utorak, 23. oktobar 2018.

Da li je, samo, javni sektor Kraljeva obeležio Dan zaštite životne sredine ?

Objavljeno: 05.06.2018. | autor: KV Novosti -on line

Danas se  obeležava svetski Dan zaštite životne sredine  u znak sećanja na prvu  Konferenciju  Ujedinjenih nacija o zaštiti životne sredine  održanu u Stokholmu 1972. godine. Tada je 113 okupljenih zemalja usvojilo zajedničku izjavu o potrebi međunarodne ,globalne, saradnje u cilju očuvanja životne sredine. Zbog toga je Genaralna Skupština UN odredila ovaj dan želeći da  se , bar tada, širom planete govori o sve većim problemima u očuvanju životne sredine koja je sve ugroženija klimatskim promenama uzrokovanim destruktivnim delovanjem čoveka u besomučnoj trci za profitom. I u Kraljevu je , danas , zajedničkom akcijom Javno komunalnog preduzeća „Čistoća“ i Odeljenja za zaštitu životne sredine gradske uprave grada Kraljeva pod nazivom „Pet flaša za PET torbu“ obeležen ovaj dan. Na centralnom gradskom trgu postavljen je štand na kome su zainteresovanim građanima deljeni flajeri sa porukama o reciklaži i sa podsećanjem na njihovu zakonsku obavezu da na pravilan način odvajaju otpad ,ali i pet torbe za predatih pet plastičnih boca za reciklažu. U akciji na trgu su učetvovali i osnovci i srednjoškolci iz nekoliko kraljevačkih škola a građanima je deljen i jedan broj  cvetnog rasada.Upadljivo je ,ali delom i razumljivo, odsustvo lokalnih organizacija civilnog društva u  ovogodišnjem obeležavanju Dana zaštite životne sredine jer se njihov , ionako jedva čujan , kritički glas na stanje u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou nedovoljno uvažava od strane donosilaca odluka.Tako je ,primera radi i usvajanje „Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva za 2018 godinu“ prošlo bez predhodnog dijaloga sa organizacijama civilnog društva. Doduše ove godine je ,za razliku od predhodne, organizovana kakava takva javna rasprava čime je izbegnuto da nam se ponovi situacija iz 2017 kada je , Odlukom Ustavnog suda Srbije, bilo onemogućeno prihodovanje po osnovu naplate gradske  naknade za zaštitu životne sredine,baš zbog izostajanja javne rasprave. Tako su predstavnici civilnog sektora zastupljeni u Savetu za zaštitu životne sredine Gradskog veća grada Kraljeva bili u prilici da se  sa Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine upoznaju tek po njegovom usvajanju na Skupštini grada. Otuda , verovatno, i njihovo odsustvo sa manifestacija ovog tipa ,jer kad ih donosioci odluka ne uključuju  , u pravoj meri ,  i u skladu sa principima iz dokumenta Vlade Srbije pod nazivom „Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“  u postupak kreiranja , planiranja,sprovođenja i praćenja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine , zašto bi se „slikali“ na manifestacijama koje ,ipak, ne utiču bitno na te politike.

Broj pregleda: 181

Komentari su zatvoreni.