utorak, 16. april 2024.

Velika ulaganja u jačanje energetske efikasnosti sistema daljinskog grejanja grada Kraljeva

Konzumenti u energetski neefikasnim objektima značajno umanjili efekte

Objavljeno: 25.03.2016. | autor: KV Novosti -on line

topKada smo ,nedavno,predstavili sistem daljinskog grejanja grada Kraljeva kao najvećeg proizvođača energije,kojim upravlja JEP „Toplana“ konstantovali smo da se,u zadnjoj deceniji,dosta toga uradilo na jačanju energetske efikasnosti kako u procesu proizvodnje toplotne energije tako i u distributivnom sistemu.Tako je, u okviru projekta „Rehabilitacija daljnskog sistema grejanja u Srbiji faza KfW III“ u rekonstrukciju toplotnih izvora uloženo  ukupno 2.863.669,00 €. Vrednost kredita je 2.027.111,00 €, a uložena  sredstva JEP „Toplana“ su oko 836.558,00 €. Ugađeni su kotlovi savremene konstrukcije sa stepenom efikasnosti do 94%.Mnogo više sredstava je uloženo u rekonstrukciju podsistema za distribuciju toplotne energije a taj podsistem se ,inače, sastoji  od  oko 20 kilometara dvovocevnog  toplovoda , blizu 500 podstanica različitog tipa i snage. Kroz program KfW III u zamenu podstanica je uloženo 1.292.828,00 € i 16,2 miliona dinara sopstvenih sredstava u zameni 116 toplotnih podstanica i rekonstrukciju 29 postojećih.Kroz program KfW IV u zamenu podstanica je uloženo 453.509,00 € i skoro 5 miliona dinara sopstvenih sredstava za zamenu 109 toplotnih podstanica i rekonstrukciju 28 podstojećih. Kroz projekte u okviru programa KfW III i KfW IV i ulaganjem sopstvenih sredstava JEP „Toplane“ zamenjeno je velik deo distributivne mreže. Ovim zamenama se postiglo smanjenje gubitaka toplog fluida u mreži za 16%.U periodu od 2013 do 2015 izvršena je zamena 2.4 km tarse toplovoda (4752m cevi) prečnika DN80 do DN250. Sredstva za zamenu ovih toplovoda obezbeđena su iz kredita KfW IV u iznosu od 208.187,00 € i delom sopstvenih sredstava u iznosu od 8,2 miliona dinara. Ovde treba napomenuti da je u periodu od 2009 do 2013 izvršena je zamena 3 km tarse toplovoda (6108 m cevi) prečnika DN80 do DN250. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su iz kredita KfW III u iznosu 415.684,00 € i sopstvena sredstva u iznosu oko 5miliona dinara.Uprkos ovim zaista impresivnim investicijama u jačanje energetske efikasnosti ostaje veliko pitanje krajnjih efekata.Jer,poznato je,večinu konzuma toplotne energije sistema daljinskog grejanja grada Kraljeva čine zgrade koje su građene pre više decenija u čiju energetsku efikasnost nije ulagano.Zato se kao prioritetni zadatak lokalne samouprave nameće izgradnja sistema normativnih,institucionalnih,finasijskih i organizacionih preduslova za popravljanje slabe  energetske efikasnosti  zgrada posebno onih  namenjenih kolektivnom stanovanju.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2784

Komentari su zatvoreni.