utorak, 16. april 2024.

Na potezu su institucije  kako bi se zaštitili Stolovi !

Objavljeno: 15.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Tema zaštite Predela izuzetnih odlika „Stolovi“, koji je ovaj statust stekao pre godinu dana Odlukom Vlade Srbije, okupila je ,nedavno,u Bogutovačkoj Banji, predstavnike grada Kraljeva, Sektora za vanredne situacije, JP „Srbijašume“,dobrovoljnih vatrogasnih društava i drugih udruženja građana,kao i predstavnike medija  o čemu smo već izveštavali.

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

Oni su ,tokom dvodnevnog rada, usaglasili svoje stavove i formulisali dokument nazvana “Akcioni plan zaštite od šumskih požara  u PIO “Stolovi” koji će biti prosleđen lokalnoj samoupravi, javnom preduzeću “Srbijašume”, Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije i drugim akterima  koji deo svojih aktivnosti direktno ili indirektno sprovode na prostoru obuhvaćenom Odlukom o formiranju PIO “Stolovi”.Taj dokument   možete preuzeti OVDE

Opšti cilj tog dokumenta je smanjen rizik od pojave šumskih požara i stvoreni preduslovi za brzo reagovanje u slučaju požara u PIO „Stolovi“. Njegovom ostvarenju doprineće dva definisana ,posebna cilja: prvi je da institucije razviju  kapacitet za kvalitetno delovanje u oblasti šumskih požara na teritorji PIO , a drugi je da  Grad Kraljevo poseduje jedinstven sistem identifikacije, praćenja i procene rizika od pojave šumskih požara.

Karata požara u PIO Stolovi( preuzeto iz Anlize)

Da bi se to i ostvarilo neophodno je sprovesti niz  definisanih aktivnosti precizno grupisanih u  četri mere a to su:Unapređenje normativnog i strateškog okvira u vezi šumskih požara u PIO “Stolovi, unapređenje kapaciteta za postupanje,pre,neposredno pre i u toku šumskih požara, uspostvaljanje sistema identifikovanja I praćenja rizika od šumskih požara i jačanje kapaciteta svih aktera uključenih u praćenje rizika od nastanka šumskih požara.

Kao dobra osnova za konkretizaciju mera u Akcionom planu poslužila je predhodno urađena „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“ koja vam je dostupna OVDE.

Skrećemo vam pažnju na ovaj dokument, možda suvoparnog naslova, u kome  na jednom mestu možete naći obilje dragocenih podataka i korisnih informacija o Predelu izuzetnih odlika “Stolovi” koji ,izbog svoje raznovrsne flore I faune, blizine Kraljeva i glavnih saobraćajnica privlači sve veću pažnju,  i iz godine u godinu beleži sve veći broj posetilaca.

To je dobro ali i povećava rizike od šumskih požara. Jer,rečeno je na ovom skupu čovek je primarni uzročnik većine šumskih požara sudeći prema svim dosadašnjim iskustvima.

Sve aktivnosti koje su rezultirale izradama Analize i Akcionog plana sprovedene su u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva, koje je  za projekat  „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 288

Komentari su zatvoreni.