utorak, 16. april 2024.

Posts Tagged ‘kraljevo’

Unapređenje energetskih karakteristika zgrada  nije posao  samo za  profesionalne upravnike zgrada i stanare !

Objavljeno: 24.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Grad Kraljevo je ,budžetom za 2024.godinu opredelio 30.miliona dinara  za  bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Sve  aktivnosti kojima se sprovodi investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada razvrstane su u pet grupa.

Odlukom Gradsko veća, donetom na četvrtoj sednici održanoj u četvrtak 22.februara 2024. godine , predvđeni su različiti procenti učešća grada u bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Šta i koliko od mera unapređenja energetskih svojstava zgrada bespovratno sufinansira grad Kraljevo

Najveće učešće od čak 75.procenata vrednosti potrebnih radova moguće je ostvariti prilikom izvođenja radova investicionog održavanja fasada ali uz istovremeno  sprovođenje mera unapređenja energetske efiksnosti zgrada.

To praktično znači da se  najpre (pr)oceni postojeće stanje energetskih performansi omotača neke zgrade,što se može uraditi primenom nekoliko metoda: kontaktnim i beskontaktnim  a i termovizijskim  snimanjem koga mogu obavljati  lica sa odgovarajućom licencom.

Na osnovu toga , a u skladu sa odrebama Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada pristupa se izradi elaborata energetske efikasnosti.

Ono što potom sledi je postavljanje termoizolacionog materijana na fasadu a kao najbolji preporučuje se  kamena vuna koja spada u mineralne materijale.Njena svojstva ,pre svega mogućnost asorpcije vazduha  u njoj ,koji je takođe svojevrsni izolacioni materijal,su trajna i ne menjaju kroz vreme,negoriva je i dobar je zvučni izolator.

Dobri efekti mogu se postići i primenom  sintetičkih termomaterijala ,stiropora ili stirodura.

Ovo je važno istaći jer u strukturi stambenog fonda ,u ekstra i prvoj zoni grada Kraljeva dominiraju zgrade za kolektivno stanovanje  sagrađene u periodu sa  početka sedamdesetih godina prošlog veka.One su ,mahom građene  primenom prefabrikovanih industrijalizovanih sistema,uz minimalnu primenu termoizolacionih materijala.

To je i razumljivo ako se zna da je prvi propis vezana za termičke performanse zgrada, Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju stanova,donet tek 1967.godine i on, samo u jednom članu, definiše   maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote za obimne zidove (prema klimatskim zonama) i ravne krovove ali bez detaljnijeg uputstva za proračunavanje.

Norme koje su ,od 1970. godine i kasnije usvajane posvećivale su više pažnje termičkim performansama zgrada  da bi smo tek 2011.godine   usvajanjem Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada otpočeli proces usklađivanja domaće regulative sa sa evropskim standardima i principima proračuna termičkih performansi zgrada.

Unapređenje energetskih svojstva zgrada  je proglašeno  javnim interesom u gradu Kraljevu Odlukom Skupštine grada Kraljeva iz novembra 2021.godine.

Time su stvorene normativne predpostavke za  bespovratnog sufinansiranja aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada , sredstvima iz budžeta grada Kraljeva.

Sada su na potezu građani-stanari u zgradama kolektivnog stanovanja ali,pre svega i profesionalni upravnici tih objekata  da sve to ne bi ostalo u domenu mogućnosti.

Jer,praksa u predhodnih nekoliko godina je pokazala da se dešava da sredstva lokalne samouprave  opredeljena za ove namene ostaju neiskorišćena  u potpunosti.

Očigledno je da komunikacija na relaciji građani/stanari – profesionalni upravnici zgrada, ,kada je reč o  merama unapređenja energetskih svojstva zgrada nije baš najbolja.

Briga o toj komunikaciji ne treba da bude samo obaveza upravnika zgrada i građana/stanara već je potrebno i angažovanje drugih relevantnih aktera iz  javnog,civilnog,privrednog i medijskog sektora.

Samo tako,angažovanjem svih moguće je ostvariti nešto što je,s pravom,proglašeno za javni- opšti interes.

Ne dozvolimo da nas sunčani,praznični,dani  zavaraju – Vazduh u Kraljevu nije dobar!

Objavljeno: 16.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Sunce u danima praznika prija i popravlja raspoloženje svima. Posebno ako se dani praznika spoje sa vikendom. Sve to nas prosto mami da što više vremena provedemo napolju,radeći po nešto ili odmarajući se.

Spoljnje temperature su,uprkos suncu i dalje takve da se moramo grejati.Posebno u jutarnjim i večernjim satima. A čim se loži počinju , i u Kraljevu, problemi sa kvalitetom vazduha.

Gde god gledali – Vaduh u Kraljevu nije dobar

I ma koliko nam to zvučalo malo verovatno, čak i paradoksalno u odnosu na ono što vidimo tokom dana, podaci merenja kvaliteta vazduha nas vraćaju u surovu realnost.

Da nas sunčani,praznični,dani  ne zavaraju – Vazduh u Kraljevu nije dobar!

