljavanju uz pomoć ,nezaobilaznih, stranih investitora sa egzotičnih i manje egzotičnih destinacija. Kraljevo kao grad domaćin skupa dobar je primer za ovu temu jer, kako se  čulo, raspolaže sa  šest takvih lokacija (Mataruška Banja, Bogutovačka Banja, „Termoplastika“ u Čibukovcu, Konarevo, Fabrika Vagona i Magnohrom) mada bi , mišljenja smo , ovom spsiku mogle da se pridodaju i još neke lokacije. Iako je činjenica da su i dve banje na ovom spisku brownfeld lokacija  više za Riplija, a i  krunski dokaz pogubno sprovedene tranzicije, fokus ,ipak, treba usmeriti na lokaciju Fabrike Vagona koja svojom veličinom a i lokacijom malte ne u centru grada ,traži hitnu , ozbilju multidisciplinarnu i multisektorsku akciju svih nivoa vlasti. Pre svega u sprovođenju ozbiljnih eko remediconalnih  aktivnosti .

Ništa manji problem nije ni lokacija Magnohroma koja je ,nešto manja i nešto  dalja od centra grada, ali koja ,samo na jednom mestu površine šest hektara, ima deponiju materijala korišćenog u proizvodnji vatrostalnih opeka. Kraljevo je dobar primer za  ovu temu i još po nečemu. Na primerima njegovih brownfield lokacija najbolje se uočava sva apsurdnost postojećeg  zakonskog okvira i isto takvog ponašanja dobrog dela nosilaca javnih ovlašćenja-funkcija , posebno na državnom nivou.

U praksi lokalna vlast koja je nešto preuzimala,i preduzima, da makar evidentira probleme poput ,recimo, opasnog i neopasnog otpada na tim lokacija je ,zbog postojećeg zakonskog okvira , realno nemoćna da takve brownfield lokacije nudi potencijalnim investitroima,ili da ih pak ,po određenim uslovima, ustupa građanima i njihovim organizacijama što je svetsko iskustvo, jer su one vlasništvo države i odluke te vrste su u nadležnosti centralne vlasti. Apsurdno ali istinito, građani na lokalu mogu ,barem za sada, samo da gledaju bujanje eko i ekonomskih problema na brownfild lokacijama a malo toga ,realnog, je u njihovoj moći.

Predlozi i inicijative koje , mahom dolaze iz organizacija civilnog društva ostaju „zaglavljene“ u lavirintima političke birokratije, dok je nezabeležen slučaj da je neka skupština lokalne samouprave  tražila aktivnije anagažovanje centralne vlasti na rešavanju statusa ovih lokacija ili pak problema koje one uzrokuju. Proklamavana politička kompatibilnost lokala i centralnih vlasti i na ovom primeru pokazuje svoju apsurnost i nefunkiconalnost u rešavanju životnih problema na lokalu. No, bez obzira na ovu sumornu sliku inicijativa organizatora da se na ovu temu razgovara van Beograda,pre svih Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, je za svaku pohvalu. Jer,učesnici okruglog stola su bili u prilici da čuju nova i kreativna razmišljanja na teme korišćenja GIS-a (geoprostorni informacioni sistem) i njegovih baza kao moćnog alata za neophodna merenja raznih parametara ovih lokacija,zatim moguće modele eko remedijacije brownfild lokacija a i metode i modelenjihove ekonomske valorizacije.

Tekst je jedan od sadržaja medijskog projekta „Između nečijeg i nečijeg“ koga,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja,sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

Slikar iz Kraljeva među nagrađenim na konkursu ambasade Švajcarske za mlade umetnike iz Srbije

Objavljeno: 20.06.2020. | autor: KV Novosti -on line

Matija Sretović iz Kraljeva , slikar mlađe generacije, jedan je od šest nagrađenih stvaralaca , na trećem po redu konkursu koji , pod nazivom „Privatna vrednost“ organizje ambasada Švajcarske u Beogradu.

U svom nagrađenom radu Matija se bavi urbano-istarživačkim projektom usmerenim ka jačanju ekološke svesti, kroz postavljanja egzistencijalnih pitanja fokusiranih na čovekov odnos prema okruženju.

Matija i još petoro njegovih koleginica i kolega , Gorana Bačevac, Lea Embeli, Adrian Klajo, Veroljub Naumović i Nikola Radosavljević dobili su novčanu potporu od ambasade Švajcarske u Srbiji u iznosu od 60.000 dinara za pripremu izloženih radova.

Izložba „Privatna vrednost“ obuhvata slike, skulpture i instalacije izložene unutar rezidencije a za javnost će biti otvorena od danas, 20. juna do 29. jula dva puta nedeljno – sredom i subotom od 17 do 19 časova.

Žiri koji je,ove godine, radio u sastavu Mišela Blanuša, Maja Kolarić i David Laufer je ,u obrazloženju svog izbora da su svih šest umetnika izabranih za treće izdanje izložbe „Privatna vrednost“  nesumnjivo povezani sa svojim kolegama u inostranstvu, ali se njihov geografski identitet vidi u svemu što rade, te da oni ne obećavaju, već nude realnost uspona Srbije ka istaknutosti i doprinosu u svetu umetnosti.

