sreda, 06. decembar 2023.

Posts Tagged ‘Istraži-Osnaži’

Građani Kraljeva se sve više interesuju za kvalitet vazduha koga udišu tokom grejne sezone

Objavljeno: 21.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nastavljajući sa realizacijom  svog projekta “Udružimo snage za čistiji vazduh” ,koga sprovodi udruženje građana “Novi Put” u okviru  programa  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, u Kraljevu je 19.oktobra 2023.godine,održana Javna debata o kvalitetu vazduha.

Veliko interesovanje za Javnu debatu o kvalitetu vazduha u Kraljevu

Brojnim učesnicma u debate,od kojih većina učestvuje po prvi put  u razgovorima na ovu temu, obratili su se Irena Mišković i Jovan Nešović u ime organizatora debate ,Vladimir Savić kao ekspert koji se bavi merenjima kvaliteta vazduha u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo i Zoran Nikolić koji se bavi komunikacijama civilnog i javnog sektora.

Organizatori i panelisti Javne debate

Svi prisutni su dobili primerak brošure “Čist vazduh-dobro zdravlje” čiji je izdvač UG “Novi Put”  u kojoj su na slikovit  razumljiv način obrađeni podaci o zabrinjavajućem  kvalitetu vazduha u Kraljeva izmereni u nekoliko zadnjih grejnih sezona.

Naslovna strana brošure koju je izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

I uvodničari  debate su ,iz različitih uglova,ukazali na problem kvaliteta vazduha u Kraljevu ali i pohvalili  nedavno usvajanje,Plana kvaliteta vazduha ,važnog  strateškog dokumeta lokalne javne politike za ovu oblast.Dokumet jeste usvojen bez adekvatne javne rasprave i posle dorada koje je naložilo resorno Ministarstvo zaštite životne sredine, koje,inače, daje saglasnost na tu vrstu dokumenta, ali je dobro da je donet. Sada ostaje da vidimo šta će od mera za unapređenje kvaliteta vazduha  predviđenih Planom biti implemetirano u budžetu grada za 2024.godinu, u prvoj godini njegove primene.

Pohvale učesnika debate  dobila je  i Agencija za zaštitu životne sredine koja je,pre neki dan, instalirala i pustila u rad automatizovanu mernu stanicu koja ,za razliku od predhodnog perioda, omogućava da se rezultati merenja kvaliteta vazduha mogu znati  u realnom,satnom,vremenu.Ovo je jako važno jer omogućava preventivno reagovanje građana koz promenu nekih navika u vremenima kada su visoke koncentracije zagađujućih suspendovanih PM10 I PM,25 čestica u ambijentalnom vazduhu.

Rezultati merenja kvaliteta vazduha 21.10.2023 pre podne

Veliki broj učesnika Javne debate je postavio pitanje sredstava koje je grad opredelio svojim budžetom za 2023.godinu a koja su,očigledno je, ostala,bar za sada, neiskorišćena.Tokom debate čuli su se brojni predlozi tokom na šta bi trebalo utrošiti ova  sredstva u narednom periodu. Zajednički imenitelj svih tih predloga je da ih treba prenameniti za meru energetske sanacije primenjenu na nekom od javnih objekata koji  ,u centralnoj gradskoj zoni,kao emergent,još uvek, koriste lož ulje ili ugalj.

Oraganizator Javne debate   I nejni panelisti  su izrazili zadovoljstvo zbog broja prisutnih ,posebno zbog  kako su rekli “nekih nova lica na ovim debatama/razgovorima o kvalitetu vazduha u našem gradu”.

Njima je to vetar u leđa da istraju u traganju za novim idejama kako bi se unapredio kvalitet vazduha koga udišemo u gradu tokom grejne sezone ail i  za nastavak dijaloga sa donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi na temu kvaliteta vazduha.Dijaloga koji je,kako su istakli, i do sada bio utemeljen na snazi agrumenat do kojih su dolazili sprovedenim istraživanjima I anketama.Baš kao  dolikuje odgovornim predstavnicima civilnog sektora.

Kraljevčani od nedavno  mogu ,ako hoće, da (sa)znaju kakav vazduh udišu!

Objavljeno: 17.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

I u Kraljevu je ,juče, zvanično počela grejna sezona za građane priključene na daljinski sistem grejanja kojim upravlja JEP Toplana Kraljevo.

Oni, mnogobrojnij, koji se greju koristeći individualna ložišta i različite vrste goriva u njima  morali su juče da “zapale” bar jednu varticu, jer je temperatura u Kraljevu, tokom jučerašnjeg dana, pala naglo  za preko deset stepeni, a u večernjim satima rominjala je i prohladna kišica.