Tako je primera radi ,juče, 15.februara u danu ,meterološki sličnom današnjem, u 19 časova zabeležena ekstremno visoka koncentracija suspendovanim mikročestica PM 10 od 126,93 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

A da stvar bude još gora  nije ni polovina neslavnog rekorda u proteklih dvadesetak dana.

Ovo je,nadajmo se, rekord zagađenja u 2024.godini-6.2.2024-17,51 h

Jer , 6.februara 2024.godine u Kraljevu je ,u 17 časova, zabeležna koncentracija suspendovanim mikročestica PM 10 od čak 302,13 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Tog istog dana,u isto vreme izmerena je koncentracija suspendovanim mikročestica PM 2,5 od 112,25  µg/m3 (mikrograma po metru kubnom) što znači da je  svaki duži boravak na otvorenom  lošeg uticaja na zdravlje, a kao mere zaštite u tim slučajevima preporučuje se  ograničavanje  boravak na otvorenom i držanje zatvorenih prozora.

Nije  namera da ispisujući ove redove kvarimo vaše praznično raspoloženje već samo želimo da nas sve podsetimo da borbu protiv nevidljivog i opasnog neprijatelja našeg zdravlja, posebno zdravlja najmlađih i najstarijih nismo, uprkos svemu što se čini u Kraljevu, još uvek dobili.

Čim počne da se loži vazduh je zagađen!

Više je nego jasno, kažu nam u udruženju građana Kraljevački razvojni centar da su glavni uzročnici problema vezanih za kvalitet vazduha u energetskom sektoru grada, pre svega sa individualnim ložištima. Ali ,mi još uvek imamo i dobar broj javnih objekata za koje ,novcem građana Kraljeva iz budžeta grada, kupujemo  energente fosilnog porekla koji zagađuju vazduh koga naša deca udišu. Sa tom praksom se jednostavno mora prekinuti poručuju iz ovog udruženja apelujući na građane da ,koristeći svoja prava, traže od nadležnih raskid sa takvim praksama.

Predavanje o značaju Sretenjskog ustava u kraljevačkoj biblioteci

Objavljeno: 15.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Tokom proteklih nekoliko godina u kraljevačkoj biblioteci ustanovljen je običaj prigodnog obeležavanja Dana državnosti Srbije priređivanjem tematskog predavanja kojim se sa različitih aspekata sagledava višestruki značaj Sretenja u formiranju našeg nacionalnog identiteta.

Prethodna predavanja osvetlila su značaj ovog datuma u kontekstu srpske pravoslavne duhovnosti, s obzirom na činjenicu da Srpska pravoslavna crkva obeležava Sretenje Gospodnje kao dan kada je Bogorodica prvi put uvela novorođenog Hrista u hram da ga posveti Bogu.

Sa predavanja u kraljevačkoj biblioteci o značaju Sretenjskog ustava

Prošle godine bilo je reči o važnosti Sretenja sa stanovišta istoriografije, shodno tome što je na taj dan 1804. godine, kao odgovor na seču knezova, u Oršacu podignut Prvi srpski ustanak. Ovoga puta u središtu razmatranja bio je Sretenjski ustav i njegov značaj u srpskoj pravnoj istoriji o čemu je podrobno i u širokom istorijsko-pravnom kontekstu govorio dr Aleksandar Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

dr Aleksandar Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

Kako je istakao dr Đorđević, Sretenjski ustav ima povlašćeno mesto u istoriji srpske pravne nauke zbog činjenice da je reč o prvom ustavu kojim je i uspostavljena srpska država 1835. godine. Uprkos činjenici da je na snazi bio samo 55 dana, predstavlja vanredno značajan pravni dokument jer je u mnogo čemu bio ispred vremenu u kojem je donesen.

Njime je predviđena podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, što je osnova demokratskog uređenja društva. U njemu su proklamovana prava i slobode građana, neprikosnovenost ličnosti, sloboda kretanja i nastanjivanja, kao i ravnopravnost građana bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Jedna od njegovih ključnih odredaba predviđala je ukidanje ropstva i feudalnih odnosa i označila je nedvosmisleno opredeljenje ka građenju novog, modernog, demokratski ustrojenog društva.

Autor teksta Danka Spasojević

Autor fotografija Ivan Spasojević

Sastanak privrednika Kraljeva i Berana  logičan je nastavak saradnje dva grada koja traje duže od decenije

Objavljeno: 06.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga bila je domaćin današnjih poslovnih susreta srpskih i crnogorskih kompanija iz Kraljeva i Berana.Ovim susretima nastavljena je saradnja između dva grada koja je zvanično započela još 2013.godine.

U protekloj deceniji realizovano je nekoliko projekata prekogranične saradnje u kojima su bili uključeni ,mahom ,predstavnici javnog i civilnog sektora iz dva grada.

Sa današnjeg susreta privrednika Kraljeva i Berana u RPK Kraljevo

Današnji sastanak  privrednika dva grada logičan je nastavak te saradnje jer su se,čini nam se,stekli uslovi za transfer znaja i iskustava predstavnika lokalnih samouprava i civilnog sektora  dva grada stečena kroz već realizovane projekte ka realnom sektoru

Zato je današnji sastanak u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo  i otpočeo isticanjem nabrajanja komparativnih prednosti dve zajednice i njihovih privreda, poput bliskosti mentaliteta, nepostojanja jezičke barijere i slične privredne strukture u kojoj dominiraju sektori turizma ,ugostiteljstva, drvoprerade i usluga.