Pokretač inicijative za realizaciju konkursa i izložbe, ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge, je povodom proglašenja  umetnika izabranih za treću izložbu „Privatna vrednost“,rekao i: „Kultura je suštinski stub meke moći svake zemlje. U liberalnim demokratijama, umetnici otvoreno propituju društvo u kome žive. Radeći to, oni implicitno promovišu vrednosti koje zajednički zastupamo, poput tolerancije, solidarnosti, jednakosti ili suživota u obostranom razumevanju. Međutim, ove vrednosti mogu lako biti dovedene u pitanje čim narastu političke ili ekonomske tenzije. Kriza oko Kovida-19 je dobar primer. Stoga našem kontinentu, treba više, a ne manje kulture“

Matija Sretović

Matija Sretović je rođen 1983 godine u Kraljevu.Pohađao je Srednju umetničku školu u Kraljevu smer Konzervacija i restauracija.Završio je osnovne studije likovne i primenjene umetnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi Jelene Šalinić Terzić koja mu je bila mentor na master studijama,kod koje je i odbranio diplomski rad na master studijama.

Predstavljena monografija „Legat Olivere Čolović Radojković“

Objavljeno: 03.03.2020. | autor: KV Novosti -on line

Predstavljajući  monografiju „Legat Olivere Čolović Radojković“ koju su napisale kustoskinje Suzana Novčić , Violeta Cvetanoska i Mirjana Savić , Narodni muzej iz Kraljeva je , večerašnjom promocijom , još jednom , u javnosti , potvrdio da visoko   mesto jedne  ustanove na kulturnoj mapi nacije nije nužno rezervisano samo za one  ustanove sa nacionalnim predznakom i iz velikih gradova.

Monografija koja je večeras predstavljena pred prepunom salom Narodnog muzeja u Kraljevu je , kako je rekao njen recezent dr Nikola Krstović , docent na Seminaru za muzelogiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedinstveno svedočanstvo i primer saradnje ustanove kulture i osobe koja se , u jednom trenutku, vođena sebi znanim razlozima ,opredeli da zajednici ,u formi legata,  podari i poveri stvari koje nisu samo materijalna vrednost nego su i svojevrsno svedočanstvo o stanju duhovnog razvoja te iste zajednice u jednom vremenskom periodu.

Sa promocije monografije u Narodnom muzeju u Kraljevu

U tom kontekstu večeras su , kao i u predgovoru monografije , sa dužnim poštovanjem pomenuti nekadašnji direktori Narodnog muzeja u Kraljevu , pokojniMilorad  Mihajlović-Miki koji je , još 1985 godine, uspostavio saradnju sa Oliverom Čolović Radojković koja mu je , najpre, poverila Legat srpskih ikona iz XIX veka i njegov naslednik Dragan Drašković koji će dvodecenijskom , kontinuiranom i profesionalnom saradnjom sa donatorkom kreirati uslove da njena  vredna i autentična zaostavština u celini postane  deo muzejske , odnosno gradske kulturne baštine.

Saradnja Narodnog muzeja Kraljevo sa doktorkom Oliverom Radojković Čolović započela 1985. njenom prvom donacijom Zbirke srpskih ikona iz XIX veka , a krunisana donacijom kuće , kompletne umetničke kolekcije i zbirke pokućanstva 2007. godine. Legat obuhvata: porodičnu kuću Čolović (Karađorđeva ulica, broj 98) , u kojoj je 2016. godine formirana stalna izložbena postavka , i 530 predmeta. U Umetničku zbirku ušlo je ukupno 138 umetničkih dela , od koji su 114 slike , grafike i crteži ,a 24 ikone na staklu i platnu.  Etnološka zbirka je obogaćena sa 324 predmeta pokućstva i 35 delova nameštaja, dok su  u Istorijsku zbirku stigla 33 predmeta, koje čine porodične fotografije, dokumenta, lični predmeti, odlikovanja i nagrade.

Pored autorki  i recezenta na večerašnjoj promociji o delu Etnološke zbirke Legata Olivere Čolović Radojković govorila je i Biljana Crvenković, viši kustos Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. U muzičkom delu programa nastupila  solista Vera Stolić, učenica Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ .

Ko je bila Olivera Čolović Radojković?

Olivera je rođena 1930 godine u Kraljevu, kao kći Žarka Čolovića nosioca Albanske spomenice, prvog predsednika  Udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova 1912-1918 u Kraljevu ,uglednog predratnog kraljevačkog ugostitelja i majke Milje. Žarko Čolović je ,zajedno sa drugim preživelim saborcima, bio vrlo angažovan prilikom organizovanja opštenarodne akcije 1982 godine da se spomenik Solunskim ratnicima vrati sa gradskog groblja na centralni gradski trg koji se , od tada zove Trg srpskih ratnika.

Olivera se , odmah po zavšenoj gimnaziji udala za elektroinžinjera Milana Radojkovića ,poreklom iz Smedereva koga je ratni vihor doveo do Kraljeva ali , bez obzira na udaju ,nastavlja da uči ,upisuje i završava Medicinski faklutet u Beogradu, postaje specijalista anesteziologije , magistrira 1973  u Kopenhagenu i Beogradu  a 1980 godine je odbranila i doktorsku disertaciju. Govorila je francuski i engleski i služila se nemačkim jezikom. Objavila je 78 stručnih i naučnih radova , radila je dve godine u Tunisu , tri godine u Holandiji i važila je za priznatog anesteziologa i reanimatora na prostorima ondašnje Jugoslavije. 2007 godine nagrađena je diplomom Zaslužnog građanina grada Kraljeva.

