petak, 19. jul 2024.

Hoće li 2023.godina biti uspešnija u sprovođenju mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja­­­?

Objavljeno: 26.07.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno je na sajtu opštine Vrnjačka Banja objavljeno da je Ministarstvo rudarstva i energetike opredelilo, svojim prvim Javnim pozivom,  iznos od 2,5 miliona dinara za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, za ovu lokalnu samoupravu u 2023.godini, a iznos od dodatnih 2,5 miliona dinara za ove namene obezbedila je Opština Vrnjačka Banja.

Tako se ova lokalna samouprava našla u grupi od 130 lokalnih samouprava čiji će građani  moći ,uskoro, da se prijave za bespovratna sredstva za zamenu stolarije, kotlova, ugradnju izolacije i solarnih panela.

Država je do sada pomogla unapređenje energetske efikasnosti za 20.000 domaćinstava, a sada je obezbeđeno duplo više sredstava kroz program “Čista energija i energetska efikasnost za građane u Republici Srbiji“, u saradnji sa Svetskom bankom.

Plan Ministarstva rudarstva i energetike je ,da se kroz pozive koji će se nastaviti u narednom periodu, obezbedi  da 50.000 domaćinstava širom Srbije energetski sanira svoje domove.

Vrnjačka Banja je prošle godine ,kroz tri ovakva poziva,  dobila 6 miliona dinara za  sve predviđene mere energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ,ne računajući još i 23 miliona dinara dodeljenih ,namenski,maja 2022.godine  za energetsku sanaciju zgrade opštine.

Opština Vrnjačka Banja,kao i većina drugih lokalnih samouprava u Srbiji,primenjuje i sprovodi rešenja iz Zakona  o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40 od 22. aprila 2021.) sa ograničenim kadrovskim resursima javnih uprava ali i sa ograničenim finansijskim sredstvima.

Ovi ograničavajući faktori su, u največoj meri, posledica čestih promena normi u ovoj oblasti na nacionalnom nvou, ali i nedovoljno jasno iskomuniciranih  strateških ciljeva države u ovoj oblasti sa zaposlenima u javnim uprvama lokalnih samouprava.

Nije moguće očekivati efikasniju primenu zahtevnih ,multisektorskih, procedura vezanih za sprovođenje mera energetske efikasnosti na lokalnom nivou ako se,iz raznoraznih razloga,  na ovim poslovima ,najčešće angažuje samo jedna osoba(energetski menadžer u LS) koja jedva može da stigne da se bavi obavezama ažurnog vođenja Informacionog sistem za energetski menadžment (ISEM).

Ovaj računarski alat je namenjen prvenstveno za praćenje i analizu podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u javnim zgradama u nadležnosti lokanih samouprava,ali se  može uspešno koristi i za zgrade u nadležnosti drugih institucija i organizacija, indirektnih budžetskih korisnika, komercijalnih zgrada i zgrada javnih preduzeća.

O tome ,na svoj način,svedoči i činjenica da je,svojevremeno, Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja na vanrednoj sednici održanoj 15.7.2021.godine donelo Pravilnik o sufinasiranju mera energetske tranzicije koji je , tokom naredna tri meseca tri puta menjan da bi 12.10.2021.godine dobio svoj konačni sadržaj. Zato je,tek aprila 2022.godine 23 građana potpisalo Ugovore sa opštinom Vrnjačka Banja, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu  za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima iz 2021.godine.

Ili podatak da je,prošle godine u Vrnjačkoj Banji, i pored obezbeđenih sredstava morao da se produžava rok za podnošenje konkursne dokumentacije po ,inače kasno raspisanom Javnom pozivu za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vrnjačka Banja od 31.10.2022.g. a da ,još uvek, nije objavljena konačna lista građana koji su ispunili kritrijume iz tog poziva.

I kako to već kod nas obično biva dobre namere,primenjene u zakonskim i podzakonskim aktima,ostaju najčešće, dobre namer sa efektima manjim od planiranih i/ili očekivanih  zbog inertnosti donosilaca odluka u lokalnim samoupravama ili starešina  njihovih javnih uprava,koji ne shvataju da se u primeni  mera energetske efikasnosti kriju veliki potencijali kako za unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice tako i za značajne uštede u javnim finansijama.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 468

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.