A skup je kako to i priliči otpočeo prigodnim obraćanjima gradonačelnika Kraljeva dr.Predraga Terzića, predsednika opštine Berane Vuka Todorovića i direktora Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga Zvonka Tufegdžića.

Vuk Todorović,Zvonko Tufegdžić i dr.Predrag Terzić

Reč je potom dobio magistar tehničkih nauka Jovan Nešović, pomoćnik direktora JEP Toplana Kraljevo koji je ,u više navrata, što kao predstavnik Toplane ,što kao predstavnik civilnog sektora grada Kraljeva učestvovao u realizacij  projekata prekogranične saradnje  podržavanih od raznih  međunarodnih donatora.

Zahvaljujući jednom takvom projektu „Smanjivanje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MOŽEMO“ kraljevačka Toplana je,pre tri godine,  i instalirala solarnu elektranu snage 50 kW na krovu kotlarnice.

mr.Jovan Nešović,Vuk Todorović,Zvonko Tufegdžić i dr.Predrag Terzić

U svom obraćanju privrednicima Kraljeva i Berana  Nešović se osvrnuo na ta iskustva iz dosadašnje saradnje naglasiviši potrebu uspostavljanja saradnje privrednika dva grada u cilju  kreiranja novih lanaca snabdevanja privreda dve države kao jednog od preduslova za dobijanje konkretne finansijse podrške  domaćih i međunarodnih institucija za one privrednike koji inoviranjem svoje opreme i objekata doprinose dekarbonizaciji privrede.

U daljem toku današnjih susreta obavljen je niz pojedinačnih i grupnih razgovora privrednika iz Kraljeva i Berana.

Za očekivati je da ishod današnjeg sastanka,pored uspostavljanja nekih oblika direktne saradnje privrednika Kraljeva i Berana,bude i neki zajednički projekta  sa kojim bi se konkurisalo za direktnu finansijsku podršku i donacije privrednicima iz ova dva grada kod domaćih i međunarodnih institucija.

Terzić    izabran,po treći put, za gradonačelnika Kraljeva,ali ovoga puta  bez prisustva opozicije

Objavljeno: 29.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Treći uzastopni izbor dr. Predraga Terzića za gradonačelnika Kraljeva ostaće upamćen ne samo po neučestvovanju trideset odbornika opozicije u tajnom glasnju i njihovom odsustvu  iz skupštinske sale prilikom proglašenja rezultata tog  glasanje, nego i po veoma burnoj, celodnevnoj, raspravi između odbornika vladajuće većine i opozicije.

Ta rasprava je bila sve osim prilka da se pokaže da su opšti,interesi građana,ono osnovno zbog čijeg identifikovanja, definisanja prioriteta i načina njihovog  rešavanja se i konstituiše vlast jedne lokalne samouprave.

Pažljiviji pratioci lokalne politčke scene zbog ovakvog toka rasprave nisu iznenađeni. Šta više dalo se to naslutiti, i pre sednice, iz objava na društvenim mrežama lidera  stranke iz koalicje okupljene oko SNS ,kome ,iz sasvim opravdanog razloga, nije verifikovan odbornički mandate u kom će smeru ići tok rasprave.

Bilo je jasno da se u  redovima  vladajuće većine došlo do zaključka kako se inicijativnost odbornika iz opozicionog bloka ispoljena na konstitutivnoj sednici mora zaustaviti i javnosti poslati poruka: Mi smo vlast i mi vladamo gradom  kako mi hoćemo, jer imamo većinu odbornika!

dr.Predrag Terzić izabran treći put uzastopno za Gradonačelnika Kraljeva

Zato je danas i bilo previse ličnog “prljavog veša” istrešenog sa govornice prema onima koji nisu većina i koji su  diskvalifikovani i demonizovani  vokabularom kakav se nije moga čuti u lokalnom parlamentu  ni u vreme kada su se ,svojevremno, ,tamo negde u prvoj deceniji ovog veka, suprotstavljene odborničke grupacije čak i fizički sukobljavale u ovoj istoj sali.

Ivan Matović,lider najbrojnije opozicoine grupacije u Skupštini grada Kraljeva

Bilo bi dobro da se na ovome  danšnjem i završi,  u smislu neprimerenog tona i ponašanja na sednicama lokalnog parlamenta,ali sva je prilika, , da je današnje zasedanje samo ogolilo svu dubinu aktulenih političkih  podela  na “naše i “nihove” kakva se na ovim prostorima ne pamti još od doba bratoubilačkih sukoba ideoloških protivnika tokom II svetskog rata.

Ako čak ni minut ćutanja ,za pre tri dana preminulog književnika Gorana Petrovića,  za koga je, na početku zasedanja zamolio Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta, nije uspeo da utiče na kasniji ton rasprave,onda zaista treba da se svi zabrinemo.

Milan Vučetić ,šef odborničke grupe Srbija protiv nasilja

Ako nas već nije zabrinulo to što nas je preko desethiljada manje u ovom prelepom gradu u odnosu na period od  pre deset godina,onda teško da ćemo uspeti da shvatimo koliko je opasno da se dalje delimo i svrstavamo u nekakve nazovi politčke frontove koji,uzrged budi rečeno, to suštinski nisu.