Iako profesionalno duboko vezana za egzaktnu nauku kao što je medicina Olivera je svoju ličnost i njen sklad dopunjavala intezivnim druženjima sa umetnicima. Po prelasku u Beograd ,Radojkovići žive u Dušanovoj ulic kraj Dobrice Milutinovića ,barda srpskog glumišta s koji  se intezivno druže. Kao student pokazuje interesovanje za za svet umetnosti ,kupuje najpre ikone ,kasnije slike ,creteže , grafike i druge umetničke predmete. Deo ti umetnina stekla je kao poklon od umetnika sa kojima se družila: Mladenom i Marijom Sibinović , Ksenijom Divjak , Mirkom Počučom , Marijom Maskarelijem… Pored njihovih dela u njenoj kolekciji su i dela Petra Dobrovića , Dade Đurića ,Miće Popovića ,Mila Milunovića , Ljubice Cuce Sokić , Svete Lukića ,Šane Lukić ,Bože Ilića ,Danice Antić , Mome Kapora ,Ljubice Mrkalj ,Vase Dolovačkog…

Svedok naše naravi!

Objavljeno: 13.11.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas se  navršilo tačno trideset sedam godina  od kada je spomenik srpskim ratnicima stradalim u ratovima 1912 do 1918  vraćen na svoju prvobitnu i sadašnju lokaciju u centar Kraljeva.

Posle 22 godine Spomenik napušta Gradsko goblje

Popularni „Milutin“ koji je to ime dobio tek 1985.godine posle izlaska iz štampe romana „Knjiga o Milutinu“ autora Danka Popovića, najupečatljivi je i najprepoznatljiviji simbol grada Kraljeva.

U osamdesetosmoj godini svoga postojanja, podignut  još daleke 1931.godine,nikada do danas nije dobio konačan izgled kako ga je zamislio njegov autor, ruski arhitekta i vajar Roman Verhovski koji je inače i autor istog takvog spomenika u Beogradu podignutog na Novom groblju u čast branioca Beograda 1914-1915 godine.

Još tačnije kraljevački spomenik je nastao po uzoru na ovaj beogradski i za razliku od njega livenog u Kragujevcu ,naš „Milutin“ je sačinjen na Voždovcu u čuvenoj livnici „Jeremić“ a kalupe za njega izradio je vajar Živojin Lukić.

Iako nedovršen do današnjih dana spomenik je doživeo jednu seobu sa prvobitne, i sadašnje, lokacije i to 1.maja 1960 godine kada je realizovano Rešenje opštinskog veća Narodnog odbora opštine Kraljevo od 29.novembra 1959.godine.

Dvadeset dve godine spomenik se nalazio na nedoličnoj i neuglednoj lokaciji unutar starog gradskog groblja.

Sa ovakvim ,kako bi se danas to reklo  „SI-VI“-jem Milutin je svojevrsni spomenik našim naravima čija bi dominantna karakteristika mogla da bude nedovršenost.Tačnije  osobina većine nas ,da brojne započete poslove i obaveze ostavljamo nedovršenim pravdajući se bezbrojnim,mahom neopravdanim,razlozima.

Rekonstrukcija Trga i konzervacija spomenika -2018

Neka nas i ova naša , malo šira priča, podseti na to da i pored  prošlogodišnje   rekostrukcije Gradskog trga i konzervacije Spomenika srpskim ratnicima ,kada je kompletno očišćen postament i bronzana figura i zamenjeni nedostajući kameni delovi ,spomenik  nije završen u skladu sa prvobitnom idejom.

Kako je i kada sagrađen Spomenik srpskim ratnicima 1912-1918 godine

Istoričar Dragan Drašković,direktor Narodnog muzeja u Kraljevu se  ovom temom bavio u svom radu „O izgradnji Spomenika srpskim ratnicima u Kraljevu“ koga je objavio u časopisu „Naša prošlost“ novembra 2011.godine.

O ovoj temi isti autor je pisao i oktobra 1982.godine u „Ibarskim novostima“ baveći se pisanjem lista „Politika“  o gradnji spomenika u  Kraljevu tridesetih godina prošlog veka.

Ideja za gradnju  spomenika,po Draškoviću, se prvi put pominje 1913 godine a realizacija je otpočela tek 1928 godine da bi spomenik bio većim delo dovršen 1931.godine. Kažemo većim delom jer se na jednom snimku koga je  iz aviona 7.avgusta 1933 sačinio pilot  narednik Milčić jasno vide skele oko spomenika na  trgu gde je tada bila smeštena i gradska pijaca.

A te 1931.godine koja se smatra godinom dovršetka spomenika 1.avgusta na gradilištu spomenika prilikom ugradnje kamnjena pri vrhu 10 metara visokog postamenta  četri radnika pala su sa skele od kojih je jedan, Dragoljub Stojaković iz Popine, preminuo sutradan od posledica pada.

8.oktobra 1937 godine „Politika“  pod naslovom  „Nedovršeni spomenik izginulim borcima iz Kraljeva“ između ostalog piše da pored podignutog postolja i izlivene figure vojnika sa puškom i zastavom još uvek nisu postavljene prvobitno planirane ploče sa imenima izginulih ratnika iako je za iste ostavljenono mesto na spomeniku. Pišući da za to nedostaje ondašnjih 60 000 dinara autor zaključuje tekst konastacijom da nije bilo više para a i pitanjem kada će biti nedostajućeg novca.

