petak, 28. januar 2022.

Energetska svojstva zgrada u Kraljevu i dalje su nepoznata

Bez tačnih podataka i o broju zgrada za kolektivno stanovanje na teritoriji grada Kraljeva

Objavljeno: 19.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

1Prosečna potrošnja energije u zgradama u Srbiji je preko 150 kWh/m² godišnje, dok u razvijenim evropskim zemljama iznosi čak i ispod 50 kWh/ m². Procenjuje se ,vrlo pouzdano, da ni Kraljevo nije izuzetak kada je u pitanju struktura trošenja finalne energije.Dakle,  i u ovom gradu,  najveći deo finalne energije se troši na sve tipove zgrada-individualne i one namenjene kolektivnom stanovanju.Ta potrošnja se ,prema pojedinim procenama, kreće od 39 do  42% ukupne potrošnje finalne energije.Iz ovoga je savim jasno da bi se velike uštede u potrošnji mogle ,i trebaju, ostvariti poboljšanjem energetske efikasnosti zgrada kroz njhovu rekonsturkciju ili kroz primenu Pravilnika o energetskoj efikasnosti prilikom gradnje novih objekata.Da bi se iole organizovanije i ozbiljnije pristuplio ovom poslu neophodno je, za početak, napraviti tačnu evidenciju svih zgrada i posebno zgrada za kolektivno stanovanje.U  javnom preduzeću Opštinska stambena agencija su nam rekli da ,u ovom trenutku,ne raspolažu sa preciznim spiskom zgrada namenjenih kolektivnom stanovanju na teritorij grada Kraljeva.Ali ,kažu u OSI, u ovm trenutku se kroz realizaciju javnih radova i privremeno radno angažovanje povećanog broja radnika,upravo radi na formiranju tog „Katastra zgrada za kolektivno stanovanje“.Formiranje ove evidencije zgrada i njihovo razvrstavanje u grupe predviđene Pravilnikom o energetskoj efikasnosti samo je , prvi, preduslov da se organizovanije pristupi   poboljšanju njihovih energetskih svojstva pa dakle i uštedama.Ovome , delom, na ruku ide i činjenica da je nedavno usvojem Zakon o stanovanju koji bi trebalo da unese više reda i obaveznosti u održavanje zgrada namenjenih kolektivnom stanovanju.Počela je da radi i Radna grupa formirana od predstavnika lokalne samouprave i jednog broja javnih preduzeća koja treba da sačini Strategiju stanovanja na nivou grada Kraljeva pa , i to, treba iskoristiti da se sva pitanja vezana za jačanje energetske efikasnosti  u zgradarstvu, nađu u tom dokumentu.Trenutna situacija , kada su u pitanju energetski pasoši za zgrade , u Kraljevu je sledeća: od 2012 godine do danas izdate su samo dve upotrebne dozvole sa urađenim energetskim pasošem za zgrade namenjene kolektivnom stanovanju a 11 objekata javne namene je ,kroz njihovu rekonstrukciju, navodno poboljšalo svoja energetska svojstva što je predočeno Ministarstvu rudarstva i energetike, na njegov zahtev, tokom 2013 i 2014 godine. Kroz realizaciju programa „Otkrivanje energije“,u periodu 201-2013,  urađeno je 5 elaborata energetske efikasnosti ta isto toliko tipova zgrada i donirano je 5 energetskih pasoša.Među tim objektima, po obimu radova i poboljšanim perfomansama kada je u pitanju utrošak energije, izdvaja se zgrada Skupštine grada.Zbog toga ćemo taj primer i posebno obraditi u nekom od narednih tekstova.Iz ovih  malobrojnih podataka jasno je da se,u Kraljevu,stvari vezane za unapređenje energetske efikasnosti  pomeraju,po malo,sa  „nulte tačke“.Još uvek je to više rezultat agilnosti pojedinaca u institucijama i gradskoj upravi  a ne rezultat organizovane, normativno i finsijski zaokružene politike u domenu  energetske efikasnosti na nivou grada.Valjda će , posle najavljenih izbora, novi saziv Skupštine grada i najodgovorniji funkcioneri pokazati više sluha za ova pitanja.Jer, i lacima , je jasno da se štednjom jača  materijalna osnova. A u oblasti sprovođenja seta multidisciplinarnih aktvinosti u domenu  jačanja energetske efikasnosti na nivou grada kriju se značajne mogućnosti ušteda  koje , prema nekim procenama, mogu premašiti i 10 % sadašnjeg gradskog budžeta.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2508

Komentari su zatvoreni.