nedelja, 26. maj 2024.

Posts Tagged ‘Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo’

Ohrabrujuće vesti za žene preduzetnice iz Kraljeva!

Objavljeno: 14.07.2023. | autor: KV Novosti -on line

Okrugli sto o potrebi i okvirima lokalnog programa podrške ženskom preduzetništvu, održan 13.jula, u organizaciji Evropskog  pokreta  u Srbiji – Kraljevo i Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga je bio , još jedna,  multisektorska verifikacija dokumenta   Nacrt programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini koga možete pogledati  ili preuzeti OVDE.

Tako se, u završnoj fazi sedmomesečnih aktivnosti Evropskog  pokreta  u Srbiji – Kraljevo na realizaciji projekta „Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici ”,došlo do širokog društvenog konsenzusa svih zainteresovanih aktera u lokalnoj zajednici da je neophodno,u gradu Kraljevu, unapredi modele  i nastaviti sa merama podrške jačanju preduzetništva,posebno ženskog.

Tu spremnost lokalne samouprave potvrdili su,i na ovom skupu, njeni predstavnici istakavši ,još jednom, svoj stav da je metodologija  kreiranja nacrta dokumenta javnih politika primenjen u ovom slučaju primer kako treba da sarađuju civilni i javni sektor.

Preostaje još da predstavnici Evropskog  pokreta  u Srbiji – Kraljevo,ovih dana, i zvanično uruče Nacrt programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini,gradonačelniku Kraljeva čime će se steći formalni uslovi da dokument bude predmet procedure predviđene za postupanje javne uprave i organa lokalne samouprave u procesu usvajanja dokumenata javnih politika.

Ono što će posebno interesovati i ohrabriti malobrojne žene preduzetnice u Kraljevu,posebno one na početku preduzetničke karijere, jesu uveravanja da će se usvajanjem ovog doumenta steći uslovi da grad počne,kroz budžet za 2024.godinu, sa merom sufinasiranja  žena preduzetnica.Predlog je da se,u prvoj godini primene ovih mera izdvoji 10.000.000 dinara.

Evo predloga za podršku i predloga za bodovanje

Preuzeto sa portala EKOVIZIJE

Udruženje poslovnih žena ZA podršku   unapređenju ženskog preduzetništva u Kraljevu

Objavljeno: 03.07.2023. | autor: KV Novosti -on line

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo je ušao , u finalnu fazu realizacije projekta ’’Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, nastavljajući aktivnosti na finalizaciji   dokumenta   Nacrt programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini.

Reč je,podsetimo se, o dokumentu javnih politika  koji će ,uskoro, u svojoj finalnoj verziji, biti predat donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi a kojim se kreiraju dobre osnove za podršku ženskom preduzetništvu u Kraljevu.

Sa nedavne javne rasprave u kojoj su učestvovale preduzetnice iz Kraljeva

Iako je Kraljevo usvajanjem Strategiju rodne ravnopravnosti sa Akcionim planom za njeno sprovođenje u period od 2021. do 2026.godine,učinilo prve ,neophodne,normativne korake, da unapredi položaj žena u lokalnoj zajednici svedoci smo da to nije “završen posao”.

Primeri rodne nejednakosti su,što je donekle i razumljivo, najvidljiviji u privrednom sektoru o čemu ubedljivo svedoče podaci do kojih se došlo istraživanjem sprovedenim, početkom godine, za potrebe projekta ’’Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’.

Na osnovu raspoloživih podataka utvrđeno je,u ovom istraživanju,u,2020.g bilo registrovano 5.059 preduzetničkih radnji u gradu Kraljevu, od čega su žene vlasnice u 1.602, odnosno 31,6 %.

Na osnovu analize dužine registracije “ženskih” preduzetničkih radnji uočava se da je najveći procenat njih  registrovan u periodu nakon 2016 godine (795) odnosno, odnosno 49,6%, a da je onih koje funkcionišu preko 20 godina samo 65, odnosno 4,05%.

Zbog sveg ovoga  važno je da grad Kraljevo počne da podržava žensko preduzetništvo sredstvima iz budžeta grada.U tom kontekstu jako je važno što se udruženje građana  Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo, pri usvajanju   Nacrt programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena, drži metodologije koja podrazumeva  pravi ,oranizovani,međusektorski dijalog.

Tako je bilo i na nedavno održanoj raspravi  u koju su se aktivno uključile  članice udruženja poslovnih žena  “Ilinka Ilić”.

Žene preduzetnice su dale punu podršku   rešenjima datim  u Nacrt programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini,osim jednom.