I Dragan Drašković u svom radu iz 2011 godine konstatuje : „Prepoznatljiv motiv Kraljeva, Spomenik srpskim ratnicima 1912-1918, podignut 1931.godine,još uvek nema konačan,projektom predviđen izgled i potpuno istražen istorijat,od ideje za podizanje 1913.godine, do sadašnjih vremena.Tome su doprineli Kraljevčani podeljeni i suprostavljeni po više osnova:po pitanju učešća odnosno neučešća u ratovima,po političkim opredeljenjima, po ekonomskim mogućnostima itd…Tako podeljenim nije im bilo teško da se  spore i sukobe oko utvrđivanja lokacije spomenika pre početka gradnje, zatim u toku gradnje zbog nedostatka novca ili oko količine utrošenog materijala,kao i prilikom izmeštanja sopmenika na novu lokaciju,pored Gradskog groblja, 1960.godine,koje je imalo ideološke razloge,i njegovog ponovnog vraćanja na staru lokaciju,centralni kružni trg, 1982.Sve ovo je prouzrokovalo da u projektom predviđene kamene niše na postamentu ne budu ugrađene mermerne ploče sa imenima izginulih ratnika 1912-1918 iz Kraljeva,čime bi spomenik dobio konačan izgled.“

No ta nedovršenost nije bila prepreka da se ,u jednom periodu, spomenik izmesti sa svoje prvobitne lokacije.

Izmeštanje spomenika

Prema svedočenju iz 1982 godine  učitelja u penziji Radeta Radosavljevića prve inicijative za izmeštanje sopmenika krenule su još 1945 godine kada je, po njemu, jedan službenik kraljevačkog sreza pokrenuo tu inicijativu.

Tada se ,kazuje, Radosavljević,organizuje njih nekoliko kraljevčana  na jednom neformalnom sastanku održanom u apoteci Toše apotekara, i dogovaraju  da učitelj Bora Radovanović napiše jedno pismo koje je u celini objavljeno u lokalnom listu „29 novembar“ i u kome se iznose argumenti protiv te početne inicijative.

Netačne su i priče po kojima je Tito bio jedan od inicijatora da se spomenik izmesti sa gradskog trga koji je dobio njegovo ime jer je on na tom trgu ,pored spomenika, prvi put govorio 1951.godine na proslavi desetogodišnjice formiranja  IV kraljevačkog bataljona a prva ozvaničena inicijativa dogodila se 1959 godine kada je 29.novembra doneto Rešenje opštinskog veća Narodnog odbora opštine Kraljevo da se , zbog usvajanja Generalnog urbanističkog plana,spomenik izmesti na nepostojeće vojničko groblje iz prvog svetskog rata gde je , navodno, sahranjeno preko 1000 izginulih srpskih vojnika.

Rešenje o izmeštanju spomenika od 29.XI 1959

Tog dana ,29.novembra 1959 godine u Kraljevu je  Aleksandar Ranković otkrio  Spomenik otpora i pobede u parku kod Železničke stanice.

Ovo Rešenje je realizovano tek šest meseci kasnije, tačnije 1.maja 1960 godine kada je Spomenik srpskim ratnicima izmešten sa gradskog trga i kad je neko primetio „da se spomenik seli na groblje da bi se na trgu napravilo „groblje (parking) automobila“.

Izmeštanje spomenika naišlo je na negodovanje građana ali nije zabeležen ni jedan javni protest što je i razmljivo imajući u vidu karater ondašnje vlasti  koja je vladala gvozdenom rukom u te prve  dve posleratne decenije.

Vraćanje Spomenika srpskim ratnicima na Trg

Preživeli solunci nikada se nisu pomirili sa izmeštanjem Spomenika srpskim ratnicima na prikladnu i neprimerenu lokaciju na starom gradskom groblju.

Okupljajući se svakog 15 septembra kraj spomenika povodom obeležavanja godišnjica proboja solunskog fronta glasno i javno su iskazivali svoje negodovanje ,zbog mesta na kome je spomenik,malobrojnim predstavnicima vlasti koji su ih udostojavali svog prisustva na taj dan.Bilo je zadivljujuće posmatrati te starine kako nemo i u tišini punoj prekora prolaze u koloni kroz grad odlazeći do groblja da polože venac na spomenik srpskim ratnicima.

 Prva zvanična inicijativa za vraćanje spomenika u centar grada zabeležena je 17.jula 1978.gofine kada je Dragan Ranković, delegat Saveza boraca u onadašnjem Društveno-političkom veću Skupštine opštine zatražio u ime učesnika oba rata, građana i omladine da se spomenik vrati u centar.

Tek dve godine kasnije ,1980.godine, ondašnji Predsednik mr Zarija Martinović daje nalog Radomiru Baraću, načelniku za urbanizam i mr.Milanu Matijeviću predsedniku Izvršnog saveta opštine da pripreme predlog za izmenu generalnog urbanističkog plana čime bi se stvorili uslovi za vraćanje spomenika.

27.januara 1982.godine Izvršni savet je usvojio Zaključak i predložio Skupštini opštine donošenje Odluke o izmeni i dopuni detaljnog urbanističkog plana u kome se nalazilo i rešenje za vraćanje spomenika u centar grada .

Skupština opštine je marta 1982. godine, na poslednjoj sednici u tom sazivu, donela Odluku o utvrđivanju urbanističkih uslova za uređenje trga i vraćanje spomenika.

Te 1982. godine ondašnjoj Jugoslaviji pretila je eksterna nelikvidnost-kriza javnog duga pa je bila suočena i sa pretnjama plenidbom aviona i brodova.Ekonomska kriza, nestašice, bonovi za pojedine artikle, par – nepar za vožnju automobila postajali su stvarnost….

