četvrtak, 19. septembar 2019.

Monasi i volonteri na zajedničkom zadatku

Objavljeno: 19.05.2019. | autor: KV Novosti -on line

Kraljevo je , jedna  od 18 lokalnih samouprava  iz sliva Zapadne Morave u kojoj  je danas ,na desetak lokacija, sprovedena akcija čišćenja priobalja reka u okviru velike eko akcije „102 kao 1“

„Lokalne samouprave iz sliva Zapadne Morave su ,poučene  iskustvima iz velikih majskih poplava 2014 godine, i obavezama koje je Srbija prihvatila usvajajući Okvir za smanjenje rizika od katastrofa  usvojen na Trećoj svetskoj konferenciji za smanjenje rizika od katastrofa,  18. marta 2015. godine u Sendaju (Japan) , zajedno sa lokalnim samoupravama iz Sliva Kolubare, prve u Srbiji  shvatile značaj prevencije u upravljanju vanrednim situacijama i potpisale, 10.februara 2016 godine, u Kraljevu,  Protokol o zajedničkim preventivnim aktivnostima u borbi protiv elementarnih nepogoda.Ovaj datum možemo uzeti i kao granični u promeni  predhodne paradigme postupanja revitalizovane Civilne zaštite na lokalnom nivou“ rekao je danas u svom obraćanju medijima Zdravko Maksimović, rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave.

„Današnju akciju  u opštinama i gradovima u slivu Zapadne Morave trebamo posmatrati kao segment te izmenjene paradigme postupanja koja  fokus delovanja lokalne samouprave kao  zajednice u upravljanu rizicima od  elementarnih nepogoda stavlja na prevenciju, kolektivni duh, slogu  i međusobnu podršku aktera sistema Civilne zaštite.Ovo je ,na neki način, i vežba aktiviranja lokalnog stanovništva u slučaju kriznih situcija i elementarnih nepogoda, a da ne govorimo i o nespornim doprinosima sprovedenih akcija uređenja i čišćenja rečnih priobalja   jačanju kvaliteta životne sredine u svakoj sredini ponaosob“ rekao je Maksimović.

Jedna od lokacija na kojoj su,danas, radili volonteri bila je i reka Studenica u neposrednoj blizini istoimenog manastira gde je desetina volontera, zajedno sa  članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Studenica formiranog na inicijativu igumana mamastira Studenica Tihona septembra 2017 godine,  čistilo  priobalje Studenice. Tako se eto  , i nekolicina monaha  bratstva manstira Studenica, našlo danas u akciji zajedno sa lokalnim žiteljima što je , bar kada su u pitanju i druge  aktivnosti na zaštiti okoline manastira ,  redovna pojava.

Uređenje korita Studenice

Recimo na kraju da su realizaciju današnje akcije u slivu Zapadne Morave podržali JP „Srbijavode“ ,Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima , Stalna konferencija gradova i opština i UNDP za Srbiju

Broj pregleda: 214

Komentari su zatvoreni.