utorak, 16. april 2024.

Vesti iz kategorije ‘Vidite-Ima rešenja !’

Energetska svojstva zgrada u Kraljevu i dalje su nepoznata

Bez tačnih podataka i o broju zgrada za kolektivno stanovanje na teritoriji grada Kraljeva

Objavljeno: 19.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

1Prosečna potrošnja energije u zgradama u Srbiji je preko 150 kWh/m² godišnje, dok u razvijenim evropskim zemljama iznosi čak i ispod 50 kWh/ m². Procenjuje se ,vrlo pouzdano, da ni Kraljevo nije izuzetak kada je u pitanju struktura trošenja finalne energije.Dakle,  i u ovom gradu,  najveći deo finalne energije se troši na sve tipove zgrada-individualne i one namenjene kolektivnom stanovanju.Ta potrošnja se ,prema pojedinim procenama, kreće od 39 do  42% ukupne potrošnje finalne energije.Iz ovoga je savim jasno da bi se velike uštede u potrošnji mogle ,i trebaju, ostvariti poboljšanjem energetske efikasnosti zgrada kroz njhovu rekonsturkciju ili kroz primenu Pravilnika o energetskoj efikasnosti prilikom gradnje novih objekata.Da bi se iole organizovanije i ozbiljnije pristuplio ovom poslu neophodno je, za početak, napraviti tačnu evidenciju svih zgrada i posebno zgrada za kolektivno stanovanje.U  javnom preduzeću Opštinska stambena agencija su nam rekli da ,u ovom trenutku,ne raspolažu sa preciznim spiskom zgrada namenjenih kolektivnom stanovanju na teritorij grada Kraljeva.Ali ,kažu u OSI, u ovm trenutku se kroz realizaciju javnih radova i privremeno radno angažovanje povećanog broja radnika,upravo radi na formiranju tog „Katastra zgrada za kolektivno stanovanje“.Formiranje ove evidencije zgrada i njihovo razvrstavanje u grupe predviđene Pravilnikom o energetskoj efikasnosti samo je , prvi, preduslov da se organizovanije pristupi   poboljšanju njihovih energetskih svojstva pa dakle i uštedama.Ovome , delom, na ruku ide i činjenica da je nedavno usvojem Zakon o stanovanju koji bi trebalo da unese više reda i obaveznosti u održavanje zgrada namenjenih kolektivnom stanovanju.Počela je da radi i Radna grupa formirana od predstavnika lokalne samouprave i jednog broja javnih preduzeća koja treba da sačini Strategiju stanovanja na nivou grada Kraljeva pa , i to, treba iskoristiti da se sva pitanja vezana za jačanje energetske efikasnosti  u zgradarstvu, nađu u tom dokumentu.Trenutna situacija , kada su u pitanju energetski pasoši za zgrade , u Kraljevu je sledeća: od 2012 godine do danas izdate su samo dve upotrebne dozvole sa urađenim energetskim pasošem za zgrade namenjene kolektivnom stanovanju a 11 objekata javne namene je ,kroz njihovu rekonstrukciju, navodno poboljšalo svoja energetska svojstva što je predočeno Ministarstvu rudarstva i energetike, na njegov zahtev, tokom 2013 i 2014 godine. Kroz realizaciju programa „Otkrivanje energije“,u periodu 201-2013,  urađeno je 5 elaborata energetske efikasnosti ta isto toliko tipova zgrada i donirano je 5 energetskih pasoša.Među tim objektima, po obimu radova i poboljšanim perfomansama kada je u pitanju utrošak energije, izdvaja se zgrada Skupštine grada.Zbog toga ćemo taj primer i posebno obraditi u nekom od narednih tekstova.Iz ovih  malobrojnih podataka jasno je da se,u Kraljevu,stvari vezane za unapređenje energetske efikasnosti  pomeraju,po malo,sa  „nulte tačke“.Još uvek je to više rezultat agilnosti pojedinaca u institucijama i gradskoj upravi  a ne rezultat organizovane, normativno i finsijski zaokružene politike u domenu  energetske efikasnosti na nivou grada.Valjda će , posle najavljenih izbora, novi saziv Skupštine grada i najodgovorniji funkcioneri pokazati više sluha za ova pitanja.Jer, i lacima , je jasno da se štednjom jača  materijalna osnova. A u oblasti sprovođenja seta multidisciplinarnih aktvinosti u domenu  jačanja energetske efikasnosti na nivou grada kriju se značajne mogućnosti ušteda  koje , prema nekim procenama, mogu premašiti i 10 % sadašnjeg gradskog budžeta.

Na mahove i po nalogu sa vrha

Bavljenje pitanjima energetske efikasnosti na nivou lokalne samouprave Kraljeva

Objavljeno: 14.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

sahAko smo, delimično opisujući plansko –razvojni i normativni okvir za sprovođenje politika jačanja energetske efikasnosti na teritoriji grada Kraljeva, bili (pre) oštri  u oceni (ne) učinjenog  onda je ,logično, zapitati se šta je sa praktičnim aktivnostima? Ima li tu , pomaka i kakvih? Na sreću ,zahvaljujući pre svega , angažovanju pojedinaca iz gradske uprave, struke i dela nevladinog sektora ,u Kraljevu ima niz zabeleženih aktivnosti , i ostvarenih rezultata , na planu jačanja energetske efikasnosti ,posebno  na delu javnih objekata poput zgrade Gradske uprave ili Mašinsko-tehničke škole „ 14 oktobar“. (више…)

Zakonske zavrzlame

Zašto izostaju inicijative za izmenu zakonske regulative ?

Objavljeno: 08.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

Zakonske zavrzlame 2Već smo konstantovali da izostanak  normativnih predpostavki  na nivou grada  utiče i na praktične aktivnost ,poput ,recimo, promene navika korisnika javnih objekata u upravljanju i trošenju energije.

Ovoga puta pokušaćemo da  ukažemo  na  neke razloge zbog kojih je ,možda većim delom, izostalo stvaranje normativnih predpostavki na nivou grada Kraljeva  za plansko i kontinuirano bavljenje pitanjima energetske efikasnosti od strane organa lokalne samouprave. (више…)

Vidite-Ima rešenja !

Umesto uvoda

Objavljeno: 02.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

11Stanje u oblasti energetske efikasnosti u Srbiji se menja.Sporo i nedovoljno ali se,ipak,menja. U poslednjoj deceniji ,u oblasti stvaranja stručnih,normativnih i materijalnih predpostavki za povećanje energetske efikasnosti učinjeno je mnogo više nego decenijama pre toga.Nažalost učinjeno,još uvek,nije dovoljno da se iskobeljamo sa dna liste evropskih zemalja u pogledu neefikasnog korišćenja gotovo svih izvora energije neophodne u proizvodnji i zadovoljenju brojnih drugih potreba.I dalje imamo najniži stepen energetske efikasnosti sa potoršnjom od 150 do 180 kWh po kvadratnom metru naspram zemalja zapadne Evrope koje troše 100 kWh energije po kvadratnom metru na godišnjem nivou. Prema zvaničnoj statistici, zgrade u Srbiji troše oko 40 odsto ukupne finalne energije, pri čemu čak oko 61 odsto otpada na stambene zgrade.Kod nas se , u sezoni, troši po kvadratnom metru poslovnog prostora 228kWh a u Danskoj,recimo, 96kWh. (више…)