Wednesday, 17. August 2022.

Posts Tagged ‘ekologija’

Grad Kraljevo među nagrađenim liderima za inovcije za smanjenje emisije CO2 i povećanje otpornosti Srbije na promene klime

Objavljeno: 16.07.2022. | autor: KV Novosti -on line

Juče su u Beogradu dodeljena priznanja najuspešnijim inovatorima koji su u praksi sproveli rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), čineći gradove i opštine u Srbiji otpornijim na klimatske promene.Priznanja su dodelili Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Događaj su zvanično otvorili pomoćnica ministarke zaštite životne sredine, Sandra Dokić i vođa tima za životnu sredinu i klimatske promene u UNDP-u, Miroslav Tadić.

Sandra Dokić

Priznanja za Lidere u inovacijama dodeljena su Javno-komunalnom preduzeću Toplana Šabac, preduzećima Esotron, Jugo-Impex E-reciklaža, GreenEnergy Point, Sanicula, Telefon – Inženjering, Global Sustainabiliy Experts, zatim Institutu Mihajlo Pupin i Institutu za multidisciplinarna istraživanja, organizaciji civilnog društva Nacionalna asocijacija autohtonih i električnih vozila, i Gradu Kraljevu.

Informacioni sistemi i akcioni planovi će omogućiti ovim gradovima da imaju bolji uvid u podatke o emisijama GHG u sektorima poput energetike, saobraćaja, upravljanja otpadom, poljoprivrede i šumarstva, kako bi na osnovu njih mogle da prate sprovođenje postojećih mera za smanjenje tih emisija, kao i da bolje planiraju nove mere u budućnosti.

Laureati priznanja za Lidere u inovacijama

Dodeljena su i specijalna priznanja u kategorijama: Doprinos smanjenju ugljeničnog otiska preduzeću Jugo-Impex E-reciklaža iz Niša, Najbolje digitalno rešenje Javno komunalnom preduzeću Toplana Šabac, Najveći uticaj u lokalnoj zajednici organizaciji civilnog društva BioIdea, i Najbolja inovacija koje su podelili Institut za multidisciplinarna istraživanja i Institut Mihajlo Pupin.

Priznanja za inovacije dobilo je i 6 lokalnih samouprava u Srbiji i to za uvođenje Informacionih sistema za prikupljanje i otvaranje podataka o emisijama GHG i za izradu Lokalnih planova nisko-ugljeničnog razvoja. To su: Kraljevo,Kragujevac, Kruševac,  Niš, Šabac i Sremska Mitrovica.

Ova rešenja su realizovana zahvaljujući podršci Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a doprineće smanjenju emisija GHG u Srbiji ekvivalentom pola miliona tona CO2, što je jednako pošumljavanju 145 fudbalskih stadiona, odnosno sadnji 115.000 stabala drveća. Priznanja je dobilo 11 timova inovatora iz javnog, privatnog, nevladinog i istraživačkog sektora, kao i 6 lokalnih samouprava.

Miroslav Tadić

„Sprovedeni projekti su pokazali da Srbiji ne manjka inovacija, ne samo u privatnom i javnom sektoru, već i u naučnim institucijama i nevladinim organizacijama čija rešenja već pokazuju veliki uticaj u lokanim zajednicama“,  istakla je Dokić i dodala: „Pored toga, Ministarstvo je uložilo velike napore da podatke lokalnih samouprava i privatnog sektora koji su relevantni za klimatske promene objedini, na čemu ćemo raditi i u budućnosti kroz objedinjeni informacioni sistem. Samo na osnovu tačnih podataka možemo da planiramo aktivnosti i finansijska sredstva za njihovo sprovođenje i pratimo uspešnost mera.“

„Inovacije čije smo sprovođenje podržali u praksi i danas nagradili će doprineti očuvanju zdrave životne sredine i otvaranju novih, zelenih radnih mesta. Na taj način pomažemo Srbiji da ublaži uticaj klimatskih promena na razvoj privrede i društva“, rekao je Tadić.

Preneto sa portala Ekovizije

Korišćenje obnovljivih izvora energije i dalje bez adekvatne podrške

Objavljeno: 15.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

Sa rasprave o korišćenju  Zelene energije 

U Kraljevu su juče predstavljeni rezultati projekta „ Zelena energija-Siguran put u budućnost“ koga je ,uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine realizvalo udruženje građana „Novi Put“.

