petak, 19. jul 2024.

Regonalni tim bez predstavnika organizacija civilnog društva

Objavljeno: 20.06.2017. | autor: KV Novosti -on line

Predstavnici   realizatora Studije izvodljivosti i zemlje donatora

Srbija , kao i druge nerazvijen zemlje , ima nedovršenu i devastiranu komunalnu infrastrukturu. Posebno je to vidljivo u segmentu tretmana otpadnih voda i komunalnog otpada. I dok je  u razvijenim zemljama Evropske unije prikupljanje sekundarnih sirovina i industrijska prerada recikliranih materijala , decenijam unazad, posao visokog profita koji ,u nekim zemljama stoji , po važnosti , u rangu sa sektorom energetike Srbija se , nažalost, nalazi , kao i zemlje sličnog ekonomskog nivoa razvijenosti , pred dilemom izbora adekvatne strategije zbrinjavanja komunalnog otpada. Posebnu opasnost predstavljaju dileme  mogućih izbora prevaziđenih tehnologija razvijenih zemalja za zbrinjavanje komunalnog otpada. Dilema  spalionce ili deponije samo se pojačava snažnim lobi aktivnostima kompanija iz razvijenih zemalja i usmerenim , da ne kažemo uslovljenim donacijama , iz državnih i privatnih fondova, pre svega,  sa teritorije Evropske unije. Ne možemo a da ne iznesemo ovih nekoliko , opštih, uvodnih ,napomena  povodom danas održanog sastanka u Kraljevu. Reč je o , kako je medijima saopšteno , prvom radnom sastanku Regionalnog tima za upravljanje komunalnim otpadom na tertoriji četri opštine i grada Kraljeva koji su ,septembra prošle godine, završili dvogodišnje aktivnosti formiranja preduzeća za bavljenje ovim poslovima „Regioni Kraljevo“ d.o.o.  Ovo preduzeće formirano od strane opština Paraćin ,Trstenik, Vrnjačka Banja , Raška i grada Kraljeva jeste proizvod predhodnih ,dvogodišnjih, aktivnosti ali je, pre svega, i proizvod eksplicitnog zahteva Ministarstva finasija Francuske i njihove vlade koji su  , sa 564000 eura , preko fonda FASEP podržali  izradu Studije opravdanosti izgradnje zajedničke deponije za pobrojane gradove a što je danas ,u Kraljevu prilikom svog obraćanja potvrdio i gospodin Žan Pjer Gasto ,ataše ekonomske misije ambasade Francuske u Beogradu. Studiju opravdanosti izgradnje zajedničke regionalne deponije radiće projektantski biro  Seureka koji , kako je u Kraljevu rekao njihov predstavnik Rafael Bedigo, pripada Veoliji , moćnoj francuskoj multinacionalnoj korporacij specijalizovanoj za  tretman otpadnih voda i upravljanje vodama,  ali i za brojne druge komunalne delatnosti , pa i za zbrinjavanje komunalnog otpada. Studija će se raditi narednih 18 meseci u tri faze od kojih će treća , tehno-ekonomsko-ekološka analiza potrajati najduže. Na osnovu ovog dokumeta  četri opštine i grad Kraljevo doneće konačnu odluku o , eventualnoj , gradnji buduće zajedničke regionalne deponije i pratećih reciklažnih i sabirnih  centara u svakoj opštini i gradu Kraljevu. Iako je prerano za bilo kakvo zaključivanje o  ovom , naizgled , korisnom poslu za opštine Zapadnog pomoravlja ne možemo a da ne primetimo upadljivi izostanak grada Kruševca iz ovog posla iako je ,na početku,  bio u grupi ovih lokalnih samouprava kao i , u Kraljevu , do sada , ničim objašnjenim odustajanjem od koncepta izgradnje regionalne spalionice otpada koju je , kako se govorilo pre osam godina i u Skupštini  grada, trebalo da gradi nemačka kompanija „Medsorg“-a za potrebe Kraljeva , Raške, Novog Pazara,Kruševca i još nekih pomoravskih opština.

Ljiljana Jemuović,predsednica Regionalnog radnog tima

Čulo se danas u Kraljevu i to da će Regionalni tim za upravljanje otpadom biti sastavljen , uglavnom od predstavnika opštinskih i uprave grada Kraljeva  koji se, inače, bave zaštitom životne sredine kao i to da će se u njemu, po prvi put na jednom takvom nivou , naći i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Pada u oči odsustvo u Regionalnom timu predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave problemima zaštite životne sredine a koje su aktivne na teritoriji ovih pet lokalanih samouprava. Rečno je ,doduše, da će se one angažovati u nekoj od faza  javne rasprave o rezultatima Studije izvodljivosti ali  , sigurno je ,  da bi njihovo prisustvo a posebno domaćih eksperata angažovanih u njihovom radu , bilo od dragocene koristi i da bi smanjilo rizike od , već sada nagoveštenog probema,  izbora lokacije buduće regionalne deponije.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2257

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.