subota, 15. jun 2024.

Posts Tagged ‘Korišćenje solarne energije u Vrnjačkoj Banji’

Prvi priklučeni proizvođač električne energije iz energije sunca u Vrnjačkoj Banji nije koristio subvencije države i opštine

Objavljeno: 28.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Činilo se sudeći prema  koracima preduzimanim na nivou lokalne samouprave  u Vrnjačkoj Banji  ,tokom prve polovine 2021 godine, da će  se sprovođenje mera energetske efikasnosti, odvijati efiksno. Ovo uverenje je osnaženo i rezultatima ostvarenim na Javnim pozivima  radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansirnje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave. Vrnjačka Banja je ,kroz tri ovakva poziva,  dobila 6 miliona dinara za sve, predviđene, mere energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ne računajući još i 23 milona dinara dodeljenih ,namenski,maja 2022.godine  za energetsku sanaciju zgrade opštine. Još u oktobru 2021.godine raspisan je prvi poziv za četri mere energetske efikasnosti: zamenu spoljne stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima, nabavku i instalaciju kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće; nabavku i instalaciju kotlova na gas za porodične kuće i stanove u stambenim zgradama I nabavku i ugradnju termostatskih ventila i ostale neophodne armature za opremanja izvora toplote (radijatora). Aprila 2022 godine izabrano je  23 građana, krajnih  korisnika  subvenicja po ovom pozivnu a na ceremoniji dodele Rešenja najavljeno je  da će ,za koji mesec, biti raspisan i prvi konkurs za sufinansiranje izgradnje

Septembra 2021 godine raspisan je od strane Ministarstva rudarstva i energetike Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća (solarni paneli) koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 na koji se javila i opština Vrnjačka Banja kojoj je ,oktobra 2021.godine, dodeljen million dinara za sprovođenje mere energetske sanacije  ugradnjom solarnih panela. Februara 2022.godine doneta je opštinska Odluka o o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u kojoj je ,članom 4. predviđeno i sufinasiranje  ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije.

Za koji dan biće godinu dana od tog ,prvog, koraka ka sufinasiranju izgradnje mini solarnih elektrana a Rešenje opštine Vranjčka Banja o izboru građana-krajnjih korisnika još uvek nije objavljeno.

U međuvremenu Vrnjačka Banja je  3. novembra 2022.godine dobila prvo domaćinstvo, sa elektranom snage 10kw,  upisano u Registar kupaca-proizođača  električne energije koga vodi Elektrodistribucija Srbije. U ostalim registrima koje vodi Ministarstvo rudarastva i energetike u kategoriji solarnih selektrana bilo sa ili bez statusa povlašćenog proizvođača električne energije nema ,na žalost nikoga upisnog sa teritorije Vrnjačka Banja.

Očigledno je da ,u proteklih nekoliko godina, nije iskazano veliko interesovanje građana i privrednika za  ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije u Vrnjačkoj Banji. Zna se da je  dobar deo samog banjskog mesta gasifikovan,  jer se  na ovim poslovima intezivno radi još od 2005 godine ,odmah po izgradnji magistralnog gasovoda Kraljevo – Vrnjačka Banja i glavne merno regulacione stanice “Vrnjačka Banja”, ali  za očekivati je da će sve veći problemi u snabdevanju gasom kao i njegova sve veća cena, uticati na rast interesovanja  građana i privrednika, posebno onih iz sektora hotelijerstva, za solarnu energiju.

Lokalna samouprava  u Vrnjačkoj Banji treba spremnije da dočeka tu veću zainteresovanost ,naoružana iskustvima iz ovih prvih koraka ka većem korišćenju solarne energije. Neke od mera koje tome vode  treba, svakako, da budu kontinuirano informisanje građana o benefitima korišćenja solarne energije, obuke aktera sistema energetskog menadžmenta u opštini i obuke lica zaposlenih u lokalnim delovima ogranaka Elektrodistribucije  i EPS snabdevanja.