Preuzetnice su saglasne  sa predlogom iz Nacrta programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena  po kome   bi grad  trebalo,u prvoj godini sprovođenja mera ekonomskog osnaživanja ženskog preduzetništva, da izdvoji 10.000.000 dinara , da bi  se tim sredstvima  sufinansirala nabavka mašina, opreme, repromaterijala i uređenja poslovnog/proizvodnog prostora onih privrednih subjekata čiiji je vlasnički udeo, od najmanje 51% , u posedu jedne ili više preduzetnica.

Kraljevačke preuzetnice su saglasne i sa predlogom da se  sredstvima iz budžeta grada  može sufinasirati ,najviše 70% vrednosti mašina, opreme, repromaterijala, uređenja poslovnog/proizvodnog prostora do maksimaln 600.000 dinara po pojedinačnom zahtevu koji bude ispunjavao uslove navedene u Programu  za dodelu bespovratnih sredstava grada Kraljeva  za ekonomsko osnaživanje žena.

Njihovo mišljenje koje se čulo na,nedavno održanom skupu u Naučno-poslovnom centru „World“ & Gegula d.o.o”,je da u finalnoj verziji  ovog dokumenta treba izostaviti  kriterijum po kome finansijsku podršku grada mogu dobiti samo preduzetnice koje su svoju delatnost registrovale posle 1.5.2019.godine.

Do predaje finalnog dokumeta lokalnoj samoupravi ostalo je još malo vremena koje će biti iskorišćeno za organizovanje  još jedne javne rasprave što samo potvrđuje već izrečenu konstatciju da izrada   Nacrta programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini.  predstavlja pravi primer dobre prakse kako organizacija civilnog društva ,treba da nastupa u saradnji sa lokalnom samoupravom.

Preuzeto sa portala EKOVIZIJE

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo kreirao dobre osnove za podršku ženskom preduzetništvu

Objavljeno: 25.06.2023. | autor: KV Novosti -on line

Aktivnosti na sprovođenju projekta Jačanje ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo ušle su u završnu fazu,rečeno je na  Okruglom stolu održanom ,u petak 23.juna u Kraljevu.

Učesnicima skupa predstavljen je  Nacrt programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini koga možete preuzeti OVDE.

Milun Jovanović: Vaš dokument je primer i za druge OCD kako se jača saradnja sa lokalnom samoupravom

Reč je o dokumentu ,koji po rečima Miluna Jovanovića, pomoćnika gradonačelnika grada Kraljeva za pitanja iz oblasti ljudskih prava,predstavlja primer dobre prakse kako organizacija civilnog društva ,može i treba da nastupa u saradnji sa lokalnom samoupravom.

U prilog toj  konstataciji iznetoj od predstavnika lokalne samouprve govore i sve  aktivnosti koje je  Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo sproveo u periodu koji je predhodio upoznavanju zainteresovane javnosti sa sadržajem Nacrta programa.

Sa Okruglog stola u Kraljevu

Da se prisetimo, najpre je javnost na Uvodnom sastanku upoznata sa  problemom kojim se bavi  pprojekat ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’ , a radi se o  o još uvek malom broju žena među preduzetnicima na teritoriji grada Kraljeva. Na osnovu raspoloživih podataka utvrđeno je da je u 2020. godini u gradu Kraljevu  registrovano 5.059 preduzetničkih radnji, od čega žene vode  1.602, odnosno 31,6 %.

Ovi  ali i još neki drugi podaci  značajni za  predloge rešenja kako unaprediti žensko preduzetništvo u Kraljevu produkt su istraživanja sprovedenog ,za potrebe ovog projekta,početkom godine ,o čemu smo već pisali  i što možete,ako već niste, pročitati OVDE

Usledila je potom studijska poseta gradu Zrenjajninu već nekoliko godina uspešno priprema i sprovodi lokalni prpgram podrške ženskom preduzetništvu,o čemu je pisao  kraljevački portal Krug ,a što možete pročitai OVDE

Razmenjena iskustva sa Zrenjaninom o modelima podrške ženskom preduzetništv- Fotografija EPUS-Kraljevo

Sve prikupljene informacije bile su dobra osnova za vrlo sadržajnu  dvodnevnu raspravu,održanu u Vrnjačkoj Banji 12.i 13.juna. Na tom skupu kome su pored predstavnika grada Kraljeva,civilnog i medijskog sektora učestvovale i predstavnice udruženja  poslovnih žena Kraljeva “Ilinka Ilić”,koje je formirano 2017.godine, na inicijativu Saveta za rodnu ravnopravnost Kraljeva,uobličena je ,prva verzija Nacrta programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini.

Sa radionice održane 12.i 13.juna 2023.g. u Vrnjačkoj Banji

Zbog takvog metodološkog pristupa kreiranju jednog predloga dokumenta javnih politika u lokalnoj samoupravi kakv je primenjen u ovom slučaju za očekivati je da donosioci odluka u gradu neće oklevati sa njegovim skorim razmatranjima u radnim telima javne uprave a i na Gradskom veću.