Na unutrašnjem planu,posebno u Srbiji, građani su bili zabrinuti eskalcijom albanskog nacionalizma na Kosovu i masovnim demonstracijama održanim aprila predhodne, 1981.godine.

1982 godina je bila i godina izbornog ciklusa na lokalnom nivou kao u ondašnjim društveno-političkim organizacijama tako i na nivou sva tri odnašnja veća Skupštine opštine.

Omladinci-akcijaši pripremaju trg za povratak spomenika

U takvom makro ambijentu na lokalnom nivou a posebno posle izbora Branka Maričića ondašnjeg direktora „Autotranspotra“ na funkciju predsednika Skupštine opštine 21.aprila 1982.godine, stekli su se uslovi da se stalna inicijativa solunaca o povratku spomenika na centralni gradski trg realizuje.

Prema svedočenju samog Maričića njega je , kao novoizabranog predsednika ,među prvima posetila grupa starih solunskih ratnika predvođena njegovim zemljakom iz Žiče, junakom proboja Solunskog fronta Milanom Gvozdenovićem u kojoj su bili i solunci Milan Baltić iz Mataruške Banje i Žarko Čolović iz Kraljeva.

Branko,dete palog borca iz Drugog svetskog rata,imao je puni respekt za ratnike i njihov doprinos stvaranju ondašnje države. Bio je, takođe,svestan osetljivosti političkog trenutka pa je prihvatajući se realizacije inicijative solunskih ratnika znao da akcija mora dobiti širi duštveni konsenzus i da mora biti dobro isplanirana i efikasno izvedena.

Prvi zadatak mu je bio izbor saradnika za izvođenje ove akcije. Ljude za taj zadatak Branko je nalazio kako među svojim prvim saradnicima na poslu Predsednika opštine tako i među prijateljima iz omladinskih dana i iz svog ranijeg poslovnog okruženja.

24.juna 1982 godine u kontekstu obezbeđivanja što šireg konsenzusa za realizaciju dokumenata vezanih za uređenje gradskog trga i povratak spomenika održana je zajednička sednica sva tri veća Skupštine opštine, Opštinskog odbora Saveza boraca i drugih društveno-političkih organizacija gde je konačno dogovreno da se uredi gradski trg, da se spomenik vrat na staro mesto, da se centralna gradska ulica pretvori u pešačku zonui da se rekonstruiše stara zgrada škole IV kraljevački bataljon.

Mesec dana kasnije 22jula 1982 godine održana je konstitutivna sednica Skupštine Fonda za uređenje Trga maršala Tita i restauraciju stare  škole IV kraljevački bataljon. Fond je osnovan sa namerom da se preko njega realizuje uređenje trga i povratak spomenika a i da se izbegne eventualno prozivanje Skupštine opštine za taj projekat čega je inače, bilo, posebno u delu javnosti u drugim ondašnjim republikama.

Iz tog perioda ostao je upamćen tekst objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ ukojoj se tadašnji Predsednik opštine Branko Maričić proziva za veli-kosrpski nacionalizam zbog vraćanja spomenika.

Primerak Zahvalnice za pomoć pri izgradnji trga

Za kratko vreme preko 35 000 fizičkih i pravnih lica izvršilo jeučlanjenje u Fond i uplatilo,shodno mogućnostima, novac.

Za izvođača radova Odlukom Skupštine ondašnjeg SIZ-a za upravljnje građevinskim zemljištem a na predlog Izvršnog odbora Fonda izabrano je beogradsko preduzeće „Ratko Mitrović“ koje je sa cenom od 18.819.238.000 starih dinara i kreditom od jedne stare milijarde koga odobrava, bilo za 165 milona starih dinara jeftinije od kraljevačkog „Kablara“.

„Ibarske novosti“ u svom 1517 broju od 16.septembra 1982 godine pišu da je glavna ulica zatvorena za sobraćaj i da će uskoro početi radovi na rekonstrukciji gradskog trga.

Ibarske novosti su orgnizovale svoj Okrugli sto o inicijativi za vraćanje spoemnika

I zaista već sutradan u subotu 17.septembra omladinske brigade otpočele su sa uklanjanjem betonskih ploča na trgu čime su i otpočeli radovi na rekonstrukciji.

Realizacija povratka Spomenika srpskim ratnicima na glavni gradski trg izvedena je u okviru poslova rekonstrukcije Trga maršala Tita i u skladu sa važećim Detaljnim urbanističkim planom koji je bio autorsko delo slovenačkog arhitekte profesora dr. Feđe Košira.

Projekat za vraćanje spomenika uradio je arhitekta Veljko Vučković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture a sve građevinske radove ispred Fonda vodili su inžinjer Radomir Barać i građevinski tehničar Miša Trifunović.Kamene blokove iz kamenoloma u Kamenici besplatno je rezao Rajica Kovačević kamenorezac iz sali i ugrađivali majstori iz Temske kod Pirota.

13.novembra 1982.godine, oko 13,30 sati tansporterom kraljevačke „Erozije“ spomenik je posle dvadeset dve godine vraćen na svoje mesto.

Nekako u isto vreme tog dana Predsednik Skupštine opštine Branko Maričić koji je dao veliki doprinos vraćanju spomenika sahranjivao je na gradskom groblju svoju suprugu Slađanu.

