sreda, 24. juli 2019.

Posts Tagged ‘mini hidroelektrane’

Gradsko veće Kraljeva podržalo investitora u mini hidroelektranu

Objavljeno: 04.12.2018. | autor: KV Novosti -on line

Videl li se i u Kraljevu ?

Današnja ,73.sednica  Gradskog veća grada Kraljeva  izazvala je neubičajenu disonantnost za rad ovog organa lokalne samouprave. Praksa iz predhodnog perioda je ukazivala na to da su se ,na sednicama veća, vodile ritualne , malte ne unapred dogovorene , rasprave a da je prilikom glasnja , u ogromnoj većini slučajeva , ono bilo jednoglasno.

Iole boljim poznavacima funkcionisanja procesa odlučivanja u lokalnoj samoupravi  je poznato  , godinama unazad , i to ne samo u ovom skupštinskom sazivu ,  da se  stvarne odluke donose ili na stranačkim organima partija koje tvore skupštinsku većinu , ili još češće personalnim dogovorima lidera stranaka vladajuće većine na gradskom nivou.

U takvim uslovima  izostajanje punog saststava   ili uzdržanost pri odlučivanju Gradskog veća   jedan je od indikatora da je , iz ko zna kojih sve razloga, izostao dogovor,saglasnost, ključnih aktera.

I upravo je takva bila situacija na današnjoj  73.sednici Gradskog veća čija je ,naizgled  najvažnija, prva tačka dnevnog reda, Predlog rešenja o obrazovanju komisije-stručnog tima za sprovođenje postupka izbora strateškog partenera za realizaciju gasifikacije široke potrošnje na teritoriji grada Kraljeva,ostala u senci zadnje,21. tačke dnevnog reda. A ona se ticala razmatranja prigovora „ Rajić energo “d.o.o iz Kragujevca na odbacivanje njihovog zahteva za izdavanje lokacijiskih uslova za  izgradnju  mini hidrooelektarane „Grajići 2“ na istoimenoj planinskoj rečici u selu Mlanača , koja je pritoka reke Studenice od strane Odeljenja za urbanizam ,građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva.Doduše i jedna i drugapomenuta  tačka prošle su bez rasprave i to im je jedini zajednički imenitelj.

U svom ,uobičajenom, obraćanju medijima pred sednicu Gradskog veća gradonačelnik dr.Predrag Terzić ni jednom rečju nije pomenuo ovu 21.tačku iako mu je bilo poznato da je glas  o suprotstavljenim stavovima organa javne uprave i  potencijalnog investitora odavno „napustio“ okvire brojnih konsultativnih sastanaka održanih na ovu temu ,u gradskoj kući, u danima pred današnju sednicu.

Gradskim većnicima a i medijima dostavljen je obiman materijal na 113 strana za 21. tačku dnevnog reda u kome je dat istorijat prepiske,odnosa na relaciji potencijalni investitor, „ Rajić energo “d.o.o iz Kragujevca i lokalne samouprave .

Pojednostavljeno rečeno , Prostorni plan grada Kraljeva predviđa gradnju akumulacije „Preprana“ kao dela budućeg sistema za vodosnabdevanje Kraljeva i centralne Srbije na lokaciji na kojoj bi „ Rajić energo “d.o.o iz Kragujevca da gradi mini hidroelektarnu derivacionog tipa, sa branom „Tirolskog“ tipa ,i cevovodom koji transportuje vodu do mašinskog postrojenja, ukupno instalisane snage 984 kW.

.Ima tu , još kojekakave argumentacije i jedne i druge strane ali osnova primbedbe potencijalnog  investitora  na negativno mišljenje Odeljenja za urbanizam ,građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, sadržana je u sledećem delu prigovora upućenog Gradskom veću: „Nadležni organ je učinio grubu povredu postupka objedinjene  procedure , pre svega neistinitom konstatacijom da je predmetna lokacija rezervisana Prostornim planom grada Kraljeva, da je u granicam parka prirodeGolija,neuzimanjem u razmatranje prethodno ishodovan dokument od strane istog organa ( Informacijao lokaciji ), a koji je dostavljen uz zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova“

Danas  je ,prema našim saznanjima sednici Gradskog veća prisustvovalo 12 članova od biranih 13 (gradonačelnik i njegov zamenik su članovi po funkciji) od kojih je četvoro  bilo uzdržano a osam je glasalo da se prihvati prigovor „ Rajić energo “d.o.o iz Kragujevca na izdate negativne lokacijske uslove.

Za prihvatanje prigovora glasali su  svi većnici članovi SNS,osim jednog uzdržanog , dok su njihovi kolaicioni partneri iz SPS i SDP  ili bili odsutni ili  uzdržani , ali to se ne može i ne treba uzimati kao znak krize unutar vladajuće koalicije u gradu na Ibru.