Posebno,u očitio je, ekstremo složenim geopolitčkim prilikama kada nam se očas posla može destit ,da zauzeti svojim  ,u osnovi, iracionalnim deobama završimo kao talon u kartanju velikih i moćnih.

Nadajmo se da će svi akteri današnjeg zasedanja lokalnog parlamenta , na kome smo pored novog/starog gradonačelnika  dobili i zamenicu gradonačelnika,Kristinu Marković i 11 novih gradskih većnika, imati dovoljno vremena i što je najvažnije volje da se zapitaju da li  može i da li treba i dalje da nastave, ovako kao danas ,da  razgovaraju u Skupštini grada Kraljeva?

Udružimo snage za čistiji vazduh u Kraljevu!

Objavljeno: 29.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Okrugi sto koga je organizovalo udruženja građana Novi Put, održan pre nekoliko dana u Kraljevu,na kome su,od strane predstavnika relevantnih institucija i organa lokalne samouprave , predstavljeni kvalitet vazduha u gradu Kraljevu ,trenutni monitoring kvaliteta vazduha  i projekti koje sprovodi lokalna samouprava u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, potvrdio je  mnoge, ranije izrečene, konstatacije o ozbiljnosti problema sa kojim se građani Kraljeva suočavaju,tokom grejne sezone.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Kraljevo se,godinama unazad, tokom zimskih meseci suočava sa velikim koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu i spadaju u grupu najvećih i najopasnijih zagađivača vazduha.To su sitne čestice koje se nalaze  u vazduhu svuda oko nas ,koje ,zbog svoje veličine direktno ,negativno, utiču na efekat u životnoj sredini i na ljudsko zdravlje.

One nastaju kao nus pojava nekih prirodnih procesa ali najopasnije i najzastupljenije  kod nas su one koje nastaju delovanjem čoveka a pre svega raspršivanjem prilikom sagorevanja uglja, nafte i ostalih prljavih derivata  pri  zagrevanju objekata.U Kraljevu su nešto manje zastupljene ove čestice  nastale prilikom sagorevanja fosilnih goriva u lokalnom saobraćaju.

Merenja njihove koncntracije se ,u Kraljevu, vrše kontinuirano duže od jedne decenije od strane Zavoda za javno zdravlje kao relevantne i akreditovane  instiucije.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Značaj ovog kontinuiranog merenja je višestruk ali dobijeni podaci se ,još uvek, nedovoljno koriste.Pre svega za definisanje  redosleda i vrste brojni multisektorskih  mera koje lokalna samoprava treba da planira i kontinuirano sprovodi u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Da je ova konstatacija tačna svedoče nam,na jednoj strani, podaci o merama koje svake godine ta ista lokalna samouprava preuzima u cilju otklanjanja uzročnika pojave suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu, a na drugoj strani o tome svedoče podaci o njihovim ,i dalje, visokim koncentracijama u vazduhu tokom grejne sezone.

A ti podaci o još uvek velikim prekoračenjima zagađujućih materija u vazduhu,zbog čega se Kraljevo i dalje nalazi na osmom mestu među 10 gradova u Srbiji sa najzagađenijim vazduhom iako nema ni rudinke ni topionice.Tako smo 2021.godine imali 88.dana sa koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu iznad dozvoljenih što je znatno manje nego 2022, kada je broj dana u kojima su prekoračeni limiti bio  s 112 dana.. Ovo smanjenje nije posledica sistemskih mera kako je istaknuto na okruglom stolu, već prosto uticaj povoljnih meteoroloških prilika. O oktobra meseca 2023. godine grad Kraljevo je dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih čestica i prikazivanje rezultata u realnom vremenu (što je bio i zagovarački cilj sprovedenog projekta). Ovo  je značajan faktor u monitoring kvaliteta vazdiha, odnosno blagovremenog i tačnog informisanja građana. Rezultati merenja na ovoj stanici pokazuju da je u januaru mesecu zabeleženo više dana sa ozbiljnim prekoračenjima koncentracija suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Grad Kraljevo,zadnjih godina,sufinansira i sprovodi mere unapređenja energetskih svojstava i individualnih i javnih objekata,uz podršku resornog ministarstva. To radi zato što su ,najveći zagađivači vaduha  ložišta pre svega individualnih objekata a potom i kotlarnice nekoliko javnih objekata koji još uvek koriste nekvalitetna fosilna goriva (lož ulje, mazut i ugalj) za zagrevanje.

O sprovođenju ovih mera  je, na Okruglom stolu, govorila Mirjana Prodanović,rukovodilac  Projektno razvojnog centra Gradske uprave navodeći,između ostalog, da su za zadnje tri godine unapređene energetske karakteristike i /ili zamenjena ložišta u Domu učenika srednjih škola, OŠ“ Vuk Karadžić“, MST „14 oktobar“, a da je ,u istom periodu oko 300 građana iskoristilo subvencije da unapredi energetske karakteristike svojih objekat i zameni loša individualna ložišta.

