sreda, 06. decembar 2023.

Posts Tagged ‘Da zajedno unapređujemo našu Vrnjačku Banju’

Građani Vrnjačke Banje zainteresovani za unapređenje energetske efikasnosti kuća i stanova treba da požure ukoliko računaju na subvencije države u 2023.g

Objavljeno: 18.11.2023. | autor: KV Novosti -on line

Opština Vrnjačka Banja je objavila, 6.10.2023.godine,Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

Ovim dokumentom pozvani su zainteresovani građani da se jave i konkurišu za sredstva namenjena sufinansiranju neke od devet mera čijom primenom se unapređuju energetska svojstva porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.nRok za prijavljivanje je do utroška opredeljenih sredstava a najkasnije do 31.12.2023 godine što znači da će infromisani, ažurni i već opredeljeni građani  za ove mere imati prednost.

Opština Vrnjačka Banja je ,zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike,za ove namene u 2023.godini, kroz projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“ ,opredelila pet milona dinara.

Maksimalni udeo bespovratnih sredstava za pojedinačne mere je 50% od njene ukupne vrednosti ali zainteresovani građani imaju mogućnost da dobiju i veći iznos sredstava ukoliko se opredele za jedan od tri ponuđena paketa mera sa višim udelom bespovratnih sredstava.

Tako recimo Osnovni paket mera obuhvata najmanje dve mere iz odeljka I tačka 1.; 2. i 3. a njegov smisao je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grejanje pa se njegovom primenom dobija do 55% ukupne vrednosti projekta.

Smisao mera razvrstanih u Standardni paket je dodatno podsticanje smanjenja zagađenja vazduha i emisije CO2 a njihovom primenom dobija do 60% ukupne vrednosti projekta.

Ako se pak opredelite za primenu mera intergrisanih u Napredni paket  što je prakično primena mera iz Standardnog paketa plus  ugradnja solarnih kolektora  za proizvodnju tople vode i/ili solarnih panela za proizvodnju električne energije onda možete računati na odobravanje bespovratnih sredstava do iznosa od čak 65% vrednosti čitavog projekta. Jasno je da je smisao ovog paketa dekarbonizacija lokalne zajednice smanjivanjem zagađenja vazduha kroz veće korišćenje obnovljivih izvora energije.

Sudeći prema iskustvu iz ranijeg Javnog poziva za predhodnu godinu najviše građana se interesuje za pojedinačne mere ili pak za one mere integrisane u Osnovnom paketu.

To je bilo vidljivo 14.septembra 2023.godine  kada su ,na prigodnoj svečanosti, građanima dodeljeni Ugovori  po Javnom  pozivu  za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja iz 2022.godine.Tada je 27 građana dobilo Ugovore za  meru za zamene spoljnih vrata i prozora.

Ukupno raspodeljena sredstva po tom ,predhodnom,Javnom pozivu iznosila su 7,5 miliona dinara a obezbeđena su po istom „ključu“- pola opština a pola ministarstvo.

I ta sredstav, kao i ona koja će se tek dodeliti po ovom pozivu od 6.oktobra2023.g, uplaćuju se preduzećima -privrednim subjektima koje građani izaberu sa liste takozvanih  kvalifikovanih izvođača, tek posle zaključenja trojnih Ugovora građanin – kvalifikovani izvođač – opština i priloženih dokaza da je građanin već uplatio svoj deo sredstava a kvalifikovani izvođač izveo ugovorene radove i obezbedio neophodnu tehničku dokumentaciju gde je ona ,kao u slučaju ugradnje solarnih panela i solarnih   kolektora neophodna, za priključenje instalisanih postrojenja na distributivnu elektro mrežu ili u pogon.

Recimo na samom kraju da primena  mera unapređenja energetskih svojstava objekata ,u zadnje tri godine već daje određene rezultate.Tako na teritoriji opštine Vrnjačka Banja ,na dan 16.11.2023.godine  već ima pet domaćinstava sa statusom registrovanih takozvanih „prozjumera“ ili  kupaca –proizvođača električne energije. Nije to neki velik broj u odnosu na susedne opštine i gradove (u Raški ih je 13 a u Kraljevu 12 registrovanih do istog datuma) ali je svakako ohrabujući početak dekarbonizacije Vrnjačke Banje.Ono što ,možda, treba da zabrinjava  je da ,koliko je nama poznato,niko od tih pet „pionira“ dekarbonizacije“ Vrnjačke Banje nije koristio subvencije države za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Hoće li 2023.godina biti uspešnija u sprovođenju mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja­­­?