Vreme koje je pred nama pokazaće gde će ove  sada već javne razlike  koaliconih partenera u vladajućoj većini grada Kraljeva oko gradnje jedne mini hidro elektrane dovesti.Čini se da su neki među njima već čuli eho  glasa pobune  meštana sela uz reku Lopatnicu koji su crvenim tablama upozorenja na 6 lokacija obavestili  potencijalne investitore u  mini hidroelektrane  da nisu baš dobrodošli.

Rečica „Grajići“ , i selo Mlanča jesu malo podalje od Bogurtovca , Lopatnice i Stanče ali  ne i „preko sveta“.

Građanima i javnosti Kraljeva  ostaje da prate dalju sudbinu u odnosima oko ovog pitanja sada već konfrontirane struke oličene u delu javne uprave grada Kraljeva i politike oličene u Gradskom veću koje je danas postupalo kao drugostepeni organ u upravnom postupku.

Crvene table upozorenja za investitore u mini hidroelektrane !

Objavljeno: 03.12.2018. | autor: KV Novosti -on line

Meštani Lopatnice postavljaju tablu upozorenja za investitore u mini hidroelektrane

Postavljanjem šest panoa crvene boje sa tekstom upozorenja za potencijalne graditelje mini hidroelektrana na reci Lopatnici inicijativa „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ nastala  uz pomoć društvenih mreža i interneta prešla je , juče , iz svog viralnog  statusa u realnu građansku akciju meštana sela Lopatnica , Stanča i Bogutovac.

Već duže vremena , a posle brojnih saznanja o štetnim posledicama gradnje mini hidroelektrana po neposredno okruženje  na teritorij grada Kraljeva , meštani sela Lopatnice, Stanče i Bogutovca strahuju za sudbinu njihovog kraja i posebno reke Lopatnice tog zaista retkog bisera eko sistema čitavog kraja. O tome koliko je ona čista i  nezagađena neprimerenim ljudskim aktivnostima dovoljno govori i podatak da u njoj žive zaštićene vrste životinja poput autohtonih vrsta riba i potočnog raka (lat.Austropotamobius torrentium) koji je Zakonom o zaštiti prirode Republike Srbije na listi zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Ovaj kraj , upravo zbog takve reke , mineralnih lekovitih voda Bogutovačke banje  i drugih prirodnih lepota privlači iz godine u godinu sve više turista.Te potencijale  prepoznao je  i grad Kraljevo koji je kroz podršku razvoju  seoskog turizma , u zadnje tri godine, sa više milona dinara podržao nekoliko seoskih gazdinstava da unaprede svoje  smeštajne i druge turističke kapacitete. Ni rezultatati takvog odnosa nisu izostali , gostiju je sve više čak i onih iz inostranstva a lepote ovog kraja očarale su nekolicinu građana Ruske federacije da ovde kupe seoska imanja i započnu svoj novi život. Ne treba zaboraviti  ni sve više investitora u obnovu seoskih gazdinstava od strane meštana pomenutih sela koji su decenije proveli na radu u inostranstvu a sada se vraćaju i žele da svom zavičaju vrate stari sjaj. Jer , ovde su , u Tolišnic recimo,   neki meštani sami proizvodili struju za sopstvene potrebe još u tridesetim godinama prošlog veka ali bez devastiranja  reke koristeći dobro znane principe rada vodenica pomeljara.

Da upozorenje meštana potencijalnim investitorima  nije bez razloga govori i podatak da je  ,prema nekim saznanjima, predviđena gradnja  čak 4 mini hidroelektrane na ovoj reci.Na tertoriji grada Kraljeva ,do sada je priključeno na mrežu 7 mini hidro elektarana,još tri će biti priključen uskoro, a po  dobro obaveštenim kuloarima se priča da će ,  gradska uprava pored već izdatih dozvola za gradnju mhe, izdavati i nove.

Kako su nam meštani rekli oni su  u stalnom kontaktu  sa prijateljima iz ostalih delova Srbije,  poput udruženja „Odbranimo reke Stare Planine“ i ostalih sličnih organizacija. Najveći problem u Srbiji je neinformisanost građana o ovoj problematici, kažu nam u Lopatnici, ali i konstatuju  je ova tema već  probila medijske barijere  i postaje jedna od  najaktuelnija  tema u Srbiji. Zato sve više ljudi pristupa ovakvim inicijativama i to postaje jedna ogromna snaga koju je više nemoguće zaobići prilikom usvajanja raznih dokumenata posebno na lokalnom nivou a koji se tiču gradnje mini hidroelektrana.