Istina o (ne)kvaliteu vazduha tokom grejne sezone i glavnim uzročnicima takvog stanja u Kraljevu  se zna. Donosioci odluka u lokalnoj samoupravi nisu ostali gluvi na upozorenja i predloge stručne javnosti i civilnog sektora grada. Pokrenuti su određeni mehanizmi ,usvojeni kakvi takvi dokumenti javnih politka, mislimo tu ,pre svega, na Plan kvaliteta vazduha za period 2020-2027 donet sa zakašnjenjem i ne baš konzistentnog sadržaja.Uvećavaju se,iz godine u godinu, izdvajanja    iz javnih prihoda  za sprovođenje mera koje unapređuju monitoring kvaliteta vazduha  ali i energetska svojstva objekata čija su ložišta uzročnici zagađenja,ali…

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Problem  kvaliteta vazduha  nije rešen.Nerealno je i očekivati da zbog složenosti faktora koji negativno uiču na njegov rešenje da to bude rešavano po ubrzanim procedurama.

Zato je važno da ,u Kraljevu,udružimo sve snage u borbi za čistiji vazduh, da i dalje unapređujemo međusektorsku komunikaciju i saradnju,a upravo je to kao dobar primer onoga što je videle istakla i Nataša Konstatinović kordinatorka programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“  koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Ova fondacija je pružila neophodnu podršku u poslednjih deset meseci udruženju Novi Put iz Kraljeva da  sprovede svoj projekat „Udružimo snage za čistiji vazduh“ u okviru koga je organizovan ovaj Okrugli sto, niz javnih debata (razgovora sa građanima), prikupljeni podaci i urađena brošura „Čist vazduh-dobro zdravlje“.

Stop za trošenje novca iz budžeta grada Kraljeva bez konsultovanja sa građanima !

Objavljeno: 27.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Odbornici i aktivisti  , političke organizacije  “Srbija centar – SRCE” , već dva dana, na ulicama grada prikupljaju potpise , za peticiju kojom će tražit  da se ,u Skupštini grada Kraljeva, preispitaju sve okolnosti oko sporne nabavke  kamera za video nadzor na ulicama grada.

Potpisivanje peticije za preispitivanje nabavke i postavljanje kamera za video nadzor na ulicama Kraljeva

“Malopre sam, ovde na ulici, objašnjavao nekim sugrađanima,zašto smo se mi,  odbornici iz opzicionog bloka u novom sazivu Skupštine grada Kraljeva, odlučili da i na ovaj način, uličnom akcijom potpisivanja peticije, zatražimo mišljenje građana o jednom zaista spornom trošenju novca iz gradske kase” rekao nam je Vladimir Dade Savić ,odbornik u Skupštini grada i predsednik Gradskog odbora   “Srbija centar – SRCE” i dodao:

“Trebaju nam i ovi vidovi sureta  jer su građani Kraljeva, udaljeni,  i odučeni, od korišćenja svog prava, da budu pitani kako i za šta sve  treba da se (is)koristi njihov novac. Ta loša praksa je učvršćena u deceniji vladavine naprednjaka gradom na Ibru. Izgleda da su naprednjaci “zaboravili” da građani pune taj budžet grada i da ti isti građani treba da budu pitani  neposredno ili preko nas odbornika   u Skupštini grada o svemu što se tiče zajednice, a posebno o trošenju budžeta grada. A nama je budžet grada za 2024.godinu, vredan više od 40 miliona evra, usvojlo petoro ljudi koji su bili ,i još uvek su, članovi Privremenog organa sve do naredne sednice Skupštine grada.

Organizatori akcije prikupljanja potpisa za preispitivanje nabavke kamera za video nadzor na ulicama Kraljeva

Odbornici iz opozicionog bloka u Skupštini grada, a sada nas je  u ovom sazivu trideset, boriće se protiv  navika i praksi  da se o  novcu građana Kraljeva odlučuje u malom krugu odabranih ma kojoj politčkoj opciji oni pripadaju. Uostalom ,svi zakoni i svi propisi o tome kako se planira, kako se troše javni prihodi, su našoj strani i mi ne tražimo ništa više nego poštovanje zakona i propisa.

O konkretnom slučaju nabavke  postavljanja kamera za video nadzor na ulicama Kraljeva ,za šta su pojedinci iz gradskog rukovodstva,bez ikakvih konsulatcija potrošili preko milon evra iz budžeta grada, izjasnio se i zamenik Gradskog ombudsmana, dajući svoje stručno, pravno mišljenje, da je to učinjeno uz kršenje brojnih propisa, pa nas i to obavezuje da reagujemo” rekao nam je Vladimir Dade Savić najavljujući da se ulična akcija potpisivanja peticije za preispitivanje okolnosti sporne nabavke  kamera za video nadzor, nastavlja i narednih dana na drugim lokacijama u gradu.

In memoriam-Goran Petrović je Kraljevo!

