utorak, 30. novembar 2021.

Uskoro će se znati koje firme kraljevčani mogu da angažuju za poslove na energetskoj sanaciji svojih zgrada

Objavljeno: 21.07.2021. | autor: KV Novosti -on line

Objavljivanjem Javnog poziva zainteresovanim privrednim subjektima za učešće u poslovima  na energetskoj sanaciji stambenih objekata a koji će biti sufinansirani iz budžeta grada u 2021 godini ,danas su,u Kraljevu, nastavljene aktivnosti lokalne samouprave usmerene ka merama koje doprinose jačanju energetske efikasnosti stambenih objekata ili   smanjivanju zagađenja vazduha u zoni grada obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

Konkurs je važan i za građane koji su planirali da konkurišu za sredstva iz javnih prihoda bilo republike ili grada  a za zamenu kotla ili stolarije ili ugradnju termičke izolacije, jer će   moći  da nabavku opreme i radove  izvedu samo preko firmi koje se nakon ovog konkursa budu našle na listi onih koje ispunjavaju uslove.

Prema uslovima ovog Javnog poziva građani mogu da računaju na 120.000 dinara ili 2.000 dinara po kvadratu za termičku izolaciju, na iznos od 85.000 za nabavku i ugradnju kotlova ili grejača na bio masu za porodične kuće i  do 70.000 dinara za za kotao na gas za porodične kuće.

Troškove preko ovih iznosa padaju na teret građana.Građani će morati da ,najpre,izmire svoj deo sredstava  izvođaču radova da bi ,potom,grad uplatio istom svoj deo koji ne sme biti veći od 50 odsto ukupne vrednosti materijala i/ili radova.

 Iako je Kraljevo, sa iz budžeta izdvojenih 2,5 miliona dinara za ove namene i još toliko dobijenih sredstava od Republike u samom  vrhu lokalnih samouprava koje se birnu o problemu enernetske efikasnosti kao jedne od  mera u borbi protiv sve izraženijih klimatskih promena,to su ,u odnosu na potrebe i već iskazano interesovanje građana,ipak, nedovoljna sredstva.

Iznos sredstava za ove namene i izostanak  preciznijih kriterijuma koji bi više uvažavali socijalnu kartu građana zainteresovanih za ove mere bili su razlozi da,Miloš Ugrenović član Gradskog veća iz redova SPS-a, ostane uzdržan na današnjoj ,39-toj sednici Gradskog veća na kojoj je usvojen tekst Javnog poziva zainteresovanim privrednim subjektima za učešće u poslovima  na energetskoj sanaciji stambenih objekata a koji će biti sufinansirani iz budžeta grada u 2021 godini.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 286

Komentari su zatvoreni.