utorak, 16. april 2024.

Ima li i šta je to novo u novom sazivu Skupštine grada Kraljeva?

Objavljeno: 18.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Sudeći prema rezultatima lokalnih izbora održanih 17.decembra 2023 godine u Kraljevu,bar na prvi pogled,  nekih većih promena,u rukovođenju gradom, neće biti. Prema informacijama koje su se čule lokalni naprednjaci i socijalisti su se lako dogovorili da nastave koalicionu saradnju i upravljanje gradom.Jedan od rezultata tog dogovora je i zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Kraljeva za 23. januar 2024. godine. Na toj sednici  biće verifikovani mandati odbornicima , a njih je podsetimo se 70. u Skupštini grada Kraljeva .

U ovom odborničkom sazivu oni dolaze iz redova šest stranaka, koalicija i grupa građana koji su osvojili  preko 3% glasova i za njih je,prema rezultaima koje je 4.1.2024 godine objavila Gradska izborna komisija, glasalo 59.055 građana od 99.000 upisanih u birački spisak, od čega  je 57630  listića bilo važeće.

Raspodela mandata(Iz preliminarne liste GIK-a od 4.11.2024.)

Prema tom Izveštaju GIK-a najviše glasova 23.911 osvojila je lista Aleksandar Vučić-Kraljevo ne sme da stane – dr.Predrag Terzić zbog čega će imati 33. odobornika u Skupštini grada Kraljeva.

Kolaicija grupe građana Ivan Matović-Starosedeoci,Novo lice Kraljeva,Ne damo Ibar,spasimo Studenicu  je sa osvojenih 9265 glasova druga po ostvarenim rezultatima i imaće 12.odbornika u Skupštini grada.

Treća po broju osvojenih glasova sa 6127 je koalicija Srbija protiv nasilja, Miroslav Miki Aleksić –Marinika Tepić- Vladimir Savić  sa osvojenih 6127 glasova.Ova koalicija će ,u gradskom parlamentu imati osam odbornika

Četvrta , po broju osvojenih glasova je lista Ivica Dačić Premijer Srbije-Dragan Vulić sa osvojenih 5728 glasova zgog čega će imati sedam odbornika.

Peti , sa osvojenih sa osvojenih 5516 glasova je Lokalni front koga će u Skupštini grada predstavljati  grupa od sedam odbornika.

Šesta po broju osvojenih glasova je koalicija dr.Miloš Jovanović, Srpska koalicija NADA-Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije (Novi DSS)- Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS)-Vojislav Mihajlović – Vladimir Bogavac sa 2437 osvojenih glasova koji su im obezbedili tri odbornička mandata.

Izborni rezultati na lokalnim izborima u Kraljevu 2012,2016 i 2020.godine

Već neke početne  analize ostvarenih izbornih rezultata ukazuju da će dinamika političkih procesa,pre svega onih u lokalnom parlamentu, izvesno je,biti drugačija.Da li i kvalitetnija po opšte interese građana ostaje nam da vidimo.

Šta su elemeti  za takve predpostavke? Najpre oni u brojevima osvojenih glasova. Nova – stara parlamentarna većina u Skupštin grada Kraljeva (naprednjaci i socijalisti ) imaće 18. odbornika  manje u odnosu na saziv Skupštine konstituisan  posle  izbora održanih 2020. Oni su  za tri godine ,inače, izgubili (u zbiru) 5094 glasova uz izlaznost povećanu za 12.493 izašlih građana na izbore 2023 u odnosu na 2020.I odnosi među njimau vladajućoj koaliciji su resetovani. Jer , ovoga puta glasovi socijlaista su apsolutno neophodni naprednjacima da ostanu u sedlu gradske vlasti.To je za rezultat imalo da socijalisti (+JS) dobiju veći deo “post izbornog kolača vlasti” u odnosu na predhodni izborni ciklus. (Zamenica predsedika Skupštine,zam.sekretara Skupštine ,zam.Načelnika Gradske uprave, dva odseka u GU, jednog pomoćnika gradonačelnika, tri člana Gradskog veća, Pijacu,Toplanu, SC Ibar, Narodnu biblioteku, mesta u nadzornim odborima javnih preduzećai ustanova,itd,itd..)

Struktura rashoda i izdataka budžeta za 2024 (preuzeto iz Građanskog vodiča kroz budžet grada Kraljeva za 2024.g)

Drugi ,moguće je presudniji, faktor uticaja na dinamiku političkih procesa u Kraljevu ,a vreme će pokazati da  li je to tako, jeste broj odbornika sa opozicionog spektra.Njih je 30.  za sada.

Pokažu li iole jedinstva i dogovora oko zajedničkog nastupa na sednicama Skupštine grada oni mogu, koristeći brojne mogućnosti, a sve u skladu sa zakonima i Statutom grada, da utiču snažno na dinamiku procesa donošenja odluka u gradskom parlamentu a samim tim i na dinamiku političkih procesa u gradu.

Ne treba u narednom periodu, kao faktor uticaja na    politički život  u gradu na Ibru , zanemariti ni aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou vezane za preispitivanje i osporavanje  rezultata izbora održanih u decembru 2023.g. Jer predstavnici opoziconih stranaka i grupa građana koji su i sada ,na neki način, uključeni u pojedine aktivnosti u tom pravcu će , u slučajevima koordiniranih političkih akcija usmernih na ponavljanje izbora,vrlo verovatno intezvirati oblike svog oponiranja  postojećem poretku stvari među akterima politčkih procesa u gradu.

I na kraju ,ali ne zbog  njegovog značaja, i budžet grada Kraljeva za 2024.godinu koga je usvojio Privremeni organ, daje dovoljno argumenata za dinamičnije politčke aktivnosti u lokalnom parlamentu.

Preuzeto iz Građanskog vodiča kroz budžet grada Kraljeva za 2024.g

Za očekivati je da  odbornici opozicije, ali nije isključeno i vladajuće većine, svako iz svojih razloga naravno, hitno pokrenu procedure njegovog  redefinisanja kroz usvajanje rebalansa.

Ko god da otvori taj proce neće pogrešiti jer pojedina rešenja data u ovoj verziji budžeta  itekako zaslužuju preipitivanje.

Na početku mandata

Primera radi, sama činjenica da su  kapitalni izdaci ( troškovi za izgradnju novih,ili investiciono održavanje postojećih objekata,nabavku opreme, mašina,zemljišta i slično) smanjeni  za  471.522.065,45 dinara i iznose 1.063.104.000 dinara,od čega je za za najvažnije kapitalne objekte  predviđeno samo 535.500.000, od toga će, bez malo polovina ili 210.500.000 dinara, biti utrošena za     kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebom dokumentacijom, je dovoljan razlog da se,i na tu temu, razgovara  argumentima u lokalnom parlamentu.Istovremeno se na budžetsko poziciji 24. ekonomska klasa 511, kao trošak za zgrade i objekte planira 879.206.0000 dinara ili čak 14,98% budžeta.

Zar ne treba detaljnije razgovarati u lokalnom parlamentu o velikim stalnim troškovima,na budžetskoj  poziciji 7,ekonomska klasa 421 u iznosu od 521.081.000 dinara što je 8,88% ukupnog budžeta. Ili o velikim izdvajanjima za takozvane usluge po ugovoru na budžetskoj poziciji 9.,ekonomska klasa 423 u iz nosu od 635.853.200 dinara što je čak 10,83% budžeta  o kojim se,praksa je pokazala, odlučuje vrlo netransparentno.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 424

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.