nedelja, 26. maj 2024.

Posts Tagged ‘Komunalni otpad’

Da li smo, i zbog čega ,prestali da volimo naše Kraljevo?

Objavljeno: 25.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Snimci zabeležen danas,25.februara 2024.godine, u centru grada Kraljeva, u I gradskoj zoni, u neposrednoj blizini Opšte bolnice “Studenica” deluju, u najmanju ruku,  uznemiravajuće i obeshrabrujuće.

Više je uzroka ovakvim,na žalost sve češćim prizorima,sa ulica grada koji je ,prema sećanjima starijih sugrađana ,bio primer dobre komunalne higjjene javnih prostora u ondašnjoj, velikoj, Jugoslaviji.

Zasluge za ovakvo stanje dele ,van svake sumnje, građani koji svojim ponašanjem kreiraju ovakve prizore , Javno komunalno preduzeće “Čistoća” ,Odeljenje komunalne milicije Kraljevo i Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave.

Građani ovakvim prizorima doprinose činjenjem i nečinjenjem.Na jednoj strani  je njihovo ponašanje sa komunalnim otpadom koje je neprimereno,a na drugoj strani je njihova pasivnost u korišćenju svojih prava i mogućnosti da utiču na lokalne propise i izdvajanja iz budžeta grada za komunalnu higijenu.A da ne pominjemo njihovo pravo i mogućnost da na izborima za organe lokalne samouprave svojim nepoverenjem sankcionišu odgovorne za upravljanje gradom , njegovim komunalnim  sektorom i trošenjem novca iz budžeta.

Javno komunalno preduzeće “Čistoća” je devastirano višedecenijskim nemarnim odnosom gradskih čelnika prema njemu.To se,najvidljivije je, manifestuje na dva  načina: tretmanom tog ,a i svih drugih javnih preduzeća u gradu, kao partijskim plenom i neadekvantnim  finansiranjem.Od toga kako i koliko se novca izdvaja za ove namene iz budžeta pa do toga kakava se  politika cena komunalnih usluga vodi.U takvim uslovima menadžment ovog preduzeća nema dovoljno ni kadrovskih ni finansijskih kapaciteta da predlaže rešenja akutnih  komunalnih problema a kamo li pak da kreira neke  strategije razvoja sektora komunalnih usluga.

Komunalna milicija grada Kraljeva je,između ostalog, osnovana da vrši održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost.

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave  treba da vrši nadzor u oblasti obavljanja komunalnih delatnosti i rada javnih i javnih komunalnih preduzeća, stanja komunalnih objekata i kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima.

O tome šta od toga ,kako i koliko ova dva organa lokalne,izvršne vlasti,rade mogli bi smo diskutovati “letnji dan do podne” .

Van svake sumnje je da ovakvi prizori itekako idu i njima na dušu.

Elem ,bilo kako bilo očigledni komunikaciski šumovi u trogulu,na relaciji građani,javna preduzeća (u ovom slučaju JKP Čistoća) i izvršni organi lokalne vlasti zaslužuju ,za početak, bar jednu ,unapred dobro pripremljnu,raspravu u Skupštini grada Kraljeva čiji bi krajnji ishod bio reset postojećih praksi i javnih politika u komunalnom sektoru grada Kraljeva.

Ovo se nikako ne bi moglo tretirati kao stranačko pitanje iako su za rešenja najodgovrnije stranke zastupljene  u Skupštini grada,pre svega sve one koje pripadaju vladajućoj većini.

Valjda naš komunalni otpad  nema ni stranački dres ni stranačku zaštitu.