Objavljeno: 26.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Jeste Goran Petrović jedan od najnagrađivanijih i najprevođenijih srpskih pisaca u poslednje dve decenije ,jeste  mu nedavno u Andrićgradu u Višegradu za životno delo uručena nagrada Ivo Andrić  posle već svih dobijenih , drugih domaćih kniževnih nagrada ,poput recimo Vitalove i NIN-ove  nagrade , jesu mu dela do sada  objavljena u 119 izdanja , kako na srpskom jeziku , tako i na jezicima širom sveta , ali videlo se ,i večeras , da mu  živa i neposredna veza sa Kraljevom i kraljevčanima  jednako znači”

Bolno danas, posle saznanja o preranoj smrti Gorana Petrovića ,zvuče  ovi redovi ispisani povodom književnog serijala „Knjiga u centru“ koga je,februara 2019.godine,organizovao Kulturni centar „Ribnica“.

Goran Petrović -Kraljevo februar 2019.g

Zato ,uz izvinjenje,što  povodom  Goranove smrti ,ništa smislenije ne možemo ponovo napisati a što bi pojasnilo tu njegovu  neraskidivu vezanost za Kraljevo ,umesto In memoriama ponovo objavljujemo ove redove ispsisane pre četri godine.

Goran Petrović je Kraljevo !

Bilo je lepo biti večeras u Kraljevu ,u  prepunoj svečanoj sali Skupštine grada,  , sa posetiocima  koji su ,ostavši bez mesta ,strpljivo  stajali više od sat vremena   došavši    da čuju i vide  svog sugrađanina , književnika  Gorana Petrovića.

Prihvativši  ,na samom početku ,  sasvim očekivano , predlog  Miloša Milišića,voditelja književnog serijala „Knjiga u centru“ koga organizuje Kulturni centar „Ribnica“da razgovor bude na „per tu“ Goran Petrović  kao da je  stavio do znanja da dugačije i ne bi bilo prirodno u njegovom Kraljevu.

A o značaju njegovog rodnog grada ,godina odrstanja i školovanja  ,prvih životnih iskustava, prve stvaralačke afirmacije  i  uticaja svega toga na njegov rad nadahnuto je govorio u daljem toku razgovora  iskazavši  neobičnu otvorenost i spremnost ,  jednog živog klasika naše književnosti , da sa prisutnima podeli svoje dileme i svoja najintimnija osećanja koja ima tokom rada na nekom svom delu.

Iskrenost takvog svedočenja verovatno je , i onim najsumnjičavijim  ,bar unekoliko ,dočarala svu tegobu i težinu  stvaralačkog procesa kroz koji književnik prolazi pre nego stavi poslednju tačku u svojoj  pripoveci ili romanu ,svejedno.

Književno veče u svečanoj sali Skupštine grada -februar 2019

Uverljivosti Goranovog svedočenja svakako je doprinela i brojna publika ,koju su mahom činili pripadnici  onih generacija koje su Kraljevo „delile“ sa Goranom svakodnevno, do pre destak godina,  do kada je on živeo i radio u gradu na Ibru,  a koja je tek  po kojim glasno iskazanim zvukom reagovala na , recimo , njegovo čitanje kratkih priča  u kojima je  opisivao njima znane predele i ljude.

I kad smo već kod publike recimo da je tu bio i ,za ovakve događaje , iznenađujuće veliki broj mladih kraljevčana. Eto još jedne potvrde da je , kako to i sam reče Goran Petrović, oslikavajući  statuse kroz koji prolazi jedna stvaralac, priznanje  i prihvatanje u svom rodnom gradu nešto najuzvišenije i najznačajnije što jedan čovek  može , za svoj rad ,dobiti za života.

Jeste Goran Petrović jedan od najnagrađivanijih i najprevođenijih srpskih pisaca u poslednje dve decenije ,jeste  mu nedavno u Andrićgradu u Višegradu za životno delo uručena nagrada Ivo Andrić  posle već svih dobijenih , drugih domaćih kniževnih nagrada ,poput recimo Vitalove i NIN-ove  nagrade , jesu mu dela do sada  objavljena u 119. izdanja , kako na srpskom jeziku , tako i na jezicima širom sveta , ali videlo se ,i večeras , da mu  živa i neposredna veza sa Kraljevom i kraljevčanima  jednako znači.

Baš kao što njegovo delo i on sam znače Kraljevu koga je Goran Petrović  stavio na mapu svetske kžnjiževnosti za sva vremena kao rodni grad i važno izvorište  svog stvaralačkog nadahnuća.

Goran Petrović je preminuo danas u Beogradu u svojoj 63-oj godini života.Vreme i mesto sahrane biće saopšteni naknadno

Formu smo zadovoljili,suštinu zaboravili – Idemo dalje!

Objavljeno: 19.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Da,baš na tu konstatciju iz naslova,  ličila je  jutrošnja Javna  rasprava o budžetu grada Kraljeva za 2024.godinu. Važnom dokumentu integrisanih javnih politika svake lokalne samouprave.

A da  bude tako najveće „zasluge“ pripadaju onom ko je Javnu raspravu i organizovao a to je,ovoga puta,bio Privremeni organ koji gradom upravlja od 30.10.2023 godine po Rešenju Vlade Republike Srbije.