Jedan od tema na prezentaciji projekta koji se bavio promocijom obnovljivih  izvora energije u osnovnim i srednjim školama  kroz produkciju atraktivnih info panoa namenjenih školama , bila je i uloga medija u promociji obnovljivih izvora energije.Tokom rasprave iznet je podatak da ni jedan lokalni registrovani elektronski mediji u Kraljevu nema u svojoj programskoj šemi stalnu rubriku-emisiju koja se bavi temama iz oblasti zaštite životne sredine a posebno temama o energetskoj efikasnosti , korišćenju OIE i uticaju istih na klimatske promene. Teme iz ovih oblasti su , u stalnim informativnim emisijama, najčešće  zastupljene u formi izveštaja sa dnevnih događaja koji se bave radom  lokalne  samouprave i to mahom prateći rad čelnika j i vladajućih stranaka pa kako te teme nisu u primarnom fokusu njihovog delovanja onda ih u lokalnim medijima ima sporadično i na mahove . Udruženja građana koje se , primarno , bave ovim temama čest su i relevantan izvor podataka za lokalne medije ali zbog problema koje u svom poslovanju imaju lokalni mediji i te informacije su sporadične i nesistematične. Uz to, bez adekvatne materijalne podrške  tim udruženjima od strane države  teško da je moguće govoriti o održivosti njihovih aktivnosti usmerenih na jačanje svesti građana  o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije.Praksa je pokazala da njihov glas „utihne“ sa okončanjem  odobrenih projektnih  aktivnosti.  Kao pozitivno  u smislu menjanja takvog stanja  navedeno je da   lokalni mediji , pre svih pojedini veb  portali , počinju da se više bave temama iz oblasti zaštite životne sredine zbog  podrške koju im pruža grad kroz sufinasiranje medijskih projekata ali Odsek za zaštitu životne sredine gradske uprave. Zajednički stav svih učesnika u raspravi je da želejnih i potrebnih promena u većem korišćenju obnovljivih izvora energije pa samim tim i sanjenju uzročnika klimatskih promena na lokalnom nivou nema bez permanentne edukacije, pre svega donosilaca odluka na lokalnom nivou i  medijskih poslenika, a tek  potom i građana.

Povezivanje ljudi sa prirodom preduslov održivog razvoja

Objavljeno: 05.06.2017. | autor: KV Novosti -on line

Sa jedne ranije eko manifestacije

Danas se ,širom planete, u više od 100 zemalja u svetu, obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Ovaj datum je odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u znak sećanja na Konferenciju o zaštiti životne sredine održanoj, 5.juna 1972 godine u Stoholmu. Na toj  konferenciji se okupilo 113država, koje su kroz zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine iskazali zabrinutos zbog nekontrolisanog raubovanja prirode u trci za većim ekonomskim i tehnološkim napretkom. Program zaštite je nazvan UNEP a predlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija Jugoslavije.Zaštita životne sredine svojom multidiscilinarnošću i multisektorskim pristupom angažuje sve veće naučne i kreativne potencijale širom sveta,ali, nažalost,svedoci smo nailazi i na sve veće ,neskrivene otpore iz pojedinih centara moći koji , u trci za profitom, svesno i namerno prenebegavaju činjenicu realnih ograničenja prirodnih resursa planete Zemlje. Na Svetski dan zaštite životne sredine, organizuju se razne   akcije koje za cilj imaju  promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju.Centralna tema ovogodišnjeg Dana zaštite životne sredine je „Povezivanje ljudi sa prirodom“ („Connecting People to Nature“)  čiji je cilj da nas podstakne  da izađemo napolje i u prirodu, da u potpunosti prepoznamo, prihvatimo i cenimo njenu lepotu, da razmišljamo o tome kako smo njen deo i o tome koliko zavisimo od nje. Nažalost ovaj dan u samom gradu Kraljevu,osim časnih izuzetaka u pojedinim školama gde su nastavnici-zaljubljenici  u ekologiju đacima ukazali na značaj aktivnosti najmlađih u očuvanju životne sredine,, nije obeležen nekom manifestacijom gradskog nivoa.Malobrojne,raštrkane i programski raznorodne organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti zaštite životne sredine  u gradu Kraljevu nisu za danas izvele ni jednu aktivnost kojom bi sugrađane podestili na ovaj dan. Slična je situacija i sa lokalnim medijima. Sve ovo ,pomalo, iznenađuje obzirom na činjenicu da se u gradu tokom godine , ipak ,dešavaju brojne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Snagom znanja i zajedništva u borbi protiv prirodnih nepogoda

Može li Kraljevo da postane centar za obrazovanje sve traženijih stručnjaka za procene rizika u životnoj sredini?

