četvrtak, 18. jul 2024.

KAKVE SU PERSPEKTIVE JAVNIH FINANSIJA GRADA KRALJEVA?

Objavljeno: 06.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

naslovnaBudžet grada Kraljeva za 2015 godinu u iznosu od 3.049.127.167,00 ne zadovoljava narasle potrebe lokalne samouprave u mnogim oblastima i planiran je sa defictom u iznosu od 338.000.000,00..Mogućnosti za većim budžetskim prihodima su u velikoj meri limitirane realnim privrednim i finasijiskim stanjem na teritoriji grada Kraljeva.Građani,punioci i korisnici budžeta grada, imaju institucionalne mogućnosti da svojim predlozima utiču na politiku planiranja, kreiranja i raspolaganja budžetskim sredstvima. Jedan od problema je neadekvatno i neefikasno korišćenje,postojećih institucionalnih prava i mogućnosti građana u procesima planiranja i kreiranja budžeta grada Kraljeva . Neadekvatno informisanje o pravima i mogućnostima građana , jedan je od razloga njihovog nedovoljnog angažovanja i uticaja na procese planiranja i kreiranja budžeta grada.

Pogledajte dokumentaciju u PDF-u

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2715

Komentari su zatvoreni.