Ništa neobično ako se ima u vidu da je ovo polovina oktobra i da su hladniji dani sasvim normalna pojava za ovo doba godine.

Ono što može da bude razlog za brigu jeste kvalitet ambijentalnog  vazduha u gradu,posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

Pripeme za greju sezonu u Kraljevu

U ovoj zoni prisutno je nekoliko hiljada individualnih ložišta u kojima se za dobijanje toplotne energije koriste različiti energenti. Na žalost,zbog cene i mogućnosti parcijalne nabavke energenata tokom čitave grejne sezone,najzastupljeniji su oni koji ,pri sagorevanju,proizvode najveće emisije štetnih supstanci opasnih po zdravlje ljudi.

Da stvar sa kvalitetom vazduha bude još teža doprinos daju i brojni javni objekti u Kraljevu  za čije zagrevanje se još uvek i na žalost, koriste različite vrste fosilnih goriva koja ,poput lož ulja recimo, proizvode velike količine  materija štetnih po čovekovo zdravlje.

Pa kad već, zbog ograničenih materijalnih resursa a bogami i oskudnih znanja o novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije, zagađujmo vazduh koji udišemo, važno je barem na vreme znati kada su koncentracije štetnih materija u vazduhu  znatno iznad dozvoljenih vrednosti pa samim tim i opasne po zdravlje,posebno najmlađih i najstarijh sugrađana.

Naslovna strana brošure koju je nedavno izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

Iako se kvalite vazduha u gradu na Ibru meri od strane relevantne institucije (Zavoda za javno zdravlje) duže od jedne decenije građani ,sve do nedavno, nisu bili u mogućnosti da pravovremeno (sa)znaju kakav vazduh udišu.

Zbog primena određenih mernih metoda i zastarele tehnologije rezultati merenja su  mogli biti dostupni  građanima tek za dva-tri dana.

U praksi je to značilo da smo ,u periodu ekstremno visokih koncentacija štetnih materija,do pre neki dan, vazduzh  pre mogli da “vidimo i osetimo” nego da znamo tačne parametre njegovog kvaliteta. A  kada  mi, građani – laici za kvalite vazduha to osetimo onda je već dobrano kasno za bilo kakvu preventivnu reakciju u cilju očuvanja zdravlja.

Na sreću sada je to prošlost i ovo će biti prva grejna sezona tokom koje će građani Kraljeva moći da ,u realnom vremenu, (sa)znaju kakav vazduh udišu.

Kvalitet vazduha u Kraljevu-mereno 16.10.2023.

Nabavljena je i puštena u rad , u okviru sistema od preko sedamdeset mernih stanica Agencije za zaštitu životne sredine, automatizovana  merna stanica za merenje suspendovanih PM čestica u Kraljevu.

To je bio razlog da se ,među prvima oglase i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su,u proteklim godinama,snažno zagovarale nabavku jednog takvog uređaja.

Civilni sektor grada Kraljeva je , posle sprovedenih istraživanja i anketa,kao i brojnih razgovora sa relevantnim akterima u lokalnoj zajednici,naoružan argumentima uporno i bezrezervno zahtevao da se omogući građanima Kraljeva da o kvalitetu vazduha koga udišu budu informisani u realnom vremenu.

Jovan Nešović

Među nima je i udruženje građana Novi Put koje u programu  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, sprovodi projekat pod nazivom “Udružimo snage za čistiji vazduh”. Oni su nedavno javnosti predstavili svoju brošuru “Čist vazduh, dobro zdravlje” koju možete preuzeti OVDE a njen predsednik i aktivni borac za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu, magistar tehnički nauka Jovan Nešović nam je ,povodom puštanja u rad automatizovane merne stanice reako: “Ostvarili smo cilj naše inicijative. Grad Kraljevo je napokon dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih PM čestica. Time su stvoreni preduslovi da građani imaju tačnu i blagovremenu informaciju (u realnom vremenu) o kvalitetu vazduha koji udišu. Na osnovu toga mogu prilagoditi svoje aktivnosti u cilju zaštite zdravlja.”

Nama ostaje da na kraju poželimo da, saradnja civilnog i javnog sektora Kraljeva ostvarena,u protekle tri godine, kroz brojne sastanke na temu kvaliteta vazduha u Kraljevu, bude nastavljena a da njen fokus u narednom periodu  bude na zameni preostalih ložišta u javnim objektima u kojima se,još uvek ,sagorevaju drva, ugalj i lož ulje,kao i na većoj primeni obnovljivih izvora energije.