petak, 28. januar 2022.

Vreme je za akciju !

Povodom sve učestalijih rezultata o zagađenom vazduhu u Kraljevu

Objavljeno: 27.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

промене„U sklopu redovnog monitoringa aerozagađenja na teritoriji grada Kraljeva, Zavod za javno zdravlje Kraljevo svakodnevno se obavlja uzimanja uzoraka vazduha za analizu. Dobijeni rezultati u periodu od prvog novembra do danas 2015. godine pokazuju opterećenje vazduha česticama PM 10.U ovom jesenjem periodu aktivira se veliki broj individualnih ložišta i povećava frekvencija motornih vozila, što je dovelo do povećane emisije štetnih gasova u atmosferu. Zbog vremenskih prilika, povišenog atmosferskog pritiska, toplih dana i hladnih noći dolazi do temperaturne inverzije, dokondezacije vodene pare i stvaranja magle, što na nivou atmosfere u kojem se obavljaju disanje i ljudske aktivnosti dovodi do stvaranja čestica PM 10 od vodene pare i zagađujućih materija iz atmosfere i njihove povećane koncentracije. Ove čestice mogu imati nadražajno delovanje i provocirati tegobe kod srčanih i plućnih bolesnika.“
Ako ste slušali lokalne medije ili ,pak, posećivali sajt grada Kraljeva onda ste, sigurno je, prepoznali početak redovnih saopštenja koga daje Odsek za zaštitu životne sredine gradske uprave.Upravo ta činjenica da, u zimskom periodu,udišemo sve zagađeniji vazduh podstiče da nadležni ,pažljivije, razmotre reultate nekih projekata udruženja građana koji su se bavili problemeima zaštite životne sredine i ,u tom kontekstu , energetske efikasnosti , poput projekta Klastera „Zeleni Navigator“, a koji su podržani i sredstvima grada Kraljeva.Posebno sada u danima kada se usvaja budžet grada za narednu, 2016 godinu,koji bi trebalo , jednim delom , da bude „alat“ i u otklanjanju dela uzroka zagađenja životne sredine.Konkretno : kroz projekat „Zelenog Navigatora“- „Javno privatno partnerstvo u funkciji većeg korišćenja obnovljivih izvora energije za zagrevanje javnih objekata na teritoriji grada Kraljeva“ došlo se do rezultata kakve bi se ostvarile ekonomske uštede i kako bi se ,direktno, smanjilo zagađenje vazduha ako bi se ,stare i dotrajale kotlarnice ,na čvrsta goriva, u školama „Vuk Karadžić“ i „Svet Sava“ u Ribnici zamenile kotlovima na pelet. Iako projektom nije analizirana Ribnica kao naselje sa nekoliko hiljada individualnih kuća koje se,mahom,greju na čvrsta goriva jasno je da ova dva školska objekta sa zastarelim kotlarnicama ,zajedničke snage od preko 1Mw, itekako doprinose (ne)kvalitetu vazduha .Te dve kotlarnice emituju u atmosferu , kroz proces sagorevanja uglja i drva , količinu CO2 koja je jednaka količini od minimum stotinjak individualnih kuća. Na stranu što se za njihove energente,iz budžeta,na godišnjem nivou izdvaja nekoliko miliona dinara.Eto prilike nadležnim u gradskoj samoupravi zaduženim i za ekonomski razvoj i za zaštitu životne sredine da ,kroz deo budžeta grada za 2016 godinu ,namenjenog za zaštitu životne sredine u iznosu od 40.500.000 dinara,počnu da rešavaju ovaj problem obnovom kotlarnica u ove dve škole.Eto prilike i da građani Ribnice,i ne samo nje, koji su ,i kroz naknadu za očuvanje i zaštitu životne sredine, uplatili deo od ove sume osete direktnu korist kroz čistiji vazduh u zimskim mesecima.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2666

Komentari su zatvoreni.