petak, 19. jul 2024.

Posts Tagged ‘ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva’

Imamo li kapacitete za neophodnu energetsku tranziciju  u Kraljevu?

Objavljeno: 29.06.2024. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je,nedavno,u prostorijama Saveza inženjera i tehničara održan Okrugli sto na temu “Lokalni razvoj kroz veće korišćenje obnovljive energije”. Organizator razgovora na ovu više nego aktuelnu temu bilo je udruženje građana Kraljevački razvojni centar a među brojnim učesnicima dominanto  je bilo prisustvo inženjera svih profila mahom starije generacije. Skupu su prisustvovala i dva odbornika novog skupštinskog saziva ali je bilo uočljivo odsustvo predstavnika Gradskog veća i onih organizacionih  delova Gradske uprave koji bi,prirodom svog posla i obaveza, trebali da budu pokretači svih planskih aktivnosti u lokalnoj samoupravi.

Okrugli sto na temu Lokalni razvoj kroz veće korišćenje zelene energije je održan 19.juna 2024.g.

Sama rasprava je inače organizovana kao jedna od aktivnosti projekta ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva”  čiji je  cilj da se ključni akteri u lokalnoj zajednici,pre svih odbornici u Skupštini grada, podsete na obavezu usvajanja jednog važnog dokumenta javnih politika koji se zove Program energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. -2025.godine sa planom energetske efikasnosti za 2024.godinu.

Ono što je važno reću u vezi tog dokumenta je to da je njegov predlog već sačinjen,da ga je sačinila firma iz Niša, angažovana posle sprovedene javne nabavke i da ga je dostavila nadležnim u Gradskoj upravi na dalje postupanje.

Ono što se ,imajući u vidu značaj ovog dokumenta za procese planiranja u energetskom sektoru grada, s pravom očekuje je to da on što pre bude predstavljen, najpre zainteresovanoj stručnoj javnosti i odbornicima Skupštine grada a potom i građanima kroz obaveznu organizaciju  Javne rasprave.

Na  Okruglom stolu su, predstavnici Kraljevačkog razvojnog centra, upoznali prisutne sa nekim informacijam dobijenim od strane Gradonačelnika i nedavno zaduženog gradskog većnika za oblast energetike,čija je suština da će se taj dokument naći,u skorije vreme ,pred Gradskim većnicima čime će i zvanično otpočeti proces njegovog usvajanja.

Tokom rasprave na Okruglom stolu ,od panelista i učesnika u raspravi se čulo i to da  Kraljevo i  okolni region nemaju značajne velike proizvodne kapacitete za električnu energiju kao neki drugi delovi Srbije. Energetski kapaciteti u Kraljevu su više usmereni na distribuciju i potrošnju nego na proizvodnju. Rečno je I to da se  Kraljevo se nalazi u centralnoj Srbiji, sa dobrim klimatskim uslovima za solarne instalacije, gde je prosečna godišnja sunčeva radijacija  oko 1.200 kWh/m², što pruža solidne uslove za proizvodnju solarne energije. Smanjenje troškova solarnih panela i povećanje efikasnosti tehnologije čini solarne projekte sve privlačnijim. Postoje potencijali za instalaciju solarnih panela na krovovima zgrada, domaćinstava, kao i na poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim površinama  a  država i lokalna samouprava  rade  na povećanju učešća obnovljivih izvora energije u energetskom miksu, uključujući podsticaje za instalaciju solarnih panela.

Okrugli sto na temu Lokalni razvoj kroz veće korišćenje zelene energije

Jednostavno sve je više razloga za to da se planira sveobuhvatni proces promene celokupnog lokalnog energetskog sistema. Deo tog procesa lokalne energetske tranzicije je i energetska transformacija koja se odnosi na promenu načina na koji se energija proizvodi, prenosi i koristi. To uključuje promene u tehnologijama, procesima i infrastrukturi.

Kraljevo je, već treću godinu u procesu donošenja Plana Razvoja,dokumenta koji bi trebalo da pruži  strateške smernice za ekonomski i društveni razvoj ali I da bude osnova za novi Prostorni plan grada Kraljeva koji treba da  definiše fizički raspored i korišćenje prostora.

Zato je važno da se,u ovoj fazi razgovarao je jednom dokumentu kao što je Program energetske efikasnosti grada Kraljeva koji  bi trebalo da definiše strategije, ciljeve, i konkretne mere za unapređenje energetske efikasnosti u svim sektorima (stambenom, komercijalnom, industrijskom, javnom) kako bi se smanjila potrošnja energije, povećala upotreba obnovljivih izvora energije, i unapredila održivost. Implementacija ovakvog Programa može pomoći Kraljevu da značajno smanji potrošnju energije, poveća korišćenje obnovljivih izvora i doprinese zaštiti životne sredine.