Objavljeno: 26.07.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno je na sajtu opštine Vrnjačka Banja objavljeno da je Ministarstvo rudarstva i energetike opredelilo, svojim prvim Javnim pozivom,  iznos od 2,5 miliona dinara za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, za ovu lokalnu samoupravu u 2023.godini, a iznos od dodatnih 2,5 miliona dinara za ove namene obezbedila je Opština Vrnjačka Banja.

Tako se ova lokalna samouprava našla u grupi od 130 lokalnih samouprava čiji će građani  moći ,uskoro, da se prijave za bespovratna sredstva za zamenu stolarije, kotlova, ugradnju izolacije i solarnih panela.

Država je do sada pomogla unapređenje energetske efikasnosti za 20.000 domaćinstava, a sada je obezbeđeno duplo više sredstava kroz program “Čista energija i energetska efikasnost za građane u Republici Srbiji“, u saradnji sa Svetskom bankom.

Plan Ministarstva rudarstva i energetike je ,da se kroz pozive koji će se nastaviti u narednom periodu, obezbedi  da 50.000 domaćinstava širom Srbije energetski sanira svoje domove.

Vrnjačka Banja je prošle godine ,kroz tri ovakva poziva,  dobila 6 miliona dinara za  sve predviđene mere energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ,ne računajući još i 23 miliona dinara dodeljenih ,namenski,maja 2022.godine  za energetsku sanaciju zgrade opštine.

Opština Vrnjačka Banja,kao i većina drugih lokalnih samouprava u Srbiji,primenjuje i sprovodi rešenja iz Zakona  o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40 od 22. aprila 2021.) sa ograničenim kadrovskim resursima javnih uprava ali i sa ograničenim finansijskim sredstvima.

Ovi ograničavajući faktori su, u največoj meri, posledica čestih promena normi u ovoj oblasti na nacionalnom nvou, ali i nedovoljno jasno iskomuniciranih  strateških ciljeva države u ovoj oblasti sa zaposlenima u javnim uprvama lokalnih samouprava.

Nije moguće očekivati efikasniju primenu zahtevnih ,multisektorskih, procedura vezanih za sprovođenje mera energetske efikasnosti na lokalnom nivou ako se,iz raznoraznih razloga,  na ovim poslovima ,najčešće angažuje samo jedna osoba(energetski menadžer u LS) koja jedva može da stigne da se bavi obavezama ažurnog vođenja Informacionog sistem za energetski menadžment (ISEM).

Ovaj računarski alat je namenjen prvenstveno za praćenje i analizu podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u javnim zgradama u nadležnosti lokanih samouprava,ali se  može uspešno koristi i za zgrade u nadležnosti drugih institucija i organizacija, indirektnih budžetskih korisnika, komercijalnih zgrada i zgrada javnih preduzeća.

O tome ,na svoj način,svedoči i činjenica da je,svojevremeno, Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja na vanrednoj sednici održanoj 15.7.2021.godine donelo Pravilnik o sufinasiranju mera energetske tranzicije koji je , tokom naredna tri meseca tri puta menjan da bi 12.10.2021.godine dobio svoj konačni sadržaj. Zato je,tek aprila 2022.godine 23 građana potpisalo Ugovore sa opštinom Vrnjačka Banja, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu  za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima iz 2021.godine.

Ili podatak da je,prošle godine u Vrnjačkoj Banji, i pored obezbeđenih sredstava morao da se produžava rok za podnošenje konkursne dokumentacije po ,inače kasno raspisanom Javnom pozivu za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vrnjačka Banja od 31.10.2022.g. a da ,još uvek, nije objavljena konačna lista građana koji su ispunili kritrijume iz tog poziva.

I kako to već kod nas obično biva dobre namere,primenjene u zakonskim i podzakonskim aktima,ostaju najčešće, dobre namer sa efektima manjim od planiranih i/ili očekivanih  zbog inertnosti donosilaca odluka u lokalnim samoupravama ili starešina  njihovih javnih uprava,koji ne shvataju da se u primeni  mera energetske efikasnosti kriju veliki potencijali kako za unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice tako i za značajne uštede u javnim finansijama.