utorak, 16. april 2024.

Rekonstrukcija javne rasvete Kraljeva bila bi odlična investicija

Kraljevo troši 800 000 evra godišnje na električnu energiju za javnu rasvetu

Objavljeno: 06.03.2016. | autor: KV Novosti -on line

Sijalice sagorevaju pareIako su , po svojim parametrima , neuporedive lokalne samouprave  opština Novi Bečej i  grad Kraljevo iznećemo , na početku ovog teksta, iskustva Novog Bečeja sa rekonstrukcijom javne rasvete obavljene 2009 i 2010 godine.U rekonstrukciju se ušlo zbog velike potrošnje električne energije ,visokih troškova održavanja i slabe osvetljenosti ulica.Predlog za rekonstrukciju je uradila kopanija Filips  pa je zamenjeno je gotovo 3.000 živinih svetiljki novim, sa natrijumovom sijalicom visokog pritiska. Kvalitet osvetljenja se drastično povećao, dok se potrošnja električne energije smanjila za oko 45%. Ostvarena je i dodatna ,neplanirana ušteda od oko 6% isključivanjem nelegalnih priključaka koji su otkriveni prilikom rekonstrukcije. Zbog ovako ostvarenih parametra logično se nameće kao pitanje kakvi bi se , tek,efekti mogli ostvariti u Kraljevu radikalnijom rekonstrukcijom sistema javne rasvete? Taj sistem se sastoji od   mreže  podzemnih električnih kablova dužine od 35 km i oko 80 km nadzemne mreže, 92 merno razvodna ormana a stubovi su : gvozdeni, betonski i drveni. Od oko 8 434 svetiljki , oko 95% (8 000 svetiljki) su živine svetiljke visokog pritiska , 350 su natrijumeove svetiljke visikog pritiska (4%), 50 ih je metal halogenih (0.5%) a 34 fluorescentnih (0.4 .Ukupno instalisano opterećenje je 1450kW ,prosečna snaga po lampi je 168 W a broj svetlosnih tela na hiljadu stanovnika iznosi 68. Paljenje i gašenje svetiljki obezbeđeno je preko fotoćelija ili preko MTK uređaja za daljinsko uključenje.U 2016 godini grad Kraljevo je opredelio 123.400.000,00 dinara za održavanje ovog sistema.Kako su nam rekli , u Direkciji za planiranje i izgradnju grada „Kraljevo“, koja upravlja ovim sistemom ta sredstva će se iskoristiti tako što će 3.000 000 dinara biti utrošeno na adaptaciju javnog osvetljenja a isto toliko biće utošeno na izmeštanje komandnih ormara za upravljanje javnom rasvetom iz trafo stanica.Obe aktivnosti će ,po rečima odgovornih u Direkciji, doprineti jačanju energetske efikasnosti mada nam nije rečeno u kom procentu će to smanjit godišnju potrošnju koja iznosi 12.930.000 Kwh. Za ovaj trošak u 2016 godini  od  već pomenute sume od  123.400.000,00 dinara  utrošiće se  99.000.000 dinara ili, 800 000 evra. Direkcija će , u 2016 godini izdvojiti i dva puta po 150 000 dinara za projekat  adaptacije javnog osvetljenja zamenom živinih sijalica savremenim LED sijalicama  projekat upravljanja javnim osvetljenjem.I za kraj , uz ponovnu napomenu da nisu apsolutno uporedivi sistemi javne rasvete Novog Bečeja i Kraljeva, ne možemo a da se ne zapitamo zašto se ne uđe u obimniju  rekonstukciju sistema javne rasvete i ne ostvare slični parametri u uštedi.Zamislite, samo 10 % uštede na troškovima sistema javne rasvete u gradu Kraljevu je bezmalo 10.000.000 dinara. Zamislite,recimo, da za taj iznos osnažimo Fond za razvoj poljoprivrede , to je  više od 10% od planiranih 92.375.000,00 u 2016 godini za tu namenu. Zamislite da se dosegne novobečejskih 45 % uštede što je ,čini se, moguće .Eto još jednog razloga da se pitanjima energetske efikasnosti u gradu  bavimo  institucionalno , planski  i u kontinuitetu, jer, ima rešenja!

 

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 3414

Komentari su zatvoreni.