I na samom kraju evo i odgovora na pitanje postavljeno u naslovu ovog teksta: Ključno je da se svi relevantni akteri lokalne zajednice uključe u ovaj proces ,da se obezbede potrebni tehnički,ekonomski,politički i društveni  kapaciteti I da se obezbedi podrška građana kako bi se ostvarili ciljevi energetske tranzicije.

Planiranje razvoja energetike grada Kraljeva je posao koji ne trpi odlaganje!

Objavljeno: 25.04.2024. | autor: KV Novosti -on line

Nema odlaganja: Institucije lokalne samouprave ,Gradsko veće, pre svega, i Skupština grada Kraljeva treba ,bez odlaganja, da pristupe ispunjavanju svojih zakonskih obaveza  i da ,poštujući osnove i metodologiju Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i svoje obaveze  iz Zakona o energetici i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, počnu sa njihovom primenom usvajajući neophodna dokumenta iz  nadležnosti lokalne samouprave u sektoru energetike.

Sa javne debate – Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike

A da bi se to radilo neophodno je  da Gradsko veće,najpre, imenuje člana zaduženog za energetiku i time ispuni svoje obaveze iz Pravilnika o sistemu energetskog menadžmenta grada Kraljeva, koga je Veće usvojilo marta 2023.godine kao i da imenuje članove Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva koji ima ključnu ulogu u planiranju ciljeva godišnjih ušteda energenata na nivou grada.

Samo tako Kraljevo može učiniti efikasnijim  i delotvornijim  mere i aktivnosti koje već sprovodi unapređujući energetska svojstva javnih objekata i zgrada za kolektivno i individualno stanovanje sufinansirajući unapređenje njihovih energetskih svojstava.

Uvodničari i moderator Javne debate: Dragojlović,Lešević i Čolović(s leva na desno )

Kombinovane i koordinisane strategije smanjenja zagađenja vazduha i smanjenja ili uklanjanja emisija  ugljendioksida (CO2) i drugih gasova koji doprinose globalnom zagrevanju  deo  su jedinstvene klimatske politike i kao takve moraju  biti osnova planiranja razvoja energetike grada Kraljeva.

Kraljevo samo na taj način može dati očekivane doprinose u ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza Srbije  za dekarbonizaciju enegrtskog sektora i povećati učinke svoje borbe, koju već vodi , za čistiji vazduh u grada tokom grejne sezone.

Jedno od mogućih rešenja za oba problema je i veće korišćenje obnovljivih izvora energije u zagrevanju javnih objekata u zoni GUP-a  koji još uvek koriste različita fosilna goriva, posebno ona čijim sagorevanje se emituju visoke koncetracije supendovanih mikro čestica PM 10 i PM2,5.

Boris Čolović-Toplotne pumpe štede energiju i ne zagađuju okolinu !

Ta konverzija energenata u javnim objektima u cilju smanjenja zagađenja vazduha i dekarbonizacije  je važna kako za održivi razvoj lokalne zajednice tako i za njen obavezni doprinos u borbi protiv klimatskih promena.

Ovo su samo neki od stavova koji su se mogli čuti tokom Javne debate  na temu „Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike“  održane ,u sredu 24.aprila 2024.g u organizaciji udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ koje sprovodi projekat „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“.

Srđan Dragojlović- Dobri proračuni su osnova za odluku da li ili ne ugrađivati solarne panele na javni objekat

Uvodničari na skupu bili su Boris Boća Čolović koji je govorio o mogućnostima primene toplotnih pumpi u zagrevanju objekata i Srđan Digi Dragojlović koji je govorio o mogućnostima korišćenja solarne energije u javnim objektima.

Debatom je moderirao novinar Ljubiša Lešević, dopisnik Televizije Prva iz Kraljeva ,a politikolog Zoran Nikolić, predsednik Upravnog odbora Kraljevačkog razvojnog centra je upoznao učesnike debate sa ciljevima ,očekivanim rezultatima i aktivnostima projekta  koga ovo udruženje sprovodi u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji “ Beogradske otvorene škole.

Kad se na  nekom skupu nađu ljudi „naoružani“ dobrom namerom, znanjem, iskustvom, energijom i željom da tim „oružjem  brane svoju zajednicu“ od problema sa kojima se ona suočava onda je dobar rezultat unapred zagarantovan. U ovom slučaju to su predlozi kako unaprediti  stanje u lokalnoj energetici  zasnovani na argumentima i činjenicama.

Eto,tako je bilo u sredu ,u Kraljevu, na Javnoj debati „Mogućnosti dekarbonizacije  lokalne energetike “

Opštem lepom utisku uvodničari Čolović i Dragojlović doprineli su, ne samo svojim prezntacijama, nego i svojim odlukama da honarar predviđen za učešće na debati doniraju,Čolović udruženju invalida učesnika rata a Dragojlović udruženju osoba oštećenog sluha i  otežanog govora.

Da se Kraljevo više  uključi u aktivnosti  za dekarbonizaciju Srbije !