Istraživanjima,analizama,razgovorima i međusektoriskim dijalogom do rešenja

U našim narednim tekstovima predstavićemo  ključne predloge iz Nacrta programa za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Kraljeva u 2024.godini, a pre svega pratićemo  pažljivo njegovu dalju sudbinu u procesu planiranja i usvajanja budžeta grada za 2024.godinu.

Preuzeto sa portala EKOVIZIJE

Kraljevu treba lokalni programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva

Objavljeno: 24.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Čak 80 odsto nedavno dodeljenih  subvencija  za samozapošljavanje ,za 40 korisnika sa teritorije Grada Kraljeva, obuhvata žensko preduzetništvo, istaknuto je prilkom nedavne svečane dodele odluka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Kraljevo.

Ako ovoj informaciji dodamo i onu da Kraljevo spada u grupu retkih lokalnih samouprava u Srbiji koje su usvojile Strategiju rodne ravnopravnosti sa Akcionim planom za njeno sprovođenje u period od 2021. do 2026.godine mogli bi smo izvesti zaključak da rodna ravnopravnost ,u ovoj zajednici, ima tretman kakav predviđaju mnoga dokumenta nacionalnih javnih politika.

Ali kakao to obično biva istina je,i u slučaju dostignutih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji Kraljeva, negde na polovini skale između lošeg i odličnog.

Podaci NSZ-Filijala Kraljevo o nezaposlenosti

Srbija je pre četrnaest godina dobila prvi Zakon o ravnopravnosti polova, a 2021.godine je donet novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti pa i taj ,relativno kratak vremenski okvir za sticanje iskustava u ovoj oblasti treba imati na umu kod davanja ocena o ostvarenim rezultatima u Kraljevu.

No uprkos svemu jedno je sigurno, a to je potvrdilo i istraživanje sprovedeno, početkom godine, za potrebe projekta ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo. Radi se o još uvek malom broju žena među preduzetnicima na teritoriji grada Kraljeva. Na osnovu raspoloživih podataka utvrđeno je da je u 2020. godini u gradu Kraljevu je registrovano 5.059 preduzetničkih radnji, od čega žene vode  1.602, odnosno 31,6 %.

Na osnovu analize dužine registracije uočava se da je najveći procenat najmlađih preduzetničkih radnji registrovan u periodu nakon 2016 godine (795) odnosno, odnosno 49,6%, a da je onih koje funkcionišu preko 20 godina samo 65, odnosno 4,05%.

Ovo nije specifičan,lokalni problem.Reč je o globalnom fenoimenu dominacije muškog preduzetništva,pa je žensko preduzetništvo  “kamen spoticanja” ne samo manje razvijenih i siromašnih zemalja već i onih bogatijih i uređenijih država.

Za odgovrima da li se i kako može ubrzati    dugi i nepregledni put  do potpune rodne ravnopravnosti u poslovnom svetu traga se i na globalnom nivou.

Ali ključ uspeha je,ipak, u delovanju lokalnih zajednica.U sprovođenju njihovih isplanirnih kordiniranih mutisektorskih  aktivnosti i mera  čija primena treba da utiče na povećanje broja žena među preduzetnicama.

Jer bez tog,većeg učešća žena preduzetnica u privrednim aktivnostima,  teško da se može govoriti o ostvarivanju ciljeva održivog ekonomskog rasta.

Na ovo jasno upućuju i demografski podaci iz  popisa 2022.g po  kojima u Srbiji  ima 6.647.003 stanovnika od čega je         3.231.978 muškaraca( 48,6%) i    3.415.025 žena (51,4%) Procentualno slična situacija je  u Kraljevu u kome je,u poslednjoj deceniji, ispoljen  još jedan negativan trend,smanjenja broja stanovnika. Od 1948. godine kada je sproveden prvi zvanični popis stanovništva, pa sve 2002. godine, Kraljevo je imalo rast broja stanovnika. Prema poslednjem popisu u Kraljevu živi 111.491 stanovnik, što je 13.997 stanovnika manje nego  2011. godine  kada je u njemuu živelo 125.488 stanovnika.

Da bi se ostvarila konstatacija iz naslova ovog teksta i došlo do realnog i ostvarivog  programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva u Kraljevu  treba ispuniti niz preduslova.

Prvi je svakako bolja multisektroska saradnja što baš i nije praksa kojom bi smo se,u Kraljevu, mogli podičiti u predhodnom periodu.

Planirano je da aktivnosti na sprovođenju projekta ’’Jačanje žesnkog preduzetništva u lokalnoj zajednici’’, koga sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo traju do kraja juna meseca ove godine.

