subota, 19. oktobar 2019.

Može li nas promeniti sat „ boravka u mraku“ ?

Objavljeno: 30.03.2019. | autor: KV Novosti -on line

I naš grad , Kraljevo , kaže obaveštenje na zvaničnom sajtu  , danas se  pridružuje akciji „Sat za našu planetu“ tako što će u periodu  od 20:30 do 21:30 časova ,  isključiti   javnu rasvetu  na centralnom gradskom trgu – Trgu srpskih ratnika i Trgu Svetog Save.

Cilj ove globalne akcije započete 2007 godine u Sidneju kojoj se , u međuvremenu , za predhodnih 11 godina , pridužilo oko 7000 gradova iz preko 180 zemalja u svetu je poruka „da je moguće nešto preduzeti po pitanju ublažavanja posledica klimatskih promena i da je moguće promeniti svakodnevne navike za dobrobit planete Zemlje i svih nas koji na njoj živimo“.

Kraljevu  ovo ,inače, nije prvi put da se pridružuje  akciji  i to je , bez sumnje za pohvalu . No , nemoguće je a ne postaviti otvoreno pitanje jesu li donosioci odluka na lokalnom nivou nešto  naučili i počeli da primenjuju iz poruke koju ova akcija šalje ?Jednostavno je , i  medijski atraktivno, pridužiti se akciji „Sat za našu planetu“ a potom ,kad se „svetla upale“ nastaviti po starom.

Isključi-Uključi

I baš to , nastaviti po starom jeste ono što nas najviše brine i što nam daje za pravo da posumnjamo da se ovom i sličnim akcijama skreće pažnja sa osnovnih problema u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti na lokalnom nivou.Tamo gde započinju svi procesi koji su uzrok klimatskih promena i gde se najdrastičnije vide (i trpe) sve posledice  velikih klimatskih promena .

Energetski efikasno..baš?

Navođenje tih , osnovnih, problema u  oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti na nivou grada Kraljeva , poput , recimo , više od trećine ukupnog broja  dana u  jednoj godini  sa koncentracijama PM 10 čestica iznad dozvoljenih u poslednje tri godine, neadekvatnog  tretmana komunalnog otpada i otpadnih voda iz gradske kanalizacije , neadekvatne kontrole  i neadekvatno upravljanje  sa  preko 90 postojećih  seoskih vodovoda,  sa kojih se vodom za piće snabdeva polovina populacije grada ,  inveseticija u jačanje efikasnosti  gradskog javnog osvetljenja bez unapred , javno ,definisanih ciljeva ,neadekvatnog  odnosa prema opasnostima od industrijskog i istorijskog otpada u krugu nekadašnje Fabrike Vagona čiji su pogoni malte ne u centru grada…   potrajalo bi dugo i oduzelo još prostora.

Velika je i sve vidljivija razlika između broja i obima  problema u ovim oblastima  i izdvajanja iz javnih prihoda grada za mere kojima bi se  njihovi uzroci eliminisali. Evo , da po ko zna koji put ponovimo , u budžetu grada za 2019 godinu na poziciji zaštita životne sredine planirano je 136.402.000 dinara  ili 3,5% od budžeta  a za program energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije 115.246.135 dinara  2,99 % od budžeta. Nisu to, mala sredstva i nije osnovni problem njihov iznos već je problem  izostanak jasne i u budžetu  vidljive veze između planiranih mera ,aktivnosti i očekivanih rezultata.

Jesmo li to mi,ili …?

Istina je i da se preduzimaju određene  aktivnost  u ovim sektorima ali je ključno pitanje kako i na koji način se definišu javne politike grada u ovim oblastima?

Javnost o tome malo zna , nedovoljno je uključena , a predviđene procedure se zadovoljavaju  u formalnom smislu. No to danas , nije , rekli bi smo, karakteristika samo za oblasti zaštite životne sredine i energetsku efikasnost jer se ,većina odluka  na lokalnom nivou,donosi u uskom krugu „odgovornih“.

Primera radi , dva ključna , savetodavna , tela u lokalnoj samoupravi  resorno odgovorna za ove dve oblasti , Savet za energetsku efikasnost i Saveta za zaštitu životne sredine Gradskog veća , evo , na kraju prvog kvartala tekuće godine nemaju ni svoje Programe ni Planove rada za  2019 godinu i nisu , još uvek, održali  ni jedan svoj sastanak u ovoj godini.. A upravo su to ona malobrojna institucionalna tela u kojima se nalaze i predstavnici  civilnog sektora pa im se tako oduzima i onaj premali prostor za eventualni uticaj na kreiranje javnih politika.

Lepo je ,dakle, što se ,kao lokalna samouprava , uključujemo  u akcije poput „Sata za našu planetu“ ali će još lepše biti  da  „upalimo svetlo“ i uključimo što više građana u procese kreiranja javnih politika grada u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

Broj pregleda: 362

Komentari su zatvoreni.