Objavljeno: 19.05.2017. | autor: KV Novosti -on line

Poučene iskustvima iz katastrofalnih  majskih poplava 2014 godine i i tada uočenih slabosti u sistemu zaštite od elementarnih nepogoda , 10. februara ove godine,  predstavnici   pet  gradova i  12 opština  u slivu Zapadne Morave  i jednog  grad i 7 opština u slivu Kolubare  potpisali su , u Kraljevu ,  Protokol za saradnji gradova i opština  u cilju zajedničkog rada na stvaranju otpornije zajednice kako bi se prevencijom i edukacijom predupredili i smanjili rizici od elementarnih nepogoda.U fazi pripreme Protokola uočeno je  da se procenama rizika od elementarnih nepogoda koje su u direktnoj vezi sa klimatskim promenama  u lokalnim samoupravama bave ,mahom, nestručne ili nedovoljno obučene osobe.Otuda raduje vest da je,  na inicijativu  dr. Jordana Aleksića , dekana Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura iz Beograda, 18.maja, došlo do sastanka gradonačelnika  Grada Kraljeva dr Predraga Terzića i predstavnika ove visokoškolske ustanove na kojoj je glavna tema bila inicijativa tog  fakulteta   da se, u Kraljevu, otpočne sa realizacijom Master akademskog programa „Upravljanje rizicima u životnoj sredini“. Inicijativa je naišla na puno razumevanje i odobravanje od strane gradonačelnika Terzića  i njegovih saradnika ,koji je ,tom prilikom, obećao potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj  saradnji i svu neophodnu pomoć lokalne samouprave u realizaciji ove inicijative koja će , delom , biti oslonjena i na angažovanje stručnjaka iz Odeljenja za poslove civilne zaštite Opštine Kraljevo , Zavoda za javno zdravlje Kraljevo , Veterinarskog instituta iz Kraljeva  i drugih. A da ulaganje u osposobljavanje stručnjaka za upravljanje rizicima u životnoj sredini predstavlja nužnost i preko potrebnu prevenciju najbolje govore podatci o katastrofalnim posledicama polava iz maja 2014 godine. Tada su  ,prisetimo se , u poplavama čije  razmere nisu zabeležene u poslednjih 120 godina, bili ugroženi  životi, zdravlje i imovina više od 1,6 miliona ljudi (22 procenta ukupnog stanovništva) u 38 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji. O razmerama te katastrofe najbolje govore podatci da je ,tada, prema rezultatima izvršene procene, ukupna šteta od  poplava iznela  1,7 milijardi evra  ili više od 4 procenta BDP.O  značaju i korisnosti od pokrenute inicijative svedoče i brojna dokumenta međunarodnog i nacionalnog karaktera. To  je naglašeno na Trećoj svetskoj konferenciji za smanjenje rizika od katastrofa, koja je održana od 14. do 18. marta 2015. godine u Sendaju (Japan)  i  Nacionalnim programom upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda koga je Vlada Srbije usvojila decembra 2014 godine. Svi ovi dokumenti ističu da je od ključnog značaja i preko potrebno da se predvidi, planira i smanji rizik od katastrofa, kako bi se na delotvorniji način zaštitili ljudi i ekosistemi, i time jačala njihova otpornost na katastrofe.

