četvrtak, 18. jul 2024.

Posts Tagged ‘Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih’

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo priprema mlade da  štite šume !

Objavljeno: 28.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo,osnovano još daleke 1933.godine ,zasigurno je najstarije,još uvek aktivno, udruženje u Kraljevu. Udruženje je deo Vatrogasnog saveza grada koji okuplja još šest sličnih,aktivnih, društava u našem gradu. Ono što je pored saradnje sa institucijama društva uključenim u sistem civilne zaštite, doprinelo višedecenijskom aktivnom stažu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo ,jeste,van svake sumnje, i njegova spremnost da za svoje aktivnosti  zainteresuje,i u njih ih uključi, mlade.

Zato je organizacija Mladih istraživača Srbije koja je,u predhodne dve godine,sprovodila, u Srbiji, projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku vlade Švedske, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Kraljevo, prepoznala pravog partnera za realizaciju dela projektnih aktivnosti nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Preuzeto sa sajta DVDKV

Ključna aktivnost realizovana pod patronatom članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo  bila je edukaciju dece o značaju šuma i šumskih područja, načinima njihovog očuvanja kao i prevenciji od šumskih požara.

Pored ekološkog kampa, organizovanog u oktobru u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta iz Beograda na planini Goč, za srednjoškolce iz Kraljeva, Kladova, Kuršumlije i Trstenika na kome su deca upoznata sa planinarskom i vatrogasnom opremom, kako da koriste mape i drugu opremu koja im pomaže za snalaženje u prirodi,ona su zasadila150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora.

Na taj ,prakitčan,način mladi se uče pravilom ponašanja u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi.

Šta su mladi naučili o značaju šuma tokom akcija DVD Kraljevo?

Organizacija Mladih istraživača Srbije koja je,u predhodne dve godine,sprovodila, u Srbiji, projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku vlade Švedske, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Kraljevo prepoznala je pravog partnera za realizaciju dela projektnih aktivnosti nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Preuzeto sa sajta DVDKV

Uz obuku o pravilom ponašanju u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi mladi akteri  projekta nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ su osvežili I osnažili svoja znanja o značaju šuma stečena tokom svog redovnog školovanja. Evo šta o tome oni kažu

Šume su pluća naše planete, zaštitimo ih!

Glavni izvor prerađenog  kiseonika bez koga nebi bilo života na planeti jesu šume.Koliki je značaj samo jednog stable rečito govri podatak da samo jedno razvijeno drvo bora ili nekog drugog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do preko 120 ari zemljišta kiseonikom, zavisno od vrste drveta.

Drveće doslovno udiše ugljen-dioksid kroz  površinu svojih listova, nakon što ga mi izdahnemo bilo kao  kao biološki otpad,bilo kao nus produkt sagorevanja energenata.Drveće  izdiše kiseonik kao svoj biološki otpad pa je svima,valjda, jasno da bi  zez drveća, naša atmosfera  bila otrovna za nas.

O tom  neprocenjivom značaju I multisektorskom  doprinosu šuma čoveku ,mladima je  tokom sprovođenja projekta „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Kraljevo,govrila I profsorka fakulteta Futrua dr.Sunčica Vještica .Evo šta je ona,između ostalog rekla o tome: