četvrtak, 08. jun 2023.

Posts Tagged ‘Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici’

Kraljevu treba lokalni programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva

Objavljeno: 24.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Čak 80 odsto nedavno dodeljenih  subvencija  za samozapošljavanje ,za 40 korisnika sa teritorije Grada Kraljeva, obuhvata žensko preduzetništvo, istaknuto je prilkom nedavne svečane dodele odluka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Kraljevo.

Ako ovoj informaciji dodamo i onu da Kraljevo spada u grupu retkih lokalnih samouprava u Srbiji koje su usvojile Strategiju rodne ravnopravnosti sa Akcionim planom za njeno sprovođenje u period od 2021. do 2026.godine mogli bi smo izvesti zaključak da rodna ravnopravnost ,u ovoj zajednici, ima tretman kakav predviđaju mnoga dokumenta nacionalnih javnih politika.

Ali kakao to obično biva istina je,i u slučaju dostignutih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji Kraljeva, negde na polovini skale između lošeg i odličnog.

Podaci NSZ-Filijala Kraljevo o nezaposlenosti

Srbija je pre četrnaest godina dobila prvi Zakon o ravnopravnosti polova, a 2021.godine je donet novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti pa i taj ,relativno kratak vremenski okvir za sticanje iskustava u ovoj oblasti treba imati na umu kod davanja ocena o ostvarenim rezultatima u Kraljevu.

No uprkos svemu jedno je sigurno, a to je potvrdilo i istraživanje sprovedeno, početkom godine, za potrebe projekta ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo. Radi se o još uvek malom broju žena među preduzetnicima na teritoriji grada Kraljeva. Na osnovu raspoloživih podataka utvrđeno je da je u 2020. godini u gradu Kraljevu je registrovano 5.059 preduzetničkih radnji, od čega žene vode  1.602, odnosno 31,6 %.

Na osnovu analize dužine registracije uočava se da je najveći procenat najmlađih preduzetničkih radnji registrovan u periodu nakon 2016 godine (795) odnosno, odnosno 49,6%, a da je onih koje funkcionišu preko 20 godina samo 65, odnosno 4,05%.

Ovo nije specifičan,lokalni problem.Reč je o globalnom fenoimenu dominacije muškog preduzetništva,pa je žensko preduzetništvo  “kamen spoticanja” ne samo manje razvijenih i siromašnih zemalja već i onih bogatijih i uređenijih država.

Za odgovrima da li se i kako može ubrzati    dugi i nepregledni put  do potpune rodne ravnopravnosti u poslovnom svetu traga se i na globalnom nivou.

Ali ključ uspeha je,ipak, u delovanju lokalnih zajednica.U sprovođenju njihovih isplanirnih kordiniranih mutisektorskih  aktivnosti i mera  čija primena treba da utiče na povećanje broja žena među preduzetnicama.

Jer bez tog,većeg učešća žena preduzetnica u privrednim aktivnostima,  teško da se može govoriti o ostvarivanju ciljeva održivog ekonomskog rasta.

Na ovo jasno upućuju i demografski podaci iz  popisa 2022.g po  kojima u Srbiji  ima 6.647.003 stanovnika od čega je         3.231.978 muškaraca( 48,6%) i    3.415.025 žena (51,4%) Procentualno slična situacija je  u Kraljevu u kome je,u poslednjoj deceniji, ispoljen  još jedan negativan trend,smanjenja broja stanovnika. Od 1948. godine kada je sproveden prvi zvanični popis stanovništva, pa sve 2002. godine, Kraljevo je imalo rast broja stanovnika. Prema poslednjem popisu u Kraljevu živi 111.491 stanovnik, što je 13.997 stanovnika manje nego  2011. godine  kada je u njemuu živelo 125.488 stanovnika.

Da bi se ostvarila konstatacija iz naslova ovog teksta i došlo do realnog i ostvarivog  programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva u Kraljevu  treba ispuniti niz preduslova.

Prvi je svakako bolja multisektroska saradnja što baš i nije praksa kojom bi smo se,u Kraljevu, mogli podičiti u predhodnom periodu.

Planirano je da aktivnosti na sprovođenju projekta ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo traju do kraja juna meseca ove godine.

Neke od njih treba,svakako, iskoristiti  za unapređenje saradnje javnog, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva jer se tako povećava  verovatnoća da se ,što pre, dođe do kvalitetnog  programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva.

Preneto sa portala Ekovizije

Šta sve  treba menjati u javnim politkama grada Kraljeva da bi se osnažilo žensko preduzetništvo?

Objavljeno: 13.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Iako je u Srbiji ,kao i u većini zemalja Evropske unije,preduzetništvo  prepoznato kao jedan od važnih činilaca razvoja, mere podrške preduzetništvu ,definisane javnim politikama, posebno u lokalnim samoupravama, moraju biti predmet stalne analize zarad njihovog unapređivanja. Ovo posebno važi za segment ženskog preduzetništva čiji je udeo u ukupnoj preduzetničkoj populaciji,na nivou Srbije 25,8%.

U Kraljevu je ,trenutno, registrovano 5.125 preduzetničkih radnji  pa i taj podatak rečito govori o značaju preuzetništva za razvoj lokalne zajednice. Nema,na žalost, tačnog podatka koliki je udeo žena u vlasničkoj strukturi među preduzetnicima na nivou grada, ali se spekuliše da je taj procenat približan proseku ženskog preduzetništva  u Srbiji.

Udruženje građana “Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo” je prepoznalo potrebu osnaživanja ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici, pre svega kroz pripremu koncepta Programa podrške ženskom preduzetništvu u Kraljevu. Taj dokument biće  dostavljen donosiocima odluka u gradu u formi inicijative za promene u dokumentima pojedinih sektorskih javnih politika a što bi trebalo da se vidi kroz mere u programskom budžetu  grada.

Aktivnost na izradi tog dokumenta biće samo jedna od nekolicine planiranih aktivnosti projekta “Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici” koga će,u nekoliko narednih meseci sprovoditi ovo udruženje uz podršku Beogradske otvorene škole ,zahvaljujući programu EU za tebe  koji ,trenutno, u Srbiji integriše  podršku Evropske unije za 130 projekata u čak 17 sektora.

Ovo, a i niz drugih zanimljivih podataka i predloga kako osnažiti i unaprediti žensko preduzetništvo, čulo se na danas održanom Uvodnom sastanku na kome su menadžerka projekta Mirjana Prodanović i Jovan Nešović asistent na projektu, upoznali predstavnice Regionalne privredne komore za Moravički i Raški upravni okrug, Nacionalne službe zapošljavanja, Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, predstavnike javnog, privrednog, civlinog, obrazovnog i medijskog sektora grada Kraljeva, sa planiranim projektnim aktivnostima.

Ideje uobličene u projektne aktivnosti, koje će se sprovoditi narednih meseci, u dve faze, dobile su danas  podršku ,posebno  od predstavnica  udruženja preduzetnica „Ilinka Ilić” iz Kraljeva. Predsednica ovog udruženja Božana Pantović je naglasila da će ovo udruženje svm svojim resursima podržati aktivnosti projekta “Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici” jer će to,na određeni način,  doprineti i prepoznavanju  značaja ovog udruženja od strane donosioca odluka u lokalnoj samoupravi.

Odgajivačnica pasa Alabai Don Markon

Стране

Стране