 

 

Kad bicikl posluži za učenje

U kraljevačkoj MTŠ „14 oktobar“ sve spremno za prezentaciju „Bikefona“

Objavljeno: 17.05.2017. | autor: KV Novosti -on line

Ispitivanja tokom prepravki trenažera u „Bikefone“

Početkom drugog polugodišta ,ove školske godine ,Podružnica Zavičajnog društva „Kraljevo“ iz Beograda je, u cilju uspostavljanja kontakata sa najmlađom populaciom kraljevčana od kojih će , neki, krenuti put Beograda na dalje školovanje i stručno usavršavanje , predložila da  finasijski podrži  učenički projekat iz oblasti  ekologije.  Po sugestijama iz gradske uprave , a i na inicijativu predsednika podružnice, dipl.inž.mašinstva Milana Novakovića izbor je ,zbog već pokazanih rezultata i aktivnosti u raznim oblastima ekologije, pao na Mašinsku tehničku školu „14 oktobar“. Škola je predložila projekat „Zelena energija i zdrav život“ koji u sebi sažima nekoliko ciljeva i aktivnosti kojima se  se  jača svest  o potrebi štednje energije i većem korišćenju dostupnih obnovljivih izvora energije kroz praktične aktivnost učenika, kojima se učenička  populacija upoznaje  mogućnostima proizvodnje energije na njima dostupan način i ujedno promovišu modeli zdravih načina rekreacije učenika u toku pauza u školama. Projekat  je predviđao  da učenici MTŠ na praktičnoj nastavi preprave jedan sobni trenažer u „ Ekobajk“ i omoguće da se njegovim korišćenjem proizvodi električna energija u količinama koje omogućavaju dopunu baterija mobilnih uređaja koje koriste učenici i nastavnici.Kroz iskustva stečena u pravljenju i  probnoj eksploataciji „Ekobajka“ učenici su imali  mogućnosti proširenja svojih znanja o brendiranju ,pozicioniranju ,serijskoj  proizvodnji  i plasmanu „Ekobajka“ u škole i druge obrazovne ustanove  na teritoriji grada Kraljeva a potom i šire u cilju trajne održivosti  projekta i jačanja ekonomske pozicije MTŠ. Kako saznajemo, za kraj maja predviđena je i zvanična prezentacija „Ekobajka“ koga su učenici- njegovi autori,predvođeni psvojim profesorom dip.maš.inž Nenadom Rumenićem, nazvali „Bikefone“ a koji će služiti za učenje, rekreaciju i proizvodnju električne energije. Dodajmo na kraju da je , pored beogradske podružnice Zavičajnog društva „Kraljevo“,  projekat u startu podržao i grad Kraljevo preko svog Odseka za zaštitu životne sredine a da je vrednost čitavog projekta oko 190.000 dinara.

Kraljevo se uključilo u globalnu eko akciju „Let’ s do it Serbia“

Objavljeno: 14.05.2017. | autor: KV Novosti -on line

Po običaju-Najmlađi su i najvredniji eko aktivisti

Globalana ekološka akcija „Let’ s do it“  koja  se  u Srbiji  sprovodi pod sloganom „Let’s do it Serbia“ -Uradi to Srbijo, organizovana je danas   na području cele Srbije u cilju podizanja ekološke svesti građanja i poboljšanja životne sredine u Srbiji. Akcija se  odvijala u tri etape, formiranje  tima volontera za logističku i marketinšku podršku akcije, mapiranje svih nelegalnih deponija na području Srbije, a treća, završna faza podrazumeva uklanjanje ilegalnih deponija, čišćenje zelenih površina i zaštićenih područja.Sve ovo je samo priprema za iduću globalnu akciju svetskih razmera koja bi trebalo da se održi 15.septembra 2018 godine pod nazivom „World Cleanup Day“. I u Kraljevu su danas grupe volontera sastavljne mahom od najmlađih kraljevčana uzele učešća u ovoj akciji koju su ,na području grada partnerski organizovali Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograda ,JKP „Čistoća“ Eko pokret „Ibar“ i OŠ „Svetozar Marković“.Tako smo danas na gradskom keju zatekli učenike ove škole predvođene učiteljicom Tanjom Krstić i  profesorom Miroslavom –Kepom Pavlovićem kako, sa trudom  svojstvenim  samo najmlađim,čiste gradski kej uređen kao malo koji sličan kej u Srbiji ali ,nažalost, i ozbiljno ugrožen neodgovornim ponašanjem nas kraljevčana i neadekvatnim komunalnim održavanjem što se da primetiti šetnjom s kraja na kraj keja.Nadajmo se da ova današnja akcija neće ostati usamljeni primer , jer ako samo budemo čekali taj „World Cleanup Day“-Svetski dan čišćenja životne sredine teško da ćemo moći očistiti i delić onoga čime tokom godine zagađujemo našu životnu sredinu.