Montažu spomenika pratilo je više stotina građana koji su se spontano okupili iako termin nigde nije bio objavljen a kraljevački ugostitelj Ljubiša Marković-Batica čašćavao je radnike i prisutne građane sa zlatiborskom prepečenicom.

I ovoga puta radovi na izgradnji spomenika nisu dovedeni do kraja je, u odnosu na prvobitni projekat, u nišama na postamentu nisu upisana imena izginulih ratnika . Umesto toga na zapadnom delu spomenika postavljena je bronzana ploča sa nazivima mesta gde su vođene bitke u Prvom i Drugom balkanskom ratu, na južnoj strani postamenta je ploča sa nazivima bitaka i golgote u Prvom svetskom ratu, na istočnoj strani nalazi se ploča sa mestima u kojima su lečeni srpski ratnici i vođene odsudne bitke za probojSolunskog fronta. Na severnoj stran postamenta postavljena je u niši ploča sa natpisom: Srpskim ratnicima palim za slobodu otadžbine 1912-1918 Ratni drugovi i zahvalan narrod 1934

Povratak ratnika -13.XI 1982

Simbolika spomenika

Postament- kamena monolitna stena predstavlja snagu zemlje i naroda.Podnožje predstavlja kamene morske talase koji se razbijaju o postament -snagu naroda.

Talasi simbolično podsećaju i na morske dubine – „Plavu grobicu“ gde su sahranjivani srpski ratnici oko ostrva Vido i Krf.Figura vojnika i državni grb okrenuti su ka severu odakle je došao neprijatelj. Krst na vrhu zastave je simbol vere koja je iznad svega, a stav i i silueta bronzane figure dati su u obliku krsta što simbolizuje raspeće i stradanje srpskog naroda.

Vojnik zastavu drži levom rukom, do srca, a pušku u desnoj ruci izrazom odlučnosti da brani svoju državu. Na nogana su mu opanci simbol njegovg seljačkog – narodnog porekla, a na grudima nosi odlikovanje kao simbol hrabrosti i ostvarenih pobeda srpske vojske u ratovima 1912-1918.

Visina postamenta 10,55 metara.Visina figure vojnika 4,10 metar. Visina zastave od temena glave do vrha koplja 1,87 metara Ukupna visina spomenika od tla do vrha koplja je 16,52 metara.Osnova postolja je 11,30 x 11,40 metara

Spomenik je Odlukom sva tri veća Skupštine opštine Kraljevo 29. juna 1990. godine stavljen pod zaštitu zajedno sa Trgom i delom stare čaršije.

Bibliotekari knjigom utiru put saradnje Derinje i Kraljeva

Objavljeno: 04.10.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , u kraljevačkoj   Narodnoj  biblioteci „Stefan Prvovenčani“, završen dvodnevni stručni skup bibliotekara sa međunarodnim učešćem na temu „Međunarodna saradnja biblioteka“.

Kraljevačka biblioteka zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Kraljeva već drugu godinu za redom redom organizuje stručni skup bibliotekara sa međunarodnim učešćem.

Ambasador Elijades pozdravlja učesnike Međunaronog seminara bibliotekara u Kraljevu

Međunarodna saradnja biblioteka u Srbiji do sada nije razmatrana kao glavna i jedina tema nekog stručnog skupa . Skup je iskorišćen kao prilika da se u fokus stručne rasprave stavi međunarodna saradnja, sagledaju i problematizuju svi aspekti te saradnje, razmene iskustva, upoznaju novi saradnici, i sistematizuje dosadašnja pozitivna praksa u međunarodnoj saradnji biblioteka u Srbiji.

U okviru skupa danas je , u Skupštini grada Kraljeva potpisan i Protokol o saradnji između Opštinske biblioteke Derinja (Republika Kipar) i Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo , što je početni korak u saradnji ove dve institucije i dva grada.

Protokol su , u Skupštini grada Kraljeva , potpisali direktorka Gradske biblioteke Derinja  Elefterija Takuši i Miša Milosavljević direktor kraljevačke   Narodne  biblioteke „Stefan Prvovenčani“, a ovom svečanom činu prisustvovali su i  gradonačelnik Derinje  Andros Karajanis , ambasador Republike  Kipar u Srbiji  Konstantinos Eliades i zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević.

Čelnici dve biblioteke su potpisali Protokol o saradnji

„Ovo je moja druga poseta Kraljevu i drago mi je da saradnju ovog grada i Derinje započinjemo saradnjom biblioteka .Jer , kultura a posebno knjige jesu prava osnova za uspešnu saradnju i u svim drugim oblastima do čega će ,nadam se, doći  u narednom periodu“ rekao je danas u Kraljevu ambasador Konstantinos Eliades.

Sa današnjeg prijema u Skupštini grada Kraljeva

I Andros Karajanis gradonačelnik Derinje , gradića sa Kipra  poznatog po uzgoju jagoda , je izrazio svoje zadovoljstvo što su uspostavljene veze sa Kraljevom  i što je to počelo baš u oblasti kulture istakavši da „iako su dva grada različita po veličini,ipak imaju i mnogo toga zajedničkog što bi , kroz saradnju u narednom periodu ,mogli da unaprede. On je ,danas, uputio poziv predstavnicima Kraljeva da posete Derinju u vreme održavanjatradicionalnog  „Festivala jagoda“ sredinom maja 2020 godine.