Ne treba, od „zasluga“ što je ,i ovoga puta,  zadovoljena forma planiranja raspolaganja javnim prihodima lokalne zajednice,  a pri tom  suština planiranja  , i dalje ostala „u budžaku“ izuzeti ni takozvanu „zainteresovanu javnost“, brojna udruženja građana naročito ona  koja se,kroz mehanizme konkursa  delimično (su)finansiraju iz gradskog budžeta,ali ni političke stranke,posebno one koje ne učestvuju u budžetskom procesu preko svojih odbornika u Skupštini grada.

U isčekivanju predsednika Privremenog organa…

Elem bilo kako bilo,i bez obzira na činjenicu da je rasprava organizovana u neprimereno vreme ,u 7.00 ujutru na dan velike slave,na Svetog Nikolu,zaista  deluje deprimirajuće neverovatna  nezaiteresovanost za opšte interese zajednice koji bi,valjda,po logici budžeta,trebalo da se najboje vide u samom dokumentu.

Onda nije ni čudo što nikoga ne uzbuđuje činjenica da je petočlani organ ,odlučio kako je odlučio da se (u)troše naše pare u 2024.godini,prenebegavši u dobroj meri da je usvajanjem Nacrta budžeta a ne Odluke o privremenom finansiranju dobrano izašao iz okvira svojih ovlašćenja.To isto važi i za usvajanje Planova rada javnih preduzeća koja nisu čak ni indirektni korisnici javnih prihoda po osnovama propisa o javnim finansijama izmenjenih još 2015.godine.

Javna rasprava može da počne…

Valjda je sada fokus javnosti,posebno aktera nedavno završenog izbornog procesa,na lokalu na tome ko je koliko dobio ,ko će s kim u koaliciju i da li su na osnovu tih brojeva moguće promene upravljačke strukture u lokalnoj samoupravi.

Sudeći po ponašanju i rečima  predsednika Privremenog organa i doskorašnjeg  Gradonačenika dr.Predraga Terzića  tih promena neće ni biti.Zakasnivši dobrih pola sata na Javnu raspravu,kojoj pak nije ni prisustvovao do njenog formalnog kraja, a posebno kroz objašnjenja koja je dao malobrojnoj „publici“ on će, sa saradnicima valjda,u aprilu-maju ,kroz rebalans uvažiti neke od datih primedbi.

Zaintersovana javnost je tu…

Pre svega one date na neplaniranje sredstava  u Nacrtu budžeta za izgradnju Spome kosturnice izginulim ratnicima Srpske vojske na Vranovcu 1915.godine.

Agrumenti zašto treba nastaviti sa radovima na Vranovcu su tu…

One, druge, primedbe udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ o planiranju sredstava za kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebnom dokumentacijom u iznosu od 210.000.000 dinara, što je bez malo polovina ukupnih sredstava planiranih u članu 5.- Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine je čuo da bi potom ,verovatno zbog neodložnih obaveza,napustio Javnu raspravu pre njenog kraja.

Tu su i predlozi KRC-a...

Marica Mijailović,direktorka Javnog preuzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”,je dala svoj komentar na to postavljeno pitanje udruženja ,kao i na pitanje istog udruženja  šta se tačno podrazumeva pod nazivom „Izrada sistema za  bezbednost grada i evidencije sobraćajnih prekršaja“ za šta je ,u već pomenutom članu 5.budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu, planirano 50.000.dinara. Ispostavilo se da se iza ovog eufemizma krije,kako je rečeno nastavak radova na uspostavljanju sistema video nadzora.E sad da li samo saobraćajnica ili i drugih javnih površina nismo uspeli da shvatimo. No,valjda ćemo u konačnom tekstu Budžeta grada za 2024.,u njegovom Obrazloženju,u delu namenjenom komataru prihavćenih i odbijenih predloga sa Jave rasprave to pročitati.

A novoizabrani odbornici sa svih izbornih lista koje su prešle cenzus ,naši predstavnici u Skupštini grada će,valjda, pokazati veći interes za ovaj dokument,ako on,očito je, građane i ne interesuje preterano.

Ta apatija građana Kraljeva tema je za sebe , za neki drugi tekst i nekim drugim povodom.

Ala su ga opravili… – Svaka čast!

Objavljeno: 14.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Čuvena replika koju u kutnom filmu “Maratonci trče poslednji krug”, režisera  Slobodana Šijana rađenom po scenariju Dušana Kovačevića  koju, izgovara jedan od Topalovića povodom (samo)spaljivanja Đenke ,režisera amatera ton filmova angažovanog da opravi tek kupljeni krematorijum, novotariju porodičnog biznisa,  jednostavno se nametnula kao naslov za temu koja nam se pak ,ponovo, nametnula posle usvajanja Nacrta budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu od strane Privremenog organa.

Na sednici održanoj dana 7. decembra 2023. godine,Privremeni organ je usvojio Nacrt budžeta grada Kraljeva za 2024.godinu. Na stranu,sada  dilema da li ovom dokumentu  nedostaje reč privremeni ili privremena Odluka o budžetu imajući u vidu sva ovlašćenja Privremenog organa I svrhu njegovog postavljenja od strane Vlade. Da,čak zanemarimo ,a ne treba, i rok od samo11. dana za nazovi javnu raspravu ,koja se, planiranoj je, okončava javnom sednicom zakazanom za 19.12.2023. u 7. časova ujutru. Valjda tako rano da ljudi koji tog dana slave Svetog Nikolu,porane i pre sečenja kolačau crkvi svrate i kažu koju o budžetu od rekordnih 5.348.546.800 dinara.Ili sa planiranim deficitom od 520.998.000 dinara to biva čak 5.869.544.800 ili 49.741.905,084 evra!!!