Objavljeno: 13.03.2024. | autor: KV Novosti -on line

Fosilna goriva i njihovo korišćenje za proizvodnju  toplotne energije ili pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, su “zajednički imenitelj” jednog izraženog ,višegodišnjeg problema grada Kraljeva ,a to je kvalitet vazduha tokom  grejne sezone,  i normama definisanih obaveza grada,da kao lokalna samouprava,  sprovodi mere upravljanja potrošnjom energije u javnom sektoru.

Zato i nije bilo iznenađenje za učesnike Uvodnog sastanka ,na kome je projektni tim  udruženja građana Kraljevački razvojni centar predstavio ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti projekta „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“, što se u većem delu sastanka razgovaralo baš o kvalitetu vazduha tokom grejne sezone u gradu na Ibru.

Sa Uvodnog sastanka u organizaciji Kraljevačkog razvojnog centra

Iako taj problem nije u fokusu samog projekta, čija realizacija treba da doprinese smanjenju uticaja lokalne zajednice na klimatske promene kroz dekarbonizaciju lokalne energetike, upravo ta nit,korišćenje fosilnih goriva kao energeta za zagrevanje javnih objekata,  povezala je ove dve teme.

A dekarbonizaciju energetike i unapređenje kvaliteta vazduha ,pored fosilnih goriva,povezuju i mnoge mere i aktivnosti  usmerene na unapređenje energetskih svojstava objekata. Kako onih indivividualnih, tako i zgrada za kolektivno stanovanje i javnih objekata na čemu se,kako se čulo na Uvodnom sastanku ,zadnjih godina dosta radi,kroz subvencionisanje tih mera od strane lokalne samouprave i države.

Uprkos nespornim rezultatima u unapređenju energetskih svojstava zgrada, Kraljevo i dalje ima velke probleme sa kvalitetom vazduha. O tome rečito svedoči podatak da je samo u januaru 2024. godine zabeleženo čak 19.dana sa prekoračenjima dnevno dozvoljenih maksimalnih vrednosti suspendovanih mikročestica PM 10 i PM,25.

Pored ovog problema Kraljevo nema  adekvatno upravljanje potrošnjom energije u javnom sektoru što je,uz set drugih multisektroskih mera poput prostornog planiranja,urbane mobilnosti, ozelenjavanja urbanih površina,upravljanja otpadom i niza dugih mera,ključni doprinos dekarbonizaciji.

Mogu li se paralelno rešavati problemi kvaliteta vazduha i dekarbonizacija?

A iza ove strane kovanice koja se već odomaćila u našoj javnosti krije se ništa drugo nego smanjenje emisija gasova koji imaju to svojstvo da oko planete Zemlje  stvore omotač koji zadržava toplotu koju emituje Zemljina površina.

Ovi gasovi (vodena para, ugljen-dioksid, metan, azot-suboksid i hlorofluorokarbonati) su regularna pojava u prirodi ali je, tehnološkim napretkom s kraja XIX veka, čovek svojim aktivnostima,većim korišćenjem fosilnih goriva, njihovu koncentraciju,pre svega ugljen dioksida i metana, povećao do te mere da su svi postali svesni i klimatskih promena i njihovih posledica.

Država Srbija ima niz prihvaćenih međunarodnih obaveza u globalnoj borbi protiv klimatskih promena.Tako smo se Sofijskom dekleracijom i iz nje proizašlim Akcionim planom  nazvanim Zelena agenda za Zapadni Balkan, obavezali da preduzimamo brojne  aktivnosti  u cilju dekarbonizacije svog prostora.

Od ukupno 28. aktivnosti navedenih u tom dokumentu,usmerenih na dekarbonizaciju jedna je i davanje prioriteta energetskoj efikasnosti i njenom  unapređenju u svim sektorima.
Te mere se primenjuju planski i u kombinaciji sa povećanjem udela obnovljivih izvora energije instaliranih na mestima potrošnje gde god je to moguće .Sve to treba da prate subvencije  u većem obimu ali i sa dugačije ustrojenim kriterijumima koji će ,većim delom biti bazirani na elementima socijalne pravde,uvažavajući potrebe i mogućnosti socijalno ugroženog stanovništva.

Lokalne samouprave u Srbiji ,njih preko 90% ,među kojima je i Kraljevo ,nemaju ,na žalost, Program energetske efikasnosti. A to je  krovni dokument koji treba da predstavlja polaznu osnovu za uspešno sprovođenje politike energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

Obrazlažući namere Kraljevačkog razvojnog centra,član tima za sprovođenje projekta, diplomirani elektro iženjer Milan Kojić  je na Uvodnom sastanku rekao da će  se ovo udruženje,u saradnji sa građanima i  drugim orgainzacijama civilnog društva iz Kraljeva ,zalagati za njihovo veće učešće u raspravama o svim dokumentima javnih politika u energetskom sektoru grada u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i drugim propisima koji predviđaju veće uključivanje civilnog sektora u procese  njihovog planiranja i usvajanja.