Neke od njih treba,svakako, iskoristiti  za unapređenje saradnje javnog, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva jer se tako povećava  verovatnoća da se ,što pre, dođe do kvalitetnog  programa za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje ženskog preduzetništva.

Preneto sa portala Ekovizije

Da li je moguće povećati učešće žena u organima mesnih zajednica uvođenjem minimalne kvote?

Objavljeno: 06.02.2023. | autor: KV Novosti -on line

Ishodi višemesečnih  aktivnosti na realizaciji projekta “Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ koga je , na teritoriji grada Kraljeva i opštine Trstenik  sprovodio Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo predstavljeni su javnosti na današnjem Okruglom stolu organizovanom u hotelu Turist.

Sa Okruglog stola na temu većeg učešće žena u radu saveta mesnih zajednica

Istraživanja o učešću žena u procesu kreiranja javnih politika u Kraljevu  i Trsteniku i sačinjene analize postojećih  pravnih  i strateških  okvira sačinjene tokom realizacije projektnih aktivnosti ,   poslužile su  kao osnova za  za pokretanje inicijative  za izmenu lokalnih odluka o mesnim zajednicama, tako što bi se uvela minimalna kvota učešća žena u članstvu saveta mesnih zajednica.

Predlog za uvođenje kvota kao mehanizma koji treba da unapredi zastupljenost žena u organima mesnih zajednice ostao  je ,u ovoj fazi sprovođenja projekta, bez dodatnih ,pravnih, analiza što je,za predpostaviti, posledica ograničenih finansijskih resursa i raspoloživog vremena. Na  potrebu da se dodatno izuči pravno utemeljenje datog predloga ukazali su Bogdan Banjac zaposlen u stručnoj službi poverenice  za ravnopravnost i Marija Dražović koordinatorka za javne politike i istraživanje iz  udruženja građana Paxis koje se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Marija Dražović (desno)koordinatorka za javne politike i istraživanje iz  udruženja građana Paxis

Iz činjenica  da su mesne zajednice u postojećem pravnom poretku prvenstveno utemeljene kao interesne zajednice formirane  radi zadovoljavanja interesa i potreba građana, te da su  samo  građani ovlašćeni da biraju i smenjuju organe mesne zajednice proizilaze i nedoumice oko daljih aktivnosti ,na distribuciji predloga za uvođenje kvota.

Prenošenje načela izbora i uređivanje izbornog procesa na način predviđen za opštinu , kao teritorijalnu jedinicu, bilo bi strano prirodi i razlogu postojanja mesne zajednice, koja nije teritorijalna jedinica, niti je elemenat teritorijalne organizacije, a bez tih načela upitna je svrsihodnost predloga kvota.

Činjenica je da organi lokalnih samouprava i njihovih javnih uprava imaju ključnu odluku kod  koncipiranja i izrade Nacrta/Predloga normativnih akata mesnih zajednica daje taj “manevarski prostor” da se kvote o rodnoj ravnopravnosti,nekako,  ugrade u  akta mesnih zajednica ali treba tragati i za odgovorom kako to sprovesti tokom svih faza izbornog procesa, na nivou mesne zajednice, u kome je građanin ,pojedinac, jedini legitimni (samo) predlagač za članstvo u forumima mesne zajednice.

No kakava god da bude dalja sudbina ovako  uobličene inicijative udruženja “Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo” valja istaći, i pohvaliti, sprovedena istraživanja o učešću žena u procesu kreiranja javnih politika u Kraljevu  i Trsteniku i sačinjene analize postojećih  pravnih  i strateških  okvira sačinjene tokom realizacije projektnih aktivnosti.To je, na skupu koji je okupio predstavnike javnog , civilnog i medijskog sektora iz Kraljeva i Trstenika,između ostalih uradio i Bogdan Banjac kao zvanični predstavnik Brankice Janković, poverenice  za zaštitu ravnopravnost.

Upravo rezultati tih istraživanja i analiza koji ukazuju na nesrazmerno malo učešće žena u radu organa mesnih zajednica i u Kraljevu i u Trsteniku (ispod 10 odsto, što je prosek na nivou Srbije) ukazuju na neophodnost da se,dalje, traga za modelima i rešenjima koji će povećati učešće žena u radu mesnih zajednica.

Olivera Dražinac,jedna od retkih žena predsednica Saveta MZ Drakčić je govorila o svojim iskustvima u radu

Zato je, jedan od zaključaka sa današnjeg Okruglog stola i taj da je projekat  “Za veće učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica“  uspešno realizovan i da ga  ,svakako ,treba nastaviti o čemu će,što je i logično, presudno odlučivati donatori Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative koji su ovaj projekat podržali kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – AST”.