ponedeljak, 30. novembar 2020.

Volonterska ekološka akcija „102 kao 1“ u 18 gradova i opština Srbije

Objavljeno: 16.05.2019. | autor: KV Novosti -on line

U nedelju ,19.maja 2019 godine  biće održana ,treći put za redom , akcija , ove godine nazvana  „102 kao 1“ ,koja okuplja volontere ,ljude dobre volje , iz 18 opština i gradova u slivu Zapadne Morave , koji žele da svojim radom doprinesu čišćenju rečnih vodotokova i priobalja od  svakovrsnog otpada koji  je ,često , uzrok izlivanja reka i koji ,i na razne druge načine,  ugrožava životnu sredinu.

Cilj akcije ,kao što to njen naziv kaže je  da se ,istovremeno, na 102 lokacije u 18 lokalnih samouprava ,u jednom danu, sprovede organizovano uređenje vodotokova , pre sveg njihovo čišćenje od   otpada različitog porekla, ali i da se tamo gde ima uslova sadnjom zelenila preduprede klizišta i erozije zemljišta.

Ova akcija je započela  pre tri godine na inicijativu Odeljenja za Civilnu zaštitu gradske uprave grada Kraljeva i Tima za koordinaciju aktivnosti   gradova i opština iz sliva Zapadne Morave koji su 10.februara 2016 godine, u Kraljevu,  potpisali Protokol o zajedničkim preventivnim aktivnostima u borbi protiv elementarnih nepogoda.

Činu potpisivanja Protokola predhodila su tragična iskustva sa poplavama u Srbiji maja 2014 godine tokom koji je na teritoriji 24 lokalne samouprave pričinjena materijalna šteta u iznosu od  preko  1,5 milijarde evra od čega je  70%  štete  naneto proizvodnim aktivnostima.

Te ,2017 godine  prva akcija je nazvana „100 kao 1“ jer je ,tada , istovremeno sporvedena na 100 lokacija u slivu Zapadne Morave na čijoj teritoriji , u 18 lokalnih samouprava,  živi blizu milon stanovnika ,i ona svake godine ,aktivnostima volontera , obuhvata po jednu lokaciju više.

Sa prošlogodišnje akcije u Kraljevu

Sve ove akcije na čišćenju priobalja reka u slivu Zapadne Morave  karakteristične su i po korišćenju internet platfome www.Volonter.rs   kao alata za aktiviranje  ljudi i resursa na lokalu kroz kratke volonterske akcije što , primarno ,odgovara senzibilitetu mladih ljudi,jer je starosni prag za uključivanje u neku od akcija 15 godina.

Obzirom da metrolozi najavljuju lepo vreme za očekivati je da će postavljeni ciljevi akcije „102 kao 1“ biti ostvareni kako po broju lokacija na kojima će se odvijati tako i po broju učesnika. Eto prilike ,poštovani čitaoci da  ,ako ste raspoloženi, jednostavnim popunjavanjem prijave na  internet platfomi www.Volonter.rs  i vi postanete deo tima koji svojim dobrovoljnim radom doprinosi da bar  za  malo unapredimo našu životnu sredinu .

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 452

Komentari su zatvoreni.