petak, 19. jul 2024.

Posts Tagged ‘Okrugli sto’

Plan većeg korišćenja obnovljivih izvora energije može  doprineti  bržem razvoju Kraljeva

Objavljeno: 17.06.2024. | autor: KV Novosti -on line

Da li je moguća  veća primena  obnovljivih izvora energije u javnim objektima grada Kraljeva? Treba li ići brže i odlučnije u proces subvencionisanja diverzifikacije proizvodnje ,pre svega električne, energije ? Kako i koliko to može doprineti unapređenju kvaliteta vazduha u gradu tokom grejne sezone ali i uštedama u troškovima koji se plaćaju iz budžeta grada?

Ovo su samo neka od pitanja na koje će pokušati da daju odgovore ali i  predloge kako da se unapredi razvoj lokalne zajednice većim korišćenjem “zelene energije” učesnici Okruglog stola „Lokalni razvoj kroz veće korišćenje zelene energije“, koga 19.juna u 13 časova ,u Domu tehnike na Gradskom keju,organizuje udruženje građana Kraljevački razvojni centar.

Zabrinjavjući podaci o emisiji štetnih materija iz kotlarnica javnih objekata zbog kojih ,između ostalog, treba povećati korišćenje OIE u javnim objektima u Kraljevu

Ovo udruženje već pola godine sprovodi projekat „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva” zalažući se da se što pre organizuje Javna rasprava o Programu energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. – 2025. sa Planom energetske efikasnosti za 2024.godinu.

Ovo je  planski dokument koji u sebi treba da  integriše mere i aktivnosti čija će primena doprineti bržem eliminisanju tri ključna problema u energetskom sektoru grada Kraljeva.

Prvi problem je veliki ,negativni, doprinos energetskog sektora grada Kraljeva kvalitetu vazduha tokom grejne sezone. Drugi problem jesu veliki troškovi iz budžeta grada Kraljeva za različite vrste energenata  a treći problem je skroman  doprinos grada Kraljeva  ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza države Srbije u smanjivanju  uzročnika klimatskih promena.

Inicijativa Kraljevačkog razvojnog centra za što skorije organizovanje Javne rasprave o planskom dokumentu u oblasti energetike grada Kraljeva je,nedavno, dobila punu podršku građana

 Posle sprovedene procedure javne nabavke u martu 2023.g. urađen je Nacrt Programa energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. – 2025  i predat na dalju nadležnost Grada. Tako su  stvorene sve predpostavke da se o njemu što pre razgovara kako u krugu stručne, zainteresovane, javnosti tako i sa građanima i njihovim udruženjima.

Proces širih multisektroskih konsultacija ima za cilj da da unapredi  rešenja predložena u Programu energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. -2025.godine vodeći prvenstveno računa  otklanjanju uzročnika već pobrojanih problema u energetskom sektoru grada.

Okrugli sto „Lokalni razvoj kroz veće korišćenje zelene energije” koga organizuje  udruženje građana Kraljevački razvojni centar ima za cilj da podstakne donosioce odluka  u lokalnoj zajednici da se o ovim temama što pre otvori šira rasprava.

Solarna elektrana JEP Toplana je ,za sada, jedina u pogonu na nekom javnom objektu u Kraljevu

Čak tri zakona: Zakon o planskom sistemu, Zakon o energetskoj efikasnosti i Zakon o lokalnoj samoupravi Program energetske efikasnosti lokane samouprave definišu kao dokument javne politike  čijem usvajanju obavezno treba da predhodi široka javna rasprava u koju treba da se uključi što veći broj zaintersovanih aktera i građana.

Kraljevo je, kao lokalna samouprava,  podržalo  niz praktičnih rešenja zamene konvencionalnih goriva sa  peletom kao obnovljivim izvorom energije, u predhodnom periodu,  čime su smanjenje emisije gasova staklene bašte  pa dakle i smanjen uticaj energeteskog sektora na klimatske promene,ali je to i dalje nedovoljno . Posebno u odnosu na mogućnosti a i potrebu većeg korišćenja nekih drugih izvora energije ,sunčeve pre svega.

Zato Kraljevo dobro osmišljenim konceptom može ,i treba,da rešavanje  svojih  problema u energetskom sektoru grada  pretvori u svoje razvojne prilike.