Najmlađi kraljevčani se pridružili akciji „Hoću da sačuvam planetu“

Školsko dvorište oplemenili Crvenim hrastom

Objavljeno: 23.03.2017. | autor: KV Novosti -on line

Izdvojeno odeljenje na Beranovcu,  osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Kraljeva ,danas je bilo domaćin tribine pod nazivom „Hoću da promenim planetu“  a potom je ,sadnjom  14 mladih stabala  Crvenog hrasta (Quercus rubra )sprovedena eko-akcija „Drvo moje generacije“. Tim zadužen za realizaciju projekta čine učenici IV3 i članovi đačkog parlamenta i oni su ,najpre, svoj radni prostor opremili lap- topom, projektorom,platnom i štampačem dobijenim od ambasade Australije a potom su sproveli anketu na uzorku od 100 sugrađana kako bi na osnovu dobijenih rezultata danas ,na tribini,postavljali pitanja predstavnicima „Srbijašuma“ i profesorima Šumarske škole .Pitanja su se ,uglavnom ticala prepoznavanja i zaštite retkih biljnih vrsta.  Ove  aktivnosti sprovedene su  u okviru projekta „Hoću da sačuvam planetu“ koga je, kroz Program direktne podrške(DAP), finansijski   podržala ambasada Australije u Srbiji a u čijoj realizaciji ,ove godine,  učestvuje i škola „Vuk Karadžić“. Prilikom realizacije aktivnosti sa njima su ,danas, bili i njihovi partneri na  projektu, učenici i nastavnici Šumarske škole, predstavnici JKP „Čistoća“ Kraljevo, predstavnici JP „Srbijašume“, član gradskog veća Aleksandar Cvetković,DAP koordinator, Biljana Bizić i zamenik ambasadora Australije, Glenn Morrison kome je direktorka škole Biljana Barlovac uručila dar-sliku sa motivima Kraljeva radu učenika škole.

Najmlađi kraljevčani obeležili „ Dan planina “

Ekološka sekcija MTŠ „ 14 oktobar “ treba da bude model i za druge osnovne i srednje škole !

Objavljeno: 16.12.2016. | autor: KV Novosti -on line

Danas je na gradskom trgu u Kraljevu , prigodnim programom za  osnovce kraljevačkih škola „ Svetozar Marković “ i „ Dimitrije Tucović “ obeležen Dan planina. Bila je to završna aktivnost projekta  „ Obeležimo eko dane-povećajmo ekološku svest građana “ koga je realizovala ekipa profesora iz Mašinsko tehničke škole „ 14 oktobar“ okupljena oko međunarodnog projekta „Eco shools“ koji se u ovoj obrazovnoj ustanovi realizuje još od 2013 godine. Školska Ekološka sekcija MTŠ „ 14 oktobar“ je  za realizaciju projekta „ Obeležimo eko dane- povećajmo ekološku svest građana “ dobila podršku grada Kraljeva preko Odseka za zaštitu životne sredine gradske uprave koji ,inače, sa ovom školom i  njenom Ekološkom sekcijom uspešno  sarađuje i na drugim projektima iz oblasti edukacije najmlađih sugrađana u cilju jačanja njihove svesti o potrebi aktivnijeg angažovanja mladih u očuvanju životne sredine. Bilo je zadivljujuće sa koliko pažnje i inetresovanja su osnovci pratili priču o planinama  dip.maš.inž. Nenada Rumenića profesora u  MTŠ, speleologa  i jednog od lidera eko aktivizma u ovoj ustanovi. Najmlađi su sa posebnim oduševljenjem propratili demonstraciju speleoloških  veština  koju su im ,na gradskom trgu, priredili Marko Kuševija i Jovan Živković mladi speleolozi,inače učenici ove škole. Ovo je ,bez sumnje, pravi način na koji se kod najmlađih  razvija i jača svest o potrebi brige o prirodi koja nas okružuje pa bi bilo dobro da primer Ekološke sekcije MTŠ „ 14 oktobar “ postane model i za druge osnovne i srednje škole na teritoriji grada Kraljeva.