četvrtak, 19. septembar 2019.

Važnost saradnje i umrežavanja žena aktivnih u političkim procesima na lokalnom nivou

Objavljeno: 15.03.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , u Skpštini grada Kraljeva , u saradnji Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva , u okviru projekta „Za više žena na mestima odlučivanja“,održan sastanak sa lokalnim institucijama i lokalnim političarkama. Projekat se realiazuje u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa. Današnji sastanak u Kraljevu je poslednji predviđen projektom a njemu su predhodilislični sastanci organizovani u Zrenjaninu, Novom Pazaru, Bačkom Petrovcu, Preševu, Nišu, Paraćinu i Novom Sadu

Sonja Liht i Lidija Pavlović-Knežević

Na početku ovog skupa medijima su se obratile Sonja Liht, direktorka, Beogradski fond za političku izuzetnost i Lidija Pavlović-Knežević, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva.

„U Kraljevu je završenica jedne serije sastanaka  održanih širom Srbije     sa osnovnim ciljem da se razgovara sa predstavnicama političkih stranaka i aktivistkinja u lokalnim samoupravama kako bi se ostvario uvid u ostvareno u domenu rodne ravnopravnosti a što je , kod nas i normama  predviđeno. Rodna ravnopravnost je izuzetno važna, jer ne smemo , kao društvo , sebi da dozvolimo da se u situaciji drstičnog smanjivanja društvenog kapitala olako odričemo potencijala koji objektivno postoje u tom ,ženskom delu, društvenog kapitala“ rekla je ,između ostalog danas u Kraljevu Sonja Liht.

Na sastanku je bilo reči o rodnoj ravnopravnost u jedinicama lokalne samouprave o čemu je govorila Tatjana Jokanović, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti a potom je redovna je profesorka na Katedri za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Novom Sadu,Marijana Pajvančić ispred Ženske platforme za razvoj Srbije govorila o Rodnoj perspektivi  u radu radnih tela u opštinama/gradovima.

U delu sastanka predviđenom za razgovor sa učesnicama iz Kraljeva , o svojim iskustvima u politici, govorile su Snežana Paunović i Sanda Rašković Ivić ispred Ženske parlamentarne mreže Narodne Skupštine Republike Srbije kao i Maja Sedlarević ,predstavnica Ženske parlamentarne mreže Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Sastankom u Kraljevu moderilala je Svetlana Stefanović, programska koordinatorka, Beogradski fond za političku izuzetnost.

Broj pregleda: 338

Komentari su zatvoreni.