subota, 15. jun 2024.

Posts Tagged ‘Trag fondacija’

Uvažavati glas građana Kraljeva pri odlučivanju o budućnosti  energetskog sektora grada Kraljeva!

Objavljeno: 10.05.2024. | autor: KV Novosti -on line

Ima li grad Kraljevo,kao lokalna samouprava, na raspolaganju dovoljno kadrovskih, finansijskih  i organizacionih resursa da se uhvati u koštac sa višegodišnjim problemom kvaliteta vazduha tokom grejne sezone?

Ovo je pitanje koje sebi a i drugim akterima u lokalnoj zajednici  odgovornim za rešavanje ovog problema, najčešće postavljaju aktivisti malog broja udruženja građana koja se kontinuirano, godinama unazad, bave problemom kvaliteta vazduha u gradu na Ibru tokom grejne sezone.

 Bezbroj je meandara u traganju za odgovorom na ovo pitanje a glavni razlog zašto je teško dati jasan  odgovor na  njega je taj što,  posle više od tri godine od promena učinjenih u normativnom uređenju unutar sektora  energetike i energetske efikasnosti na nacionalnom nivou, to isto nije učinjeno i na nivou grada Kraljeva kao lokalne samouprave.

Sa nedavne Ulične akcije UG Kraljevački razvojni centar

Ako je za utehu,a nije,slična je ,na žalost,situacija i u većini drugih lokalnih samouprava u Srbiji. Parcijalne mere idukovane ,mahom, od strane resornih ministarstava  osnovna su karakteristika postupanja lokalne samouprave u energetskom sektoru Kraljeva u predhodnom periodu.

Tako se u Kraljevu ,zadnjih nekoliko godina,na jednoj strani  sprovode mere unapređenja energetskih svojstava pojedinih javnih objekata, sufinansiraju se mere unapređenja energetskih svojstava zgrada za kolektivno stanovanje i individualnih objekata kao i mere konverzije energenata u javnim objektima…

Na drugoj strani pak izostaje planiranje i integrisanje svih raspoloživih resursa lokalne  zajednice u borbi  za kvalitetniji vazduh u gradu , pre svega većim korišćenjem obnovljivih izvora energje. A to je ono što je ključna uloga lokalne samouprave i njen doprinos izvršavanju međunarodno prihvaćenih  obaveza države Srbije u dekarbonizaciji energetike.

Letak deljen građanima tokom ulične akcije UG Kraljevački razvojni centar

“Pokušali smo,zahvaljujući podršci Trag fondacije, da ,u predhodna tri meseca,  ukažemo kako donosiocima odluka tako i građanima Kraljeva na važnost promena postojećih praksi u procesima planiranja i usvajanja javnih politka grada Kraljeva u energetskom sektoru. Smatrali smo da ,upravo sada baš u ovim prvim postizbornim mesecima, treba otvoriti teme iz oblasti lokalne energetike koja generiše najviše uzroka problema kvaliteta vazduha ,dok još traje proces kadrovskog zaokruživanja u organima lokalne samouprave, javne uprave grada, javnih preduzeća i ustanovama čiji je osnivač grad” kazao nam je diplomirani elektro inženjer Milan Kojić iz udruženja građana „Kraljevački razvojni centar” i dodao:

Milan Kojić,dip.inž.elektrotehnike

„Smatramo važnim da se,upravo sada, čuje glas nas  civilnog sektora grada o aktuelnom stanju u lokalnom energetskom sektoru a još važnijim smatramo  okupljanje i integrisanje svih raspoloživih resursa znanja i kadrova iz privrednog, obrazovnog ,javnog i civilnog sektora grada. Cilj tog okupljanja treba da bude tragnje za optimalnim rešenjima  unapređenja efikasnosti i funkcionisanja lokalne energetike. To integrisanje raspoloživih resursa lokalne zajednice treba da bude jedan od prioriteta u delovanju novokonstituisanih organa lokalne samouprave. Kreiranje organizacionih i drugih predpostavki , za zajedničko međusektorsko delovanje koje uvažava nove tehnologije koje omogućavaju  efikasnije korišćenje obnovljivih izvora energije i nove modele diverzifikacije u proizvodnji energije je u funkciji snažnijeg razvoja našeg Kraljeva .A to je,po našem mišljenju, par ekselans primer zajedničkog interesa svih aktera u organima lokalne samouprave bez obzira na njihovu stranačku pripadnost.”

U danima koji su pred  nama bićemo svedoci koji je eho ovog ,slobodno recimo, aplela koji,ne i po prvi put, dolazi iz civilnog sektora grada a tiče se promena postojećih praksi planiranja i usvajanja javnih politika.Ovoga puta u oblasti energetike i energetske efikasnosti.