Utihnuli džez akordi na IX „JazzIbar“-u

Objavljeno: 15.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Nastupom „DiLuna blues band“-a iz Beograda , na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu , večeras je zatvoren ovogodišnji , deveti po redu Internacionalni džez festival „Jazzibar“.

Di Luna blues band…Bravure za kraj IX JazIbar-a

Drugo , završno veče festivala otvorila je  nastupom sa svojim kvartetom Lana Janjanin kompozitorka , tekstopisac ,  pijanistkinja i pevačica  iz Zagreba.

Dama za početak završne večeri

Zatim je , pred oko hiljadu posetilaca na samom Trgu  i još najmanje toliko njih koji su zauzeli mesta u brojnim kafićima i kafanama koji okružuju centralni gradsk trg u Kraljevu ,izašao poznati i priznati dže orkestar , „Big bend RTS“, ojačan , za ovu priliku , italijanskim saksafonistom Francescom Santucijem.

I ove godine lepota ove vrste muzike , koja  uprkos malobrojnim poštovacima preživljava konstantne  turbulencije na muzičkoj sceni koju , oduvek , kreira trenutni ukus publike, privukla je ljubitelje džeza iz Kraljeva i okolnih gradova da , po lepoj večeri poznog leta ,uživaju u muziciranju vrhunskih muzičara ,majstora ovog žanra.

Recimo na kraju da je organizator IX Internacionalnog džez festivala „JazIbar“ Kulturni centar „Ribnica“ iz Kraljeva opravdao očekivanja publike ,muzičara i sponzora festivala predvođenih Ministarstvom za kulturu i informisnje i Gradom Kraljevom.

Pred ovom ustanovom je zahtevan posao osmišljavanja i pripreme jubilarnog , X Internacionalnog džez festival „Jazzibar“, pa tu činjenicu treba iskoristiti da se ,možda , u pripremi tog festivala poradi nešto na izdavnju nekog nosača zvuka sa ranijih festivala i , zašto da ne ,neke male  monografije svih dosadašnjih festivala.

A u takvom nekom izdanju treba , svakako , s posebnom pažnjom i pijetetom obraditi i doprinos Mihajla Miše Blama  utemeljivača i umetničkog direktora festivala ,sve smrti  juna 2014 godine . Miša  je , pored ostalog ,  sa triom koga su činili još i pijanista  Dule Jovanović i pevačica Beti Đorđević odsvirao taj prvi festivalski koncert 1.jula 2011 godine u Svečanoj Sali grada Kraljeva.

Kraljevo ,deveti put za redom, domaćin Internacionalnog džez festivala „JazIbar“

Objavljeno: 12.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Današnom konferencijom za štampu ,održanom u Kulturnom  centru „Ribnica“ iz  Kraljevo, najavljen je IX Internacionalni džez festival „Jazzibar“ koji počinje sutra , 13. septembra u 20časova ,  i traje dva dana.

Big Band RTS

Festival otvara instrumentalni muzički sastav Belgrade fank combo , nastao početkom 2016. godine u Beogradu.Zatim će , u 21 čas , nastupiti Vladimir Maričić kvartet koji  izvodi kompozicije Vladimira Maričića sa pečatom balkanske ornamentike.

Na kraju prve festivalske večeri nastupiće kvartet Luke Ignjatovića „Shime“ koji  se fokusirao na izvođenje originalnih kompozicija saksofoniste benda , Luke Ignjatovića.

Svi konceri , prve večeri festivala , biće održani u dvorištu Francuske kuće.

Drugog festivalskog dana, u subotu 14.septembra, IX „JazIbar“ se seli na centralni gradski Trg spskih ratnika, a početak, u 20 časova, je rezervisan za nastup kvarteta kompozitorke,tekstopisca,  pijanistkinje i pevačice iz Zagreba, Lane Janjanin.Lana se školovala na prestižnom univerzitetu u Austriji a prošle godine je objavila  debitantski album autorske muzike „A Minute of Love“, koji je snimila sa svojim džez sastavom.

Zatim, u 21 čas, na pozornicu izlazi „Big bend RTS“ , koji je osnovan1948. godine pod imenom Zabavni orkestar Radio Beograda, u formaciji revijskog orkestra, da bi 1954. godine odvajanjem gudačkog ansambla započeo rad kao veliki džez orkestar – big bend .Na nastupu u Kraljevu sa njima će muzicirati i italijanski saksafonista Francesco Santuci. Ovo , inače , nije njihov prvi nastup na „JazIbar“-u a publika će , i ove godine ,biti u prilici da uživa  u  maestralnom izvođenju i improvizacijama u kompozicijama savremenog džez izraza.

Francesco Santucci

Nastupom, u 22,30 časova,  „DiLuna blues band“-a iz Beograda biće zatvoren ovogodišnji,deveti po redu Internacionalni džez festival „Jazzibar“.To je  bluz grupa poznata po odličnim koncertnim nastupima, koju predvodi gitarista Dragan Marković Mare. Grupu su ,  1989. godine  osnovali Dragan Marković Mare i Saša Ranđelović Ranđa. Nastupi ovog benda su u stilu rok koncerata, dok je muzika pravi bluz. Izvode i pesme koje pripadaju hipi eri i  belom soulu, koga je  maestrano interpretirala  Dženis Džoplin.

