utorak, 16. april 2024.

Da li je početak grejne sezone u Kraljevu povod da građani brinu i za svoje zdravlje ?!

Objavljeno: 21.09.2023. | autor: KV Novosti -on line

Taman kada su prebrinuli (ako su uopšte i prebrinuli) brige oko nabavke skupih energenata za ogrev građani Kraljeva dočekuju  novu grejnu sezonu sa starim brigama o kvalitetu vazduha koga udišu.

A da razloga za brigu itekako ima govore i zvanične procene koje kažu da ,usled zagađenja ambijentalnog vazduha u Srbiji godišnje prevremeno umre 6.592 ljudi, ili kada se (po metodologiji SZO) uračunaju i posledice zagađenog vazduha unutar domaćinstava, broj se skoro pa duplira, te dolazimo do 11.500 prevremenih smrti  u 2016. godini u Srbiji.

Oko tri nedelje nas deli od zvaničnog početka grejne sezone u Kraljevu, a  dostupne dugoročne vremenske prognoze kazuju da će ,nekako baš tada, doći i do promene vremena .Nastupiće oblačni i prohladni dani i većina domaćinstva ,pored onih priključenih na sistem daljinskog grejanja kojim upravlja JEP Toplana,počeće sa loženjem.

Pripeme za greju sezonu još uvek traju…

Kraljevu, poput mnogih drugih gradova u Srbiji, grejna sezona donosi i “nove-stare” nevolje sa povećanim zagađenjem vazduha uzrokovanog, u preko 70 odsto slučajeva, zagađenjima koja dolaze iz individualnih kućnih ložišta. Beograd, Niš, Smederevo, Kosjerić, Pančevo, Novi Sad, Užice, Valjevo, Kraljevo i Subotica i Bor su  gradovi  koji imaju i zvanično prekomerno zagađen vazduh.

O ovom problem, prisutnom malte ne od kada traju  zvanična merenja kvaliteta vazduha u gradu na Ibru, pisali smo više puta kao što smo pisali i o merama koje lokalna samouprava preduzima da koliko toliko unapredi kvalitet vazduha. A te mere, podsetimo su subvencionisanje, unapređenja energetskih svojstva objekata i zamena kotlova , samim tim i energenata, koji emituju više štetnih materija u vazduh kao nus produkt sagorevanja.

No, uprkos preduzimanim merama vazduh u Kraljevu je, i dalje, tokom većeg dela grejne sezone, daleko od dobrog o čemu ,recimo, svedoči i podaci da su ,tokom 2022.godine, izmerene vrednosti suspendovanih čestica PM10  u vazduhu koga udišemo prelazile dozvoljenu dnevnu graničnu i tolerantnu vrednost  tokom čak 112 dana. Pored ovog dominantnog zagađenja (suspendovanim PM česticama) u Kraljevu i  indeks crnog dima-čađi i koncentracija azot-dioksida je, u nekim danima,bivala veća od dozvoljenog.

Grafikon UG Novi Put

Merenja u gradu Kraljevu se sprovode na 11 mernih mesta, a uzorci na mernim mestima se uzimaju u toku cele godine po predviđenoj dinamici. Merna mesta su na različitim lokacijma i mere se sledeće zagađujuće supstance: sumpor-dioksid, azot-dioksid, taložne materije-čađ, suspendovane PM10 i suspendovane PM 2.5 čestice.vbMerenja vrše Agencija za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.

O rezultatima tih merenja se razgovara i  raspravlja jednom mesečno,tokom čitave godine,na sednicma Gradskog veća prilikom usvajanja izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo koji vrši ta merenja za potrebe grada po godišnjem Ugovoru.

To mesečno informisanje većnika o Izveštaju Zavoda  je  jedan od osnovnih izvora informacija o kvalitetu vazduha za građane i medije prevashodno.

Grafikon iz brošure UG Novi Put

 Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021) je predvideo da ,u slučajevima kada dođe do prekoračenja  koncentracija o kojoj se izveštava javnost utvrđena aktom iz člana 18. stav 1. ovog zakona ili koncentracija pojedine zagađujuće materije opasne po zdravlje ljudi, postoji i obaveza  lokalne samouprave, da obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i/ili na drugi pogodan način.

Ono što brine je činjenica da uprkos postojanja normi, propisa i dobre volje nadležnih, pravovremeno informisanje građana Kraljeva u realnom vremenu, u momentu ekstremno velikih koncentracija štetnih materija  u vazduhu, još uvek nije moguće. A nije moguće zbog postojeće opreme za merenje koja koristi gravimetriske metode koje traže vreme za obradu prikupljenih uzoraka.

Kakvo je stanje kvaliteta vazaduha u gradu Kraljevu, načinu merenja kvaliteta vazduha, izvorima zagađenja i uticaju zagađenja vazduha na zdravlje građana detaljno je prikazano u brošuri pod nazivom “Čist vazduh, dobro zdravlje” koju možete preuzeti OVDE.  Ova brošura je urađena u sklopu realizacije projekta pod nazivom “Udružimo snage za čistiji vazduh” koji sprovodi UG “Novi put”. Projekat je deo programa podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Cilj projekta je da ukaže na problem zagađenja vazduha i potrebe da Kraljevo dobije automatizovanu mernu stanicu za merenje suspendovanih PM čestica. Nadležni su obećali akciju nabavke uređaja koji može da saopštava rezultate merenja kvaliteta vazduha u realnom vremenu još pre dve godine, ali od tog obećanja ništa nije učinjeno.

Javna nabavka za taj uređaj je raspisivana još prošle godine , a planirano je da se ponovi i u ovoj godini, ali  tog novog mernog  uređaja još uvek nema. Sasvim je izvesno da neće  biti aktiviran na početku ove grejne sezone što građane Kraljeva nagoni da počnu da brinu za svoje zdravlje ugroženo  i kvalitetom vazduha koga udišu.


 

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 365

Tagovi: , , ,

Komentari su zatvoreni.