četvrtak, 09. juli 2020.

Posts Tagged ‘sistem energetskog menadžmenta’

Početak koji , još uvek ,traje !

Objavljeno: 07.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

„Zapelo“ je na imenovanju Saveta za energetsku efikasnost

Danas je u Multimedijalnom centu „KVart“ u organizaciji Udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ održan okrugi sto na temu „ Sistem energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu- Iskustva i rezltati u prvoj godini funkcionisanja “. Rečenicom iz naslova ovog teksta najbolje se može oceniti stanje u oblasti sprovođenja propisa u energetskoj efikasnosti u gradu Kraljevu .Na sreću, i kako to kod nas već zna da bude, u realnosti , zahvaljujući pre svega angažovanju pojedinaca koji prepoznaju značaj jačanja energetske efikasnosti i  benefite koje te aktivnosti mogu doneti , stanje je bolje nego u oblasti primene normi koje regulišu ovo oblast .No sprovođenje  celovitih i sveobuhvatnih aktivnosti u ovoj oblasti u jednoj lokalnoj samoupravi poput grada Kraljeva nije moguće bez okončanja normativnih aktivnosti iz nadležnosti te lokalne samouprave započetih još decembra 2016 godine. Tada je Skupština grada Kraljeva donela Odluku o uvođenju sistema energetskog menadžmeta u gradu Kraljevu a potom je lice sa adekvatnim kvalifikacijama iz redova zaposlenih u javnoj upravi upućeno na obuku za energetskog menadžera. Potom je , po završenoj obuci , imenovan Energetski menadžer grada Kraljeva u maju mesecu ove godine i na tome se , za sada , stalo . Kao da se odgovornim u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi grada Kraljeva čini da je time i uveden sistem energetskog menadžmenta. I upravo je današnji okrugli sto ukazao na tu činjenicu da se sa aktivnostima na zaokruživanju  sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu mora hitno nastaviti pre svega imenovanjem Saveta za energetsku efikasnost grada a potom i imenovanjem energetskih menadžera u mreži aktera-obveznika tog sitema koga , prema Zakonu o energetskoj efikasnosti , čine svi oni subjekti koji koriste javne objekte i čiji se troškovi za energente plaćaju iz javnih prihoda grada. A ti ,troškovi, rečeno je na današnjem okruglom stolu , nisu mali i kreći se do čak 12% od gradskog budžeta što je više od proseka za te namene  u Srbiji .Ohrabruće su ,danas, zvučale reči zamenika gradonačelnika grada Kraljeva Vukmana Rakočevića koji , inače, od nedavno obavlja tu dužnost kada je kazao da će rukovodstvo lokalne samouprave ,u najkraćem mogućem roku zaokružiti započeti proces kreiranja normativnog ambijenta za funkcionisanje sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu . Ako tome dodamo i informaciju da je već u ovoj budžetskoj godini izdvojeno 10 miliona dinara za sufinasiranje aktivnosti skupština stanara za popravljanje  termo izolacije zgrada za kolektivno stanovanje u Kraljevu  ili pak informaciju od već ostvarenih dvadesetak milona dinara ušteda za troškove javnog osvetljenja ,posle zamene više od 9000 živinih sijalica led sijalicama i uvođenja sistema daljinskog upravljanja sistemom javnog osvetljenja, onda se može govoriti i o prvim efektima jačanja energetske efikasnosti u Kraljevu.Sistem energetskog menadžmenta u jednoj lokalnoj samoupravi  čini mreža obveznika koja treba da funkcioniše po unapred definisanim pravilima i ka jasno postavljenim,merljivim,ciljevima pa je stoga završetak započetog kreiranja normativnog okvira u gradu Kraljevu uz jačanje informisanja kako donosioca odluka tako i građana o efektima energetske efikasnosti uslov svih uslova za još bolje rezultate u ovoj oblasti,jedan je od zaključaka današnje rasprave.