četvrtak, 18. jul 2024.

Posts Tagged ‘Predeo izuzetnih odlika Stolovi’

Iskustva u prevenciji šumskih požara u okolini Manastira  Studenica  biće dragocena i u zaštiti  Stolova

Objavljeno: 25.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

U utorak 24.oktobra 2023.godine,  na lokalitetu “Cesta” u studeničkom zaseoku “Dolac,” održana je skromna svečanost na kojoj je otvorena „Osmatračnica – Vizitorski centar”. Ovaj objekat je sagrađen uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj („UNDP“) u Republici Srbiji u sklopu projekta  „Evergreen“ koga je realizovalo Odeljenje za poslove civilne zaštite koje funkcioniše u okviru Gradske uprave grada Kraljeva.

Objekat je opremljen savremenim uređajima i  namenjen je, prvenstveno, za za prikupljanje relevantnih podataka sa terena na osnovu kojih je moguće izvršiti ranu detekciju početnih i manjih požara. On ima i funkciju osmatračnice i biće korišćen, ne samo od strane civilne zaštite grada Kraljeva, već i od strane drugih subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa, a naročito vatrogasno – spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije, Dobrovoljno vatrograsnih društava i ŠG „Stolovi“.

„Osmatračnica – Vizitorski centar” u Studenici

Objekat „Osmatračnica – Vizitorski centar” je, već juče, poslužio i za edukaciju i transfer stečenih  isksustava u razvoju preventivnih mera u borbi protiv šumskih požara   na drugim lokacijama  na teritoriji grada Kraljeva.

Za to se pobrinulo udruženje građana “Novi Put” koje  sprovodi projekat “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi”, koji je  deo šire inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju, uz tehničku i finansijsku podršku  Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Udruženje je, u saradnji sa tur operaterom W Tours iz Vrnjačke Banje ,organizovalo uspešnu studijsku posetu objektu „Osmatračnica – Vizitorski centar”.

Predstavnici državnih institucija,LS,Manastira Studenica i OCD na zajedničkom zadatku preveniranja šumskih požara

Vlada Republike Srbije je,sredinom prošle 2022.godine, donela Uredbu o proglašenju predela izuzetnih odlika “Stolovi” („Sl. glasnik RS“, br. 84/2022).U tom dokumentu se kaže  da se “Područje planine Stolovi, pozicionirano u centralnom delu Republike Srbije duž desne obale Ibra, stavlja se pod zaštitu i proglašava zaštićenim područjem pod imenom „Stolovi”, kao prirodno dobro od regionalnog, odnosno velikog značaja i svrstava se u ΙΙ kategoriju zaštite, kao predeo izuzetnih odlika.

Ova odluka Vlade je poslužila udruženju “Novi Put” kao inicijalna kapisla da  predloži  realizaciju projekta koji bi omogućio efikasnu zaštitu planine “Stolovi” sa akcentom na mere prevencije koje bi zajednički sprovodile državne  institucije, udruženja građana  i građani  koji tokom čitave godine ,u velikom broju pohode ovu planinsku lepoticu.

Predstavljanje projekta u Sremskim Karlovcima

Projekat “Novog Puta” je jedno od 13 rešenja organizacija civilnog društva za unapređenje raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta i sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promena u zaštićenim područjima širom Srbije i kao takav  ,nedavno, je uspešno predstavljen u Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima. 

U Kraljevu je,prošlog meseca ,u tom cilju, održan  Uvodni sastanak na kome su ,zainteresovanim stranama predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti i dinamika realizacije. Zaključak  tog sastanka je da  se moraju  preduzimati  zajedničke  akcije  na uvođenju i primeni visokih ekoloških standard u zaštiti predela izuzetnih odlika “Stolovi štiteći ,pri tom, i zdravlje ljudi.

Sa Uvodnog sastanka u Kraljevu

Realizaciom ovakvih projekata i zajedničkim radom svih činilaca u lokalnoj zajednici stvaraju se preduslovi za preventivno, a u slučaju požara i brzo reagovanje. Tako zajedno čuvamo prirodnu i njena bogastva od požara koji su sve češći. Jer, čulo se juče u Studenici, za proteklig godinu dana je,na teritoriji grada Kraljeva,registrovano oko tridesetak što manjih što većih šumskih požara.

Ljudski faktor je,na žalost,što činjenjem ,što nečinjenjem, uzročnik šumskih požara u najvećem broju slučajeva.

Zato svaka aktivnost na jačanju svesti i obuci za preventivno delovanje u očuvanju šuma  treba da ima najštiru podršku. Posebno u Kraljevu koje je po površini od oko 1530 kvadratnih kilometara,najveća lokalna samouprava koja se suočava sa problemom   degradacije  prirodnih ekosistema, šuma, reka, livada i sl.

U tom smislu je  značaj  projekta “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi” udruženja “Novi Put” jer se uklapa u razvoj sistema prognoziranja i najave šumskih požara,na teritroriji grada Kraljeva,  što je jako važno ako se imaju u vidu izražene klimatske promene koje , po nekim scenarijima , predviđaju rast prosečnih temperatura od 4 do 6 stepeni celzijusovih do kraja veka.