Trepetlika trepetala…

U tom ,na izgled, skockanom dokumetu zainteresovani građani mogu da vide šta su,po mišljenju predlagača a to je,u ovom slučaju, Privremeni organ, prioriteti među brojnim komunalnim problemima zajednice i koliko će to njihov rešavanje da ih košta.

Tako će ,recimo,videti da je kroz program Lokalni ekonomski razvoj vredan planiranih 172.034.000 planirano da građani koji inače plaćaju usluge javnih preduzeća, podrže I  “razvoj”  nekih od nijh (Toplana,Pijaca,Čistoća) subvencijama ukupne vrednosti od “skromnih” 149.501.000 .Ali,utehe radi, biće tu I 10.000.000 dinara za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Ako se ne umorite od čitanja budžeta i stignete do 52 strane dokumenta videćete da je tu lepo planirano da se neutrošenih 520.000.000 dinara (oko 10 %još uvek važećeg budžeta za 2023) planira urošiti za takozvane kapitalne investicije. A jedna od tih “kapitalnih” je  ”po tradiciji” koja  traje evo već dobih 5- 6 godina, jeste ulaganje u javno osvetljenje.Tako se od “viška naših para”  planira i “Kapitalno održavanje javne rasprave zamenom živinih I natrijumovih sijalica led rasvetom sa potrebnom opremom.To će da nas košta skromnih 160.000.000 dinara (ili “samo” 1.355.932 evra)

Izdavajanja iz budžeta grada Kraljeva za javno osvetljenje

Da se razumemo 160.000 dinara nije sve što je u ovoj  godini planirano da se utroši od novca građana za javno osvetljenje (uličnu rasvetu).Tu je još 139.928.000 dinara planiranih za upravljanje i održavanje tog sistema (da se plati struja i potroši 26.000.dinara za zamenu sijalica,popravku ilizamenu armature,zamenu oštećenih I farbanje postojećih stubova) Ovaj iznos od 26.000.000 dinara se gotovo ritualno ponavlja,iz godine u godinu, u dokumentu koji nosi naziv Program poslovanja javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”,koju narod ,iz milošte još uvek zove “Direkcija” iako to ona nije, još od izmena zakona 2015.godine .I na taj dokument za narednu 2024.godinu Privremeni organ je dao svoju saglasnost.

Potrošnja javnog osvetljenja grada Kraljeva

Do duše Privremeni organ  je ,pre toga 30.11.2023.godine,  doneo Rešenje i dao svoju saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća kojom  su “ celovito sagledane cene usluga za obavljanje stručnih poslova koje je osnivač poverio Javnom preduzeću „Gradsko stambeno“ Kraljevo”.To je sve verifikovano I na sednici od 13.12.2023 kada (citiramo): Članovi Privremenog organa Grada pozitivno su se izjasnili na šest rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja odnosno na programe sa finansijskim planom i programom korišćenja subvencija Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“, JKP „Pijaca“, JKP „Čistoća“, JKP „Vodovod“, JKP „Putevi“ i JEP „Toplana“ za 2024. godinu.

„Šampionska titula“ u sistemu SEM-a grada Kraljeva

A da se “stručno” radi, sve oko javne rasvete u gradu Kraljevu, evo nekojiko podataka,preuzetih iz zvaničnih dokumenata, kako bi ste se u to uverili :Izdvajanja kroz budžetsku kategoriju 6.- za klasu 640 (ulična rasveta)u periodu 2017. do 2023.godine iznosila su 1.277.459.219.92 dinara ili 10.825.925,59 evra.”Zahvaljujući” uloženom naše javno osvetljenje je neslavni šampion potrošnje među svim obveznicima Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva, koji je više od stotinu obveznika Pravilnikom o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva((„Sl. list grada Kraljeva“, br. 8/2023) razvrstao u 9 grupa.Taj “uspeh” je ostvaren prosečnom potrošnjom od preko 8.000.000 kWh godišnje.Ohrabruje da je trend smanjenja potrošnje zabeležen u zadnje tri godine jer je potrošnja poređena 2020-2022. Smanjena za “čak” 164.655.kWh što preračunato u cene struje  iz septembra 2023 je ušteda od “neverovatnih” 1.599.425,73 dinara.

E sada ako se, na kraju (za)pitate kako to: uložili i potrošili  smo za javno osvetljenje  za zadnjih  7 godina, 10.825.925,59 evra da bi došli do uštede od 13.554.45 evra, mi nismo adresa za to.

Jeste da je,u Kraljevu, svakog 19.decembra u 7 ujutru marak ,ali nama  javno osvetljenje radi,opravljeno i održavano je. Pa ko  je znatiželjan i ko  hoće nek urani i nek ova pitanja postavi tamo,u Svečanoj Sali skupštine grada, na javnoj sednici o budžetu grada za 2024.g. gde će ,valjda, biti i oni koji znaju odgovore na pokrenuta pitanja

Z.Nikolić