četvrtak, 18. jul 2024.

Hoće li „Agens“    biti  pionir novog energetskog puta u Kraljevu ?

Objavljeno: 07.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva ,koga vodi magistar tehničkih nauka Jovan Nešović, našlo se među sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”. Ovaj projekat koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP)  sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Za to vreme treba da se obezbedi sveobuhvatan pristup u praćenju sprovođenja energetske i klimatske politike,da se unaprediti učešće organizacija civilnog društva, sindikata i energetskih zadruga u razvoju i praćenju energetske i klimatske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, da se poboljša komunikacija i saradnja između različitih aktera u procesu energetske tranzicije i da se poveća dostupnost informacija o razvoju domaće energetske i klimatske politike.

Potreba da se  nađu   primeri dobre prakse  sa lokala koji mogu pomoći ostvarenju ciljeva definisanih u samom INEKP-u bila je motiv da “Novi Put” predloži  pilot projekat od višestrukog značaja za lokalnu zajednicu.

Suština projekta “Novog Puta” je da se na primeru  Specijalne bolnice “Agens” u Mataruškoj Banji, pokažu prednosti u objedinjavanju korišćenja geotermalne energije, solarne energije i podizanja energetske efikasnosti u cilju smanjiti emisiju gasova “staklene baste”,smanjenja  zagađenja vazduha I ostvarivanja značajne finansijske uštede.

Predstvnici Novog Puta sa kolegama na konsultativnom sastanku u Beogradu

“Agens” trenutno troši oko 100 tona ekološki lošeg fosilnog goriva (lož ulja) za zagrevanje objekta u toku grejne sezone i to je trošak od skoro 170.000 evra na godišnjem nivou. U neposrednoj blizini objekta bolnice “Agens” nalazi se izvor geotermalne vode čija je teperatura 52 o C, izdašnosti oko 20 litara/sek.Predlog je da se korišćenjem  toplotne energije i ugradnjom toplotne pumpe   obezbedi dovoljna količina toplotne energije za zagrevanje objekta bolnice u toku grejne sezone.Obzirom da je objekat Specijalne bolnice “Agens”  izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, njegova energetska efikasnost je na nižem nivu pa postoji potreba za njegovom energetskom sancijomšto će smanjiti potrošnju energije za zagrevanje.Novi Put će zahvaljujući dobijenoj podršci za svoj projekat,za početak, sačiniti, zajedno sa angažovanim stručnim konsultantima,Analizu koja će,veruju u ovom udruženju, pokazati da se celokupna toplotna energija potrebna za zagrevanje objekta može dobiti iz geotermalne energije.

U „Novom Putu“ veruju da će Analiza koju rade u ovoj fazi realizacije projekta,potvrditi opravdanost njihovog predloga objedinjavanja više različitih izvora lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije, kao što su to geotermalna i  solarna energija. Početni argument za svoj predlog vide u sadašnjoj, godišnjoj, potrošnji od oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca. U prilog tome idu i mogućnosti korišćenja  pojednostavljenih procedura za sticanje statusa “kupac-proizvođač”, koji bi omogućio bolnici da kada ima višak energije (što će biti redak slučaj), tu energiju predaje  u javnu mrežu, a kada ima manjka da povlači električnu energiju sa mreže.

Rezultati Analize koju “Novi Put”  već radi trebalo bi da “otvore put” Specijanoj bolnici “Agens” i gradu Kraljevu u komunikaciji sa resornim ministrstvima i drugim, inostranim, donatorima koji snažno podržavaju transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, podstiču energetsku nezavisnost, demokratsko i decentralizovano upravljanja energetskom i klimatskom politikom u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 502

Tagovi: , , ,

Komentari su zatvoreni.