Lana Janjanin-_A Minute Of Love

Festival „JazzIbar“   je , pre devet godina, pokrenuo Kulturni centar „Ribnica“ iz Kraljeva, a njegov koncept  postavio i  , do svoje smrti juna 2014 godine , sprovodio  Mihajlo Miša Blam , kao umetnički direktor festivala. U trenutku kada se „JazzIbar“, posle Mišine smrti, našao na prekretnici  za  opstanak , započeti kreativni posao oko festivala prihvatio je , u znak pijeteta prema Miši Blamu , Vasil Hadžimanov . On je sa pozicije umetničkog direktora ,  doprineo profilisanju festivala kao autetntične smotre međunarodne džez scene.

Mladi u fokusu aktivnih politika ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Objavljeno: 10.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , na Zlatiboru, počeo 3. Forum o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope čiji je domaćin Mreža za ruralni razvoj Srbije, kao nosilac projekta „Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“, ALTER koga podržava Evropska unija.

Učesnici 3.Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope

U fokusu skupa na Zlatiboru je politika podrške mladima u ruralnim područjima zemalja Zapadnog Balkana ( Srbija ,Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Republika Severna Makedonija , Crna Gora) i Turske. Posebno će biti razgovora o mogućim modelima ekonomskih aktivnosti mladih u ruralnim područjima u funkciji izgradnje stimulativnog okruženja. Razgovaraće se  o ulozi organizacija civilnog društva u jačanju aktivizma mladih i podršci njihovim ekonomskim aktivnostima u ruralnim područjima.

Kroz dosadašnje,višegodišnje, projektne aktivnosti  Alter-a do sada je obrađeno niz tema kojima se promoviše saradnja između državnih institucija ,nauke, civilnog društva i građana u ruralnim područjima Zapadnog Balkana i Turske u funkciji jačanja njihovih kapaciteta i sposobnosti za neminovno suočenje i tržišnu utakmicu   sa uspešnim proizvođačima poljoprivrednih i drugih proizvoda iz ruralnih krajeva zemalja Evropske unije koje,decenijam unazad, sprovode aktivne politike podrške razvoja svojih ruralnih krajeva.

Dragan Roganović ,projekt menadžer „Alter“-a i direktor Mreže za ruralni razvoj Srbije

Akteri procesa ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske su ,kroz segment  aktivnosti projekta Alter , upoznati sa „Leader  inicijativom“ , modelom integrisanja aktivnosti svih aktera ruralnog razvoja koji stimuliše njihovo jedinstvo i jednakost u kreiranju javnih politika ruralnog razvoja.Leader  je nastao krajem osamdesetih godina prošlog veka u Francuskoji i on  se , još od početka dvedesetih godina prošlog veka, uspešno implementira kao efikasni alat ruralnog razvoja u zemljama Evropske unije.

Pored Mreža za ruralni razvoj Srbije u realizaciju  projekta Alter uključene su i Fondacija za razvoj Turske,Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Makedonije, Mreža za ruralni razvoj u Bosne i Hercegovine,Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije i Mreža organizacije za ruralni razvoj Kosova.U sprovođenej projektnih aktivnosti uključene su ,kao predstavnici Evropske mreže „PREPARE“ ,Ruralni forum Letonije i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Na Zlatibor je pristiglo  pedset učesnika 3. Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope a njih su, u ime domaćina pozdravili  Dragan Roganović , predsednik Mreže za ruralni razvoj Srbije i menadžer projekta Alter , Miona Ilić iz Sektora za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i predstavnik opštine Čajetina.

Miona Ilić,savetnik u Sektoru za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Dana su,učesnicima Foruma, iskustva Severne Makedonije i Turske  u podršci  razvoju ruralnih krajeva kroz razvoj ekonomije  a pre svega poljoprivrede i turizma, preneli  Boban Ilić  , generalni sekretar Stalne radne grupe za ruralini razvoj Jugoistočne Evrope i Fatos Mustafa zamenik sekretara Regionalne kancelarije za mlade Turske.

Startovao XXIX „Srebrni kazan“

Objavljeno: 06.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Takmičenjem u pripremanju riblje čorbe danas je ,u Kraljevu, počela XXIX turističko- kulinarska manifestacija „Srebrni kazan“koju organizuje Turistička organizacija grada Kraljeva.

Do pre osam godina bila je to, samo ,smotra kulinara ,profesionalaca i amatera , u pripremanju pasulja i , u Kraljevu , a i šire bila je poznata kao „Pasuljijada“.

U međuvremenu njen koncept je izmenjen najpre uvođenjem takmičenja u pripremanju riblje čorbe a potom  promenom mesta održavanja ,seljenjem sa Trga srpskih ratnika u centu grada na obalu Ibra.

Od prošle godine , u okviru manifestacije „Srebrni kazan“, organizuje se i jedna  etapa kravana kulinara koji se takmiče u pripremanju na smotri pod nazivom „Izađi mi na teglu“ koja se,ove godine organizuje po šeti put i održava u 28 gradova širom Srbije.Ovogodišnji karavan je startovao 19 avgusta u Brusu a  njegovo finale biće u Beogradu 12.oktobra.

Trodnevna kulinarska smotra obogaćena je  bogatim zabavno muzičkim sadžajima od kojih će ,deo njih, poput večerašnjeg koncerta beogradske grupe „Tribute Bjelo dugme“ i  sutrašnjeg  koncerta zrenjaniske grupe „ABBA real tribute band“ i nekolicine kraljevačkih rok bendova,biti održano u centru grada na Trgu srpskih ratnika.

Prema najavama metrologa lepo vreme će „podržati“ ovu manifestaciju a u nedelju će se znati ko su ,ovogodišnji, Vitezovi riblje čorbe i pasulja.